EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32009R1223

Az Európai Parlament és a Tanács 1223/2009/EK rendelete ( 2009. november 30.) a kozmetikai termékekről (átdolgozás) (EGT-vonatkozású szöveg)

HL L 342., 2009.12.22, p. 59–209 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

A dokumentum különkiadás(ok)ban jelent meg. (HR)

Legal status of the document In force: This act has been changed. Current consolidated version: 04/04/2024

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2009/1223/oj

22.12.2009   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 342/59


AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 1223/2009/EK RENDELETE

(2009. november 30.)

a kozmetikai termékekről

(átdolgozás)

(EGT-vonatkozású szöveg)

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre, és különösen annak 95. cikkére,

tekintettel a Bizottság javaslatára,

tekintettel az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság véleményére (1),

a Szerződés 251. cikkében megállapított eljárásnak megfelelően (2),

mivel

(1)

A kozmetikai termékekre vonatkozó tagállami jogszabályok közelítéséről szóló, 1976. július 27-i 76/768/EGK tanácsi irányelvet (3) több alkalommal jelentősen módosították. Miután az irányelv további módosítása vált szükségessé, ebben az esetben azt az átláthatóság érdekében egyetlen egységes szöveggé kell átdolgozni.

(2)

A rendelet a megfelelő jogi eszköz, mivel világos és részletes szabályokat ír elő, amelyek nem adnak teret az egymástól eltérő tagállami átültetéseknek. A rendelet egyúttal a jogi követelmények közösségi szintű, azonos időben történő végrehajtását is biztosítja.

(3)

E rendelet célja az eljárások egyszerűsítése és a terminológia egységesítése, egyben az adminisztratív terhek és kétértelműségek csökkentése. Ezenfelül e rendelet az emberi egészség magas szintű védelme biztosításának szándékával megerősíti a kozmetikumokra vonatkozó szabályozási keret bizonyos elemeit, így például a belső piaci felügyeletet.

(4)

E rendelet átfogóan harmonizálja a közösségi szabályokat a kozmetikai termékek belső piacának létrehozása érdekében, s egyben biztosítja az emberi egészség magas szintű védelmét.

(5)

Azon környezetvédelmi problémákat, amelyek a kozmetikai termékekben használt anyagokkal kapcsolatban merülhetnek fel a vegyi anyagok regisztrálásáról, értékeléséről, engedélyezéséről és korlátozásáról (REACH), valamint az Európai Vegyianyag-ügynökség létrehozásáról szóló, 2006. december 18-i 1907/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet (4) alkalmazása révén vizsgálják, amely lehetővé teszi a környezeti biztonság minden ágazatra kiterjedő értékelését.

(6)

E rendelet kizárólag kozmetikai termékekre vonatkozik, és nem vonatkozik gyógyszeripari termékekre, orvostechnikai eszközökre és biocid termékekre. Az elhatárolás különösen a kozmetikai termékek részletes fogalommeghatározásából adódik, amely leírja a kozmetikai termékek alkalmazási körét valamint felhasználási céljait.

(7)

Valamely termék kozmetikai termékként történő besorolásának vizsgálatát eseti alapon, a termék valamennyi tulajdonságát figyelembe véve kell végezni. Kozmetikai termékek lehetnek a bőrrel érintkező krémek, emulziók, lotionok, gélek és olajok, arcmaszkok, bőrszínező termékek (folyadékok, paszták, porok), arcpúderek, zuhanyozás utáni hintőporok, higiéniai hintőporok, pipereszappanok, dezodoráló szappanok, parfümök, illatosított vizek és kölnivizek, fürdéshez és tusoláshoz használt készítmények (sók, habok, olajok, gélek stb.), szőrtelenítőszerek, dezodorok és izzadásgátlók, hajszínezők, hajhullámosító, hajkiegyenesítő és hajrögzítő készítmények, hajformázó termékek, hajtisztító termékek (lotionok, porok, samponok), hajkondicionáló termékek (lotionok, krémek, olajok), fodrászati kellékek (lotionok, lakkok, brillantinok), borotválkozáshoz felhasználható termékek (krémek, habok, lotionok stb.), smink és smink eltávolító termékek, az ajkakon használatos termékek, fog- és szájápolási termékek, körömápoló termékek és körömlakkok, a külső használatra szánt intimhigiéniai termékek, napozáshoz használt termékek, bőrbarnító termékek, bőrvilágosító termékek, valamint ránctalanító termékek.

(8)

A Bizottságnak meg kell határoznia, hogy e rendelet a kozmetikai termékek mely kategóriáira alkalmazandó.

(9)

A kozmetikai termékeknek biztonságosaknak kell lenniük a rendeltetésszerű vagy ésszerűen előrelátható körülmények mellett történő használat során. Különösen a kockázat-haszon érvekre való hivatkozás nem lehet alapja az emberi egészség veszélyeztetésének.

(10)

A kozmetikai termékek kiszerelése, különösen alakja, illata, színe, külső megjelenése, csomagolása, címkézése, mennyisége vagy mérete élelmiszerekkel való összetéveszthetőség révén nem veszélyeztetheti a fogyasztók egészségét vagy biztonságát, összhangban a másnak látszó, és ezáltal a fogyasztók egészségét vagy biztonságát veszélyeztető termékekre vonatkozó tagállami jogszabályok közelítéséről szóló, 1987. június 25-i 87/357/EGK tanácsi irányelvvel (5).

(11)

A felelősségi körök tisztázása érdekében minden kozmetikai terméket egy, a Közösség területén belül letelepedett felelős személyhez kell rendelni.

(12)

A kozmetikai termék nyomon követhetőségének biztosítása a teljes értékesítési láncban segít egyszerűbbé és hatékonyabbá tenni a piacfelügyeletet. A hatékony nyomon követési rendszer megkönnyíti a piacfelügyeleti hatóságoknak a gazdasági szereplők nyomon követésére vonatkozó feladatát.

(13)

Meg kell határozni, hogy milyen feltételek mellett minősül a forgalmazó felelős személynek.

(14)

A nagykereskedelemben részt vevő minden jogi és természetes személy, valamint a fogyasztóknak közvetlenül árusító kiskereskedő egyaránt a forgalmazó fogalomkörébe tartozik. A forgalmazó kötelezettségeit ezért ezen egyes szereplők megfelelő szerepéhez és tevékenységeihez kell igazítani.

(15)

Az európai kozmetikai ágazat a hamisítás által érintett ipari tevékenységek egyike, amely egyre nagyobb veszélyt jelenthet az emberi egészségre. A tagállamoknak kiemelt figyelmet kell fordítaniuk a horizontális közösségi jogszabályok, valamint a kozmetikai termékek körében előforduló hamis termékekkel kapcsolatos intézkedések – például az egyes szellemi tulajdonjogokat feltehetően sértő áruk elleni vámhatósági intézkedésekről és az ilyen jogokat ténylegesen sértő áruk ellen hozandó intézkedésekről szóló, 2003. július 22-i 1383/2003/EK tanácsi rendelet (6), illetve a szellemi tulajdonjogok érvényesítéséről szóló, 2004. április 29-i 2004/48/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv (7) – végrehajtására. A piacon belüli ellenőrzések hatásos eszközként szolgálnak az e rendelet követelményeinek nem megfelelő termékek kiszűrésére.

(16)

A forgalomba hozott kozmetikai termékek biztonságosságának érvényre juttatása érdekében azokat a helyes gyártási gyakorlatnak megfelelően kell előállítani.

(17)

A hatékony piacfelügyelet érdekében a termékinformációs dokumentációt egy, a Közösség területén meghatározott címen, a termékinformációs dokumentáció helye szerinti tagállam illetékes hatósága számára könnyen hozzáférhetővé kell tenni.

(18)

A kozmetikai termékek biztonságosságának értékelése érdekében elvégzett nem klinikai biztonsági tanulmányok eredményeinek meg kell felelniük a közösségi jogszabályoknak, annak érdekében, hogy az eredmények összehasonlíthatóak és jó minőségűek legyenek.

(19)

Tisztázni kell, hogy milyen információkat kell rendelkezésre bocsátani az illetékes hatóságok számára. A tájékoztatásnak tartalmaznia kell minden szükséges adatot az azonosításra, a minőségre, az emberi egészség biztonságára és a kozmetikai terméktől elvárt hatásokra vonatkozóan. Különösen fontos, hogy a termékinformáció tartalmazza a kozmetikai termék biztonsági értékelésének elvégzését tanúsító biztonsági jelentést.

(20)

Az anyagokra vonatkozó korlátozások egységes alkalmazásának és ellenőrzésének biztosítása érdekében a mintavételt és a vizsgálatot megismételhető és szabványosított módon kell elvégezni.

(21)

Az e rendeletben meghatározott „keverék” kifejezésnek a korábban a közösségi jogalkotásban alkalmazott „készítmény” kifejezéssel azonos jelentéssel kell bírnia.

(22)

A hatékony piacfelügyelet érdekében az illetékes hatóságoknak a forgalomba hozott kozmetikai termékkel kapcsolatos, meghatározott információkat be kell jelenteni

(23)

Annak érdekében, hogy problémák felmerülése esetén biztosítható legyen a gyors és megfelelő orvosi ellátás, a termék összetételével kapcsolatos valamennyi szükséges információt továbbítani kell a méregellenőrző központoknak és az ezekhez hasonló intézményeknek, amennyiben a tagállamok e célból létrehoztak ilyen központokat.

(24)

Annak érdekében, hogy mindez a lehető legkisebb adminisztratív teherrel járjon, az illetékes hatóságoknak, méregellenőrző központoknak és az ezekhez hasonló intézményeknek a bejelentést központilag, elektronikus kezelőfelület útján kell továbbítani a Közösség részére.

(25)

Az új elektronikus kezelőfelületre történő zökkenőmentes áttérés biztosítása érdekében a gazdasági szereplők számára lehetővé kell tenni, hogy az e rendelettel összhangban megkövetelt információkat a rendelet alkalmazásának időpontja előtt bejelenthessék.

(26)

A termék biztonságosságáért a gyártót és az importőrt terhelő felelősségre vonatkozó alapelvet ki kell egészíteni a II. és a III. mellékletben felsorolt egyes anyagokra vonatkozó korlátozásokkal. Továbbá a színezékként, tartósítószerként és UV-szűrőként alkalmazandó anyagokat használatuk engedélyezése érdekében fel kellene tüntetni a IV., V. és a VI. mellékletben.

(27)

A kétségek elkerülése érdekében tisztázni kell, hogy a IV. mellékletben szereplő, engedélyezett színezékek jegyzéke kizárólag azokat az anyagokat foglalja magában, amelyek színező hatásukat fényelnyelés vagy fényvisszaverés útján fejtik ki, nem pedig fotolumineszcencia, interferencia vagy kémiai reakció útján.

(28)

A biztonsággal kapcsolatban felmerülő problémák kezelése érdekében a IV. mellékletbe, amely jelenleg a bőrszínező anyagokra korlátozódik, fel kell venni a hajszínezőket is, amint a fogyasztók biztonsága, a közegészségügy és a környezet területén a tudományos bizottságok és szakértők tanácsadói szerkezetének kialakításáról szóló 2008. szeptember 5-i 2008/721/EK bizottsági határozat (8) által felállított, a fogyasztók biztonságával foglalkozó tudományos bizottság (SCCS) befejezte ezeknek az anyagoknak a kockázatértékelését. E célból a Bizottságnak lehetősége van arra, hogy komitológiai eljárással e melléklet hatályába utalja a hajszínezőket is.

(29)

A nanoanyagok kozmetikai termékekben való használata megnövekedhet a technológia fejlődésével. A magas szintű fogyasztóvédelem, az áruk szabad mozgása és a gyártók számára a jogbiztonság biztosítása érdekében a nanoanyagok tekintetében nemzetközi szinten egységes fogalommeghatározást kell kidolgozni. A Közösségnek arra kell törekednie, hogy a megfelelő nemzetközi fórumokon a fogalommeghatározásról megállapodás szülessen. Amennyiben létrejön a megállapodás, a nanoanyagok e rendeletben alkalmazott fogalommeghatározását a megállapodásnak megfelelően kell módosítani.

(30)

Jelenleg nem kielégítőek a nanoanyagok kockázataival kapcsolatban rendelkezésre álló információk. Biztonságosságuk jobb felmérése érdekében az SCCS-nek a szakértő testületekkel együttműködve iránymutatást kell adnia a nanoanyagok sajátos tulajdonságait figyelembe vevő vizsgálati módszerekre vonatkozóan.

(31)

A tudományos fejlődés fényében a Bizottságnak rendszeresen felül kell vizsgálnia a nanoanyagokra vonatkozó rendelkezéseket.

(32)

Tekintettel az anyagok és keverékek osztályozásáról, címkézéséről és csomagolásáról szóló, 2008. december 16-i 1272/2008/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet (9) alapján 1A., 1B. és 2. kategóriába tartozó rákkeltőnek, mutagénnek vagy reprodukciót károsítónak minősített anyagok (CMR) veszélyes tulajdonságaira, tiltani kell ezeknek az anyagoknak a kozmetikai termékekben való felhasználását. Mivel azonban valamely anyag veszélyes tulajdonsága nem feltétlenül jár minden esetben kockázattal, lehetővé kell tenni a 2. kategóriába tartozó CMR-anyagok használatát, amennyiben azokat expozíció és koncentráció tekintetében az SCCS a kozmetikai termékekben való felhasználás céljából biztonságosnak találta, és azokat a Bizottság e rendelet mellékleteiben szabályozza. Az 1A. és 1B. kategóriába tartozó CMR-anyagok tekintetében fenn kell tartani annak a lehetőségét, hogy kivételes esetben, ha ezen anyagok – többek között mivel természetes módon előfordulnak élelmiszerekben – megfelelnek az élelmiszer-biztonsági követelményeknek, és nem léteznek olyan anyagok, amelyek megfelelő alternatívát jelentenének, ezen anyagok kozmetikai termékekben való felhasználása is engedélyezett legyen, amennyiben azokat az SCCS biztonságosnak találta. Ha ezek a feltételek teljesülnek, a Bizottságnak módosítania kell e rendelet vonatkozó mellékleteit az 1272/2008/EK rendelet szerint, a CMR 1A. vagy 1B. kategóriába tartozó anyagnak történő minősítést követő 15 hónapon belül. Ezeket az anyagokat az SCCS-nek folyamatosan felül kell vizsgálnia.

(33)

Az anyagok biztonsági értékelése során, különösen az 1A. és az 1B. kategóriába tartozó CMR-anyagok esetében figyelembe kell venni az összes forrásból származó teljes expozíciót. Ugyanakkor a biztonsági értékelésbe bevont személyek számára alapvető fontosságú a teljes expozicióra vonatkozó ilyen becslések kidolgozására és felhasználásra vonatkozó harmonizált megközelítés. Következésképpen a Bizottságnak, az SCCS-sel, az Európai Vegyianyag-ügynökséggel (ECHA), az Európai Élelmiszerbiztonsági Hatósággal (EMSA) és más érdekeltekkel szoros együttműködésben sürgősen felülvizsgálatot kell végeznie és iránymutatásokat kell kidolgoznia ezen anyagok teljes expozíciójára vonatkozó becslések elkészítéséhez és felhasználásához.

(34)

Az SCCS-nek az 1A. és az 1B. kategóriába tartozó CMR-anyagok kozmetikai termékekben történő felhasználására vonatkozó értékelésekor figyelembe kell vennie az érzékeny társadalmi csoportok – különösen a három éves kor alatti gyermekek, az idősek, a terhes és a szoptató nők, valamint a fokozott immunreakciókat mutató személyek – ezen anyagoknak való kitettségét.

(35)

Amennyiben szükséges, az SCCS-nek véleményt kell adnia a nanoanyagok kozmetikai termékekben történő felhasználásának biztonságosságáról. E véleményeknek a felelős személy által rendelkezésre bocsátott teljes körű információn kell alapulniuk.

(36)

A Bizottságnak és a tagállamoknak az emberi egészség védelmére irányuló fellépésének az elővigyázatosság elvén kell alapulnia.

(37)

A termékbiztonság érvényre juttatása érdekében a tiltott anyagok nyomokban való jelenléte csak akkor elfogadható, ha azt a helyes gyártási gyakorlat betartása mellett sem lehet technológiailag elkerülni és, ha a termék ezzel együtt is biztonságos.

(38)

A Szerződéshez csatolt, az állatok védelméről és kíméletéről szóló jegyzőkönyv előírja, hogy a Közösségnek és a tagállamoknak a közösségi politikák végrehajtása során – különösen a belső piac tekintetében – teljes mértékben figyelembe kell venniük az állatok jólétével kapcsolatos követelményeket.

(39)

A kísérleti és egyéb tudományos célokra felhasznált állatok védelmére vonatkozó tagállami törvényi, rendeleti és közigazgatási rendelkezések közelítéséről szóló, 1986. november 24-i 86/609/EGK tanácsi irányelv (10) közös szabályokat állapított meg az állatok Közösségen belüli kísérleti célokra való felhasználására, és meghatározta azokat a feltételeket, amelyek között az állatkísérleteket végezni kell a tagállamok területén. Különösen a fenti irányelv 7. cikke követeli meg, hogy az állatkísérleteket alternatív módszerekkel helyettesítsék, amennyiben ilyen módszerek rendelkezésre állnak, és tudományos szempontból kielégítők.

(40)

A kozmetikai termékek és összetevőik biztonságossága olyan alternatív módszerek alkalmazásával is biztosítható, amelyek nem alkalmazhatók szükségszerűen a kémiai összetevők minden felhasználási lehetőségére. Ezért e módszereknek a teljes kozmetikai iparban való felhasználását elő kell mozdítani, és biztosítani kell azok közösségi szintű alkalmazását, amennyiben e módszerek a fogyasztók számára megegyező szintű védelmet kínálnak.

(41)

A kozmetikai késztermékek biztonságossága már az összetevők biztonságosságáról szerzett ismeretek alapján biztosítható. Ezért olyan rendelkezéseket kell hozni, amelyek tiltják a kozmetikai késztermékekkel kapcsolatos állatkísérleteket.. Bizottsági iránymutatásokkal lehetne előmozdítani azt, hogy - különösen a kis- és középvállalkozások - egyaránt olyan vizsgálati módszereket és a rendelkezésre álló vonatkozó adatok olyan értékelési eljárásait (beleértve a kereszthivatkozáson és a bizonyítékok mérlegelésén alapuló megközelítéseket) alkalmazzák, amelyek nem használnak fel állatokat a kozmetikai késztermékek biztonságosságának vizsgálatára.

(42)

Fokozatosan lehetővé válik a kozmetikai termékekben felhasznált összetevők biztonságosságának biztosítása a közösségi szinten validált – állatok felhasználását mellőző – alternatív módszerek vagy az Alternatív Módszerek Validálásával Foglalkozó Európai Központ (ECVAM) által – megfelelően figyelembe véve a validálás fejlődését a Gazdasági Együttműködési és Fejlesztési Szervezeten (OECD) belül – tudományosan validáltként jóváhagyott módszerek felhasználásával. Az elismert alternatív módszereknek a kozmetikai termékek területén történő alkalmazhatóságával kapcsolatosan az SCCS-vel folytatott konzultációt követően a Bizottságnak haladéktalanul közzé kell tennie az ezen összetevőkre alkalmazhatóként elismert, validált vagy jóváhagyott módszereket. A legmagasabb szintű állatvédelem érdekében határidőt kell kitűzni a végleges tilalom bevezetésére.

(43)

A Bizottság kidolgozta azokat a 2009. március 11-ig terjedő határidőkre vonatkozó ütemterveket, amelyek azon kozmetikai termékek forgalmazásának tilalmára vonatkoznak, amelyek végső összetételét, összetevőit vagy összetevőinek kombinációit állatokon vizsgálták, továbbá amelyek jelenleg az állatok felhasználásával végzett egyes vizsgálatok betiltására vonatkoznak. Azonban tekintettel az ismételt dózis-toxicitási, a reproduktív toxicitási és a toxiko-kinetikai vizsgálatokra, helyénvaló, hogy a fenti módszerekkel vizsgált kozmetikai termékek forgalmazására vonatkozó tilalom végső határideje 2013. március 11. legyen. Az éves jelentések alapján a Bizottságot fel kell hatalmazni az ütemtervek említett maximális határidőn belüli átdolgozására.

(44)

Az erőforrások megfelelőbb közösségi szintű összehangolása hozzá fog járulni az alternatív módszerek kifejlesztéséhez nélkülözhetetlen tudományos ismeretek gyarapításához. E célból elengedhetetlen, hogy a Közösség folytassa és fokozza erőfeszítéseit, és megtegye a kutatás előmozdításához és az állatok felhasználását mellőző alternatív módszerek kifejlesztéséhez szükséges intézkedéseket, különösen a kutatási keretprogramokon belül.

(45)

A Közösségben kifejlesztett alternatív módszerek elismerését ösztönözni kell a harmadik országokban. E célkitűzés elérése érdekében a Bizottságnak és a tagállamoknak meg kell tenniük valamennyi megfelelő lépést annak érdekében, hogy az ilyen módszerek OECD általi elfogadását megkönnyítsék. A Bizottságnak ezenkívül – az Európai Közösség együttműködési megállapodásainak keretén belül – törekednie kell arra, hogy az alternatív módszerek felhasználásával végzett biztonságossági vizsgálatok eredményeinek a Közösségben elismerést szerezzen annak biztosítása érdekében, hogy ne akadályozzák az olyan kozmetikai termékek kivitelét, amelyek esetében ilyen módszereket alkalmaztak, valamint annak megelőzése vagy elkerülése érdekében, hogy a harmadik országok megköveteljék ezeknek a vizsgálatoknak állatok felhasználásával történő megismétlését.

(46)

A kozmetikai termékekben felhasznált összetevők tekintetében átláthatóságra van szükség. Ezt az átláthatóságot úgy kell elérni, hogy a termék csomagolásán feltüntetik a kozmetikai termékben felhasznált összetevőket. Amennyiben gyakorlati okokból nem lehetséges az összetevők feltüntetése a csomagoláson, az összetevőkre vonatkozó információkat úgy kell mellékelni, hogy azok a fogyasztó számára hozzáférhetőek legyenek.

(47)

Az összetevők közhasználatú neveinek glosszáriumát a Bizottság állítja össze az egységes címkézés és a kozmetikai termékek azonosításának megkönnyítése érdekében. E glosszáriumnak nem célja, hogy a kozmetikai termékekben használt anyagok kimerítő felsorolását adja.

(48)

A fogyasztók tájékoztatása érdekében a kozmetikai termékeken pontosan és könnyen érthetően kell feltüntetni a felhasználhatóságukra vonatkozó jelölést. Mivel a fogyasztóknak tájékoztatást kell kapniuk arról, hogy a kozmetikai termék meddig tölti be eredeti rendeltetését és marad biztonságos, fontos tudni a minőségmegőrzési időt, azaz azt az időpontot, ameddig a termék felhasználható. Ha a minőségmegőrzési idő több mint 30 hónap, a fogyasztót tájékoztatni kell arról, hogy felbontás után mennyi ideig lehet a kozmetikai terméket használni anélkül, hogy az a fogyasztóra ártalmas lenne. Ezt a követelményt azonban nem kell alkalmazni, ha a felbontás utáni felhasználhatóság időtartama nem releváns, azaz az egyszer használatos termékek, a nem romló termékek vagy a nem felbontható termékek esetében.

(49)

Az SCCS számos olyan anyagot azonosított, amely valószínűsíthetően allergiás reakciót vált ki, és a jövőben korlátozni kell ezek használatát és/vagy meghatározott feltételeket kell szabni a felhasználásukra vonatkozóan. A fogyasztók megfelelő tájékoztatásának biztosítása érdekében meg kell követelni ezen anyagok jelenlétének feltüntetését az összetevők felsorolásában, és fel kell hívni a fogyasztók figyelmét ezen összetevők jelenlétére. Ezen információknak javítaniuk kell a kontaktallergia felismerését a fogyasztók körében, és lehetővé kell tenniük számukra az allergiát kiváltó kozmetikai termékek használatának elkerülését. Azon anyagok esetében, amelyek valószínűsíthetően a lakosság jelentős részénél allergiát okoznak, egyéb korlátozó intézkedéseket, például betiltást vagy a koncentráció korlátozását kell fontolóra venni.

(50)

Egy adott kozmetikai termék biztonsági értékelése során lehetővé kell tenni az egyéb releváns területeken végzett kockázatértékelések eredményeinek figyelembevételét. Ezen adatok felhasználását megfelelően alá kell támasztani és igazolni kell.

(51)

A fogyasztót védeni kell a kozmetikai termékek hatékonyságával és egyéb jellemzőivel kapcsolatos megtévesztő állításokkal szemben. Különösen a belső piacon az üzleti vállalkozások fogyasztókkal szemben folytatott tisztességtelen kereskedelmi gyakorlatairól szóló, 2005. május 11-i 2005/29/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv (11) alkalmazandó. Ezenkívül a Bizottságnak a tagállamokkal együttműködésben közös kritériumokat kell meghatároznia a kozmetikai termékekkel kapcsolatos különleges állításokra vonatkozóan.

