EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32009R1254

A Bizottság 1254/2009/EU rendelete ( 2009. december 18.) a polgári légi közlekedés védelmére irányuló közös alapkövetelményektől való eltérést és alternatív védelmi intézkedések elfogadását a tagállamok számára lehetővé tevő feltételek meghatározásáról (EGT-vonatkozású szöveg)

OJ L 338, 19.12.2009, p. 17–17 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 07 Volume 025 P. 66 - 66

In force: This act has been changed. Current consolidated version: 21/12/2016

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2009/1254/oj

19.12.2009   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 338/17


A BIZOTTSÁG 1254/2009/EU RENDELETE

(2009. december 18.)

a polgári légi közlekedés védelmére irányuló közös alapkövetelményektől való eltérést és alternatív védelmi intézkedések elfogadását a tagállamok számára lehetővé tevő feltételek meghatározásáról

(EGT-vonatkozású szöveg)

AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG,

tekintettel az Európai Unióról szóló szerződésre és az Európai Unió működéséről szóló szerződésre,

tekintettel a polgári légi közlekedés védelmének közös szabályairól és a 2320/2002/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2008 március 11-i 300/2008/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletre (1) és különösen annak 4. cikke (4) bekezdésére,

mivel:

(1)

Meg kell határozni azokat a polgári légi közlekedés védelmére irányuló közös alapkövetelményektől való eltérést és alternatív védelmi intézkedések elfogadását a tagállamok számára lehetővé tevő feltételeket, amelyek [helyi vonatkozású] kockázatfelmérés révén a védelem megfelelő szintjét biztosítják. A szóban forgó alternatív intézkedéseket a légi jármű méretével vagy az üzemelés vagy más vonatkozó tevékenység jellegével, nagyságrendjével vagy gyakoriságával kapcsolatos tényezők indokolják. Ezek a tényezők szolgálnak következésképpen a meghatározandó feltételek indokául is.

(2)

A 300/2008/EK rendelet 24. cikkével összhangban a szóban forgó rendelet mellékletében foglaltakat a végrehajtási szabályokban meghatározott időponttól kezdődően, de legkésőbb a 300/2008/EK rendelet hatálybalépését követő 24 hónapon belül kell alkalmazni. Ebből következően a 300/2008/EK rendelet 4. cikkének (4) bekezdésével összhangban elfogadott feltételek alkalmazását el kell halasztani a 4. cikk (3) bekezdése szerinti végrehajtási szabályok elfogadásáig, de legkésőbb 2010. április 29-ig.

(3)

Az e rendeletben előírt intézkedések összhangban vannak a polgári légi közlekedés védelmével foglalkozó bizottság véleményével,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

A tagállamok eltérhetnek a 300/2008/EK rendelet 4. cikkének (1) bekezdése szerinti közös alapkövetelményektől, és alternatív védelmi intézkedéseket fogadhatnak el, amelyek helyi vonatkozású kockázatfelmérés révén a védelem megfelelő szintjét biztosítják olyan repülőtereken vagy a repülőterek olyan elkülönített területein, amelyeken a forgalom az alábbi kategóriák közül legalább egyre korlátozódik:

1.

legfeljebb 15 000 kilogramm maximális felszállótömegű légi járművek

2.

helikopterek

3.

rendfenntartó légi járatok

4.

tűzoltó légi járatok

5.

egészségügyi ellátást, sürgősségi ellátást vagy mentést végző légi járatok

6.

kutatási és fejlesztési célú légi járatok

7.

légi járművekkel folytatott munkavégzés

8.

humanitárius segélyszolgáltatást végző légi járatok

9.

fuvarozók, légijármű-gyártó vagy -karbantartó vállalkozások által üzemeltetett légi járatok, melyek nem szállítanak sem utast, sem poggyászt, sem árut, sem postai küldeményt

10.

legfeljebb 45 500 kilogramm maximális felszállótömegű légi járművekkel a saját személyzet és a viteldíj megfizetésére nem kötelezett utasok vagy áruk szállítására a vállalat üzletvitelének elősegítése céljából végzett repülés

2. cikk

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő huszadik napon lép hatályba.

Ezt a rendeletet a 300/2008/EK rendelet 4. cikkének (3) bekezdésében említett eljárással összhangban elfogadott végrehajtási szabályokban meghatározott időponttól kezdődően, de legkésőbb 2010. április 29-től kell alkalmazni.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2009. december 18-án.

a Bizottság részéről

az elnök

José Manuel BARROSO


(1)  HL L 97., 2008.4.9., 72. o.


Top