EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32010D0004(01)

2010/275/: Az Európai Központi Bank határozata (2010. május 10.) a Görög Köztársaság javára szóló egyesített kétoldalú kölcsönök kezeléséről, valamint az EKB/2007/7 határozat módosításáról (EKB/2010/4)

OJ L 119, 13.5.2010, p. 24–25 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 01 Volume 014 P. 93 - 94

In force. Latest consolidated version: 04/04/2022

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2010/275/oj

13.5.2010   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 119/24


AZ EURÓPAI KÖZPONTI BANK HATÁROZATA

(2010. május 10.)

a Görög Köztársaság javára szóló egyesített kétoldalú kölcsönök kezeléséről, valamint az EKB/2007/7 határozat módosításáról

(EKB/2010/4)

(2010/275/EU)

AZ EURÓPAI KÖZPONTI BANK IGAZGATÓSÁGA,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre és különösen annak 132. cikkére,

tekintettel a Központi Bankok Európai Rendszere és az Európai Központi Bank Alapokmányára (a továbbiakban: a KBER Alapokmánya) és különösen annak 17., valamint 21. cikkére,

mivel:

(1)

A KBER Alapokmánya 17. cikke értelmében műveletei végzése érdekében az Európai Központi Bank („EKB”) számlát nyithat hitelintézeteknek, közigazgatási intézményeknek és más piaci szereplőknek.

(2)

A KBER Alapokmányának 21.1. és 21.2. cikke alapján az EKB fiskális megbízottként tevékenykedhet az uniós intézmények, szervek vagy hivatalok, a tagállamok központi kormányzata, regionális vagy helyi közigazgatási szervei, közjogi testületei, egyéb közintézményei vagy közvállalkozásai részére.

(3)

Hivatkozunk a Görög Köztársaság és a Német Szövetségi Köztársaság kivételével azon tagállamok, amelyek fizetőeszköze az euro, továbbá a Német Szövetségi Köztársaság utasításai alapján és annak garanciája mellett közérdekből eljáró „KfW” (a továbbiakban: a kölcsönt nyújtók); valamint a Görög Köztársaság (a továbbiakban: kölcsönvevő) és a Görög Nemzeti Bank, mint a kölcsönvevő ügynöke között kötött kölcsönprogram-megállapodásra (a továbbiakban: kölcsönprogram-megállapodás).

(4)

Hivatkozunk a Görög Köztársaság kivételével azon tagállamok, amelyek fizetőeszköze az euro által kötött kölcsönt nyújtók közötti megállapodásra (a továbbiakban: a kölcsönt nyújtók közötti megállapodás), amely a kölcsönprogram-megállapodás keretébe tartozó egyesített kétoldalú kölcsönök (pooled bilateral loans) kezelését az Európai Bizottságra bízza.

(5)

A kölcsönt nyújtók közötti megállapodásban a Görög Köztársaság kivételével azon tagállamok, amelyek fizetőeszköze az euro, felhatalmazzák az Európai Bizottságot arra, hogy a Görög Köztársaság számára egyesített kétoldalú kölcsönöket szervezzen, valamint hogy az ilyen kölcsönök kezelésében képviselje őket. A kölcsönt nyújtók közötti megállapodás 3. cikke felhatalmazza az Európai Bizottságot arra, hogy az EKB-nál olyan számlát nyisson a kölcsönt nyújtók nevén, amelyet a kölcsönprogram-megállapodás keretében a kölcsönt nyújtók és a kölcsönvevő nevében teljesített valamennyi fizetési művelet feldolgozására használnak. A kölcsönt nyújtók közötti megállapodás meghatározza a folyósítás és visszafizetés szükséges szabályait.

(6)

A kölcsönprogram-megállapodás és a kölcsönt nyújtók közötti megállapodás működése érdekében szükséges az EKB-nál megnyitandó készpénzszámlával kapcsolatos szabályok megalkotása.

(7)

A TARGET2-EKB szabályairól szóló, 2007. július 24-i EKB/2007/7 határozat (1) 1. cikkének (2) bekezdésében foglaltak értelmében az EKB ügyfelei kizárólag központi bankok, valamint európai és nemzetközi szervezetek lehetnek. A kölcsönprogram-megállapodás és a kölcsönt nyújtók közötti megállapodás működése érdekében szükségessé vált az EKB ügyfeleiként elfogadható jogalanyok körének a kiterjesztése,

ELFOGADTA EZT A HATÁROZATOT:

1. cikk

Az EKB/2007/7 határozat módosítása

Az EKB/2007/7 határozat 1. cikke (2) bekezdésének helyébe a következő szöveg lép:

„(2)   Az EKB ügyfelei kizárólag központi bankok, európai és nemzetközi szervezetek, valamint a Kormányzótanács egyedi döntése alapján az Európai Unió tagállamainak központi kormányzatai vagy ezen központi kormányzatok által kijelölt, a nevükben eljáró közjogi szervezetek lehetnek.”

2. cikk

Számlanyitás

Az EKB a kölcsönprogram-megállapodással összefüggésben és az Európai Bizottság kérésére a kölcsönt nyújtók nevén fog számlát nyitni.

3. cikk

A számlán történő fizetések elfogadása

Az EKB kizárólag a kölcsönt nyújtók nevén nyitott számláról, vagy pedig erre a számlára történő fizetéseket fogadja el amenynyiben azok a kölcsönprogram-megállapodással összefüggésben merülnek fel.

4. cikk

Utasítások fogadása

Az EKB a kölcsönt nyújtók nevén nyitott számlával összefüggésben kizárólag az Európai Bizottság utasításait fogadja be és hajtja végre, és semmilyen utasítást nem fogad el valamely egyéni kölcsönt nyújtótól.

5. cikk

Kamatfizetés

Az EKB a kölcsönt nyújtók nevén nyitott számla egyenlege után az alkalmazandó EKB betéti konstrukciók kamatlábának megfelelő összegben aktuális/360 alapon fizet kamatot.

6. cikk

Hatálybalépés

Ez a határozat 2010. május 12-én lép hatályba.

Kelt Frankfurt am Mainban, 2010. május 10-én.

az EKB elnöke

Jean-Claude TRICHET


(1)  HL L 237., 2007.9.8., 71. o.


Top