(52)

Lehetővé kell tenni, hogy a kozmetikai terméken szerepeljen az az állítás, hogy a termék fejlesztése során nem végeztek állatkísérleteket. A Bizottság a tagállamokkal együttműködve iránymutatásokat dolgozott ki annak biztosítása érdekében, hogy az állítások használata során közös kritériumokat alkalmazzanak, és hogy a tájékoztatók értelmezése egységes legyen, különösen hogy az ilyen tájékoztatók ne tévesszék meg a fogyasztókat. Ezen iránymutatások kidolgozása során a Bizottság figyelembe vette az „állatkísérleteket mellőző” gyártók többségét jelentő kis- és középvállalkozások és az érintett nem kormányzati szervezetek véleményét, valamint a fogyasztók igényét arra, hogy – az állatkísérletek ismérve alapján – a gyakorlatban különbséget tudjanak tenni a termékek között.

(53)

A tudatos termékválasztás elősegítése érdekében lehetővé kell tenni azt is, hogy a fogyasztó a termékkel kapcsolatban – a címkén szereplő információkon kívül – további információért fordulhasson a felelős személyhez.

(54)

Hatékony piacfelügyeletre van szükség az e rendeletben foglalt előírások betartatására.. Ennek érdekében a súlyos nemkívánatos hatásokat be kell jelenteni, és az illetékes hatóságoknak lehetőséget kell biztosítani arra, hogy a felelős személytől megkérjék azon kozmetikai termékek listáját, amelyek tartalmazzák azokat az anyagokat, amelyek biztonságosságával kapcsolatban komoly kétségek merültek fel.

(55)

E rendelet nem sérti a tagállamok azon lehetőségét, hogy a közösségi joggal összhangban szabályozzák az egészségügyi szakemberek vagy fogyasztók által, a tagállamok illetékes hatóságainak nyújtott tájékoztatást a súlyos nemkívánatos hatásokról.

(56)

E rendelet nem érinti a tagállamok azon lehetőségét, hogy a közösségi joggal összhangban szabályozzák a kozmetikai termékekkel foglalkozó gazdasági szereplők létrehozását.

(57)

E rendelet megsértése esetén a termékeknek a forgalomból való kivonását vagy visszahívását világos és hatékony eljárással kell megvalósítani. Ezen eljárásnak a nem biztonságos áruk tekintetében lehetőség szerint már meglévő közösségi szabályokra kell épülnie.

(58)

Azon kozmetikai termékekre, amelyek bár megfelelnek az e rendeletben előírt rendelkezéseknek, mégis veszélyeztethetik az emberi egészséget, védintézkedési eljárást kell bevezetni.

(59)

A Bizottságnak iránymutatásokat kell adnia a súlyos kockázat fogalmának egységes értelmezésére és alkalmazására vonatkozóan e rendelet következetes végrehajtásának előmozdítása érdekében.

(60)

A helyes igazgatási gyakorlat elveinek való megfelelés érdekében az illetékes hatóság piacfelügyelet keretében hozott döntéseit megfelelően meg kell indokolni.

(61)

A hatékony belső piaci felügyelet biztosítására magas fokú közigazgatási együttműködésre van szükség az illetékes hatóságok között. Mindez különösen vonatkozik a más tagállamban található termékinformációs dokumentáció ellenőrzésével kapcsolatos kölcsönös segítségnyújtásra.

(62)

A Bizottság munkáját az SCCS, mint független kockázatértékelő szervezet segíti.

(63)

Az e rendelet végrehajtásához szükséges intézkedéseket a Bizottságra ruházott végrehajtási hatáskörök gyakorlására vonatkozó eljárások megállapításáról szóló, 1999. június 28-i 1999/468/EK tanácsi határozatnak (12) megfelelően kell elfogadni.

(64)

A Bizottságot mindenekelőtt fel kell hatalmazni arra, hogy e rendelet mellékleteit hozzáigazítsa a műszaki fejlődéshez. Mivel ezen intézkedések általános hatályúak és a rendelet nem alapvető fontosságú elemeinek módosítására irányulnak, azokat az 1999/468/EK határozat 5a. cikkében meghatározott ellenőrzéssel történő szabályozási bizottsági eljárással összhangban kell elfogadni.

(65)

Amennyiben a rendkívüli sürgősségre tekintettel az ellenőrzéssel történő szabályozási bizottsági eljárásra vonatkozó rendes határidők nem tarthatók be, a Bizottság számára lehetőséget kell biztosítani arra, hogy az 1999/468/EK határozat 5a. cikke (6) bekezdésében meghatározott sürgősségi eljárást alkalmazza a CMR-anyagokkal, nanoanyagokkal és az emberi egészséget érintő potenciális veszélyekkel kapcsolatos bizonyos intézkedések elfogadása érdekében.

(66)

A tagállamoknak rendelkezniük kell az e rendelet előírásainak megsértése esetén alkalmazandó szankciókról, és biztosítaniuk kell ezek végrehajtását. E szankcióknak hatékonyaknak, arányosaknak és visszatartó erejűeknek kell lenniük.

(67)

A gazdaság szereplőinek, valamint a tagállamoknak és a Bizottságnak elegendő időre van szüksége az e rendeletben bevezetetett változások átvételére. Ezért ehhez elegendő hosszúságú átmeneti időszakot kell biztosítani. Ugyanakkor a zökkenőmentes átmenet érdekében a gazdasági szereplők számára lehetővé kell tenni, hogy ezen átmeneti időszak lejárta előtt forgalomba hozhassák azokat a kozmetikai termékeket, amelyek megfelelnek e rendeletnek.

(68)

A kozmetikai termékek biztonságosságának növelése és a piacfelügyelet megerősítése érdekében az e rendelet alkalmazását követően forgalomba hozott kozmetikai termékeknek meg kell felelniük a biztonsági értékelésre, a termékinformációs dokumentációra és az értesítésre vonatkozó, e rendeletben foglalt kötelezettségeknek, akkor is, ha a 76/768/EGK irányelv értelmében már eleget tettek hasonló kötelezettségeknek.

(69)

A 76/768/EGK irányelv hatályát veszti. Problémák felmerülése esetén, megfelelő orvosi ellátás, valamint a piacfelügyelet biztosítása érdekében, a 76/768/EGK irányelv 7. cikkének (3) bekezdése és 7a. cikkének (4) bekezdése alapján a kozmetikai termékekkel kapcsolatban beérkezett információkat az illetékes hatóságoknak meghatározott időtartamig meg kell őrizniük, illetve a felelős személy által őrzött információknak is rendelkezésre kell állniuk ugyanennyi ideig.

(70)

E rendelet nem érinti a IX. melléklet B. részében meghatározott irányelvek nemzeti jogba történő átültetésére vonatkozó határidőkkel kapcsolatos tagállami kötelezettségeket.

(71)

Mivel e rendelet célját – nevezetesen a kozmetikai termékek e rendeletben előírt követelményeknek történő megfelelése révén a belső piac megvalósítását és az emberi egészség magas szintű védelmét – a tagállamok nem tudják kielégítően megvalósítani, és ezért az az intézkedés terjedelme miatt közösségi szinten jobban megvalósítható, a Közösség intézkedéseket hozhat a Szerződés 5. cikkében meghatározott szubszidiaritás elvének megfelelően. Az e cikkben meghatározott arányosság elvének megfelelően ez a rendelet nem lépi túl az e cél eléréséhez szükséges mértéket.

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

I. FEJEZET

HATÁLY, FOGALOMMEGHATÁROZÁSOK

1. cikk

Hatály és célkitűzés

E rendelet meghatározza forgalmazott kozmetikai termékre vonatkozó szabályokat, ezzel biztosítva a belső piac működését és az emberi egészség magas szintű védelmét.

2. cikk

Fogalommeghatározások

(1)   E rendelet alkalmazásában:

a)

„kozmetikai termék”: minden olyan anyag vagy keverék, amely azt a célt szolgálja, hogy az emberi test különböző külső részeivel (hámréteg, haj és testszőrzet, körmök, ajkak és külső nemi szervek) vagy a fogakkal és a szájüreg nyálkahártyájával érintkezésbe kerüljön, kizárólag vagy elsősorban azok tisztítása, illatosítása, kinézetük megváltoztatása, védelme, megfelelő állapotban tartása céljából, vagy a testszag megszüntetése érdekében;

b)

„anyag”: olyan természetes állapotban előforduló vagy gyártási folyamatból származó kémiai elem és vegyületei, amely az anyag stabilitásának megőrzéséhez szükséges adalékanyagot és az alkalmazott folyamatból származó szennyező anyagot is tartalmazhat, de nem tartalmaz olyan oldószert, amely az anyag stabilitásának befolyásolása vagy összetételének megváltoztatása nélkül elkülöníthető;

c)

„keverék”: kettő vagy több anyagot tartalmazó keverék vagy oldat;

d)

„gyártó”: az a természetes vagy jogi személy, aki kozmetikai terméket gyárt, illetve ilyen terméket terveztet vagy gyártat, és az adott kozmetikai terméket saját nevével vagy védjegyével ellátvaértékesíti;

e)

„forgalmazó”: az a természetes vagy jogi személy az ellátási láncban, aki a közösségi piacon a kozmetikai terméket forgalmazza, kivéve a gyártót és az importőrt;

f)

„végfelhasználó”: a kozmetikai terméket használó fogyasztó vagy szakember;

g)

„forgalmazás”: a közösségi piacon valamely kozmetikai termék gazdasági tevékenység keretében történő rendelkezésre bocsátása értékesítés vagy felhasználás céljára, ingyenesen vagy ellenérték fejében;

h)

„forgalomba hozatal”: a kozmetikai termék első alkalommal történő forgalmazása a közösségi piacon;

i)

„importőr”: az a Közösség területén letelepedett természetes vagy jogi személy, aki harmadik országból származó kozmetikai terméket a közösségi piacon forgalomba hoz;

j)

„harmonizált szabvány”: a műszaki szabványok és szabályok terén történő információszolgáltatási eljárás megállapításáról szóló, 1998. június 22-i 98/34/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv (13) I. mellékletében meghatározott valamely európai szabványügyi testület által, az említett irányelv 6. cikkével összhangban a Bizottság kérelme alapján elfogadott szabvány;

k)

„nanoanyag”: olyan oldhatatlan vagy biológiailag perzisztens, mesterségesen előállított anyag, amelynek egy vagy több külső mérete vagy belső szerkezete az 1–100 nm tartományon belül van;

l)

„tartósítószerek”: kizárólag vagy elsősorban a mikroorganizmusok kozmetikai termékekben történő kifejlődésének megakadályozására szánt anyagok;

m)

„színezékek”: kizárólag vagy elsősorban a kozmetikai termékeknek, illetve a test egészének vagy egyes részeinek színezésére szánt, a látható fényt elnyelő vagy visszaverő képességgel rendelkező anyagok; ezenkívül az oxidáló hajfestékek prekurzorai is színezékeknek tekintendők;

n)

„UV-szűrők”: kizárólag vagy elsősorban a bőr bizonyos UV-sugárzásokkal szembeni védelmére szánt, az UV-sugárzást elnyelő, visszaverő vagy szétszóró anyagok;

o)

„nemkívánatos hatás”: a kozmetikai termék rendeltetésszerű vagy ésszerűen előrelátható használatából adódó, az emberi egészségre káros hatás;

p)

„súlyos nemkívánatos hatás”: olyan nemkívánatos hatás, amely időszakos vagy állandó funkcionális fogyatékossághoz, rokkantsághoz, kórházi kezeléshez, veleszületett rendellenességekhez, közvetlen életveszélyhez vagy halálhoz vezet;

q)

„forgalomból való kivonás”: a kozmetikai termék ellátási láncban való forgalmazásának megakadályozására irányuló intézkedések;

r)

„visszahívás”: valamennyi olyan intézkedés, amelynek célja a végfelhasználók számára már forgalmazott kozmetikai termék visszaszolgáltatása;

s)

„keretreceptúra”: olyan receptúra, amely felsorolja az összetevők kategóriáját vagy rendeltetését, valamint azok maximális koncentrációját a kozmetikai termékben, vagy pedig a mennyiségre és minőségre vonatkozó fontos információkat ad abban az esetben, ha a kozmetikai termék nem rendelkezik, vagy csak részben rendelkezik ilyen receptúrával. A Bizottság iránymutatásokat ad a keretreceptúra elkészítésének érdekében, és azokat rendszeresen hozzáigazítja a műszaki és tudományos fejlődéshez.

(2)   Az (1) bekezdés a) pontjának alkalmazásában a lenyelés, belégzés, befecskendezés vagy beültetés útján az emberi testbe kerülő anyagok vagy keverékek nem tartoznak a kozmetikai termékek körébe.

(3)   Tekintettel a nanoanyagokra vonatkozó, különböző szervek által közzétett különféle meghatározásokra, valamint a nanotechnológiák terén tapasztalható folyamatos műszaki és tudományos fejlődésre, a Bizottság az (1) bekezdés k) pontját módosítja és hozzáigazítja a műszaki és tudományos fejlődéshez, valamint a későbbiekben nemzetközi szinten elfogadásra kerülő fogalommeghatározásokhoz. Az e rendelet nem alapvető fontosságú elemeinek módosítására irányuló ezen intézkedést a 32. cikk (3) bekezdésében említett ellenőrzéssel történő szabályozási bizottsági eljárással összhangban kell elfogadni.

II. FEJEZET

BIZTONSÁG, FELELŐSSÉG, SZABAD MOZGÁS

3. cikk

Biztonság

A forgalmazott kozmetikai termékeknek biztonságosaknak kell lenniük az emberi egészségre, amennyiben rendeltetésszerűen vagy ésszerűen, előrelátható feltételek mellett használják, figyelembe véve elsősorban a következőket:

a)

kiszerelés, a 87/357/EGK irányelvvel összhangban;

b)

címkézés;

c)

a használatra és a használaton kívül helyezésre vonatkozó utasítás;

d)

egyéb megjegyzés vagy információ, amelyet a 4. cikkben meghatározott felelős személy ad.

A figyelmeztetések feltüntetése nem mentesíti a 2. és 4. cikkben meghatározott személyeket az e rendeletben előírt egyéb követelmények alól.

4. cikk

Felelős személy

(1)   Csak olyan kozmetikai termék hozható forgalomba, amelyre vonatkozóan a Közösségben egy jogi vagy természetes személyt „felelős személynek” jelöltek ki.

(2)   Minden forgalomba hozott kozmetikai termék esetében a felelős személy biztosítja az e rendeletben meghatározott kötelezettségek betartását.

(3)   A Közösségben előállított és a kivitelt követően a Közösség területére újból be nem hozott kozmetikai termék esetében a Közösségben letelepedett gyártó a felelős személy.

A gyártó írásbeli meghatalmazással kinevezhet egy, a Közösség területén letelepedett felelős személyt, aki ezt írásban fogadja el.

(4)   A Közösségben előállított, és a kivitelt követően a Közösség területére újból be nem hozott kozmetikai termék esetében a Közösség területén kívül letelepedett gyártónak írásbeli meghatalmazással kell kijelölnie a Közösség területén letelepedett felelős személyt, akinek a meghatalmazást írásban kell elfogadnia.

(5)   Importált kozmetikai termék esetében az importőr az általa forgalomba hozott termékért a felelős személy is egyben.

Az importőr írásbeli meghatalmazással kinevezhet egy, a Közösség területén letelepedett felelős személyt, aki ezt írásban fogadja el.

(6)   A forgalmazó a felelős személy, ha saját neve vagy védjegye alatt hoz egy kozmetikai terméket forgalomba, vagy a már forgalomban lévő terméket megváltoztatja oly módon, hogy az kihathat a termékre vonatkozó követelményeknek való megfelelésre.

A már forgalomba hozott kozmetikai termékekre vonatkozó tájékoztatás lefordítása nem minősül a termék olyan jellegű módosításának, amely kihathat az e rendelet szerint a termékre vonatkozó követelményeknek való megfelelésre.

5. cikk

A felelős személy kötelezettségei

(1)   A felelős személy biztosítja a 3., 8., 10., 11., 12., 13., 14., 15., 16., 17., 18. cikknek, a 19. cikk (1), (2) és (5) bekezdésének, valamint a 20., 21., 23. és 24. cikknek való megfelelést.

(2)   Ha a felelős személyek úgy vélik, vagy okuk van úgy vélni, hogy az általuk forgalomba hozott kozmetikai termék nem felel meg e rendeletnek, azonnal meghozzák a szükséges korrekciós intézkedéseket annak érdekében, hogy a termék megfeleljen a rendeletnek vagy adott esetben kivonja a forgalomból vagy visszahívja a terméket.

Továbbá, ha a kozmetikai termék kockázatot jelent az emberi egészségre, a felelős személy azonnal értesíti erről azon tagállamok illetékes nemzeti hatóságait, ahol a terméket forgalmazzák, és azon tagállam illetékes nemzeti hatóságait, ahol a termékinformációs dokumentáció könnyen hozzáférhető, különösen részletezve a rendelet megsértésének körülményeit és a meghozott korrekciós intézkedéseket.

(3)   A felelős személyeknek az illetékes hatóságokkal – ez utóbbiak kérésére – együtt kell működnie a forgalmazott kozmetikai termékek által okozott kockázatok kiküszöbölése érdekében hozott intézkedések megtételében. Különösen, a felelős személyeknek valamely illetékes nemzeti hatóság indokolt kérelmére át kell adniuk a termék egyes jellemzői megfelelőségének igazolásához szükséges valamennyi információt és dokumentációt e hatóság számára könnyen érthető nyelven.

6. cikk

A forgalmazók kötelezettségei

(1)   Tevékenységükkel összefüggésben, a kozmetikai termék forgalmazásakor a forgalmazóknak kellő gondossággal kell eljárniuk az alkalmazandó követelményekkel kapcsolatban.

(2)   A kozmetikai termék forgalmazása előtt a forgalmazók az alábbiakat ellenőrzik:

szerepelnek-e a terméken a 19. cikk (1) bekezdésének a), e) és g) pontjában, valamint a 19. cikk (3) és (4) bekezdésében előírt címkézési információk;

teljesülnek-e a 19. cikk (5) bekezdésében előírt nyelvi követelmények;

ha a 19. cikk (1) bekezdése alkalmazandó, nem járt-e le a megadott minőségmegőrzési idő.

(3)   Amennyiben a forgalmazó úgy véli, vagy oka van azt hinni, hogy

egy kozmetikai termék nem felel meg e rendelet követelményeinek, addig nem forgalmazhatja a terméket, amíg az meg nem felel a vonatkozó követelményeknek;

egy általa a forgalmazott kozmetikai termék nem felel meg a rendeletnek, gondoskodik arról, hogy meghozzák a szükséges korrekciós intézkedéseket annak érdekében, hogy a termék megfeleljen a rendeletnek vagy adott esetben a terméket kivonják a forgalomból vagy visszahívják.

Továbbá ha a kozmetikai termék kockázatot jelent az emberi egészségre, a forgalmazók erről haladéktalanul tájékoztatják a felelős személyt és annak a tagállamnak az illetékes nemzeti hatóságait, ahol a terméket forgalmazzák, és megadják különösen az előírások megsértésének részleteit és a meghozott korrekciós intézkedéseket.

(4)   A forgalmazók biztosítják, hogy mindaddig, amíg egy termékért felelnek, a tárolási vagy szállítási feltételek nem veszélyeztetik a terméknek az e rendeletben meghatározott követelményeknek való megfelelését.

(5)   A forgalmazóknak az illetékes hatóságokkal - ez utóbbiak kérésére - együtt kell működnie a forgalmazott termékek által jelentett kockázatok elkerülése érdekében tett intézkedések során. A forgalmazók valamely illetékes nemzeti hatóságnak - annak indokolt kérésére -átadják a termék (2) bekezdésben felsorolt követelményeknek való megfelelőségének igazolásához szükséges valamennyi információt és dokumentációt e hatóság számára könnyen érthető nyelven.

7. cikk

Azonosítás az ellátási láncon belül

Az illetékes hatóság kérésére:

a felelős személyeknek tudniuk kell azonosítani azokat a forgalmazókat, akiknek a kozmetikai terméket szállítják;

a forgalmazónak tudnia kell azonosítani azt a forgalmazót vagy felelős személyt, akitől a kozmetikai terméket beszerezte, és azokat a forgalmazókat, akiknek a kozmetikai terméket szállította.

E kötelezettségnek a kozmetikai terméktételnek a forgalmazó rendelkezésére bocsátása időpontjától számított 3 évig kell megfelelni.

8. cikk

Helyes gyártási gyakorlat

(1)   A kozmetikai termékeket az 1. cikkben foglalt célkitűzések biztosítása érdekében a helyes gyártási gyakorlatnak megfelelően kell előállítani.

(2)   Helyes gyártási gyakorlatnak kell tekinteni, ha a gyártás megfelel a vonatkozó harmonizált szabványoknak, amelyek referenciáit az Európai Unió Hivatalos Lapjában közzétették.

9. cikk

Szabad mozgás

A tagállamok az e rendeletben megállapított követelményekkel kapcsolatos okokra hivatkozva nem utasíthatják el, tilthatják meg vagy korlátozhatják azon kozmetikai termékek forgalmazását, amelyek megfelelnek az e rendeletben előírt követelményeknek.

III. FEJEZET

BIZTONSÁGI ÉRTÉKELÉS, TERMÉKINFORMÁCIÓS DOKUMENTÁCIÓ, BEJELENTÉS

10. cikk

Biztonsági értékelés

(1)   Annak igazolására, hogy a kozmetikai termék megfelel a 3. cikkben foglaltaknak, a felelős személy a kozmetikai termék forgalomba hozatalát megelőzően biztosítja, hogy a kozmetikai terméket a vonatkozó adatok alapján biztonsági szempontból értékelték, és a kozmetikai termékről az I. melléklettel összhangban biztonsági jelentést állítottak ki.

A felelős személy biztosítja, hogy:

a)

a biztonsági értékelés során figyelembe vegyék a kérdéses kozmetikai termék felhasználási célját, valamint a a végső összetétel egyes összetevőivel szembeni előrelátható rendszeres expozíciót;

b)

a biztonsági értékelés során megfelelő, a bizonyítékok mérlegelésén alapuló megközelítést alkalmaznak valamennyi létező forrásból származó adat felülvizsgálatára;

c)

a kozmetikai termékről kiállított biztonsági jelentést a termék forgalomba hozatalát követően szerzett további releváns információk ismeretében aktualizálják.

Az első albekezdést azokra a kozmetikai termékekre is alkalmazni kell, amelyeket a 76/768/EGK irányelv alapján jelentettek be.

A Bizottság, az összes érdekelt féllel szorosan együttműködve, megfelelő iránymutatásokat fogad el annak érdekében, hogy a vállalkozások, különösen a kis- és középvállalkozások meg tudjanak felelni az I. mellékletben megállapított követelményeknek. Az iránymutatásokat a 32. cikk (2) bekezdésében foglalt szabályozási bizottsági eljárással kell elfogadni.

(2)   A kozmetikai terméknek az I. melléklet B. része szerinti biztonsági értékelését olyan személy végezheti, aki egyetemi gyógyszerészeti, toxikológiai, orvostudományi vagy ezekkel rokon tudományok terén végzett elméleti és gyakorlati tanulmányok vagy a tagállamok által ezzel egyenértékűnek elismert képzés elvégzését igazoló oklevéllel vagy hivatalos képesítéssel rendelkezik.

(3)   Az (1) bekezdés szerinti biztonsági értékelésben említett és a kozmetikai termék biztonsági értékelése céljából, 1988. június 30. után végzett nem klinikai biztonsági tanulmányoknak meg kell felelniük a tanulmány elvégzésekor érvényben lévő, a helyes laboratóriumi gyakorlat alapelveiről szóló közösségi jogszabályoknak vagy a Bizottság vagy az ECHA által ezekkel egyenértékűnek tekintett nemzetközi szabványoknak.

11. cikk

Termékinformációs dokumentáció

(1)   A kozmetikai termék forgalomba hozatalakor a felelős személy vezeti az arra vonatkozó termékinformációs dokumentációt. A termékinformációs dokumentációt az utolsó kozmetikai terméktétel forgalomba hozatalának időpontjától számított 10 évig kell megőrizni.

(2)   A termékinformációs dokumentációnak a következő információkat és adatokat kell tartalmaznia, amelyeket szükség szerint aktualizálni kell:

a)

a kozmetikai termék leírása, amely lehetővé teszi, hogy a termékinformációs dokumentáció egyértelműen megfeleltethető legyen a kozmetikai termékkel;

b)

a 10. cikk (1) bekezdésében meghatározott, a kozmetikai termékről kiállított biztonsági jelentés;

c)

a gyártási folyamat leírása, valamint nyilatkozat a 8. cikkben előírt helyes gyártási gyakorlatnak való megfelelésről;

d)

ha azt a termék jellege vagy hatása indokolja, a kozmetikai terméktől várt hatás igazolása;

e)

a kozmetikai termék vagy összetevői kifejlesztésére vagy biztonságosságának értékelésére vonatkozó, a gyártó, meghatalmazottjai vagy szállítói által végzett állatkísérletekre vonatkozó adatok, beleértve a harmadik államok jogszabályi követelményeinek betartása céljából végzett bármilyen állatkísérletet.

(3)   A felelős személy a címkén feltüntetett saját címén, elektronikus vagy egyéb formában könnyen hozzáférhetővé teszi a termékinformációs dokmumentációt azon tagállam illetékes hatósága számára, ahol a dokumentációt tárolják.

A termékinformációs dokumentációban szereplő információnak a tagállam illetékes hatóságai által könnyen érthető nyelven kell rendelkezésre állnia.

(4)   Az e cikk (1)–(3) bekezdésében foglalt követelményeket kell alkalmazni azokra a kozmetikai termékekre is, amelyeket a 76/768/EGK irányelv alapján jelentettek be.

