EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32010D0005(01)

2010/281/: Az Európai Központi Bank határozata ( 2010. május 14. ) az értékpapír-piaci program létrehozataláról (EKB/2010/5)

OJ L 124, 20.5.2010, p. 8–9 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 01 Volume 005 P. 259 - 260

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2010/281/oj

20.5.2010   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 124/8


AZ EURÓPAI KÖZPONTI BANK HATÁROZATA

(2010. május 14.)

az értékpapír-piaci program létrehozataláról

(EKB/2010/5)

(2010/281/EU)

AZ EURÓPAI KÖZPONTI BANK KORMÁNYZÓTANÁCSA,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre és különösen annak 127. cikke (2) bekezdésének első francia bekezdésére,

tekintettel a Központi Bankok Európai Rendszere és az Európai Központi Bank Alapokmányára (a továbbiakban: a KBER Alapokmánya) és különösen a 12.1. cikk második albekezdésére a 3.1. cikk első francia bekezdésével és a 18.1. cikkével együttesen,

mivel:

(1)

A KBER Alapokmányának 18.1. cikkében foglaltak alapján azon tagállamok nemzeti központi bankjai melyek hivatalos pénzneme az euro (a továbbiakban: az euroövezeti NKB-k) és az Európai Központi Bank („EKB”) (a továbbiakban együtt: az eurorendszerbeli központi bankok) a pénzügyi piacokon műveleteket végezhetnek többek között forgalomképes eszközök végleges vásárlásával és eladásával.

(2)

A Kormányzótanács 2010. május 9-én döntött és nyilvánosan bejelentette azt, hogy a pénzügyi piacokon jelenleg fennálló azon kivételes körülményekre tekintettel, amelyeket a piac egyes szegmenseiben tapasztalható – a monetáris politika transzmisszós mechanizmusát, ezáltal a középtávú árstabilitást szolgáló monetáris politika hatékony vitelét akadályozó – komoly feszültségek jellemeznek, átmeneti értékpapír-piaci programot (a továbbiakban: program) kell kezdeményezni. A program keretén belül az euroövezeti NKB-k – az EKB tőkejegyzési kulcsában való százalékos részesedésüknek megfelelően – valamint az EKB, a partnerekkel való közvetlen kapcsolatban végleges intervenciókat (outright interventions) hajthatnak végre az euroövezeti állami és magánszektorbeli hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok piacán.

(3)

A program az eurorendszer egységes monetáris politikájának részét képezi, és átmenetileg alkalmazandó. A program célja az értékpapírpiac működési zavarának a kezelése, valamint a megfelelő monetáris politikai transzmisszós mechanizmus helyreállítása.

(4)

A beavatkozás hatóköréről a Kormányzótanács fog döntést hozni. A Kormányzótanács figyelembe vette az euroövezeti tagállamok kormányainak nyilatkozatát, amely szerint „a túlzott hiány esetén követendő eljárással összhangban minden szükséges lépést meg fognak tenni az ez évi, valamint a következő évekre vonatkozó fiskális célkitűzéseik elérése érdekében”; valamint az egyes euroövezeti tagállamok kormánya által a fiskális konszolidáció felgyorsítása és az államháztartás fenntarthatósága érdekében tett pontosan meghatározott további kötelezettségvállalásokat.

(5)

Az eurorendszer egységes monetáris politikájának részeként az elfogadható forgalomképes adósságinstrumentumoknak az eurorendszerbeli központi bankok által a program alapján történő végleges megvásárlását e határozat feltételei szerint kell végrehajtani,

ELFOGADTA EZT A HATÁROZATOT:

1. cikk

Az értékpapír-piaci program létrehozatala

Ezen határozat által meghatározott feltételek alapján az eurorendszerbeli központi bankok az alábbiakat vásárolhatják meg: a) a másodlagos piacon azon tagállamok, amelyek hivatalos pénzneme az euro központi kormányzatai vagy közjogi testületei által kibocsátott elfogadható forgalomképes adósságinstrumentumok; és b) az elsődleges és a másodlagos piacokon az euroövezetben bejegyzett magánjogi intézmények által kibocsátott elfogadható forgalomképes adósságinstrumentumok.

2. cikk

Az adósságinstrumentumokra vonatkozó elfogadhatósági követelmények

A forgalomképes adósságinstrumentumok a program alapján elfogadhatók végleges megvásárlásra, amennyiben az alábbi feltételek mindegyikének megfelelnek: a) euróban denomináltak; és b) vagy i. azon tagállamok központi kormányzatai vagy közjogi testületei bocsátották ki, melyek hivatalos pénzneme az euro; vagy ii. az euroövezetben bejegyzett egyéb intézmények bocsátották ki és megfelelnek az eurorendszer monetáris politikai eszközeiről és eljárásairól szóló, 2000. augusztus 31-i EKB/2000/7 iránymutatás (1) I. mellékletének 6. fejezetében meghatározott, az eszközök elfogadhatóságára vonatkozó feltételeknek.

3. cikk

Elfogadható partnerek

A programban a következők minősülnek elfogadható partnernek: a) akik az EKB/2000/7 iránymutatás I. mellékletének 2.1. cikkében meghatározottak szerint az eurorendszer monetáris politikai műveleteiben jogosult félnek minősülnek; és b) bármely más partner, amelyet valamely eurorendszerbeli központi bank az euróban denominált portfolióinak befektetéséhez igénybe vesz.

4. cikk

Záró rendelkezés

Ez a határozat az EKB honlapján való közzétételét követő napon lép hatályba.

Kelt Frankfurt am Mainban, 2010. május 14-én.

az EKB elnöke

Jean-Claude TRICHET


(1)  HL L 310., 2000.12.11., 1. o.


Top