EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32010D0017(01)

2010/624/EU: Az Európai Központi Bank határozata ( 2010. október 14. ) az Unió által az európai pénzügyi stabilizációs mechanizmus keretében végzett forrásbevonási és hitelezési műveletek nyilvántartásáról (EKB/2010/17)

HL L 275., 2010.10.20, p. 10–10 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

A dokumentum különkiadás(ok)ban jelent meg. (HR)

Legal status of the document In force: This act has been changed. Current consolidated version: 30/03/2022

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2010/624/oj

20.10.2010   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 275/10


AZ EURÓPAI KÖZPONTI BANK HATÁROZATA

(2010. október 14.)

az Unió által az európai pénzügyi stabilizációs mechanizmus keretében végzett forrásbevonási és hitelezési műveletek nyilvántartásáról

(EKB/2010/17)

(2010/624/EU)

AZ EURÓPAI KÖZPONTI BANK KORMÁNYZÓTANÁCSA,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre és különösen annak 122. cikke (2) bekezdésére és 132. cikke (1) bekezdésére,

tekintettel a Központi Bankok Európai Rendszere és az Európai Központi Bank Alapokmányára és különösen annak 17. és 21. cikkére, valamint 34. cikke 1. pontjára,

tekintettel az európai pénzügyi stabilizációs mechanizmus létrehozásáról szóló, 2010. május 11-i 407/2010/EU tanácsi rendeletre (1) és különösen annak 8. cikkére,

mivel:

(1)

A 407/2010/EU rendelet biztosítja annak lehetőségét, hogy egy tagállam az Európai Unió Tanácsa határozatával odaítélt hitel vagy hitelkeret formájában uniós pénzügyi támogatásban részesüljön, ha általa nem befolyásolható rendkívüli események folytán súlyos gazdasági vagy pénzügyi zavarokkal küzd, vagy ha súlyos gazdasági vagy pénzügyi zavarok komoly veszélye fenyegeti.

(2)

A 407/2010/EU rendelet 8. cikke szerint a Bizottság az Európai Központi Bankkal („EKB”) közösen állapítja meg a hitelek nyilvántartásához szükséges szabályokat. A hitelszerződés értelmében esedékes tőkeösszeget és kamatot a vonatkozó esedékességi dátum előtt tizennégy TARGET2 üzleti nappal átutalják a kedvezményezett tagállam EKB által vezetett számlájára.

(3)

A 407/2010/EU rendelet szerint az EKB-ra háruló feladatok teljesítése érdekében az EKB megfelelőnek ítéli, hogy kérésre külön számlát nyisson a Bizottság és a kedvezményezett tagállam nemzeti központi bankja számára,

ELFOGADTA EZT A HATÁROZATOT:

1. cikk

Az EKB a 407/2010/EU rendeletben meghatározattaknak megfelelően ellátja a kölcsönök nyilvántartásával kapcsolatos feladatait, valamint teljesíti az Uniónak az európai pénzügyi stabilizációs mechanizmus szerinti forrásbevonási és hitelezési műveleteivel kapcsolatos fizetéseket.

2. cikk

Az EKB a Bizottság kérésére számlákat nyit a Bizottság nevében, illetve a kedvezményezett tagállam nemzeti központi bankjának kérésére számlákat nyit az ilyen nemzeti központi bank nevében.

3. cikk

A 2. cikkben említett számlák az európai pénzügyi stabilizációs mechanizmussal kapcsolatos fizetések a tagállamok számára való feldolgozására használhatók fel.

4. cikk

Az EKB az ilyen számlák egynapos egyenlege után az alkalmazandó EKB betéti konstrukciók mértékének megfelelő összegben aktuális/360 alapon kamatot fizet.

5. cikk

Az EKB Igazgatósága megteszi a szükséges intézkedéseket e határozat érvényre juttatása érdekében.

6. cikk

Ez a határozat az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő napon lép hatályba.

Kelt Frankfurt am Mainban, 2010. október 14-én.

az EKB elnöke

Jean-Claude TRICHET


(1)  HL L 118., 2010.5.12., 1. o.


Top