12. cikk

Mintavétel és ellenőrzés

(1)   A kozmetikai termékek mintavételét és ellenőrzését megbízható és megismételhető módszerrel kell végezni.

(2)   Alkalmazandó közösségi jogszabály hiányában feltételezni kell a megbízhatóságot és a megismételhetőséget, amennyiben az alkalmazott eljárás megfelel a vonatkozó harmonizált szabványoknak, amelyek referenciáit az Európai Unió Hivatalos Lapjában közzétették.

13. cikk

Bejelentés

(1)   A felelős személy a kozmetikai termék forgalomba hozatalát megelőzően elektronikus úton a Bizottság rendelkezésére bocsátja a következő információkat:

a)

a kozmetikai termék kategóriája és neve vagy nevei, amelyek lehetővé teszik a termék egyedi azonosítását;

b)

a felelős személy neve és címe, akinél a termékinformációs dokumentáció könnyen hozzáférhető;

c)

behozatal esetén a származási ország;

d)

azon tagállam megnevezése, ahol a kozmetikai terméket forgalomba hozzák;

e)

azon természetes személy adatai, akivel szükség esetén fel lehet venni a kapcsolatot;

f)

nanoanyagok formájában jelenlévő anyagok és:

i.

azok azonosítása, ide értve kémiai elnevezésüket (IUPAC) és egyéb leírásokat az e rendelet II–VI. mellékletek preambuluma 2. pontjában foglaltaknak megfelelően;

ii.

az ésszerűen előre látható expozíciós körülmények;

g)

az 1272/2008/EK rendelet VI. melléklet 3. része szerinti 1A vagy 1B kategóriába tartozó rákkeltő, mutagén vagy reprodukciót károsító (CMR) anyagok neve és Chemical Abstracts Service (CAS) vagy EC-száma;

h)

a keretreceptúra, amely káros mellékhatások jelentkezése esetén lehetővé teszi a gyors és szakszerű orvosi ellátást.

Az első albekezdést kell alkalmazni azokra a kozmetikai termékekre is, amelyeket a 76/768/EGK irányelv alapján jelentettek be.

(2)   A kozmetikai termék forgalomba hozatalakor a felelős személy bejelenti a Bizottságnak az eredeti címkézést, és, ha a szöveg megfelelően olvasható, fényképet mellékel a megfelelő csomagolásról.

(3)   2013. július 11-től kezdve az a forgalmazó, aki valamely tagállamban egy másik tagállamban már forgalomba hozott kozmetikai terméket forgalmaz, és saját kezdeményezésére, a nemzeti jogszabályoknak való megfelelés érdekében lefordítja a termék címkézésének bármely elemét, az alábbi információkat köteles elektronikus formában benyújtani a Bizottságnak:

a)

a kozmetikai termék kategóriája, neve a küldő tagállamban és neve abban a tagállamban, ahol a kozmetikai terméket forgalmazzák, amely lehetővé teszi annak egyedi azonosítását;

b)

annak a tagállamnak neve, ahol a kozmetikai terméket forgalmazzák;

c)

a forgalmazó neve és címe;

d)

a felelős személy neve és címe, akinél a termékinformációs dokumentáció könnyen hozzáférhető.

(4)   Amennyiben egy kozmetikai terméket 2013. július 11. előtt hoztak forgalomba, de ettől az időponttól kezdődően nem hozzák forgalomba, annak a forgalmazónak, aki ezen időpontot követően valamely tagállamban bevezeti az adott terméket, a következő információkat kell közölnie a felelős személlyel:

a)

a kozmetikai termék kategóriája, neve a küldő tagállamban és neve abban a tagállamban, ahol a kozmetikai terméket forgalmazzák, amely lehetővé teszi annak egyedi azonosítását;

b)

annak tagállamnak neve, ahol a kozmetikai terméket forgalmazzák;

c)

a forgalmazó neve és címe.

E közlemény alapján a felelős személy köteles elektronikus úton benyújtani a Bizottságnak az e cikk (1) bekezdésében említett információkat, amennyiben abban a tagállamban, ahol a kozmetikai terméket forgalmazzák, nem történt meg a 76/768/EGK irányelv 7. cikke (3) bekezdésének és 7a. cikke (4) bekezdésének megfelelő bejelentés.

(5)   A Bizottság az (1) bekezdés a)–g) pontjaiban és a (2) és (3) bekezdésben meghatározott információkat elektronikus úton, haladéktalanul valamennyi illetékes hatóság rendelkezésére bocsátja.

Ezen információkat az illetékes hatóságok kizárólag piacfelügyeleti, piacelemzési, értékelési és fogyasztói tájékoztatási célokra használhatják a 25., 26. és 27. cikkel összefüggésben.

(6)   A Bizottság az (1), (2) és (3) bekezdésben meghatározott információkat elektronikus úton, haladéktalanul továbbítja a méregellenőrző központoknak vagy hasonló szervezeteknek, amelyeket a tagállamok e célból létrehoztak.

Ezeket az információkat e testületek kizárólag orvosi ellátás céljára használhatják fel.

(7)   Az (1), (3) és (4) bekezdésben megadott információk bármely változása esetén a felelős személy vagy a forgalmazó késedelem nélkül aktualizálja azokat.

(8)   A Bizottság újabb követelmények hozzáadásával módosíthatja az (1)–(7) bekezdést, figyelembe véve a műszaki és tudományos fejlődést és a piacfelügyelethez kapcsolódó egyedi szükségleteket.

Az e rendelet nem alapvető fontosságú elemeinek módosítására irányuló ezen intézkedéseket a 32. cikk (3) bekezdésében említett, ellenőrzéssel történő szabályozási bizottsági eljárással összhangban kell elfogadni.

IV. FEJEZET

EGYES ANYAGOKRA VONATKOZÓ KORLÁTOZÁSOK

14. cikk

A mellékletekben felsorolt anyagokra vonatkozó korlátozások

(1)   A 3. cikk sérelme nélkül a kozmetikai termékek nem tartalmazhatják a következő anyagokat:

a)

tiltott anyagok

a II. mellékletben felsorolt tiltott anyagok;

b)

korlátozottan felhasználható anyagok

olyan korlátozottan felhasználható anyagok, amelyeket nem a III. mellékletben megállapított korlátozásokkal összhangban használnak;

c)

színezékek

i.

a IV. mellékletben felsoroltaktól eltérő színezékek és az ott felsoroltak közül azok, amelyeket nem az említett mellékletben meghatározott feltételek szerint használnak, kivéve a (2) bekezdésben meghatározott hajszínezőket;

ii.

a b), d)(i) és e)(i) pontok sérelme nélkül, azok a IV. mellékletben felsorolt anyagok, amelyeket nem színezékként való felhasználásra szántak, és nem az említett mellékletben meghatározott feltételek szerint használnak.

d)

tartósítószerek

i.

tartósítószerek, kivéve az V. mellékletben felsoroltakat, valamint az ott felsorolt azon tartósítószerek, amelyeket nem az említett mellékletben meghatározott feltételek szerint használnak;

ii.

a b), c)(i), és e)(i) pontok sérelme nélkül, azok az V. mellékletben felsorolt anyagok, amelyeket nem tartósítószerként való felhasználásra szántak, és amelyeket nem az említett mellékletben meghatározott feltételek szerint használnak.

e)

UV-szűrők

i.

a VI. mellékletben felsoroltaktól különböző UV-szűrők, valamint az ott felsorolt azon UV-szűrők, amelyeket nem az említett mellékletben meghatározott feltételek szerint használnak;

ii.

a b), c)(i) és d)(i) pontok sérelme nélkül azok a VI. mellékletben felsorolt anyagok, amelyeket nem UV-szűrőként való felhasználásra szántak, és amelyeket nem az említett mellékletben meghatározott feltételek szerint használnak.

(2)   A IV. melléklet hatályának hajszínezőkre történő kiterjesztésére irányuló bizottsági határozattól függően, e termékek nem tartalmazhatnak haj színezésére szánt olyan színezéket, amely a IV. mellékletben nem szerepel, valamint haj színezésére szánt olyan színezéket, amely szerepel a IV. mellékletben, de nem az abban meghatározott feltételek szerint használják.

Az első albekezdésben hivatkozott, e rendelet nem alapvető fontosságú elemeinek módosítására irányuló bizottsági határozatot a 32. cikk (3) bekezdésében említett, ellenőrzéssel történő szabályozási bizottsági eljárással összhangban kell elfogadni.

15. cikk

CMR-nek minősített anyagok

(1)   Az 1272/2008/EK rendelet VI. mellékletének 3. része szerinti 2. kategóriába tartozó CMR-nek minősített anyagok kozmetikai termékekben való felhasználása tilos. Ugyanakkor a 2. kategóriába sorolt anyag felhasználható kozmetikai termékekben, ha az anyagot az SCCS értékelte és azt a kozmetikai termékekben való felhasználásra biztonságosnak találta. A Bizottság e célból, az e rendelet 32. cikk (3) bekezdésében említett ellenőrzéssel történő szabályozási bizottsági eljárásnak megfelelően, meghozza a szükséges intézkedéseket.

(2)   Az 1272/2008/EK rendelet VI. mellékletének 3. része szerinti 1A vagy 1B kategóriába tartozó CMR-nek minősített anyagok kozmetikai termékekben való felhasználása tilos.

Mindazonáltal ezen anyagok kozmetikai termékekben való kivételes felhasználása megengedett, ha azt követően, hogy azokat az 1272/2008/EK rendelet VI. mellékletének 3. része szerinti osztályozásnak megfelelően 1A. vagy 1B. kategóriába tartozó CMR-nek minősítették, megfelelnek a következő feltételek mindegyikének:

a)

megfelelnek az élelmiszerjog általános elveiről és követelményeiről, az Európai Élelmiszerbiztonsági Hatóság létrehozásáról és az élelmiszerbiztonságra vonatkozó eljárások megállapításáról szóló, 2002. január 28-i 178/2002/EK európai parlamenti és a tanácsi rendeletben (14) meghatározott élelmiszer-biztonsági követelményeknek;

b)

az alternatívaelemzés dokumentációja alapján nem állnak rendelkezésre megfelelő alternatív anyagok;

c)

az alkalmazásra a termékkategória adott felhasználása céljából kerül sor ismert expozícióval; valamint

d)

az SCCS értékelte ezeket az anyagokat, és biztonságosnak ítélte kozmetikai termékekben való felhasználásukat, különös tekintettel az e termékekkel szembeni expozícióra és az egyéb forrásokból származó átfogó expozícióra, valamint különös figyelemmel az érzékeny társadalmi csoportokra.

A kozmetikai termékek helytelen használatának kiküszöbölése érdekében be kell tartani az e rendelet 3. cikke szerinti címkézéssel kapcsolatos különleges előírásokat, figyelembe véve a veszélyes anyagok jelenlétéből adódó lehetséges kockázatokat és az expozíció módjait.

E bekezdés végrehajtása érdekében a Bizottság az érintett anyagoknak az 1272/2008/EK rendelet VI. mellékletének 3. részébe való felvételét követően legkésőbb 15 hónappal módosítja e rendelet mellékleteit az e rendelet 32. cikke (3) bekezdésében említett, ellenőrzéssel történő szabályozási bizottsági eljárással összhangban.

Rendkívül sürgős esetben a Bizottság az e rendelet 32. cikke (4) bekezdésében előírt sürgősségi eljárást alkalmazhatja.

A Bizottság megbízza az SCCS-t ezen anyagok újraértékelésével, amint azok biztonságosságával kapcsolatban aggodalmak merülnek fel, és legkésőbb az e rendelet III–VI. mellékletébe való felvételüket követő öt éven belül, valamint ezt követően legalább ötévente.

(3)   A Bizottság biztosítja, hogy legkésőbb 2012. január 11-ig megfelelő iránymutatások kerüljenek kidolgozásra annak érdekében, hogy harmonizált megközelítést lehessen alkalmazni a CMR-anyagok biztonságos használatának értékelésével kapcsolatos átfogó expozícióbecslések kidolgozására és felhasználására. Ezeket az iránymutatásokat az SCCS, az ECHA, az EFSA és más releváns érdekelt felekkel történő egyeztetés mellett dolgozzák ki, adott esetben a vonatkozó legjobb gyakorlat alkalmazásával.

(4)   Amikor rendelkezésre állnak közösségi vagy nemzetközi szinten elfogadott kritériumok az endokrin-romboló tulajdonsággal rendelkező anyagok azonosítására, vagy legkésőbb 2015. január 11-ig a Bizottság felülvizsgálja e rendeletet az endokrin-romboló tulajdonságokkal rendelkező anyagok tekintetében.

16. cikk

Nanoanyagok

(1)   A nanoanyagokat tartalmazó valamennyi kozmetikai termék esetében biztosítani kell az emberi egészség magas szintű védelmét.

(2)   Eltérő rendelkezés hiányában, e cikk rendelkezései nem vonatkoznak a 14. cikkben szabályozott, színezékként, UV-szűrőként vagy tartósítószerként használt nanoanyagokra.

(3)   A 13. cikkben előírt bejelentésen kívül a felelős személynek elektronikus úton, hat hónappal a forgalomba hozatal előtt be kell jelentenie a nanoanyagokat tartalmazó kozmetikai termékeket a Bizottságnak, kivéve, ha ezeket a termékeket ugyanaz a felelős személy 2013. január 11. előtt már forgalomba hozta.

Ez utóbbi esetben a felelős személynek a forgalomba hozott, nanoanyagokat tartalmazó kozmetikai termékeket 2013. január 11. és 2013. július 11. között, a 13. cikkben említett értesítésen kívül elektronikus úton is be kell jelentenie a Bizottságnak.

Az első és a második albekezdés nem alkalmazandó az e rendelet III. mellékletében előírt követelményeknek megfelelő, nanoanyagokat tartalmazó kozmetikai termékekre.

A Bizottságnak történő bejelentés legalább az alábbi információkat tartalmazza:

a)

a nanoanyag azonosítása, ide értve kémiai elnevezését (IUPAC) és egyéb leírásait a II–VI. melléklet preambuluma 2. pontjának megfelelően;

b)

a nanoanyag specifikációja, ideértve a részecskék méretét, fizikai és kémiai tulajdonságait;

c)

az évente forgalomba hozni kívánt kozmetikai termékekben található nanoanyagok mennyiségének becslése;

d)

a nanoanyag toxikológiai profilja;

e)

a nanoanyag biztonsági adatai arra a kozmetikai termékkategóriára vonatkozóan, amelyben használni kívánják;

f)

az ésszerűen előre látható expozíciós körülmények.

A felelős személy írásban felhatalmazhat egy másik jogi vagy természetes személyt a nanoanyagokkal kapcsolatos bejelentésre, és erről tájékoztatja a Bizottságot.

A Bizottság hivatkozási számot rendel a benyújtott toxikológiai profilhoz, amely helyettesítheti a d) pont alapján bejelentendő információt.

(4)   Amennyiben a Bizottságnak aggályai vannak az adott nanoanyag biztonságosságával kapcsolatban, haladéktalanul felkéri az SCCS-t, hogy adjon véleményt e nanoanyagok biztonságosságáról a megfelelő kozmetikai termékkategóriákban való felhasználásra vonatkozóan, valamint az ésszerűen előre látható expozíciós körülményekről. A Bizottság nyilvánosan is hozzáférhetővé teszi ezeket az információkat. Az SCCS a Bizottság kérését követő hat hónapon belül véleményt nyilvánít. Amennyiben az SCCS azt állapítja meg, hogy valamilyen szükséges adat hiányzik, a Bizottság felkéri a felelős személyt a hiányzó adatok kifejezetten meghatározott és meg nem hosszabbítható, ésszerű határidőn belüli pótlására. Az SCCS a további adatok beérkezésétől számított hat hónapon belül ad végleges véleményt. Az SCCS véleményét nyilvánosan hozzáférhetővé kell tenni.

(5)   A Bizottság bármikor igénybe veheti a (4) bekezdésben említett eljárást, ha például harmadik fél által benyújtott új információk alapján aggályai merülnek fel a biztonságossággal kapcsolatban.

(6)   Figyelembe véve az SCCS véleményét, és ha az emberi egészséget potenciálisan veszély fenyegeti – ideértve azt az esetet, amikor elégtelen adat áll rendelkezésre –, a Bizottság módosíthatja a II. és III. mellékletet.

(7)   A Bizottság figyelembe véve a műszaki és tudományos fejlődést újabb követelmények hozzáadásával módosíthatja a (3) bekezdést

(8)   Az e rendelet nem alapvető fontosságú elemeinek módosítására vonatkozó, a (6) és (7) bekezdésben említett intézkedéseket a 32. cikk (3) bekezdésében említett, ellenőrzéssel történő szabályozási bizottsági eljárással összhangban kell elfogadni.

(9)   Rendkívül sürgős esetben a Bizottság a 32. cikk (4) bekezdésében előírt eljárást alkalmazhatja.

(10)   A Bizottság az alábbi információt bocsátja rendelkezésre:

a)

A Bizottság legkésőbb 2014. január 11-ig rendelkezésre bocsátja a kozmetikai termékekben felhasznált valamennyi nanoanyag katalógusát, külön részben megemlítve a színezékként, UV-szűrőként és tartósítószerként forgalomba hozottakat is, feltüntetve a kozmetikai termékkategóriákat és az ésszerűen előre látható expozíciós körülményeket. Ezt a katalógust ezt követően rendszeresen aktualizálni kell, és annak nyilvánosan hozzáférhetőnek kell lennie.

b)

A Bizottság évente állapotjelentést nyújt be az Európai Parlamentnek és a Tanácsnak, amelyben tájékoztat a nanoanyagok kozmetikai termékekben való felhasználásának alakulásáról a Közösségen belül, külön részben említve a színezékként, UV-szűrőként és tartósítószerként használt nanoanyagokat is. Az első jelentést 2014. július 11-ig kell benyújtani. Az aktualizált jelentésnek össze kell foglalnia különösen az új kozmetikai termékkategóriákban használt új nanoanyagokat, a bejelentések számát, a nanospecifikus értékelési módszerek és a biztonsági értékelési iránymutatások kidolgozása terén tett előrelépéseket, valamint a nemzetközi együttműködési programokkal kapcsolatos információkat.

(11)   A Bizottság a tudományos fejlődés fényében rendszeresen felülvizsgálja e rendelet rendelkezéseit a nanoanyagok vonatkozásában, és amennyiben szükséges, az említett rendelkezésekhez megfelelő módosításokat javasol.

Az első felülvizsgálatot 2018. július 11-ig kell elkészíteni.

17. cikk

Tiltott anyagok nyomai

Valamely tiltott anyagnak a természetes vagy szintetikus összetevőkből álló szennyeződésből, a gyártási eljárásból, a tárolásból, a csomagoló anyagból átkerülő, a helyes gyártási gyakorlat során technikailag elkerülhetetlen, kis mennyiségű, véletlenszerű jelenléte megengedett, amennyiben az megfelel 3. cikkben foglaltaknak.

V. FEJEZET

ÁLLATKÍSÉRLETEK

18. cikk

Állatkísérletek

(1)   A 3. cikkből eredő általános kötelezettségek sérelme nélkül tilosak a következők:

a)

olyan kozmetikai termékek forgalomba hozatala, amelyeknek végső összetételét – az e rendelet követelményeinek való megfelelés érdekében – állatkísérletek alapján határozták meg – az alternatív módszerektől eltérő módszer felhasználásával – azt követően, hogy közösségi szinten ilyen alternatív módszert validáltak és elfogadtak, megfelelően figyelembe véve a validálás fejlődését az OECD-n belül;

b)

az olyan kozmetikai termékek forgalomba hozatala, amelyek olyan összetevőket vagy összetevő-kombinációkat tartalmaznak, amelyeket – az e rendelet követelményeinek való megfelelés érdekében – állatkísérletek alapján határoztak meg – az alternatív módszerektől eltérő módszer felhasználásával – azt követően, hogy közösségi szinten ilyen alternatív módszert validáltak és elfogadtak, megfelelően figyelembe véve a validálás fejlődését az OECD-n belül;

c)

az e rendelet követelményeinek való megfelelés érdekében a kozmetikai késztermékekkel a Közösségen belül végzett állatkísérletek;

d)

az e rendelet követelményeinek való megfelelés érdekében az összetevőkön vagy összetevők kombinációin, a Közösségen belül végzett állatkísérletek azon időpont után, amelytől kezdve a vegyi anyagok regisztrálásáról, értékeléséről, engedélyezéséről és korlátozásáról (REACH) szóló 1907/2006/EK európai parlamenti és a tanácsi rendelet (15) értelmében alkalmazandó vizsgálati módszerek megállapításáról szóló, 2008. május 30-i 440/2008/EK bizottsági rendeletben, vagy e rendelet VIII. mellékletében felsorolt egy vagy több validált alternatív módszerrel történő helyettesítését megkövetelik.

(2)   A Bizottság – az SCCS-sel és az Alternatív Módszerek Validálásával Foglalkozó Európai Központtal (ECVAM) folytatott konzultációt követően, valamint megfelelően figyelembe véve a validálás fejlődését az OECD-n belül – megállapította az (1) bekezdés a), b) és d) pontja alatti rendelkezések végrehajtásának ütemtervét, beleértve a különböző vizsgálatok kivonására vonatkozó határidőket is. Az ütemterveket 2004. október 1-jén nyilvánosságra hozták és megküldték az Európai Parlamentnek és a Tanácsnak. Az (1) bekezdés a), b) és d) pontjára vonatkozóan a végrehajtási határidőt 2009. március 11-re korlátozták.

Az ismételt dózistoxicitással, a reproduktív toxicitással és a toxiko-kinetikával kapcsolatosan végzett vizsgálatokra, amelyekre jelenleg nincsenek vizsgált alternatívák, az (1) bekezdés a) és b) pontjának végrehajtási határideje 2013. március 11.

A Bizottság tanulmányozza az olyan – különösen az ismételt dózistoxicitással végzett toxicitással, a reproduktív toxicitással és a toxiko-kinetikával kapcsolatosan végzett – kísérletekre vonatkozó tilalom betartásának műszaki nehézségeit, amelyeknek jelenleg nincs vizsgált alternatívája. A fenti tanulmányok ideiglenes és végleges eredményeire vonatkozó információk a 35. cikk alapján benyújtott éves jelentések részét képezik.

Ezen éves jelentések alapján, az első albekezdésnek megfelelően kidolgozott ütemtervek az első albekezdéssel összefüggésben 2009. március 11-ig voltak átdolgozhatók, a második albekezdéssel összefüggésben pedig 2013. március 11-ig, az első bekezdésben említett intézményekkel folytatott konzultációt követően dolgozhatók át.

A Bizottság tanulmányozza az előrehaladást és a határidők betartását, valamint a tilalom betartásának műszaki nehézségeit. A Bizottság tanulmányainak ideiglenes és végleges eredményeire vonatkozó információknak a 35. cikk alapján benyújtott éves jelentések részét képezik. Amennyiben e tanulmányokban – legkésőbb a második albekezdésben említett leghosszabb határidő lejárta előtt két évvel – arra a következtetésre jutnak, hogy az említett albekezdésben említett egy vagy több vizsgálatot az abban említett határidő lejártáig valamilyen műszaki okból nem fejlesztik ki és nem validálják, a Bizottság tájékoztatja az Európai Parlamentet és a Tanácsot, és a Szerződés 251. cikkének megfelelően jogalkotási javaslatot terjeszt elő.

Különleges körülmények között, amennyiben valamely létező kozmetikai összetevő biztonságossága tekintetében komoly aggályok merülnek fel, valamely tagállam kérheti a Bizottságtól az (1) bekezdés alóli eltérés biztosítását. A kérelemnek tartalmaznia kell a helyzet értékelését, és meg kell jelölnie a szükséges intézkedéseket. A Bizottság ennek alapján – az SCCS-sel folytatott konzultációt követően és indoklással ellátott határozat útján – engedélyezheti az eltérést. Ezen engedélynek meg kell állapítania az eltéréssel kapcsolatos feltételeket a meghatározott célok, az időtartam és az eredményekről szóló jelentéstétel tekintetében.

Eltérés kizárólag abban az esetben engedélyezhető, ha:

a)

az összetevőt széles körben használják, és az hasonló funkció ellátására alkalmas más összetevővel nem helyettesíthető;

b)

az adott emberi egészségügyi probléma bizonyított, és az állatkísérletek szükségességét megindokolták, valamint azt az értékelés alapjául szolgáló részletes kutatási eljárással alátámasztották.

Az engedélyezésről szóló határozatot, a hozzá kapcsolt feltételeket és az elért végső eredményt fel kell tüntetni a Bizottság által, a 35. cikk alapján benyújtandó éves jelentésben.

A hatodik albekezdésben hivatkozott, e rendelet nem alapvető fontosságú elemeinek módosítására irányuló intézkedéseket a 32. cikk (3) bekezdésében említett, ellenőrzéssel történő szabályozási bizottsági eljárással összhangban kell elfogadni.

(3)   E cikk és a 20. cikk alkalmazásában:

a)

„kozmetikai késztermék”: a forgalomba hozott és a végfelhasználó számára forgalmazott végső összetételű kozmetikai termék vagy annak mintapéldánya;

b)

„mintapéldány”: a gyártási sorozatokban még elő nem állított első modell vagy minta, amelyről a kozmetikai készterméket másolják, vagy amelyből azt véglegesen kifejlesztik.

VI. FEJEZET

A FOGYASZTÓ TÁJÉKOZTATÁSA

19. cikk

Címkézés

(1)   Az e cikkben szereplő egyéb rendelkezések sérelme nélkül kozmetikai termékek csak akkor forgalmazhatók, ha azok tárolóedényén és csomagolásán letörölhetetlen, könnyen olvasható és jól látható formában szerepelnek a következő információk:

a)

a felelős személy neve vagy bejegyzett cégneve és címe. Ez az információ rövidítve is megjelenhet, ha a rövidítés alapján azonosítani lehet a személyt és a címét. Több cím megadása esetén, ki kell emelni azt a címet, ahol a termékinformációs dokumentációt a felelős személy könnyen hozzáférhetővé tette. Importált kozmetikai termékek esetén fel kell tüntetni a származási országot;

b)

a csomagolás idején fennálló névleges tartalom súlyban vagy töltési térfogatban, kivéve az öt grammnál vagy öt milliliternél kevesebbet, ingyenes mintákat és egyszeri felhasználásra szánt csomagokat tartalmazó csomagolásokat; az előre csomagolt áruk esetében, amelyeket általában több tételként adnak el, és amelyek vonatkozásában a súly vagy a töltési térfogat nem jelentős, nem kell megadni a tartalmat, feltéve, hogy a tételek száma látszik a csomagoláson. Ezt az információt nem kell megadni, amennyiben a tételek száma kívülről könnyen megállapítható, vagy a terméket általában darabonként értékesítik;

c)

az az időpont, ameddig a kozmetikai termék megfelelő feltételek mellett tárolva megfelel eredeti rendeletetésének, és különösen megfelel a 3. cikk előírásainak (a továbbiakban: „minőségmegőrzési idő”).

Az időpontot vagy a csomagoláson feltüntetett egyéb részleteket megelőzi a VII. melléklet 3. pontjában megadott szimbólum vagy a „felhasználható” szó.

A minőségmegőrzési időt egyértelműen kell megadni, és annak vagy hónapból és évből, vagy napból, hónapból és évből kell állnia, ebben a sorrendben. Amennyiben szükséges, ezt az információt a megjelölt minőségmegőrzés biztosításához szükséges tárolási körülmények egészítik ki.

A minőségmegőrzési idő megjelölése nem kötelező a 30 hónapot meghaladó minőségmegőrzési idejű kozmetikai termékek esetében. E termékeknél megjelölik azt a – felnyitástól számított – időtartamot, amely alatt a termék biztonságos és a fogyasztóra nézve káros következmény nélkül használható. Ezt az információt a VII. melléklet 2. pontjában megadott szimbólum jelöli, amelyet az időtartam (hónapokban és/vagy években) követ, kivéve, ha a felnyitástól számított minőségmegőrzési idő fogalma nem releváns;

d)

a felhasználásra vonatkozó különleges óvintézkedések, és legalább a III–VI. mellékletekben felsorolt, valamint a szakipari felhasználásra kerülő kozmetikai termékekre vonatkozó különleges óvintézkedésekre vonatkozó információ;

e)

a gyártási tételszám vagy a kozmetikai termék azonosító száma. Amennyiben ez gyakorlati okoknál fogva nem lehetséges, mert a kozmetikai termék túl kis méretű, ezt az információt csak a csomagoláson kell feltüntetni;

f)

a kozmetikai termék rendeltetése, kivéve, ha az egyértelműen kiderül annak megjelenéséből;

g)

az összetevők felsorolása. Ezt az információt csak a csomagoláson kell feltüntetni. A felsorolást az „ingredients” kifejezés előzi meg.

E cikk alkalmazásában „összetevő” minden olyan anyag vagy keverék, amelyet szándékosan használnak fel a gyártás során a kozmetikai termék előállításához. A következők nem tekintendők összetevőknek:

i.

a felhasznált nyersanyagok szennyeződései,

ii.

a keverékben felhasznált, de a késztermékben nem jelenlévő technikai segédanyagok.

Az illat- és aromakompozícióra, valamint nyersanyagaikra a „parfum” vagy „aroma” kifejezés utal. Ezenkívül az olyan anyagok jelenlétét, amelyek említését a III. melléklet „egyéb” oszlopában követelik meg, a parfüm vagy aroma kifejezés mellett, az összetevők felsorolásában is meg kell jelölni.

Az összetevők listáját a kozmetikai termékhez való hozzáadás időpontjában mért súlyuk szerinti csökkenő sorrendben kell megadni. Az 1 %-nál kisebb koncentrációban előforduló összetevőket bármilyen sorrendben fel lehet sorolni az 1 %-nál nagyobb koncentrációban lévő összetevőket követően.

A nanoanyag formájában jelen lévő valamennyi összetevőt egyértelműen fel kell tüntetni az összetevők listáján. Ezen összetevők neveit a „nano” szó követi zárójelben.

A hajszínezésre használt színezékek kivételével, a színezékek – a többi kozmetikai összetevőt követően – tetszőleges sorrendben sorolhatók fel. A többféle színárnyalatban forgalomba hozott dekorációs kozmetikai termékek esetében a „tartalmazhat” szó vagy a „+/–” szimbólum feltüntetésével a termékcsoportban használt minden színezék – a hajszínezésre használt színezékek kivételével – felsorolható. A CI (színindexszám) nómenklatúra adott esetben használandó.

(2)   Amennyiben gyakorlati okoknál fogva nem lehetséges az előírásoknak megfelelően feltüntetni az (1) bekezdés d) és g) pontjában említett információkat a címkén az alábbiak alkalmazandók:

az információt a termékhez mellékelt vagy csatolt tájékoztatón, címkén, szalagon vagy kártyán kell feltüntetni;

hacsak gyakrolati okokból nem megvalósítható, ezekre az információkra rövidített formájú információs leírással vagy a VII. melléklet 1. pontjában megadott szimbólummal kell utalni, amelynek szerepelnie kell az (1) bekezdés d) pontjában megadott információ esetében a tárolóedényen vagy a csomagoláson, az (1) bekezdés g) pontjában megadott információ esetében pedig a csomagoláson.

(3)   Szappan, fürdőgolyók vagy egyéb kisméretű termékek esetében, ahol gyakorlati okok miatt nem megoldható, hogy az (1) bekezdés g) pontjában említett információkat a mellékelt tájékoztatón, címkén, szalagon vagy kártyán tüntessék fel, ezeket az információkat az értékesítésre szánt tároló közvetlen közelében található tájékoztatón kell feltüntetni.

(4)   A nem előre csomagolt kozmetikai termékek, valamint azon termékek esetében, amelyeket a vevő kérésére a vásárláskor csomagolnak be, vagy azonnali eladásra előre csomagolnak, a tagállamok határozzák meg az (1) bekezdésben megjelölt információk jelölésének részletes szabályait.

(5)   Az (1) bekezdés b), c), d) és f) pontjában, valamint a (2)–(4) bekezdésben említett tájékoztatás nyelvét azon tagállamok joga határozza meg, ahol a terméket a végfelhasználó részére forgalmazzák.

(6)   Az (1) bekezdés g) pontjában említett információ magadásakor a 33. cikkben előírt glosszáriumban szereplő összetevők közhasználatú neveit kell használni. Ha az összetevőnek nincs közhasználatú neve, az egységesen elismert nevezéktanban szereplő kifejezés használandó.

20. cikk

A termékre vonatkozó állítások

(1)   A kozmetikai termékek címkézésekor, forgalmazásakor és reklámozásakor tilos az olyan megszövegezés, valamint az olyan elnevezések, védjegyek, képek és egyéb képi vagy más megjelölések használata, amelyek olyan tulajdonságok vagy funkciók meglétére utalnak, amelyekkel az adott termék nem rendelkezik.

(2)   A Bizottság a tagállamokkal együttműködve cselekvési tervet készít az alkalmazott állításokról és meghatározza az állítások alkalmazása helytállóságának közös kritériumaira vonatkozó prioritásokat.

Az SCCS-sel vagy más illetékes hatóságokkal folytatott konzultációt követően a Bizottság a kozmetikai termékekkel kapcsolatban használható állításokra vonatkozó közös kritériumokat tartalmazó listát fogad el az e rendelet 32. cikke (3) bekezdésében említett, ellenőrzéssel történő szabályozási bizottsági eljárással összhangban, figyelembe véve a 2005/29/EK irányelv rendelkezéseit.

2016. július 11-ig a Bizottság a második albekezdés szerint elfogadott közös kritériumok alapján jelentést nyújt be az Európai Parlamentnek és a Tanácsnak az állítások használatáról. Ha a jelentés következtetése szerint a kozmetikai termékekkel kapcsolatban használt állítások nem felelnek meg a közös kritériumoknak, a Bizottság a tagállamokkal együttműködve megfelelő intézkedéseket hoz a megfelelés biztosítása érdekében.

(3)   A felelős személy csak akkor tüntetheti fel a kozmetikai termék csomagolásán vagy a terméket kísérő vagy arra utaló dokumentumban, feliraton, címkén, gyűrűn vagy galléron azt, hogy állatkísérleteket nem végeztek, amennyiben a gyártó és szállítói a kozmetikai készterméken vagy mintapéldányán, vagy az abban lévő bármely összetevőn állatkísérleteket nem végeztek, vagy azok elvégzésével mást nem bíztak meg, és nem használtak semmilyen összetevőt, amelyet mások állatok felhasználásával vizsgáltak új kozmetikai termékek kifejlesztésének céljából.

21. cikk

A közérdekű információkhoz való hozzáférés

Különösen az üzleti titok és a szellemi tulajdonjogok védelmének sérelme nélkül, a felelős személy biztosítja, hogy a kozmetikai termék minőségi és mennyiségi összetételét, valamint illat- és aromakompozíciók esetén az összetétel megnevezését és kódszámát, a szállító kilétét, valamint a kozmetikai termék használatából eredő nemkívánatos hatásokra és súlyos nemkívánatos hatásokra vonatkozó meglévő adatokat megfelelő módon könnyen hozzáférhetővé tegyék a nyilvánosság számára.

A kozmetikai termék összetételével kapcsolatban megkövetelt, a nyilvánosság számára hozzáférhetővé teendő mennyiségi információk – az 1272/2008/EK rendelet 3. cikkével összhangban – a veszélyes anyagokra korlátozódnak.

VII. FEJEZET

PIACFELÜGYELET

22. cikk

Belső piaci felügyelet

A tagállamok a forgalmazott kozmetikai termékek belső piaci ellenőrzésével felügyelik, hogy azok megfelelnek-e e rendeletnek. A termékinformációs dokumentáción keresztül elvégzik a kozmetikai termékek és gazdasági szereplők megfelelő szintű ellenőrzését, valamint adott esetben megfelelő minták alapján fizikai és laboratóriumi vizsgálatokat végeznek.

A tagállamok felügyelik a helyes gyártási gyakorlat elveinek való megfelelést is.

A tagállamok a piacfelügyeleti hatóságokat a feladatuk megfelelő elvégzéséhez szükséges hatáskörrel, erőforrásokkal és tudással ruházzák fel.

A tagállamok rendszeresen felülvizsgálják és értékelik felügyeleti tevékenységük működését. Ezeket a felülvizsgálatokat és értékeléseket legalább négyévente elvégzik, és ezek eredményeiről elektronikus kommunikáció útján – vagy adott esetben egyéb módon – tájékoztatják a többi tagállamot és a Bizottságot, és elérhetővé teszik azokat a nyilvánosság számára.

23. cikk

Tájékoztatás a súlyos nemkívánatos hatásokról

(1)   Súlyos nemkívánatos hatás előfordulása esetén a felelős személy és a forgalmazók késedelem nélkül értesítik a súlyos nemkívánatos hatás előfordulása szerinti tagállam illetékes hatóságát a következőkről:

a)

valamennyi olyan nemkívánatos mellékhatás, amely általa ismert vagy annak ismerete tőle ésszerűen elvárható;

b)

az érintett kozmetikai termék neve, amely lehetővé teszi a termék pontos azonosítását;

c)

az általa esetlegesen tett korrekciós intézkedések.

(2)   Ha a felelős személy súlyos nemkívánatos hatásokról tesz jelentést a hatás előfordulása szerinti tagállam illetékes hatóságának, akkor e hatóság azonnal továbbítja az (1) bekezdésben meghatározott információkat a többi tagállam illetékes hatóságainak.

(3)   Ha a forgalmazók súlyos nemkívánatos hatásokról tesznek jelentést a hatás előfordulása szerinti tagállam illetékes hatóságának, akkor e hatóság azonnal továbbítja az (1) bekezdésben meghatározott információkat a többi tagállam illetékes hatóságainak és a felelős személynek.

(4)   Ha a végfelhasználók vagy egészségügyi szakemberek súlyos nemkívánatos hatásokról tesznek jelentést a hatás előfordulása szerinti tagállam illetékes hatóságának, akkor ez a hatóság azonnal továbbítja az érintett kozmetikai termékről szóló információkat a többi tagállam illetékes hatóságainak és a felelős személynek.

(5)   Az illetékes hatóságok az e cikkben szereplő információkat – a 25., 26. és 27. cikkel összefüggésben – piacfelügyeleti, piacelemzési, értékelési és fogyasztói információs célokra használhatják fel.

24. cikk

Az anyagokkal kapcsolatos információ

Amennyiben komoly kétség merül fel a kozmetikai termékben felhasznált anyag biztonságosságával kapcsolatban, azon tagálam illetékes hatósága, ahol az adott anyagot tartalmazó terméket forgalmazzák, indokolt kérelemben kérheti a felelős személyt, hogy küldje meg azon kozmetikai termékek listáját, amelyekért felelős, és amelyek az adott anyagot tartalmazzák. A listán fel kell tüntetni, hogy milyen koncentrációban vannak jelen ezek az anyagok a kozmetikai termékekben.

Az illetékes hatóságok az e cikkben szereplő információkat – a 25., 26. és 27. cikkel összefüggésben – piacfelügyeleti, piacelemzési, értékelési és fogyasztói információs célra használhatják fel.

VIII. FEJEZET

A RENDELET MEGSÉRTÉSE, VÉDZÁRADÉK

25. cikk

A rendelet felelős személy általi megsértése

(1)   A (4) bekezdés sérelme nélkül az illetékes hatóságnak meg kell követelnie a felelős személytől, hogy egyértelműen meghatározott, a kockázat természetével arányban álló határidőn belül hozzon meg valamennyi megfelelő intézkedést, beleértve a korrekciós intézkedéseket is, melyekkel biztosítható, hogy a kozmetikai termék megfeleljen e rendeletnek, továbbá a termék kivonását a forgalomból, és a termék visszahívását is, ha a felelős személy az alábbiak bármelyikét megsérti:

a)

a 8. cikkben meghatározott helyes gyártási gyakorlat;

b)

a 10. cikkben meghatározott biztonsági értékelés;

c)

a 11. cikkben meghatározott, termékinformációs dokumentációra vonatkozó követelmények;

d)

a 12. cikkben meghatározott, mintavételre és elemzésre vonatkozó rendelkezések;

e)

a 13. és 16. cikkben meghatározott, értesítésre vonatkozó követelmények;

f)

a 14., 15. és 17. cikkben meghatározott, anyagokra vonatkozó korlátozások;

g)

a 18. cikkben meghatározott, állatkísérletekre vonatkozó követelmények;

h)

a 19. cikk (1), (2), (5) és (6) bekezdésében meghatározott, címkézésre vonatkozó követelmények;

i)

a 20. cikkben említett, termékkel kapcsolatos állításokra vonatkozó követelmények;

j)

a 21. cikkben meghatározott, közérdekű információkhoz való hozzáférés;

k)

a 23. cikkben meghatározott, komoly nemkívánatos hatásokról való tájékoztatás;

l)

a 24. cikkben meghatározott, anyagokról szóló értesítésre vonatkozó követelmények.

(2)   Adott esetben az illetékes hatóság értesíti a felelős személy letelepedési helye szerinti tagállam illetékes hatóságát azokról az intézkedésekről, amelyek megtételére a felelős személyt kötelezte.

(3)   A felelős személynek biztosítania kell, hogy az (1) bekezdésben meghatározott intézkedéseket megtegyék valamennyi olyan érintett termék tekintetében, amelyet a Közösség területén forgalmaznak.

(4)   Az emberi egészségre komoly kockázatot jelentő esetben, amennyiben az illetékes hatóság megállapítja, hogy a rendelet megsértése nem kizárólag annak a tagállamnak a területére korlátozódik, ahol a kozmetikai terméket forgalmazzák, értesítenie kell a Bizottságot és a többi tagállam illetékes hatóságait arról, hogy mely intézkedések meghozatalára szólította fel a felelős személyt.

(5)   Az illetékes hatóság köteles meghozni valamennyi megfelelő intézkedést a kozmetikai termék forgalmazásának megtiltására vagy korlátozására, illetve köteles a terméket a forgalomból kivonni vagy visszahívni a következő esetekben:

a)

amennyiben közvetlen intézkedésre van szükség az emberi egészségre komoly kockázatot jelentő esetben; vagy

b)

amennyiben a felelős személy az (1) bekezdésben meghatározott határidőn belül nem hozza meg a megfelelő intézkedéseket.

Az emberi egészségre komoly kockázatot jelentő esetben az illetékes hatóságnak késedelem nélkül értesítenie kell a Bizottságot és a többi tagállam illetékes hatóságait a meghozott intézkedésekről.

(6)   Ha emberi egészséget fenyegető komoly kockázat nem áll fenn, és a felelős személy nem hozza meg a megfelelő intézkedéseket, az illetékes hatóságnak késedelem nélkül értesítenie kell a felelős személy letelepedési helye szerinti tagállam illetékes hatóságát a meghozott intézkedésekről.

(7)   E cikk (4) és (5) bekezdése alkalmazásában az általános termékbiztonságról szóló, 2001. december 3-i 2001/95/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv (16) 12. cikkének (1) bekezdésében előírt információcserére szolgáló rendszer használandó.

A 2001/95/EK irányelv 12. cikkének (2), (3) és (4) bekezdése, illetve a termékek forgalmazására vonatkozó akkreditációs és piacfelügyeleti előírások megállapításáról szóló, 2008. július 9-i 765/2008/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet (17) 23. cikke egyaránt alkalmazandó.

26. cikk

A rendelet forgalmazók általi megsértése

Az illetékes hatóságnak meg kell követelnie a forgalmazóktól, hogy a kockázat természetével arányban álló, ésszerű határidőn belül hozzanak meg minden megfelelő intézkedést, beleértve a korrekciós intézkedéseket is, melyekkel biztosítható, hogy a kozmetikai termék megfeleljen e rendeletnek, továbbá a termék kivonását a forgalomból, és a termék visszahívását is,, ha megsértik a 6. cikkben előírt kötelezettségeket.

27. cikk

Védzáradék

(1)   A 25. cikk (1) bekezdésében felsorolt követelményeknek megfelelő termékek esetében, ha az illetékes hatóság megbizonyosodik vagy aggodalomra okot adó nyomós indokai vannak arra nézve, hogy a forgalmazott kozmetikai termék vagy termékek komoly veszélyt jelentenek vagy jelenthetnek az emberi egészségre, megfelelő átmeneti intézkedéseket kell hoznia az adott kozmetikai termék vagy termékek forgalomból történő kivonására, visszahívására, vagy más módon korlátoznia kell e termékek hozzáférhetőségét.

(2)   A hatáskörrel rendlkező hatóság haladéktalanul értesíti a Bizottságot és a többi tagállam illetékes hatóságait a meghozott intézkedésekről és valamennyi azokat alátámasztó adatról.

Az első albekezdés alkalmazásában a 2001/95/EK irányelv 12. cikkének (1) bekezdésében meghatározott, információcserére szolgáló rendszer alkalmazandó.

A 2001/95/EK irányelv 12. cikkének (2), (3) és (4) bekezdése alkalmazandó.

(3)   A Bizottság az (1) bekezdésben meghatározott átmeneti intézkedések jogosságáról a lehető legrövidebb időn belül dönt. E célból –lehetőség szerint – egyeztet az érintett felekkel, a tagállamokkal és az SCCS-sel.

(4)   Ha az átmeneti intézkedések megalapozottak, a 31. cikk (1) bekezdése alkalmazandó.

(5)   Ha az átmeneti intézkedések nem megalapozottak, a Bizottság értesíti erről a tagállamokat, és az érintett illetékes hatóság hatályon kívül helyezi az átmeneti intézkedéseket.

28. cikk

Helyes igazgatási gyakorlat

(1)   A 25. és a 27. cikk értelmében hozott döntések esetében pontosan meg kell jelölni a döntés alapjául szolgáló indokokat. A döntésről az illetékes hatóság késedelem nélkül értesíti a felelős személyt, akit egyidejűleg tájékoztat az érintett tagállam jogszabály alapján rendelkezésére álló jogorvoslatokról és jogorvoslatok határidejéről.

(2)   A felelős személynek lehetőséget kell biztosítani arra, hogy a döntéshozatal előtt álláspontját előterjessze, kivéve azokat az eseteket, amikor az emberi egészségre komoly kockázatot jelentő okokból azonnali beavatkozásra van szükség.

(3)   Adott esetben az (1) és (2) bekezdésben említett rendelkezések a forgalmazó tekintetében a 26. és 27. cikk alapján hozott valamennyi döntésre alkalmazandók.

IX. FEJEZET

IGAZGATÁSI EGYÜTTMŰKÖDÉS

29. cikk

Az illetékes hatóságok közötti együttműködés

(1)   A tagállamok illetékes hatóságai e rendelet megfelelő alkalmazásának és kellő végrehajtásának biztosítása érdekében együttműködnek egymással és a Bizottsággal, és minden olyan információt megküldenek egymásnak, amely e rendelet egységes alkalmazásához szükséges.

(2)   A rendelet egységes alkalmazásának összehangolása érdekében a Bizottság biztosítja az illetékes hatóságok tapasztalatcseréjének megszervezését.

(3)   Az együttműködés nemzetközi szintű kezdeményezések része is lehet.

30. cikk

Együttműködés a termékinformációs dokumentáció ellenőrzésével kapcsolatban

Azon tagállam illetékes hatósága, ahol a kozmetikai terméket forgalmazzák, megkeresheti azon tagállam illetékes hatóságát, amelyben könnyű hozzáférést biztosítottak a termékinformációs dokumentációhoz, hogy igazolja, hogy a termékinformációs dokumentáció teljesíti a 11. cikk (2) bekezdésében meghatározott követelményeket és, hogy az abban szereplő információ egyértelműen bizonyítja a kozmetikai termék biztonságosságát.

A felkérést benyújtó illetékes hatóságnak indokolnia kell kérését.

E kérés alapján a megkeresett illetékes hatóság indokolatlan késedelem nélkül és a sürgősséget figyelembe véve elvégzi az ellenőrzést, és tájékoztatja a megkereső illetékes hatóságot vizsgálata eredményeiről.

X. FEJEZET

VÉGREHAJTÁSI INTÉZKEDÉSEK, ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

31. cikk

A mellékletek módosítása

(1)   Amennyiben a kozmetikai termékekben megtalálható anyagok használata veszélyt jelenthet az emberi egészségre, és ezt közösségi szinten kell kezelni, a Bizottság az SCCS-sel történt konzultációt követően, ennek megfelelően módosíthatja a II –VI. mellékleteket.

Az e rendelet nem alapvető fontosságú elemeinek módosítására irányuló intézkedéseket a 32. cikk (3) bekezdésében említett, ellenőrzéssel történő szabályozási bizottsági eljárással összhangban kell elfogadni.

Rendkívül sürgős esetben a Bizottság a 32. cikk (4) bekezdésében előírt sürgősségi eljárást alkalmazhatja.

(2)   A Bizottság az SCCS-sel történt egyeztetés követően módosíthatja a III –VI. és a VIII. mellékleteket, hogy hozzáigazítsa azokat a műszaki és tudományos fejlődéshez.

Az e rendelet nem alapvető fontosságú elemeinek módosítására irányuló intézkedéseket a 32. cikk (3) bekezdésében említett, ellenőrzéssel történő szabályozási bizottsági eljárással összhangban kell elfogadni.

(3)   A forgalomba hozott kozmetikai termékek biztonságosságának biztosítása érdekében a Bizottság, amennyiben azt szükségesnek ítéli meg, az SCCS-sel történt egyeztetés után módosíthatja az I. mellékletet.

Az e rendelet nem alapvető fontosságú elemeinek módosítására irányuló intézkedéseket a 32. cikk (3) bekezdésében említett, ellenőrzéssel történő szabályozási bizottsági eljárással összhangban kell elfogadni.

32. cikk

Bizottsági eljárás

(1)   A Bizottság munkáját a kozmetikai termékek állandó bizottsága segíti.

(2)   Az e bekezdésre történő hivatkozás esetén az 1999/468/EK határozat 5. és 7. cikke alkalmazandó, tekintettel a határozat 8. cikkében foglalt rendelkezésekre.

Az 1999/468/EK határozat 5. cikkének (6) bekezdésében megállapított időtartam három hónap.

(3)   Az e bekezdésre történő hivatkozás esetén az 1999/468/EK határozat 5a. cikkének (1)–(4) bekezdése és 7. cikke alkalmazandó, tekintettel a határozat 8. cikkében foglalt rendelkezésekre.

(4)   Az e bekezdésre történő hivatkozás esetén az 1999/468/EK határozat 5a. cikkének (1), (2), (4) és (6) bekezdése és 7. cikke alkalmazandó, tekintettel a határozat 8. cikkében foglalt rendelkezésekre.

33. cikk

Az összetevők közhasználatú neveinek glosszáriuma

A Bizottság az összetevők közhasználatú neveit tartalmazó glosszáriumot állít össze és tart naprakészen. A Bizottság ennek érdekében figyelembe veszi a nemzetközileg elfogadott nevezéktanokat, beleértve a Kozmetikai Összetevők Nemzetközi Nevezéktanát (INCI). A glosszárium nem azonos a kozmetikai termékekben felhasználásra engedélyezett anyagok listájával.

A forgalomba hozott kozmetikai termékek címkézésére az összetevők közhasználatú nevét kell alkalmazni, legkésőbb tizenkét hónappal a glosszáriumnak az Európai Unió Hivatalos Lapjában való közzétételét követően.

34. cikk

Illetékes hatóságok, méregellenőrző központok vagy ezekhez hasonló intézmények

(1)   A tagállamok kijelölik az illetékes nemzeti hatóságaikat.

(2)   A tagállamok értesítik a Bizottságot az (1) bekezdésben meghatározott hatóságok adatairól és a 13. cikk (6) bekezdésében meghatározott méregellenőrző központokról és hasonló szervezetekről. Szükség esetén ezen adatok változásáról is értesítést kell küldeniük.

(3)   A Bizottság összeállítja és aktualizálja a (2) bekezdésben meghatározott hatóságok és szervezetek listáját, s ezt a nyilvánosság számára hozzáférhetővé teszi.

35. cikk

Állatkísérletekről szóló éves jelentés

A Bizottság évente jelentést nyújt be az Európai Parlament és a Tanács részére az alábbiakra vonatkozóan:

1.

az alternatív módszerek kifejlesztése, validálása és jogi elfogadása terén elért haladás. A jelentés pontos adatokat tartalmaz a kozmetikai termékekkel kapcsolatos, állatokon végzett kísérletek számáról és típusáról. A tagállamok a 86/609/EGK irányelvben megállapítottaknak megfelelően gyűjtött statisztikákon kívül kötelesek gyűjteni a fenti információkat. A Bizottság különösen biztosítja az élő állatokat fel nem használó alternatív vizsgálati módszerek kifejlesztését, validálását és jogi elfogadását;

2.

a Bizottság által elért haladást a közösségi szinten validált alternatív módszereknek az OECD általi elfogadtatása, valamint a Közösségben alternatív módszerek felhasználásával végzett biztonságossági vizsgálatok eredményeinek harmadik országok általi elismerése terén, különösen a Közösség és ezen országok közötti együttműködési megállapodások keretein belül;

3.

a kis- és középvállalkozások különleges igényei figyelembe vételének módja.

36. cikk

A harmonizált szabványokkal szembeni hivatalos kifogás

(1)   Amennyiben egy tagállam vagy a Bizottság úgy ítéli meg, hogy valamely harmonizált szabvány nem felel meg teljesen az e rendeletben foglalt vonatkozó követelményeknek, a Bizottság vagy az érintett tagállam, megfelelő indoklással, a 98/34/EK irányelv 5. cikkével létrehozott bizottsághoz fordulhat. A bizottság késedelem nélkül véleményt nyilvánít.

(2)   A bizottsági vélemény tükrében a Bizottság dönt arról, hogy az Európai Unió Hivatalos Lapjában kihirdeti, nem hirdeti ki, korlátozással hirdeti ki, fenntartja, korlátozásokkal fenntartja vagy visszavonja az érintett harmonizált szabványra vonatkozó hivatkozásokat.

(3)   A Bizottság tájékoztatja a tagállamokat és az érintett európai szabványügyi testületeket. Szükség esetén kérelmezi az érintett harmonizált szabvány felülvizsgálatát.

37. cikk

Szankciók

A tagállamok megállapítják az e rendelet rendelkezéseinek megsértése esetén alkalmazandó szankciókkal kapcsolatos rendelkezéseket, és meghozzák a szankciók végrehajtását biztosító szükséges intézkedéseket. Az előírt szankcióknak hatékonyaknak, arányosaknak és visszatartó erejűeknek kell lenniük. A tagállamok legkésőbb 2013. július 11-ig értesítik a Bizottságot e rendelkezésekről, és haladéktalanul tájékoztatják az azokat érintő bármely későbbi módosításról.

38. cikk

Hatályon kívül helyezés

A 76/768/EGK irányelv 2013. július 11-tól hatályát veszti, kivéve a 4b. cikket, amely 2010. december 1-jétől veszti hatályát.

A hatályon kívül helyezett irányelvre történő hivatkozásokat az e rendeletre való hivatkozásokként kell értelmezni.

E rendelet nem érinti a IX. melléklet B. részében meghatározott irányelvek nemzeti jogba történő átültetésére vonatkozó határidőkkel kapcsolatos tagállami kötelezettségeket.

Ugyanakkor az illetékes hatóságok a 76/768/EGK irányelv 7. cikkének (3) bekezdése és 7a. cikkének (4) bekezdése alapján kapott információkat továbbra is rendelkezésre bocsátják, és a felelős személyek az ezen irányelv 7a. cikke alapján gyűjtött információkat továbbra is könnyen hozzáférhetővé teszik 2020. július 11-ig.

39. cikk

Átmeneti rendelkezések

A 76/768/EGK irányelvtől eltérve, az e rendeletnek megfelelő kozmetikai termékek 2013. július 11. előtt is forgalomba hozhatók.

2012. január 11-tól, a 76/768/EGK irányelvtől eltérve, az e rendelet 13. cikke alapján elvégzett bejelentés az említett irányelv 7. cikke (3) bekezdésének és 7a. cikke (4) bekezdésének megfelelő bejelentésnek tekintendő.

40. cikk

Hatálybalépés és az alkalmazás időpontja

(1)   Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő huszadik napon lép hatályba.

(2)   Ezt a rendeletet 2013. július 11-tól kell alkalmazni, kivéve:

a 15. cikk (1) és (2) bekezdését, amelyek 2010. december 1-jétől alkalmazandók, valamint a 14., 31. és 32. cikket annyiban, amennyiben azok a 15. cikk (1) és (2) bekezdésének alkalmazásához szükségesek; és

A 16. cikk (3) bekezdésének második albekezdése, amely 2013. január 11-tól alkalmazandó.

E rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2009. november 30.

az Európai Parlament részéről

az elnök

J. BUZEK

a Tanács részéről

az elnök

B. ASK


(1)  HL C 27., 2009.2.3., 34. o.

(2)  Az Európai Parlament 2009. március 24-i véleménye (a Hivatalos Lapban még nem tették közzé) és a Tanács 2009. november 20-i határozata

(3)  HL L 262., 1976.9.27., 169. o.

(4)  HL L 396., 2006.12.30., 1. o.

(5)  HL L 192., 1987.7.11., 49. o.

(6)  HL L 196., 2003.8.2., 7. o.

(7)  HL L 157., 2004.4.30., 45. o.

(8)  HL L 241., 2008.9.10., 21. o.

(9)  HL L 353., 2008.12.31., 1. o.

(10)  HL L 358., 1986.12.18., 1. o.

(11)  HL L 149., 2005.6.11., 22. o.

(12)  HL L 184., 1999.7.17., 23. o..

(13)  HL L 204., 1998.7.21., 37. o.

(14)  HL L 31., 2002.2.1., 1. o.

(15)  HL L 142., 2008.5.31., 1. o.

(16)  HL L 11., 2002.1.15., 4. o.

(17)  HL L 218., 2008.8.13., 30. o.


I. MELLÉKLET

A KOZMETIKAI TERMÉKEK BIZTONSÁGI JELENTÉSE

A kozmetikai termékek biztonsági jelentése legalább a következőket foglalja magában:

A. RÉSZ –   A kozmetikai termékekre vonatkozó biztonsági információk

1.   A kozmetikai termék minőségi és mennyiségi összetétele

A kozmetikai termék minőségi és mennyiségi összetétele, beleértve az anyag kémiai azonosítását (kémiai név, INCI, CAS, EINECS/ELINCS, ahol lehetséges) és rendeltetési céljátk. Illat- és aromakompozíciók esetében a vegyület neve és kódszáma, továbbá a szállító azonosítása;

2.   A kozmetikai termék fizikai/kémiai jellemzői és stabilitása

Az anyagok vagy keverékek, valamint a kozmetikai termék fizikai és kémiai tulajdonságai.

A kozmetikai termék stabilitása az ésszerűen előrelátható tárolási körülmények mellett.

3.   Mikrobiológiai minőség

Az anyag vagy keverék és a kozmetikai termék mikrobiológiai előírása. Különösen figyelni kell a szem körül, általában nyálkahártyán, sérült bőrön, három évnél fiatalabb gyerekeknél, időseknél vagy fokozott immunreakciót mutató személyeknél használt kozmetikumokra.

Az eltartósíthatósági vizsgálat eredményei.

4.   Szennyeződések, nyomok, tájékoztatás a csomagolóanyagról

Az anyagok és keverékek tisztasága.

A tiltott anyagok nyomokban való jelenléte esetén annak igazolása, hogy jelenlétük technikailag elkerülhetetlen.

A csomagolóanyag lényeges tulajdonságai, különös tekintettel tisztaságukra és stabilitásukra.

5.   Rendeltetésszerű és ésszerűen előrelátható használat

A termék rendeltetésszerű és ésszerűen előrelátható használata. A megállapításokat indokolni kell, különösena címkén feltüntetett figyelmeztetések és magyarázatok tekintetében.

6.   A kozmetikai termék expozíciója

A kozmetikai termék expozíciójának adatai, figyelembe véve az 5. szakaszban tett megállapításokat a következőkkel kapcsolatban:

(1)

Az alkalmazás helye(i);

(2)

Az alkalmazás területe(i);

(3)

A felhasznált termék mennyisége;

(4)

A használat időtartama és gyakorisága;

(5)

Az expozíció rendeltetésszerű és ésszerűen előrelátható módja(i);

(6)

A lakossági célcsoport (vagy az expozíciónak kitett csoport). Figyelembe kell venni Egy bizonyos csoport lehetséges expozícióját is.

Az expozíció kiszámításánál tekintettel kell lenni a toxikológiai hatásokra is (pl. az expozíciót egyes esetekben a bőr egységnyi területére vagy a test egységnyi tömegére kell kiszámítani). A közvetlen felhasználástól eltérő alkalmazásból eredő másodlagos expozíció lehetőségét is tekintetbe kell venni (pl. spray nem szándékos belélegzése, ajakon használandó termékek véletlen szervezetbe kerülése stb.).

Külön figyelembe kell venni, hogy a részecskeméret hogyan befolyásolhatja az expozíciót.

7.   Az anyagokra vonatkozó expozíció

A kozmetikai termékben található anyagokrevonatkozó, a toxikológiai határértékeket figyelembe vevő expozíciós adatok, figyelembe véve a 6. szakaszban leírt információkat.

8.   Az anyagok toxikológiai profilja

A 18. cikk sérelme nélkül a kozmetikai készítményben lévő anyag toxikológiai profilja, valamennyi toxikológiai határértékre vonatkozóan. Különös figyelmet kell fordítani a lokális toxoticás értékekre (bőr- és szemirritáció), a bőrallergiára, és UV-abszorbció esetén a fény által kiváltott toxicitásra.

Az abszorpció valamennyi jelentős toxikológiai lehetőségét és a szisztematikus hatásokat figyelembe kell venni, és a nem észlelhető kedvezőtlen hatás szintje (NOAEL) alapján ki kell számítani a biztonsági határt (MoS). Ezek figyelembe vételének hiányát megfelelően igazolni kell.

Különös figyelemet kell fordítani a toxikológiai profilra irányuló minden lehetséges hatásra, amelynek kiváltói:

részecskeméret, beleértve a nanoanyagokat;

a felhasznált anyagok vagy nyersanyagok szennyeződései; és

az anyagok közötti kölcsönhatás.

Minden interpolációt megfelelően alá kell támasztani és igazolni kell.

Az információforrást pontosan meg kell határozni.

9.   Nemkívánatos hatások és súlyos nemkívánatos hatások

A kozmetikai termék, vagy amennyiben releváns, más kozmetikai termék által kiváltott nemkívánatos hatásokról és súlyos nemkívánatos hatásokról rendelkezésre álló valamennyi adat. Idetartoznak a statisztikai adatok is.

10.   Tájékoztatás a kozmetikai termékről

Egyéb relevéns információ, pl. meglévő tanulmányok önkéntesektől vagy az egyéb érintett területeken végzett kockázatelemezések megfelelően megerősített és alátámasztott következtetései.

B. RÉSZ –   A kozmetikai termék biztonsági értékelése

1.   Értékelési következtetések

Nyilatkozat a kozmetikai termék biztonságosságáról a 3. cikk vonatkozásában.

2.   A címkén szereplő figyelmeztetések és használati utasítások

Nyilatkozat a különleges figyelmeztetések és használati utasítások címkézésről a 19. cikk (1) bekezdésnek d) pontjának megfelelően.

3.   Indoklás

Az 1. szakaszban meghatározott következtetések és a 2. szakaszban szereplő nyilatkozat értékeléséhez vezető tudományos érvelés magyarázata. Ennek a magyarázatnak az A. részben meghatározott leírásokon kell alapulnia. Amennyiben szükséges, a biztonsági határokat is értékelni kell, és meg kell vitatni.

Különleges értékelésnek kell alávetni többek között a három év alatti gyermekeknek szánt kozmetikai termékeket és a kizárólag külső használatra szánt intim higiéniai termékeket.

A kozmetikai termékeket alkotó anyagok lehetséges kölcsönhatásait is vizsgálni kell.

A különböző toxikológiai profilok figyelembe vételét vagy mellőzését kellőképpen alá kell támasztani.

A kozmetikai termék biztonságosságát érintő stabilitási hatásokat megfelelőképpen figyelembe kell venni.

4.   Az ellenőrző személy képzettsége és a B. részre vonatkozó jóváhagyás

A biztonsági ellenőr neve és címe.

A biztonsági ellenőr végzettségének igazolása.

Keltezés és a biztonsági ellenőr aláírása.


Preambulum a II.–VI. mellékletekhez

(1)

A II.–VI. mellékletek alkalmazásában:

a)

„Leöblítendő termék”: a bőrrel, a hajjal, vagy a nyálkahártyával való érintkezés után eltávolításra szánt kozmetikai termék;

b)

„Nem leöblítendő termék”: a bőrrel, a hajjal, vagy a nyálkahártyával hosszabb ideig tartó érintkezésre szánt kozmetikai termék;

c)

„Hajápolási termék”: a fej, vagy arc területén, a szempillát kivéve, hajra vagy arcszőrzetre alkalmazandó kozmetikai termék;

d)

„Bőrápolási termék”: a bőrre alkalmazandó kozmetikai termék;

e)

„Ajakápolási termék”: az ajkakra alkalmazandó kozmetikai termék;

f)

„Arcápolási termék”: az arcbőrre alkalmazandó kozmetikai termék;

g)

„Körömápolási termék”: a körmökre alkalmazandó kozmetikai termék;

h)

„Szájápolási termék”: a fogakra vagy a szájüreg nyálkahártyájára alkalmazandó kozmetikai termék;

i)

„Nyálkahártyára alkalmazandó termék”: a következő területek nyálkahártyájára alkalmazandó kozmetikai termék:

szájüreg,

szemkörnyék,

vagy a külső nemi szervek;

j)

„Szemápolási termék”: a szemkörnyékre alkalmazandó kozmetikai termék;

k)

„Szakipari felhasználás”: a kozmetikai termékek szakmájukat gyakorló személyek általi alkalmazása és felhasználása.

(2)

Az anyagok azonosításának megkönnyítése érdekében a következő leírások használatosak:

Gyógyszerkészítmények nem védjegyzett nevei (INN), WHO, Genf, 1975. augusztus.

A Chemical Abstracts Service (CAS) szám.

A Létező Kereskedelmi Vegyi Anyagok Európai Jegyzékében (European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances, EINECS) vagy a Törzskönyvezett Vegyi Anyagok Európai Jegyzékében (European List of Notified Chemical Substances, ELNICS) vagy az 1907/2006/EK rendeletben meghatározott regisztrációs számmal megegyező EK-szám.

Az XAN, amely egy adott ország (X) által engedélyezett név, pl. USAN, amely az Egyesült Államok által engedélyezett név;

Az e rendelet 33. cikkében említett összetevők közhasználatú neveinek glosszáriuma.

(3)

A nanoanyagok nem tartoznak a III-VI. mellékletben felsorolt anyagok közé, kivéve, ahol azokat kifejezetten megemlítik.


II. MELLÉKLET

KOZMETIKAI TERMÉKEKBEN TILTOTT ANYAGOK LISTÁJA

Hivatkozási szám

Az anyag azonosítása

Kémiai név/INN

CAS-szám

EC-szám

era

b

c

d

1

N-5-klór-benzoxazol-2-il-acetamid

35783-57-4

 

2

2-acetoxietil–trimetil-ammónium hidroxid (acetylcholin) és sói

51-84-3

200-128-9

3

Deanol aceglumát (INN)

3342-61-8

222-085-5

4

Spironolakton (INN)

52-01-7

200-133-6

5

[4-(4-hidroxi-3-jodofenoxil-)-3,5-dijódfenil] ecetsav (tiratrikol (INN)) és sói

51-24-1

200-086-1

6

Metotrexát (INN)

59-05-2

200-413-8

7

Amino-kapronsav (INN) és sói

60-32-2

200-469-3

8

Cinkofén (INN), sói, származékai és a származékok sói

132-60-5

205-067-1

9

Tiropropinsav (INN) és sói

51-26-3

 

10

Triklór-ecetsav

76-03-9

200-927-2

11

Aconitum napellus L. (levele, gyökere és galenuszi készítményei)

84603-50-9

283-252-6

12

Akonit (az Aconitum napellus L. fő alkaloidája) és sói

302-27-2

206-121-7

13

Adonis vernalis L. és készítményei

84649-73-0

283-458-6

14

Epinefrin (INN)

51-43-4

200-098-7

15

Rauwolfina serpentina L., alkaloidái és azok sói

90106-13-1

290-234-1

16

Alkinalkoholok, észtereik, étereik és sóik

 

 

17

Izoprenalin (INN)

7683-59-2

231-687-7

18

Allil izotiocianát

57-06-7

200-309-2

19

Alloklamid (INN) és sói

5486-77-1

 

20

Nalorfin (INN) sói és éterei

62-67-9

200-546-1

21

Szimpatikomimetikus aminok, amelyek a központi idegrendszerre hatnak: bármely anyag, amely az orvosi vényköteles és az Európa Tanács AP (69) 2 állásfoglalásában említett gyógyszereknek az első listáján szerepel

300-62-9

206-096-2

22

Anilin, sói, halogenizált és szulfonált származékai

62-53-3

200-539-3

23

Betoxikain (INN) és sói

3818-62-0

 

24

Zoxazolamin (INN)

61-80-3

200-519-4

25

Prokainamid (INN), sói és származékai

51-06-9

200-078-8

26

Benzidin

92-87-5

202-199-1

27

Tuaminoheptán (INN), izomerjei és sói

123-82-0

204-655-5

28

Oktodrin (INN) és sói

543-82-8

208-851-1

29

2-amino-1,2 bisz(4-metoxifenil)etanol és sói

530-34-7

 

30

1,3-Dimetil-pentilamin és sói

105-41-9

203-296-1

31

4-amino-szalicilsav és sói

65-49-6

200-613-5

32

Toluidinek, izomerjeik, sóik, valamint halogenizált és szulfonált származékaik

26915-12-8

248-105-2

33

Xilidinek, izomerjeik, sóik, valamint halogenizált és szulfonált származékaik

1300-73-8

215-091-4

34

Imperatorin (9-(3-metilbut-2-eniloxi)-furo (3,2-g) kromen-7-on

482-44-0

207-581-1

35

Ammi majus L. és galenuszi készítményei

90320-46-0

291-072-4

36

2,3-dikloro-2-metil-bután

507-45-9

 

37

Androgenikus hatású anyagok

 

 

38

Antracén olaj

120-12-7

204-371-1

39

Antibiotikumok 2

 

 

40

Antimon és vegyületei

7440-36-0

231-146-5

41

Apocynum cannabinum L. és készítményei

84603-51-0

283-253-1

42

Apomorfin (R)5,6,6a 7-tetrahidro-6-metil-4H-dibenzo [de, g] kinolin-10,11-diol) és sói

58-00-4

200-360-0

43

Arzén és vegyületei

7440-38-2

231-148-6

44

Atropa belladonna L. és készítményei

8007-93-0

232-365-9

45

Atropin, sói és származékai

51-55-8

200-104-8

46

Bárium sók, kivétel: a báriumszulfid a III. mellékletben megállapított feltételek mellett, valamint a báriumszulfát és a IV. mellékletben felsorolt színezőanyagokból készített pigmentek és sók

 

 

47

Benzol

71-43-2

200-753-7

48

Benzimidazol-2(3H)-on

615-16-7

210-412-4

49

Benzazepidek és benzadiazepidek

12794-10-4

 

50

1-dimetilaminometil-1-metilpropil benzoát (amilokain) és sói

644-26-8

211-411-1

51

2,2,6-trimetil-4-piperidil benzoát (eukain) és sói

500-34-5

 

52

Izokarbozaxid (INN)

59-63-2

200-438-4

53

Bendroflumetiazid (INN) és származékai

73-48-3

200-800-1

54

Berillium és vegyületei

7440-41-7

231-150-7

55

Elemi bróm

7726-95-6

231-778-1

56

Bretílium tozilát (INN)

61-75-6

200-516-8

57

Karbromál (INN)

77-65-6

201-046-6

58

Bromizovál (INN)

496-67-3

207-825-7

59

Brómfeniramin (INN) és sói

86-22-6

201-657-8

60

Benzinólium-bromid (INN)

1050-48-2

213-885-5

61

Tetrilammónium-bromid (INN)

71-91-0

200-769-4

62

Brucin

357-57-3

206-614-7

63

Tetrakain (INN) és sói

94-24-6

202-316-6

64

Mofebutazon (INN)

2210-63-1

218-641-1

65

Tolbutamid (INN)

64-77-7

200-594-3

66

Karbutamid (INN)

339-43-5

206-424-4

67

Fenilbutazon (INN)

50-33-9

200-029-0

68

Kadmium és vegyületei

7440-43-9

231-152-8

69

Kőrisbogárpor, Cantharis vesicatoria

92457-17-5

296-298-7

70

Kantaridin

56-25-7

200-263-3

71

Fenprobamát (INN)

673-31-4

211-606-1

72

A karbazol nitrogéntartalmú származékai

 

 

73

Szén-diszulfid

75-15-0

200-843-6

74

Kataláz

9001-05-2

232-577-1

75

Kefalin és sói

483-17-0

207-591-6

76

Chenopodium ambrosioides L. (illóolaj)

8006-99-3

 

77

2,2,2-triklór-etán-1,1-diol

302-17-0

206-117-5

78

Klór

7782-50-5

231-959-5

79

Klórpropamid (INN)

94-20-2

202-314-5

80

Áthelyezve vagy törölve

 

 

81

4-fenilazofenilén-1,3-diamincitrát-hidroklorid (krizoidin-citrát hidroklorid)

5909-04-6

 

82

Klórzoxazon (INN)

95-25-0

202-403-9

83

2-klór-6-metilpirimidin-4-il-dimetilamin (krimidin-ISO)

535-89-7

208-622-6

84

Klórprotixén (INN) és sói

113-59-7

204-032-8

85

Klofenamid (INN)

671-95-4

211-588-5

86

N,N-bisz (2-klóretil) metilamin N-oxid és sói

126-85-2

 

87

Klórmetin (INN) és sói

51-75-2

200-120-5

88

Ciklofoszfamid (INN) és sói

50-18-0

200-015-4

89

Mannomusztin (INN) és sói

576-68-1

209-404-3

90

Butanilikain (INN) és sói

3785-21-5

 

91

Klórmezazon (INN)

80-77-3

201-307-4

92

Triparanol (INN)

78-41-1

201-115-0

93

2-[2(4-klorofenil)-2-fenilacetil]-indán-1,3-dion (klorofacinon-ISO)

3691-35-8

223-003-0

94

Klórfenoxamin (INN)

77-38-3

 

95

Fenaglikodol (INN)

79-93-6

201-235-3

96

Klór-etán

75-00-3

200-830-5

97

Króm; krómsav és sói

7440-47-3

231-157-5

98

Claviceps purpurea Tul., alkaloidái és galenuszi készítményei

84775-56-4

283-885-8

99

Conium maculatum L. (gyümölcse, pora, galenuszi készítményei)

85116-75-2

285-527-6

100

Gliciklamid (INN)

664-95-9

211-557-6

101

Kobalt benzén-szulfonát

23384-69-2

 

102

Kolchicin, sói és származékai

64-86-8

200-598-5

103

Kolchikozid és származékai

477-29-2

207-513-0

104

Colchicum autumnale L. és galenuszi készítményei

84696-03-7

283-623-2

105

Konvallatoxin

508-75-8

208-086-3

106

Anamilla cocculus L. (gyümölcs)

 

 

107

Croton tiglium L. (olaj)

8001-28-3

 

108

1-butil-3-(N-krotonoilszulfanilil)karbamid

52964-42-8

 

109

Kurare és kurarin

8063-06-7/22260-42-0

232-511- / 1; 244-880-6

110

Szintetikus kurarizánsok

 

 

111

Hidrogén-cianid és sói

74-90-8

200-821-6

112

Feklemin (INN); 2-(alfa-ciklohexilbenzil) N,N,N’,N’-tetraetil-1,3 propándiamin

3590-16-7

 

113

Ciklomenol (INN) és sói

5591-47-9

227-002-6

114

Nátrium-hexaciklonát (INN)

7009-49-6

 

115

Hexapropimát (INN)

358-52-1

206-618-9

116

Áthelyezve vagy törölve

 

 

117

O,O’-diacetil-N-allil-N-normorfin

2748-74-5

 

118

Pipazetát (INN) és sói

2167-85-3

218-508-8

119

5-(α,β-dibromo-fenetil)-5-metil-hidantoin

511-75-1

208-133-8

120

N-N’-pentametilén-bisz (trimetil-ammónium) sók, pl. pentametónium bromid (INN)

541-20-8

208-771-7

121

N N’-[(metilimino)-dietilén] bisz (etil-dimetil-ammónium) sók, pl. azametónium-bromid (INN)

306-53-6

206-186-1

122

Ciklarbamát (INN)

5779-54-4

227-302-7

123

Klofenotán (INN) DDT (ISO)

50-29-3

200-024-3

124

N,N’-Hexametilén bisz (trimetilammónium) sók, pl. hexametónium-bromid (INN)

55-97-0

200-249-7

125

Diklór-etánok (etilén-kloridok), pl. 1,2-Diklór-etán

107-06-2

203-458-1

126

Diklór-etilének (acetilén-kloridok), pl. vinilidén-klorid (1,1-diklór-etilén)

75-35-4

200-864-0

127

Lysergide (INN) (LSD) és sói

50-37-3

200-033-2

128

2-dietilaminoetil 3-hidroxi-4-fenilbenzoát és sói

3572-52-9

222-686-2

129

Cinkokain (INN) és sói

85-79-0

201-632-1

130

3-dietil-amino-propil-cinnamát

538-66-9

 

131

O O-dietil O-4-nitro-fenil foszfo-tioát (paration-ISO)

56-38-2

200-271-7

132

[Oxálbisz(iminoetilén)]bisz[(o-klór-benzil)dietil-ammónium sók)], pl. ambenómium-klorid (INN)

115-79-7

204-107-5

133

Metipirilon (INN) és sói

125-64-4

204-745-4

134

Digitalin és a Digitalis purpurea L. összes heterozidja

752-61-4

212-036-6

135

7-[2-hidroxi-3-(2-hidroxietil-N-metil-amino)propil]teofillin (xantinol)

2530-97-4

 

136

Dioxetedrin (INN) és sói

497-75-6

207-849-8

137

Piprokurarium jodid (INN)

3562-55-8

222-627-0

138

Propifenazon (INN)

479-92-5

207-539-2

139

Tetrabenazin (INN) és sói

58-46-8

200-383-6

140

Kaptodiám (INN)

486-17-9

207-629-1

141

Mefeklorazin (INN) és sói

1243-33-0

 

142

Dimetil-amin

124-40-3

204-697-4

143

1,1-bisz(dimetil-amino-metil) propil-benzoát (amidrikain, alipin) és sói

963-07-5

213-512-6

144

Metapirilén (INN) és sói

91-80-5

202-099-8

145

Metamfepramon (INN) és sói

15351-09-4

239-384-1

146

Amitriptilin (INN) és sói

50-48-6

200-041-6

147

Metformin (INN) és sói

657-24-9

211-517-8

148

Izoszorbid dinitrát (INN)

87-33-2

201-740-9

149

Malono-nitril

109-77-3

203-703-2

150

Szukcinonitril

110-61-2

203-783-9

151

Dinitro-fenol izomerek

51-28-5/329-71-5/573-56-8/25550-58-7

200-087-7/206-348-1/209-357-9/247-096-2

152

Inprokuon (INN)

436-40-8

 

153

Dimevamid (INN) és sói

60-46-8

200-479-8

154

Difenil-piralin (INN) és sói

147-20-6

205-686-7

155

Szulfin-pirazon (INN)

57-96-5

200-357-4

156

N-(3-karbamoil-3, 3-difenil-propil)-N N-diizopropil-metil-ammónium sók, pl. izopropamid-jodid (INN)

71-81-8

200-766-8

157

Benaktizin (INN)

302-40-9

206-123-8

158

Benzatropin (INN) és sói

86-13-5

 

159

Ciklizin (INN) és sói

82-92-8

201-445-5

160

5,5-difenil-4-imidazolidon (Doxenitoin) (INN)

3254-93-1

221-851-6

161

Probenecid (INN)

57-66-9

200-344-3

162

Diszulfirám (INN); tirám (INN)

97-77-8/137-26-8

202-607-8/205-286-2

163

Emetin, sói és származékai

483-18-1

207-592-1

164

Efedrin és sói

299-42-3

206-080-5

165

Oxanamid (INN) és származékai

126-93-2

 

166

Eszerin vagy fizosztigmin és sói

57-47-6

200-332-8

167

A 4-amino-benzoesav szabad aminocsoporttal rendelkező észterei, kivéve a VI mellékletben szereplőt

 

 

168

Kolinsók és észtereik, pl. kolin-klorid (INN)

67-48-1

200-655-4

169

Karamifén (INN) és sói

77-22-5

201-013-6

170

Dietil 4-nitro-fenil-foszfát (paraoxon- ISO)

311-45-5

206-221-0

171

Metetoheptazin (INN) és sói

509-84-2

 

172

Oxfeneridin (INN) és sói

546-32-7

 

173

Etoheptazin (INN) és sói

77-15-6

201-007-3

174

Metheptazin (INN) és sói

469-78-3

 

175

Metil-fenidát (INN) és sói

113-45-1

204-028-6

176

Doxilamin (INN) és sói

469-21-6

207-414-2

177

Tolboxán (INN)

2430-46-8

 

178

4-benzil-oxifenol és 4-etoxi-fenol

103-16-2; 622-62-8

203-083-3; 210-748-1

179

Paretoxikain (INN) és sói

94-23-5

205-246-4

180

Fenozolon (INN)

15302-16-6

239-339-6

181

Glutetimid (INN) és sói

77-21-4

201-012-0

182

Etilén-oxid

75-21-8

200-849-9

183

Bemegrid (INN) és sói

64-65-3

200-588-0

184

Valnoktamid (INN)

4171-13-5

224-033-7

185

Haloperidol (INN)

52-86-8

200-155-6

186

Parametazon (INN)

53-33-8

200-169-2

187

Fluanizon (INN)

1480-19-9

216-038-8

188

Trifluperidol (INN)

749-13-3

 

189

Fluorezon (INN)

2924-67-6

220-889-0

190

Fluorouracil (INN)

51-21-8

200-085-6

191

Hidrofluorsav, szokásos sói, vegyületei és hidrogén-fluoridok, kivéve a III. mellékletben felsoroltakat

7664-39-3

231-634-8

192

Furfuril-trimetil-ammóniumsók, pl. furtretónium-jodid (INN)

541-64-0

208-789-5

193

Galantamin (INN)

357-70-0

 

194

Progesztogének

 

 

195

1,2,3,4,5,6-hexaklór-ciklohexán (BHC-ISO)

58-89-9

200-401-2

196

(1R,4S,5R,8S)-1,2,3,4,10,10-hexaklór-6,7-epoxi-1,4,4a,5,6,7,8,8a-oktahidro-1,4,5,8-dimetano-naftalin (endrin-ISO)

72-20-8

200-775-7

197

Hexaklór-etán

67-72-1

200-666-4

198

(1R,4S,5R,8S)-1,2,3,4,10,10-hexaklór-1,4,4a,5,8,8a-hexahidro-1,4;5,8-dimetano-naftalén (izodrin-ISO)

465-73-6

207-366-2

199

Hidrasztin, hidrasztinin és sóik

118-08-1/6592-85-4

204-233-0/229-533-9

200

Hidrazidok és sóik, pl. izoniazid (INN)

54-85-3

200-214-6

201

Hidrazin, származékai és azok sói

302-01-2

206-114-9

202

Oktamoxin (INN) és sói

4684-87-1

 

203

Warfarin (INN) és sói

81-81-2

201-377-6

204

Etil bisz (4-hidroxi-2-oxo-1-benzopiran-3-il) acetát és a sav sói

548-00-5

208-940-5

205

Metokarbamol (INN)

532-03-6

208-524-3

206

Propatil-nitrát (INN)

2921-92-8

220-866-5

207

4,4’-dihidroxi-3,3’-(3-metil-tiopropilidén) dikumarin

 

 

208

Fenadiazol (INN)

1008-65-7

 

209

Nitroxolin (INN) és sói

4008-48-4

223-662-4

210

Hioszciamin, sói és származékai

101-31-5

202-933-0

211

Hyosciamus niger L. (levelek, magvak, por és galenuszi készítmények)

84603-65-6

283-265-7

212

Pemolin (INN) és sói

2152-34-3

218-438-8

213

Jód

7553-56-2

231-442-4

214

Dekametilénbisz (trimetil-ammónium) sók, pl. dekametónium-bromid (INN)

541-22-0

208-772-2

215

Ipekakuána (Cephaelis ipecacuanha Brot. és rokon fajok) (gyökerek, por és galenuszi készítmények)

8012-96-2

232-385-8

216

(2-izopropilén-4-enoil)karbamid (apronalid)

528-92-7

208-443-3

217

α-szantonin [(3S,5aR,9bS)-3,3a,4,5,5a,9b-hexahidro-3,5a,9-trimetil-nafto [1,2-b]-furan-2,8-dion]

481-06-1

207-560-7

218

Lobelia inflata L. és galenuszi készítményei

84696-23-1

283-642-6

219

Lobelin (INN) és sói

90-69-7

202-012-3

220

Barbiturátok

 

 

221

Higany és vegyületei, kivéve az V. mellékletben felsoroltakat

7439-97-6

231-106-7

222

3,4,5-trimetoxifenetilamin (meszkalin) és sói

54-04-6

200-190-7

223

Metaldehid

9002-91-9

 

224

2-(4-allil-2-metoxifenoxi)-N,N-dietil-acetamid és sói

305-13-5

 

225

Kumetarol (INN)

4366-18-1

224-455-1

226

Dextrometorfán (INN) és sói

125-71-3

204-752-2

227

2-metil-heptil-amin és sói

540-43-2

 

228

Izometheptén (INN) és sói

503-01-5

207-959-6

229

Mekamil-amin (INN)

60-40-2

200-476-1

230

Guaifenezin (INN)

93-14-1

202-222-5

231

Dikumarol (INN)

66-76-2

200-632-9

232

Fenmetrazin (INN), sói és származékai

134-49-6

205-143-4

233

Tiamazol (INN)

60-56-0

200-482-4

234

3,4-dihidro-2-metoxi-2-metil-4-fenil-2H,5H-pirano [3,2-c]-[1] benzopiran-5-on (ciklokumarol)

518-20-7

208-248-3

235

Karizoprodol (INN)

78-44-4

201-118-7

236

Meprobamát (INN)

57-53-4

200-337-5

237

Tefazolin (INN) és sói

1082-56-0

 

238

Arekolin

63-75-2

200-565-5

239

Poldin metil-szulfát (INN)

545-80-2

208-894-6

240

Hidroxizin (INN)

68-88-2

200-693-1

241

2-naftol

135-19-3

205-182-7

242

1- és 2-naftil-aminok és sóik

134-32-7/91-59-8

205-138-7/202-080-4

243

3-(1-naftil)-4-hidroxikumarin

39923-41-6

 

244

Nafazolin (INN) és sói

835-31-4

212-641-5

245

Neosztigmin és sói (pl. neosztigmin-bromid) (INN)

114-80-7

204-054-8

246

Nikotin és sói

54-11-5

200-193-3

247

Amil-nitritek

110-46-3

203-770-8

248

Szervetlen nitritek, kivéve nátrium-nitrit

14797-65-0

 

249

Nitro-benzol

98-95-3

202-716-0

250

Nitro-krezolok és alkálifémekkel alkotott sóik

12167-20-3

 

251

Nitro-furantoin (INN)

67-20-9

200-646-5

252

Furazolidon (INN)

67-45-8

200-653-3

253

Nitroglicerin; Propán-1,2,3-triil-trinitrát (nitroglicerin)

55-63-0

200-240-8

254

Acenokumarol (INN)

152-72-7

205-807-3

255

Alkáli pentacianonitrozilferrát (2-) pl.

14402-89-2/13755-38-9

238-373-9/-?

256

Nitrosztilbének, velük egy homológ sorba tartozó anyagok és származékaik

 

 

257

Noradrenalin és sói

51-41-2

200-096-6

258

Noszkapin (INN) és sói

128-62-1

204-899-2

259

Guanetidin (INN) és sói

55-65-2

200-241-3

260

Ösztrogének

 

 

261

Oleandrin

465-16-7

207-361-5

262

Klortalidon (INN)

77-36-1

201-022-5

263

Pelletierin és sói

2858-66-4/4396-01-4

220-673-6/224-523-0

264

Pentaklór-etán

76-01-7

200-925-1

265

Pentaeritril tetranitrát (INN)

78-11-5

201-084-3

266

Pentaeritril tetranitrát (Petrikloral) (INN)

78-12-6

 

267

Oktanil-amin (INN) és sói

502-59-0

207-947-0

268

Pikrinsav

88-89-1

201-865-9

269

Fenacemid (INN)

63-98-9

200-570-2

270

Difenkloxazin (INN)

5617-26-5

 

271

2-fenil-indán-1,3-dion (fenindion (INN))

83-12-5

201-454-4

272

Etil-fenacemid (feneturid (INN))

90-49-3

201-998-2

273

Fenprokoumon (INN)

435-97-2

207-108-9

274

Feniramidol (INN)

553-69-5

209-044-7

275

Triamterén (INN) és sói

396-01-0

206-904-3

276

Tetraetil-pirofoszfát; (TEPP -ISO)

107-49-3

203-495-3

277

Tritolil-foszfát

1330-78-5

215-548-8

278

Pszilocibin (INN)

520-52-5

208-294-4

279

Foszfor és fémfoszfidok

7723-14-0

231-768-7

280

Talidomid (INN) és sói

50-35-1

200-031-1

281

Physostigma venenosum Balf.

89958-15-6

289-638-0

282

Pikrotoxin

124-87-8

204-716-6

283

Pilokarpin és sói

92-13-7

202-128-4

284

α-piperidin-2-il benzil acetát, balra forgató treoforma (levofacetoperán (INN)) és sói

24558-01-8

 

285

Pipradrol (INN) és sói

467-60-7

207-394-5

286

Azaciklonol (INN) és sói

115-46-8

204-092-5

287

Bietamiverin (INN)

479-81-2

207-538-7

288

Butopiprin (INN) és sói

55837-15-5

259-848-7

289

Ólom és vegyületei

7439-92-1

231-100-4

290

Koniin

458-88-8

207-282-6

291

Prunus laurocerasus L. („desztillált babérmeggyvíz”)

89997-54-6

289-689-9

292

Metirapon (INN)

54-36-4

200-206-2

293

A munkavállalók és a lakosság egészségének az ionizáló sugárzásból származó veszélyekkel szembeni védelmét szolgáló alapvető biztonsági előírások megállapításáról szóló 96/29/Euratom irányelvben (1) meghatározott radioaktív anyagok.

 

 

294

Juniperus sabina L. (levél, illóolaj és galenuszi készítmények)

90046-04-1

289-971-1

295

Hioszcin, sói és származékai

51-34-3

200-090-3

296

Az arany sói

 

 

297

Szelén és vegyületei, kivéve a szelén-diszulfid, a III. melléklet 49. hivatkozási száma alatt kikötött körülmények között

7782-49-2

231-957-4

298

Solanum nigrum L. és galenuszi készítményei

84929-77-1

284-555-6

299

Spartein (INN) és sói

90-39-1

201-988-8

300

Glükokortizoidok (kortikoszteroidok)

 

 

301

Datura stramonium L. és galenuszi készítményei

84696-08-2

283-627-4

302

Sztrofantinok, aglükonjaik és megfelelő származékaik

11005-63-3

234-239-9

303

Strophantus fajok és galenuszi készítményeik

 

 

304

Sztrichnin és sói

57-24-9

200-319-7

305

Strychnos fajok és galenuszi készítményeik

 

 

306

Természetes és mesterséges narkotikumok: a New Yorkban 1961. március 30-án aláírt, a narkotikumokról szóló, 1961. évi Egységes Kábítószer Egyezmény I. és II. táblázatában felsorolt összes anyag

 

 

307

Szulfonamidok (szulfanil-amid és azok a származékai, amelyek az -NH2 csoportok egy vagy több H-atomjának helyettesítésével keletkeznek) és sóik

 

 

308

Szultiám (INN)

61-56-3

200-511-0

309

Neodímium és sói

7440-00-8

231-109-3

310

Tiotepa (INN)

52-24-4

200-135-7

311

Pilocarpus jaborandi Holmes és galenuszi készítményei

84696-42-4

283-649-4

312

Tellúr és vegyületei

13494-80-9

236-813-4

313

Xilometazolin (INN) és sói

526-36-3

208-390-6

314

Tetraklór-etilén

127-18-4

204-825-9

315

Szén-tetraklorid

56-23-5

200-262-8

316

Hexaetil-tetrafoszfát

757-58-4

212-057-0

317

Tallium és vegyületei

7440-28-0

231-138-1

318

Thevetia neriifolia Juss., glükózkivonat

90147-54-9

290-446-4

319

Etionamid (INN)

536-33-4

208-628-9

320

Fenotiazin (INN) és vegyületei

92-84-2

202-196-5

321

Tiokarbamid és származékai, kivéve a III. mellékletben felsoroltat

62-56-6

200-543-5

322

Mefenezin (INN) és észterei

59-47-2

200-427-4

323

Azok az oltóanyagok, toxinok és szérumok, amelyek a 2001/83/EK irányelv 1. cikkének (4) bekezdése értelmében immunológiai gyógyszerek

 

 

324

Tranil-cipromin (INN) és sói

155-09-9

205-841-9

325

Triklór-nitrometán (klórpikrin)

76-06-2

200-930-9

326

2,2,2-tribromoetanol (tribróm-etilalkohol)

75-80-9

200-903-1

327

Triklór-metin (INN) és sói

817-09-4

212-442-3

328

Tretamin (INN)

51-18-3

200-083-5

329

Gallamin trietijodid (INN)

65-29-2

200-605-1

330

Ugrinea scilla Steinh és galenuszi készítményei

84650-62-4

283-520-2

331

Veratrin, sói és galenuszi készítményei

8051-02-3

613-062-00-4

332

Schoenocaulon officinale Lind. (magvak és galenuszi készítmények)

84604-18-2

283-296-6

333

Veratrum spp. és készítményei

90131-91-2

290-407-1

334

Vinil-klorid monomer

75-01-4

200-831-0

335

Ergokalciferol (INN) és kolekalciferol (D2- és D3-vitamin)

50-14-6/67-97-0

200-014-9/200-673-2

336

O-alkilditiokarbonsavak sói (xantátok)

 

 

337

Yohimbin és sói

146-48-5

205-672-0

338

Dimetil-szulfoxid (INN)

67-68-5

200-664-3

339

Difenhidramin (INN) és sói

58-73-1

200-396-7

340

4-tert-butil-fenol

98-54-4

202-679-0

341

4-tert-butil-pirokatechin

98-29-3

202-653-9

342

Dihidrotakiszterol (INN)

67-96-9

200-672-7

343

Dioxán

123-91-1

204-661-8

344

Morfolin és sói

110-91-8

203-815-1

345

Pyrethrum album L. és galenuszi készítményei

 

 

346

2-[4-metoxibenzil-N-(2-piridil)amino]-etil-dimetil-amin-maleát (mepiramin-maleát; pirilamin-maleát)

59-33-6

200-422-7

347

Tripelennamin (INN)

91-81-6

202-100-1

348

Tetraklór-szalicil-anilidek

7426-07-5

 

349

Diklór-szalicil-anilidek

1147-98-4

 

350

Tetrabróm-szalicil-anilidek

 

 

351

Dibróm-szalicil-anilidek

 

 

352

Bitionol (INN)

97-18-7

202-565-0

353

Tiurám-monoszulfidok

97-74-5

202-605-7

354

Áthelyezve vagy törölve

 

 

355

Dimetil-formamid (N,N-dimetil-formamid)

68-12-2

200-679-5

356

4-fenilbut-3-en-2-on (Benzilidén aceton)

122-57-6

204-555-1

357

4-hidroxi-3-metoxicinnamil-alkohol benzoátjai (koniferil-alkohol), kivéve a felhasznált természetes anyagokban található szokásos mennyiséget

 

 

358

A furokumarinok (pl. trioxi-szalán (INN), 8 metoxi-psoralén, 5 metoxi-psoralén), kivéve a felhasznált természetes kivonatokban található szokásos mennyiséget

Fényvédő és bőrbarnító készítményekben a furokumarin tartalomnak 1 mg/kg alatt kell lennie.

3902-71-4/298-81-7/484-20-8

223-459-0/206-066-9/207-604-5

359

A Laurus nobilis L. magjából nyert olajok

84603-73-6

283-272-5

360

Szafrol, kivéve a felhasznált természetes kivonatokban meglevő szokásos mennyiséget, és feltéve, hogy koncentrációja nem haladja meg a következő értékeket:

100 ppm a késztermékben, 50 ppm a fog- és szájápolási termékekben, feltéve, hogy a kifejezetten gyermekek számára készült fogkrémek nem tartalmaznak szafrolt.

94-59-7

202-345-4

361

5,5’-di-izopropil-2,2’-dimetil-bifenil-4,4’-diil dihipojodit (timol-jodid)

552-22-7

209-007-5

362

3'-etil-5', 6', 7', 8'-tetrahidro-5', 5', 8', 8'-tetrametil-2'-acetonafton vagy 7-acetil-6-etil-1, 1,4,4-tetrametil-1, 2,3,4-tetrahidronaftalén (AETT; Versalide)

88-29-9

201-817-7

363

o-Feniléndiamin és sói

95-54-5

202-430-6

364

4-Metil-m-feniléndiamin (toluol-2,4-diamin) és sói

95-80-7

202-453-1

365

Arisztolsav és sói Aristolochia spp. és készítményei

475-80-9/313-67-7/15918-62-4

202-499-6/206-238-3 / -

366

Kloroform

67-66-3

200-663-8

367

2,3,7, 8-tetra-klorodibenzo-p-dioxin (TCDD)

1746-01-6

217-122-7

368

2,6-dimetil-1,3-dioxán-4 il-acetát (dimetoxán)

828-00-2

212-579-9

369

Piritión-nátrium (INNM) (2)

3811-73-2

223-296-5

370

N-(triklór-metil-tio)-4 ciklohexén-1,2 dikarboximid (kaptán - ISO)

133-06-2

205-087-0

371

2,2'-dihidroxi-3,3',5,5',6,6'-hexaklór-difenil-metán (Hexaklorofén (INN))

70-30-4

200-733-8

372

6-(piperidinil-)2,4-pirimidinediamin 3-oxid (Minoxidil (INN)) és sói

38304-91-5

253-874-2

373

3,4, 5-tribróm-szalicil-anilid (Tribróm-szalán INN))

87-10-5

201-723-6

374

Phytolacca spp. és készítményei

65497-07-6/60820-94-2

 

375

Tretinoin (INN) (retinolsav és sói)

302-79-4

206-129-0

376

1-metoxi-2,4-diamino-benzol (2,4-diamino-anizol – CI 76050) és sói

615-05-4

210-406-1

377

1-metoxi-2,5-diamino-benzol (2,5-diamino-anizol) és sói

5307-02-8

226-161-9

378

CI 12140 színezőanyag

3118-97-6

221-490-4

379

CI 26105 színezőanyag (Solvent Red 24)

85-83-6

201-635-8

380

CI 42555 színezőanyag (Basic Violet 3)

CI 425551:1 színezőanyag

CI 425551:2 színezőanyag

548-62-9

467-63-0

208-953-6

207-396-6

381

Amil-4 dimetil-amino-benzoát izomerek keveréke (Padimát A (INN))

14779-78-3

238-849-6

383

2-amino-4-nitrofenol

99-57-0

202-767-9

384

2-amino-5-nitrofenol

121-88-0

204-503-8

385

11-α-hidroxipregn-4-én-3,20-dion és észterei

80-75-1

201-306-9

386

CI 42640 színezőanyag ([4-[[4-(Dimetilamino)-fenil)][4-[etil(3-szulfonáto-benzil)-amino]fenil]metilén]ciklohexa-2,5-dién-1-ilidén](etil)(3-szulfonáto-benzil)-ammónium, nátrium só)

1694-09-3

216-901-9

387

CI 13 065 színezőanyag

587-98-4

209-608-2

388

CI 42535 színezőanyag (Basic Violet 1)

8004-87-3

 

389

CI 61554 színezőanyag (Solvent Blue 35)

17354-14-2

241-379-4

390

Szteroid szerkezetek antiandrogénei

 

 

391

Cirkónium és vegyületei, kivéve a III. mellékletben az 50. hivatkozási szám alatt felsorolt anyagok és cirkónium lakkok, színezőanyagok és a színezékek sói, amennyiben a IV. mellékletben szerepelnek

7440-67-7

231-176-9

392

Áthelyezve vagy törölve

 

 

393

Acetonitril

75-05-8

200-835-2

394

Tetrahidrozolin (tetrizolin (INN)) és sói

84-22-0

201-522-3

395

Hidroxi-8-kinolin és szulfátja, kivéve a III. mellékletben az 51. hivatkozási szám alatt feltüntetett felhasználásokhoz

148-24-3/134-31-6

205-711-1/205-137-1

396

Ditio-2,2'-biszpiridin-dioxid-1,1' (trihidratált magnézium-szulfát tartalmú addíciós terméke) – (pirition-diszulfid + magnézium-szulfát)

43143-11-9

256-115-3

397

CI 12075 színezőanyag (Pigment Orange 5), lakkjai, színezőanyagai és sói

3468-63-1

222-429-4

398

CI 45170 és CI 45170:1 színezőanyag (Basic Violet 10)

81-88-9/509-34-2

201-383-9/208-096-8

399

Lidokain (INN)

137-58-6

205-302-8

400

1,2-Epoxi-bután

106-88-7

203-438-2

401

CI 15585 színezőanyag

5160-02-1/2092-56-0

225-935-3/218-248-5

402

Stroncium-laktát

29870-99-3

249-915-9

403

Stroncium-nitrát

10042-76-9

233-131-9

404

Stroncium-polikarboxilát

 

 

405

Pramokain (INN)

140-65-8

205-425-7

406

4-Etoxi-m-fenilén-diamin és sói

5862-77-1

 

407

2,4-Diamino-fenil-etanol és sói

14572-93-1

 

408

Pirokatekol (Katekol)

120-80-9

204-427-5

409

Pirogallol

87-66-1

201-762-9

410

Nitrózaminok, pl. Dimetil-nitrozo-amin; Nitrozo-dipropilamin; 2,2'-(Nitrozo-imino)bisz-etanol

62-75-9/621-64-7/1116-54-7

200-549-8/210-698-0/214-237-4

411

Szekunder alkil- és alkanolaminok és sóik

 

 

412

4-amino-2-nitrofenol

119-34-6

204-316-1

413

2-metil-m-feniléndiamin (Toluol-2,6-diamin)

823-40-5

212-513-9

414

4 terc-butil 3 metoxi 2,6 dinitro-toluol (Musk Ambrette)

83-66-9

201-493-7

415

Áthelyezve vagy törölve

 

 

416

Sejtek, szövetek és emberi eredetű termékek

 

 

417

3,3-bisz(4-hidroxifenil)ftalid (Fenolftalein (INN))

77-09-8

201-004-7

418

3-Imidazol-4-ilakrilsav (urokaniksav) és etilésztere

104-98-3, 27538-35-8

203-258-4, 248-515-1

419

Az 1774/2002/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet (3) 4. illetve 5. cikkében meghatározott 1. és 2. kategóriába tartozó anyagok, valamint az azokból származó összetevők

 

 

420

Nyers és finomított kőszénkátrány

8007-45-2

232-361-7

421

1,1,3, 3,5 Pentametil-4,6 dinitro-indán (moszkén)

116-66-5

204-149-4

422

5-terc-butil-1,2,3-trimetil-4,6-dinitrobenzol (musktibetén)

145-39-1

205-651-6

423

Örvénygyökér olaj (Inula helenium L.) illatanyag-összetevőként történő alkalmazás esetén

97676-35-2

 

424

Benzil-cianid illatanyag-összetevőként történő alkalmazás esetén

140-29-4

205-410-5

425

Ciklámen-alkohol illatanyag-összetevőként történő alkalmazás esetén

4756-19-8

225-289-2

426

Dietil-maleát illatanyag-összetevőként történő alkalmazás esetén

141-05-9

205-451-9

427

3,4-Dihidro-kumarin illatanyag-összetevőként történő alkalmazás esetén

119-84-6

204-354-9

428

2,4-dihidroxi-3-metil-benzaldehid illatanyag-összetevőként történő alkalmazás esetén

6248-20-0

228-369-5

429

3,7-dimetil-2-okten-1-ol (6,7-dihidro-geraniol) illatanyag-összetevőként történő alkalmazás esetén

40607-48-5

254-999-5

430

4,6-dimetil-8-terc-butil-kumarin illatanyag-összetevőként történő alkalmazás esetén

17874-34-9

241-827-9

431

Dimetil-citrakonát illatanyag-összetevőként történő alkalmazás esetén

617-54-9

 

432

7,11-dimetil-4,6,10-dodekatrien-3-on (pseudometilionon) illatanyag-összetevőként történő alkalmazás esetén

26651-96-7

247-878-3

433

6,10-dimetil-3,5,9-undekatrien-2-on (pseudoionon) illatanyag-összetevőként történő alkalmazás esetén

141-10-6

205-457-1

434

Difenil-amin illatanyag-összetevőként történő alkalmazás esetén

122-39-4

204-539-4

435

Etil-akrilát illatanyag-összetevőként történő alkalmazás esetén

140-88-5

205-438-8

436

Fügefalevél (Ficus carica L.) abszolútum illatanyag-összetevőként történő alkalmazás esetén

68916-52-9

 

437

trans- 2-heptenal illatanyag-összetevőként történő alkalmazás esetén

18829-55-5

242-608-0

438

trans- 2-hexenal dietil-acetál illatanyag-összetevőként történő alkalmazás esetén

67746-30-9

266-989-8

439

trans- 2-hexenal-dimetil-acetál illatanyag-összetevőként történő alkalmazás esetén

18318-83-7

242-204-4

440

Hidroabietil-alkohol illatanyag-összetevőként történő alkalmazás esetén

13393-93-6

236-476-3

441

6-izopropil-2-dekahidronaftol illatanyag-összetevőként történő alkalmazás esetén

34131-99-2

251-841-7

442

7-metoxi-kumarin illatanyag-összetevőként történő alkalmazás esetén

531-59-9

208-513-3

443

4-(4-metoxi-fenil)- 3-buten-2-on (ánizsilidén aceton) illatanyag-összetevőként történő alkalmazás esetén

943-88-4

213-404-9

444

1-(4-metoxifenil)- 1-penten-3-on (α-metil-ánizsilidén aceton) illatanyag-összetevőként történő alkalmazás esetén

104-27-8

203-190-5

445

Metil-transz- 2-butenoát illatanyag-összetevőként történő alkalmazás esetén

623-43-8

210-793-7

446

7-metil-kumarin illatanyag-összetevőként történő alkalmazás esetén

2445-83-2

219-499-3

447

5-metil-2,3-hexán-dion (acetil-isovaleril) illatanyag-összetevőként történő alkalmazás esetén

13706-86-0

237-241-8

448

2-pentilidén-ciklohexanon illatanyag-összetevőként történő alkalmazás esetén

25677-40-1

247-178-8

449

3,6,10-trimetil-3,5,9-undekatrien-2-on (pseudo-izomethyl jojon) illatanyag-összetevőként történő alkalmazás esetén

1117-41-5

214-245-8

450

Verbéna olaj (Lippia citriodora Kunth.) illatanyag-összetevőként történő alkalmazás esetén

8024-12-2

 

451

Áthelyezve vagy törölve

 

 

452

6-(2-Klór-etil)-6-(2-metoxi-etoxi)-2,5,7,10-tetraoxa-6-szila-undekán

37894-46-5

253-704-7

453

Kobalt-diklorid

7646-79-9

231-589-4

454

Kobalt-szulfát

10124-43-3

233-334-2

455

Nikkel-monoxid

1313-99-1

215-215-7

456

Dinikkel-trioxid

1314-06-3

215-217-8

457

Nikkel-dioxid

12035-36-8

234-823-3

458

Trinikkel-diszulfid

12035-72-2

234-829-6

459

Tetrakarbonil-nikkel

13463-39-3

236-669-2

460

Nikkel-szulfid

16812-54-7

240-841-2

461

Kálium-bromát

7758-01-2

231-829-8

462

Szén-monoxid

630-08-0

211-128-3

463

Buta-1,3-dién (ld. még 464-611)

106-99-0

203-450-8

464

Izobután, ha ≥ 0,1 tömegszázalék butadiént tartalmaz

75-28-5

200-857-2

465

Bután, ha ≥ 0,1 tömegszázalék butadiént tartalmaz

106-97-8

203-448-7

466

C3-4- gázok (kőolaj), ha > 0,1 tömegszázalék butadiént tartalmaznak

68131-75-9

268-629-5

467

A katalitikus krakk-desztillátum és a katalitikus krakkbenzint frakcionáló elnyeletőoszlop végfrakciója (kőolaj), ha > 0,1 tömegszázalék butadiént tartalmaz

68307-98-2

269-617-2

468

A katalitikus polimer-benzint frakcionáló stabilizátor utópárlata (kőolaj), ha > 0,1 tömegszázalék butadiént tartalmaz

68307-99-3

269-618-8

469

Hidrogén-szulfid-mentes, katalizátorral reformált benzint frakcionáló stabilizáló oszlop utópárlata (kőolaj), ha > 0,1 tömegszázalék butadiént tartalmaz

68308-00-9

269-619-3

470

Krakk-párlatot hidrogénező sztrippelő-kolonna utópárlata (kőolaj), ha > 0,1 tömegszázalék butadiént tartalmaz

68308-01-0

269-620-9

471

Katalitikusan krakkolt gázolajat abszorbeáló kolonna utópárlata (kőolaj), ha > 0,1 tömegszázalék butadiént tartalmaz

68308-03-2

269-623-5

472

Gázvisszanyerő-üzem utópárlata (kőolaj), ha > 0,1 tömegszázalék butadiént tartalmaz

68308-04-3

269-624-0

473

Gázkinyerő üzem etánmentesítőjéből származó utópárlat (kőolaj), ha > 0,1 tömegszázalék butadiént tartalmaz

68308-05-4

269-625-6

474

Hidrogénnel kénmentesített desztillátumot és hidrogénnel kéntelenített benzint frakcionáló-kolonna savmentes utópárlata (kőolaj), ha > 0,1 tömegszázalék butadiént tartalmaz

68308-06-5

269-626-1

475

Kénhidrogénmentes, hidrogénnel kéntelenített vákuumolajat sztrippelő kolonnából származó utópárlat (kőolaj), ha > 0,1 tömegszázalék butadiént tartalmaz

68308-07-6

269-627-7

476

Izomerizált benzin frakcionáló stabilizátor utópárlata (kőolaj), ha > 0,1 tömegszázalék butadiént tartalmaz

68308-08-7

269-628-2

477

Kénhidrogénmentes, közvetlen lepárlással nyert könnyűbenzin-stabilizátor utópárlata (kőolaj), ha > 0,1 tömegszázalék butadiént tartalmaz

68308-09-8

269-629-8

478

Kénhidrogénmentesített, közvetlen lepárlással nyert párlat hidrogénes kénmentesítőjének utópárlata (kőolaj), A kőolaj közvetlen lepárlásával nyert kénmentesített kénhidrogén mentes utópárlata, ha > 0,1 tömegszázalék butadiént tartalmaz

68308-10-1

269-630-3

479

Propán-propilén alkilezőelegy betáplálásához szükséges etánmentesítő utópárlata (kőolaj), ha > 0,1 tömegszázalék butadiént tartalmaz

68308-11-2

269-631-9

480

A gázolaj, vákummal kénmentesített utópárlata, kénhidrogén mentes, ha > 0,1 tömegszázalék butadiént tartalmaz

68308-12-3

269-632-4

481

Katalizátorral krakkolt fejtermékek gázai (kőolaj), ha > 0,1 tömegszázalék butadiént tartalmaznak

68409-99-4

270-071-2

482

C1-2 alkánok, ha > 0,1 tömegszázalék butadiént tartalmaznak

68475-57-0

270-651-5

483

C2-3 alkánok, ha > 0,1 tömegszázalék butadiént tartalmaznak

68475-58-1

270-652-0

484

C3-4 alkánok, ha > 0,1 tömegszázalék butadiént tartalmaznak

68475-59-2

270-653-6

485

C4-5 alkánok, ha > 0,1 tömegszázalék butadiént tartalmaznak

68475-60-5

270-654-1

486

Fűtőgázok, ha > 0,1 tömegszázalék butadiént tartalmaznak

68476-26-6

270-667-2

487

Kőolaj-párlatok fűtőgázai, ha > 0,1 tömegszázalék butadiént tartalmaznak

68476-29-9

270-670-9

488

C3-4-szénhidrogének, ha > 0,1 tömegszázalék butadiént tartalmaznak

68476-40-4

270-681-9

489

C4-5-szénhidrogének, ha > 0,1 tömegszázalék butadiént tartalmaznak

68476-42-6

270-682-4

490

C2-4-, C3-ban gazdag szénhidrogének, ha > 0,1 tömegszázalék butadiént tartalmaznak

68476-49-3

270-689-2

491

Cseppfolyósított kőolajgázok, ha > 0,1 tömegszázalék butadiént tartalmaznak

68476-85-7

270-704-2

492

Cseppfolyósított, ill. „édesített” kőolajgázok, ha > 0,1 tömegszázalék butadiént tartalmaznak

68476-86-8

270-705-8

493

C 3-4, Izobutánban gazdag gázok (kőolaj), ha > 0,1 tömegszázalék butadiént tartalmaznak

68477-33-8

270-724-1

494

Piperilénben, C3-6-ban gazdag (kőolaj), párlatok, ha > 0,1 tömegszázalék butadiént tartalmaznak

68477-35-0

270-726-2

495

Amin típusú adagolóanyagok gázai (kőolaj), ha > 0,1 tömegszázalék butadiént tartalmaznak

68477-65-6

270-746-1

496

Benzolos egységből hidrogénnel kénmentesített gázok (kőolaj), ha > 0,1 tömegszázalék butadiént tartalmaznak

68477-66-7

270-747-7

497

A benzolos egység recirkulációjával keletkező, hidrogénben gazdag gázok (kőolaj), ha > 0,1 tömegszázalék butadiént tartalmaznak

68477-67-8

270-748-2

498

Hidrogénben, nitrogénben gazdag kőolaj elegy gázok, ha > 0,1 tömegszázalék butadiént tartalmaznak

68477-68-9

270-749-8

499

Butánmentesített fejtermékek gázai (kőolaj), ha > 0,1 tömegszázalék butadiént tartalmaznak

68477-69-0

270-750-3

500

C2-3- tartalmú gázok (kőolaj), ha > 0,1 tömegszázalék butadiént tartalmaznak

68477-70-3

270-751-9

501

A katalitikusan krakkolt gázolaj propán mentesített egységeinek termékeiből származó C4 –ben gazdag, savmentes gázok (kőolaj), ha > 0,1 tömegszázalék butadiént tartalmaznak

68477-71-4

270-752-4

502

A katalitikus krakkbenzin bután mentes fenéktermékeiből származó C3-5 –ben gazdag gázok (kőolaj), ha > 0,1 tömegszázalék butadiént tartalmaznak

68477-72-5

270-754-5

503

A katalitikus krakkbenzin propán mentesítőjének felső rétegéből származó C3-ban gazdag, savmentes gázok (kőolaj), ha > 0,1 tömegszázalék butadiént tartalmaznak

68477-73-6

270-755-0

504

Katalitikus krakkoló gázai (kőolaj), ha > 0,1 tömegszázalék butadiént tartalmaznak

68477-74-7

270-756-6

505

C1-5-ben gazdag, katalitikus krakkoló gázai (kőolaj), ha > 0,1 tömegszázalék butadiént tartalmaznak

68477-75-8

270-757-1

506

Katalitikusan polimerizált benzinstabilizátor fejtermékek C2-4-ben gazdag gázai (kőolaj), ha > 0,1 tömegszázalék butadiént tartalmaznak

68477-76-9

270-758-7

507

Katalitikus átalakító benzin fejtő fejtermék gázai (kőolaj), ha > 0,1 tömegszázalék butadiént tartalmaznak

68477-77-0

270-759-2

508

C1-4-ben gazdag, katalitikus átalakítóból származó gázok (kőolaj), ha > 0,1 tömegszázalék butadiént tartalmaznak

68477-79-2

270-760-8

509

C6-8 katalitikus átalakító recirkulációból származó gázok (kőolaj), ha > 0,1 tömegszázalék butadiént tartalmaznak

68477-80-5

270-761-3

510

C6-8- katalitikus átalakítóból származó gázok (kőolaj), ha > 0,1 tömegszázalék butadiént tartalmaznak

68477-81-6

270-762-9

511

C6-8-katalitikus átalakító recirkuláltatásából származó, hidrogénben gazdag gázok (kőolaj), ha > 0,1 tömegszázalék butadiént tartalmaznak

68477-82-7

270-763-4

512

C3-5-olefin-paraffin alkilezés során keletkező gázok (kőolaj), ha > 0,1 tömegszázalék butadiént tartalmaznak

68477-83-8

270-765-5

513

C2-visszaáramlásból származó gázok (kőolaj), ha > 0,1 tömegszázalék butadiént tartalmaznak

68477-84-9

270-766-0

514

C4-ben gazdag gázok (kőolaj) ha > 0,1 tömegszázalék butadiént tartalmaznak

68477-85-0

270-767-6

515

A deetanizáló üzem fejtermékeiből származó gázok (kőolaj), ha > 0,1 tömegszázalék butadiént tartalmaznak

68477-86-1

270-768-1

516

Deizobutanizáló torony fejtermékeiből származó gázok (kőolaj), ha > 0,1 tömegszázalék butadiént tartalmaznak

68477-87-2

270-769-7

517

Száraz, propénben gazdag, depropanizáló üzemből származó gázok (kőolaj), ha > 0,1 tömegszázalék butadiént tartalmaznak

68477-90-7

270-772-3

518

Depropanizáló üzem fejtermékeinek gázai (kőolaj), ha > 0,1 tömegszázalék butadiént tartalmaznak

68477-91-8

270-773-9

519

Szárított, savas, gázsűrítő egységből származó gázok (kőolaj), ha > 0,1 tömegszázalék butadiént tartalmaznak

68477-92-9

270-774-4

520

Gázsűrítő reabszorbáló desztillációjából származó gázok (kőolaj), ha > 0,1 tömegszázalék butadiént tartalmaznak

68477-93-0

270-776-5

521

Gázvisszanyerő depropanizáló fejtermékeiből származó gázok (kőolaj), ha > 0,1 tömegszázalék butadiént tartalmaznak

68477-94-1

270-777-0

522

Girbatol betáplálóból származó gázok (kőolaj), ha > 0,1 tömegszázalék butadiént tartalmaznak

68477-95-2

270-778-6

523

Hidrogén-elnyeletőből származó gázok (kőolaj), ha > 0,1 tömegszázalék butadiént tartalmaznak

68477-96-3

270-779-1

524

Hidrogénben gazdag gázok (kőolaj), ha > 0,1 tömegszázalék butadiént tartalmaznak

68477-97-4

270-780-7

525

Hidrogénben, nitrogénben gazdag, a hidrogénező komopaundált kenőolajának recirkuláltatásából eredő gázok (kőolaj), ha > 0,1 tömegszázalék butadiént tartalmaznak

68477-98-5

270-781-2

526

Az izomerizált könnyűbenzin frakcionálóból származó C4-ben gazdag, kénhidrogénmentes, gázok (kőolaj), ha > 0,1 tömegszázalék butadiént tartalmaznak

68477-99-6

270-782-8

527

Hidrogénben gazdag visszavezetett gázok (kőolaj), ha > 0,1 tömegszázalék butadiént tartalmaznak

68478-00-2

270-783-3

528

Az átalakító kiegészítőből származó, hidrogénben gazdag gázok (kőolaj), ha > 0,1 tömegszázalék butadiént tartalmaznak

68478-01-3

270-784-9

529

Az átalakító hidrogénező gázai (kőolaj), ha > 0,1 tömegszázalék butadiént tartalmaznak

68478-02-4

270-785-4

530

Az átalakító hidrogénben és metánban gazdag gázai (kőolaj), ha > 0,1 tömegszázalék butadiént tartalmaznak

68478-03-5

270-787-5

531

Az átalakító hidrogénező hidrogénben gazdag gázai (kőolaj), ha > 0,1 tömegszázalék butadiént tartalmaznak

68478-04-6

270-788-0

532

Hőkrakkoló desztillációjánál kinyerhető gázok (kőolaj), ha > 0,1 tömegszázalék butadiént tartalmaznak

68478-05-7

270-789-6

533

Katalitikus krakkolással derített és hőkrakkolásnak alávetett vákuum-desztillációs fenéktermék-frakcionáló refluxtartályából kinyert véggáz (kőolaj), ha > 0,1 tömegszázalék butadiént tartalmaz

68478-21-7

270-802-5

534

Katalitikus krakkolással tisztított olaj és a hőkrakkolás szakaszos vákumdesztillációs fenéktermék gáza (kőolaj), ha > 0,1 tömegszázalék butadiént tartalmaz

68478-22-8

270-803-0

535

Katalitikus krakkolóból, katalitikus reformáló részlegből és kénhidrogén-mentesítő részlegből kialakított, frakcionálóból kapott maradékgáz (kőolaj), ha > 0,1 tömegszázalék butadiént tartalmaz

68478-24-0

270-804-6

536

Katalitikus krakkoló refrakcionáló lepárlást végző abszorpciós kolonnájából kapott véggáz (kőolaj), ha > 0,1 tömegszázalék butadiént tartalmaz

68478-25-1

270-805-1

537

Katalitikusan reformált benzin-frakcionáló stabilizáló-kolonnából kapott maradékgáz (kőolaj), ha > 0,1 tömegszázalék butadiént tartalmaz

68478-26-2

270-806-7

538

Katalitikusan reformált benzinszeparátorból kapott maradékgáz (kőolaj), ha > 0,1 tömegszázalék butadiént tartalmaz

68478-27-3

270-807-2

539

Katalitikusan reformált könnyűbenzin stabilizáló kolonnából kapott maradékgáz (kőolaj), ha > 0,1 tömegszázalék butadiént tartalmaz

68478-28-4

270-808-8

540

Krakkpárlat hidrogénező leválasztójából nyerhető véggáz (kőolaj), ha > 0,1 tömegszázalék butadiént tartalmaz

68478-29-5

270-809-3

541

Kénhidrogén-mentesített, közvetlen atmoszférikus desztillációval lepárolt könnyűbenzin-szeparátorból kapható véggáz (kőolaj), ha > 0,1 tömegszázalék butadiént tartalmaz

68478-30-8

270-810-9

542

C4-ben gazdag, telített gázt alkalmazó üzem kevert gőzáramából kapott véggáz (kőolaj), ha > 0,1 tömegszázalék butadiént tartalmaz

68478-32-0

270-813-5

543

C1-2-ben gazdag, telített gázt visszanyerő üzemből kapható véggáz (kőolaj), ha > 0,1 tömegszázalék butadiént tartalmaz

68478-33-1

270-814-0

544

Fenéktermékek, hőkrakkolás során kinyerhető véggáz (kőolaj), ha > 0,1 tömegszázalék butadiént tartalmaz

68478-34-2

270-815-6

545

C3-4-ben gazdag kőolajpárlatából kapott szénhidrogének, ha > 0,1 tömegszázalék butadiént tartalmaznak

68512-91-4

270-990-9

546

Katalitikusan reformált, közvetlen desztillációval lepárolt könnyűbenzin stabilizáló kolonnájának fejtermékeiből kapható gázok (kőolaj), ha > 0,1 tömegszázalék butadiént tartalmaznak

68513-14-4

270-999-8

547

Széles forrásponthatárok között forró benzin/teljes benzinfrakciójú hexánmentesítőből nyerhető gázok (kőolaj), ha > 0,1 tömegszázalék butadiént tartalmaznak

68513-15-5

271-000-8

548

Szénhidrogénben gazdag, hidrokrakkoló protonmentesítőből kinyert gázok (kőolaj), ha > 0,1 tömegszázalék butadiént tartalmaznak

68513-16-6

271-001-3

549

Közvetlen desztillációval lepárolt könnyűnafta stabilizáló kolonnájából kapott gázok (kőolaj), ha > 0,1 tömegszázalék butadiént tartalmaznak

68513-17-7

271-002-9

550

Átalakító effluensét magas nyomáson tároló expanziós tartályból kinyerhető gázok (kőolaj), ha > 0,1 tömegszázalék butadiént tartalmaznak

68513-18-8

271-003-4

551

Átalakító effluensét/kilépő termékeit alacsony nyomáson tároló expanziós tartályból/szeparátorból kinyerhető gázok (kőolaj), ha > 0,1 tömegszázalék butadiént tartalmaznak

68513-19-9

271-005-5

552

C4-ben gazdag, alkilező szétválasztó kolonnából kinyerhető reziduumok (kőolaj), ha > 0,1 tömegszázalék butadiént tartalmaznak

68513-66-6

271-010-2

553

C1-4-szénhidrogének, ha > 0,1 tömegszázalék butadiént tartalmaznak

68514-31-8

271-032-2

554

„Édesített” C1-4-szénhidrogének, ha > 0,1 tömegszázalék butadiént tartalmaznak

68514-36-3

271-038-5

555

Olajfinomító gázdesztillálásánál kapott gázok (kőolaj), ha > 0,1 tömegszázalék butadiént tartalmaznak

68527-15-1

271-258-1

556

C1-3-szénhidrogének, ha > 0,1 tömegszázalék butadiént tartalmaznak

68527-16-2

271-259-7

557

A butánmentesítő frakciójából származó C1-4 szénhidrogének, ha > 0,1 tömegszázalék butadiént tartalmaznak

68527-19-5

271-261-8

558

A benzolrészlegben lévő hidrogénező pentánmentesítőjének fejtermékeiből származó gázok (kőolaj), ha > 0,1 tömegszázalék butadiént tartalmaznak

68602-82-4

271-623-5

559

C1-5 nedves gázok (kőolaj), ha > 0,1 tömegszázalék butadiént tartalmaznak

68602-83-5

271-624-0

560

A másodlagos abszorpciós kolonnából és a fluidizált katalitikus krakkoló fejtermékeinek frakcionálójából kinyerhető gázok (kőolaj), ha > 0,1 tömegszázalék butadiént tartalmaznak

68602-84-6

271-625-6

561

C2-4-szénhidrogének, ha > 0,1 tömegszázalék butadiént tartalmaznak

68606-25-7

271-734-9

562

C3-szénhidrogének, ha > 0,1 tömegszázalék butadiént tartalmaznak

68606-26-8

271-735-4

563

Alkilezéshez használt alapanyagokból származó gázok (kőolaj), ha > 0,1 tömegszázalék butadiént tartalmaznak

68606-27-9

271-737-5

564

A propánmentesítő fenéktermékeinek frakcionálásából eredő gázok (kőolaj), ha > 0,1 tömegszázalék butadiént tartalmaznak

68606-34-8

271-742-2

565

Finomítói gázok kőolajtermékei, ha > 0,1 tömegszázalék butadiént tartalmaznak

68607-11-4

271-750-6

566

Hidrokrakkoló, alacsony nyomáson működő szeparátorból nyerhető gázok (kőolaj), ha > 0,1 tömegszázalék butadiént tartalmaznak

68783-06-2

272-182-1

567

Finomítói keverékből származó gázok (kőolaj), ha > 0,1 tömegszázalék butadiént tartalmaznak

68783-07-3

272-183-7

568

Katalitikus krakkoló gázai (kőolaj), ha > 0,1 tömegszázalék butadiént tartalmaznak

68783-64-2

272-203-4

569

„Édesített” gázok (kőolaj), ha > 0,1 tömegszázalék butadiént tartalmaznak

68783-65-3

272-205-5

570

Finomítói gázok (kőolaj), ha > 0,1 tömegszázalék butadiént tartalmaznak

68814-67-5

272-338-9

571

Platinakatalizátoros/Platformer-rendszerű termékek elválasztásánál kapott gázok (kőolaj), ha > 0,1 tömegszázalék butadiént tartalmaznak

68814-90-4

272-343-6

572

Hidrogénezett savas kerozin pentánmentesítő stabilizáló kolonnájából származó gázok (kőolaj), ha > 0,1 butadiént tartalmaznak

68911-58-0

272-775-5

573

Hidrogénezett, savas kerozin expanziós tartályából kapott gázok (kőolaj), ha > 0,1 tömegszázalék butadiént tartalmaznak

68911-59-1

272-776-0

574

Kőolaj frakcionálásánál kapott gázok (kőolaj), ha > 0,1 tömegszázalék butadiént tartalmaznak

68918-99-0

272-871-7

575

Hexánmentesítőből kapott gázok (kőolaj), ha > 0,1 tömegszázalék butadiént tartalmaznak

68919-00-6

272-872-2

576

A párlatok unifinerében levő és a kéngázokat kigőzöltetéssel eltávolító sztripperéből kapott gázok (kőolaj), ha > 0,1 tömegszázalék butadiént tartalmaznak

68919-01-7

272-873-8

577

Fluidizáló katalitikus krakkolási művelethez kapcsolódó frakconálásból kapott gázok (kőolaj), ha > 0,1 tömegszázalék butadiént tartalmaznak

68919-02-8

272-874-3

578

Fluidizációs katalitikus krakkoló gázmosójának másodlagos abszorpciós kolonnájánál kapott gázok (kőolaj), ha > 0,1 tömegszázalék butadiént tartalmaznak

68919-03-9

272-875-9

579

Nehéz párlatokat hidrogénező, kénmentesítő sztripperből nyerhető gázok (kőolaj), ha > 0,1 tömegszázalék butadiént tartalmaznak

68919-04-0

272-876-4

580

Közvetlen desztillációval lepárló könnyű gazolint frakcionáló stabilizáló kolonnákból kapott gázok (kőolaj), ha > 0,1 tömegszázalék butadiént tartalmaznak

68919-05-1

272-878-5

581

A nafta unifiner kénmentesítő sztripperéből kapott gázok (kőolaj), ha > 0,1 tömegszázalék butadiént tartalmaznak

68919-06-2

272-879-0

582

Platformer stabilizáló kolonnájánál és a könnyű előpárlatok frakcionálásánál kapott gázok (kőolaj), ha > 0,1 tömegszázalék butadiént tartalmaznak

68919-07-3

272-880-6

583

Az előzetes egyensúlyi desztillálótoronyból származó nyers párlatokból nyerhető gázok (kőolaj), ha > 0,1 tömegszázalék butadiént tartalmaznak

68919-08-4

272-881-1

584

Közvetlenül desztillált nafta katalitikus reformálásából nyerhető gázok (kőolaj), ha > 0,1 tömegszázalék butadiént tartalmaznak

68919-09-5

272-882-7

585

Közvetlenül desztilláló stabilizátor-kolonnából kapott gázok (kőolaj), ha > 0,1 tömegszázalék butadiént tartalmaznak

68919-10-8

272-883-2

586

Kátrány-sztripperből kapott gázok (kőolaj), ha > 0,1 tömegszázalék butadiént tartalmaznak

68919-11-9

272-884-8

587

Unifining sztripperből kinyert gázok (kőolaj), ha > 0,1 tömegszázalék butadiént tartalmaznak

68919-12-0

272-885-3

588

Fluidizált katalitikus krakkoló kipárlókolonnájának fejtermékeiből kinyerhető gázok (kőolaj), ha > 0,1 tömegszázalék butadiént tartalmaznak

68919-20-0

272-893-7

589

Katalitikusan krakkolt nafta butánmentesítőjéből nyerhető gázok (kőolaj), ha > 0,1 tömegszázalék butadiént tartalmaznak

68952-76-1

273-169-3

590

Katalitikusan krakkolt párlatból és a nafta stabilizátor-kolonnájából kapható maradékgáz (kőolaj), ha > 0,1 tömegszázalék butadiént tartalmaz

68952-77-2

273-170-9

591

Katalitikusan kénhidrogén-mentesített nafta-elkülönítőből kapott maradékgáz (kőolaj), ha > 0,1 tömegszázalék butadiént tartalmaz

68952-79-4

273-173-5

592

Közvetlenül desztillált nafta kénhidrogén-mentesítőből kapott maradékgáz (kőolaj), ha > 0,1 tömegszázalék butadiént tartalmaz

68952-80-7

273-174-0

593

Hővel krakkolt párlatból, gázolajból és a nafta abszorpciós kolonnájából kapott maradékgáz (kőolaj), ha > 0,1 tömegszázalék butadiént tartalmaz

68952-81-8

273-175-6

594

Hőkrakkolásnak alávetett szénhidrogén frakcionáló stabilizáló-kolonnájából kapott maradékgáz (kőolaj), ha > 0,1 tömegszázalék butadiént tartalmaz

68952-82-9

273-176-1

595

Gőzzel krakkolt, könnyű butadién-koncból kapott gázok (kőolaj), ha > 0,1 tömegszázalék butadiént tartalmaznak

68955-28-2

273-265-5

596

Szivacsos abszorpciós kolonnából, fluidizált katalitikus krakkolóból és egy gázolaj kénmentesítőjének fejtermék-frakcionálásából kapott gázok (kőolaj), ha > 0,1 tömegszázalék butadiént tartalmaznak

68955-33-9

273-269-7

597

Közvetlen lepárlással kapott könnyűbenzin katalizátoros reformálását végző stabilizátor fejtermékéből kinyerhető gázok (kőolaj), ha > 0,1 tömegszázalék butadiént tartalmaznak

68955-34-0

273-270-2

598

Nyerspárlatokból és katalitikus krakkolásból eredhető gázok (kőolaj), ha > 0,1 tömegszázalék butadiént tartalmaznak

68989-88-8

273-563-5

599

C4-szénhidrogének, ha > 0,1 tömegszázalék butadiént tartalmaznak

87741-01-3

289-339-5

600

C3-ban gazdag C1-4-alkánok, ha > 0,1 tömegszázalék butadiént tartalmaznak

90622-55-2

292-456-4

601

Gázolaj dietanolamin gázmosóból kinyerhető gázok (kőolaj), ha > 0,1 tömegszázalék butadiént tartalmaznak

92045-15-3

295-397-2

602

A gázolaj hidrogénezéssel történő kéntelenítésének kilépő termékeiből kapott gázok (kőolaj), ha > 0,1 tömegszázalék butadiént tartalmaznak

92045-16-4

295-398-8

603.

Gázolaj kénhidrogén-mentesítésének gőzzel vagy gázzal végzett öblítésekor keletkezett gázok (kőolaj), ha > 0,1 tömegszázalék butadiént tartalmaznak

92045-17-5

295-399-3

604

A hidrogénező effluensének expanziós tartályából kinyerhető gázok (kőolaj), ha > 0,1 tömegszázalék butadiént tartalmaznak

92045-18-6

295-400-7

605

A nafta gőzkrakkolásánál keletkező magasnyomású véggázok, ha > 0,1 tömegszázalék butadiént tartalmaznak

92045-19-7

295-401-2

606

A fűtőolajok viszkozitásának visszaállítására a desztillációs maradékok enyhe krakkolásából, azaz a bepárlási maradékok u.n. visbreaking műveleti technológiájánál képződő gázok (kőolaj), ha > 0,1 tömegszázalék butadiént tartalmaznak

92045-20-0

295-402-8

607

C3-ban gazdag, gőzzel fejlesztett krakkgázok (kőolaj), ha > 0,1 tömegszázalék butadiént tartalmaznak

92045-22-2

295-404-9

608

Gőzkrakkolású párlatok C4-szénhidrogénjei, ha > 0,1 tömegszázalék butadiént tartalmaznak

92045-23-3

295-405-4

609

Cseppfolyósított, „édesített” C4- frakció ásványolaj-gázai, ha > 0,1 tömegszázalék butadiént tartalmaznak

92045-80-2

295-463-0

610

1,3-butadién-és izobutén-mentes C4-szénhidrogének, ha > 0,1 tömegszázalék butadiént tartalmaznak

95465-89-7

306-004-1

611

Gőzzel krakkolt C4-frakció kupro-ammónium-acetát extr., C3-5 és C3-5 telítetlen butadién-mentes raffinátok (kőolaj), ha > 0,1 tömegszázalék butadiént tartalmaznak

97722-19-5

307-769-4

612

Benzo[def]krizén (= benzo[a]pirén)

50-32-8

200-028-5

613

Szénkátrány-kőolaj szurok, ha > 0,005 tömegszázalék benzo[a]pirént tartalmaz

68187-57-5

269-109-0

614

Kondenzáltgyűrűs aromás vegyületek párlatai (szén-ásványolaj), ha > 0,005 tömegszázalék benzo[a]pirént tartalmaznak

68188-48-7

269-159-3

615

Áthelyezve vagy törölve

 

 

616

Áthelyezve vagy törölve

 

 

617

Acenaftén frakciónál keletkező, acenaftén-mentes kreozot-olaj, ha > 0,005 tömegszázalék benzo[a]pirént tartalmaz

90640-85-0

292-606-9

618

Alacsony hőmérsékleten képződő kőszénkátrány-szurok, ha > 0,005 tömegszázalék benzo[a]pirént tartalmaz

90669-57-1

292-651-4

619

Hővel kezelt, alacsony hőmérsékleten kőszénkátrányból képződő szurok, ha > 0,005 tömegszázalék benzo[a]pirént tartalmaz

90669-58-2

292-653-5

620

Oxidált, alacsony hőmérsékletű kőszénkátrányból képződő szurok, ha > 0,005 tömegszázalék benzo[a]pirént tartalmaz

90669-59-3

292-654-0

621

Barnaszén extrahálási maradékai, ha > 0,005 tömegszázalék benzo[a]pirént tartalmaznak

91697-23-3

294-285-0

622

Magas hőmérsékleten barnaszénkátrányból képződő keményparaffinok (cerezin) (szén), ha > 0,005 tömegszázalék benzo[a]pirént tartalmaznak

92045-71-1

295-454-1

623

Hidrogénezett, magas hőmérsékleten képződő barnaszénkátrányból keletkező keményparaffinok (cerezin) (szén), ha > 0,005 tömegszázalék benzo[a]pirént tartalmaznak

92045-72-2

295-455-7

624

Kőszénkátrány kokszolással, szurkából kapott szilárd hulladékok, ha > 0,005 tömegszázalék benzo[a]pirént tartalmaznak

92062-34-5

295-549-8

625

Kőszénkátrányból magas hőmérsékleten képződő másodlagos szurok, ha > 0,005 tömegszázalék benzo[a]pirént tartalmaz

94114-13-3

302-650-3

626

Oldószeres extrahálásnál képződő folyékony lepárlási maradékok (szén), ha > 0,005 tömegszázalék benzo[a]pirént tartalmaznak

94114-46-2

302-681-2

627

Oldószeres extraháló oldatban képződő folyékony széntermékek, ha > 0,005 tömegszázalék benzo[a]pirént tartalmaznak

94114-47-3

302-682-8

628

Folyadékok oldószeres extrahálásnál kapott cseppfolyós széntermékek, ha > 0,005 tömegszázalék benzo[a]pirént tatalmaznak

94114-48-4

302-683-3

629

Szénnel kezelt, barnaszénből magas hőmérsékleten képződő kátrányból kapott keményparaffinok (szén), ha > 0,005 tömegszázalék benzo[a]pirént tartalmaznak

97926-76-6

308-296-6

630

Derítőfölddel előkezelt barnaszén magas hőmérsékleten képződő kátrányából kapott keményparaffinok (szén), ha > 0,005 tömegszázalék benzo[a]pirént tartalmaznak

97926-77-7

308-297-1

631

Kovasavval előkezelt/preparált barnaszén magas hőmérsékleten képződő kátrányából kapott keményparaffinok (szén), ha > 0,005 tömegszázalék benzo[a]pirént tartalmaznak

97926-78-8

308-298-7

632

Bicikloaromás és heterociklikus szénhidrogén-frakcionálásánál kinyerhető abszorpciós olajok, ha > 0,005 tömegszázalék benzo[a]pirént tartalmaznak

101316-45-4

309-851-5

633

Vegyes kőszénkátrány-szurok-polietilén-polipropilén pirolizisénél keletkező policiklikus C20-28-aromás szénhidrogének, ha > 0,005 tömegszázalék benzo[a]pirént tartalmaznak

101794-74-5

309-956-6

634

Vegyes kőszénkátrány-szurok polietilén pirilizisénél keletkező, policiklikus C20-28 aromás szénhidrogének, ha > 0,005 tömegszázalék benzo[a]pirént tartalmaznak

101794-75-6

309-957-1

635

Vegyes kőszénkátrány-szurok-polisztirol pirolizisnél kapott policiklikus C20-28 aromás szénhidrogének, ha > 0,005 tömegszázalék benzo[a]pirént tartalmaznak

101794-76-7

309-958-7

636

Hőkezelt, kőszénkátrányból magas hőmérsékleten keletkező kátrányból kapott szurok, ha > 0,005 tömegszázalék benzo[a]pirént tartalmaz

121575-60-8

310-162-7

637

Dibenz[a,h]anthracén

53-70-3

200-181-8

638

Benz[a]anthracén

56-55-3

200-280-6

639

Benz[e]pyrén

192-97-2

205-892-7

640

Benz[j]fluorantrén

205-82-3

205-910-3

641

Benz(e)acefenantrilén

205-99-2

205-911-9

642

Benz(k)fluorantrén

207-08-9

205-916-6

643

Krizén

218-01-9

205-923-4

644

2-Bróm-propán

75-26-3

200-855-1

645

Triklóretilén

79-01-6

201-167-4

646

1,2-Dibróm-3-klór-propán

96-12-8

202-479-3

647

2,3-Dibróm-propán-1-ol

96-13-9

202-480-9

648

1,3-Diklór-propán-2-ol

96-23-1

202-491-9

649

α,α,α-Triklór-toluol

98-07-7

202-634-5

650

α-Klór-toluol (benzil-klorid)

100-44-7

202-853-6

651

1,2-Dibróm-etán

106-93-4

203-444-5

652

Hexaklór-benzol

118-74-1

204-273-9

653

Bróm-etilén (vinil-bromid)

593-60-2

209-800-6

654

1,4-Diklórbut-2-én

764-41-0

212-121-8

655

Metil-oxirán (propilén-oxid)

75-56-9

200-879-2

656

(Epoxi-etil)benzol (sztirol-oxid)

96-09-3

202-476-7

657

1-Klór-2,3-epoxi-propán (epiklórhidrin)

106-89-8

203-439-8

658

R-1-Klór-2,3-epoxi-propán

51594-55-9

424-280-2

659

1,2-Epoxi-3-fenoxi-propán (fenil-glicidil éter)

122-60-1

204-557-2

660

2,3-Epoxi-propan-1-ol (glicidol)

556-52-5

209-128-3

661

R-2,3-Epoxi-1-propanol

57044-25-4

404-660-4

662

2,2′-Bioxirán (1,2,3,4-diepoxibután)

1464-53-5

215-979-1

663

(2RS,3RS)-3-(2-Klór-fenil)-2-(4-fluor-fenil)-[1H-(1,2,4-triazol-1-il)metil]oxirán, Epoxikonazol

133855-98-8

406-850-2

664

Klór-metil-metil-éter

107-30-2

203-480-1

665

2-Metoxi-etanol és acetátja (2-metoxietil-acetát)

109-86-4/110-49-6

203-713-7/203-772-9

666

2-Etoxi-etanol és acetátja (2-etoxietil-acetát)

110-80-5/111-15-9

203-804-1/203-839-2

667

Oxi-bisz[Klór-metán], bisz (Klór-metil) éter

542-88-1

208-832-8

668

2-Metoxi-propanol

1589-47-5

216-455-5

669

Propiol-aceton

57-57-8

200-340-1

670

Dimetil-karbamoil-klorid

79-44-7

201-208-6

671

Uretán (etil-karbamát)

51-79-6

200-123-1

672

Áthelyezve vagy törölve

 

 

673

Áthelyezve vagy törölve

 

 

674

Metoxi-ecetsav

625-45-6

210-894-6

675

Dibutil-ftalát

84-74-2

201-557-4

676

bisz(2-Metoxi-etil) éter (dimetoxi-diglikol)

111-96-6

203-924-4

677

bisz(2-Etil-hexil) ftalát (dietilhexil-ftalát)

117-81-7

204-211-0

678

bisz(2-Metoxi-etil) ftalát

117-82-8

204-212-6

679

2-Metoxipropil-acetát

70657-70-4

274-724-2

680

2-Etil-hexil[[[3,5-bisz(1,1-dimetil-etil)-4-hidroxi-fenil]-metil]tio]acetát

80387-97-9

279-452-8

681

Akrilamid, feltéve, hogy ebben a rendeletben valahol nem szabályozták másképp

79-06-1

201-173-7

682

Akrilonitril

107-13-1

203-466-5

683

2-Nitro-propán

79-46-9

201-209-1

684

Dinoszeb, sói és észterei, kivéve, ha ebben a jegyzékben nem szabályozták másképp

88-85-7

201-861-7

685

2-Nitro-anizol

91-23-6

202-052-1

686

4-Nitro-bifenil

92-93-3

202-204-7

687

2,4-dinitrotoluol,

dinitrotoluol, technikai minőségű

121-14-2/25321-14-6

204-450-0/246-836-1

688

Binapakril

485-31-4

207-612-9

689

2-Nitro-naftalin

581-89-5

209-474-5

690

2,3-Dinitro-toluol

602-01-7

210-013-5

691

5-Nitro-acenaftén

602-87-9

210-025-0

692

2,6-Dinitro-toluol

606-20-2

210-106-0

693

3,4-Dinitro-toluol

610-39-9

210-222-1

694

3,5-Dinitro-toluol

618-85-9

210-566-2

695

2,5-Dinitro-toluol

619-15-8

210-581-4

696

Dinoterb, sói és észterei

1420-07-1

215-813-8

697

Nitrofen

1836-75-5

217-406-0

698

Áthelyezve vagy törölve

 

 

699

Diazo-metán

334-88-3

206-382-7

700

1,4,5,8-Tetraamino-antrakinon (Disperse Blue 1)

2475-45-8

219-603-7

701

Áthelyezve vagy törölve

 

 

702

1-Metil-3-nitro-1-nitrozo-guanidin

70-25-7

200-730-1

703

Áthelyezve vagy törölve

 

 

704

Áthelyezve vagy törölve

 

 

705

4,4′-Metilén-dianilin

101-77-9

202-974-4

706

4,4′-(4-Imino-ciklohexa-2,5-dienilidén-metilén)-dianilin-hidroklorid

569-61-9

209-321-2

707

4,4′-Metiléndi-o-toluidin

838-88-0

212-658-8

708

o-Anizidin

90-04-0

201-963-1

709

3,3′-Dimetoxi-benzidin (ortho-dianizidin) és sói

119-90-4

204-355-4

710

Áthelyezve vagy törölve

 

 

711

o-Dianizidin alapú azofestékek

 

 

712

3,3′-Diklór-benzidin

91-94-1

202-109-0

713

Benzidin-dihidroklorid

531-85-1

208-519-6

714

[[1,1′-Bifenil]-4,4′-diil]diammónium-szulfát

531-86-2

208-520-1

715

3,3′-Diklór-benzidin-dihidroklorid

612-83-9

210-323-0

716

Benzidin-szulfát

21136-70-9

244-236-4

717

Benzidin-acetát

36341-27-2

252-984-8

718

3,3′-Diklór-benzidin dihidrogén-bisz(szulfát)

64969-34-2

265-293-1

719

3,3′-Diklór-benzidin szulfát

74332-73-3

277-822-3

720

Benzidin alapú azofestékek

 

 

721

4,4′-Bi-o-toluidin (ortho-tolidin)

119-93-7

204-358-0

722

4,4′-Bi-o-toluidindihidroklorid

612-82-8

210-322-5

723

[3,3′-Dimetil[1,1′-bifenil]-4,4′-diil]diammónium-bisz(hidrogén szulfát)

64969-36-4

265-294-7

724

4,4′-Bi-o-toluidin-szulfát

74753-18-7

277-985-0

725

o-Toluidin-alapú festékek

 

611-030-00-4

726

Bifenil-4-il-amin (4-amino-bifenil) és sói

92-67-1

202-177-1

727

Azobenzol

103-33-3

203-102-5

728

(Metil-ONN-azoxi)metil-acetát

592-62-1

209-765-7

729

Cikloheximid

66-81-9

200-636-0

730

2-Metil-laziridin

75-55-8

200-878-7

731

Imidazolidin-2-tion (Etilén-tiourea)

96-45-7

202-506-9

732

Furán

110-00-9

203-727-3

733

Aziridin

151-56-4

205-793-9

734

Kaptafol

2425-06-1

219-363-3

735

Karbadox

6804-07-5

229-879-0

736

Flumioxazin

103361-09-7

613-166-00-X

737

Tridemorf

24602-86-6

246-347-3

738

Vinklozolin

50471-44-8

256-599-6

739

Fluazifop-butil

69806-50-4

274-125-6

740

Fluzilazol

85509-19-9

014-017-00-6

741

1,3,5-Trisz(oxiranil-metil)-1,3,5-triazin-2,4,6(1H,3H,5H)-trion (TGIC)

2451-62-9

219-514-3

742

Tio-acetamid

62-55-5

200-541-4

743

Áthelyezve vagy törölve

 

 

744

Formamid

75-12-7

200-842-0

745

N-Metil-acetamid

79-16-3

201-182-6

746

N-Metil-formamid

123-39-7

204-624-6

747

N,N-Dimetil-acetamid

127-19-5

204-826-4

748

Hexametilfoszfor-triamid

680-31-9

211-653-8

749

Dietil-szulfát

64-67-5

200-589-6

750

Dimetil-szulfát

77-78-1

201-058-1

751

1,3-Propánszulton

1120-71-4

214-317-9

752

Dimetil-szulfamoil-klorid

13360-57-1

236-412-4

753

Szulfallát

95-06-7

202-388-9

754

A 4-[[bisz-(4-fluorofenil)metil-szilil]metil]-4H-1,2,4-triazol és az 1-[[bisz-(4-fluorofenil)metil-szilil]metil]-1H-1,2,4-triazol keveréke

 

403-250-2

755

(+/–)-Tetrahidro-furfuril-(R)-2-[4-(6-klór-kinoxalin-2-il-oxi)fenil-oxi] propionát

119738-06-6

607-373-00-4

756

6-Hidroxi-1-(3-izopropoxi-propil)-4-metil-2-oxo-5-[4-(fenilazo) fenilazo]-1,2-dihidro-3-piridin-karbonitril

85136-74-9

400-340-3

757

(6-(4-Hidroxi-3-(2-metoxi-fenil-azo)-2-szulfonáto-7-naftil-amino)-1,3,5-triazin-2,4-diil)bisz[(amino-1-metil-etil)ammónium] formát

108225-03-2

402-060-7

758

Trinátrium [4′-(8-acetil amino-3,6-diszulfonáto-2-naftil-azo)-4″-(6-benzoil amino-3-szulfonáto-2-naftil-azo)-bifenil 1,3′,3″,1‴-tetraoláto-O,O′,O″,O‴] réz(II)

 

413-590-3

759

Az N-[3-hidroxi-2-(2-metil-akriloil-amino metoxi)propoxi-metil]-2-metilacrilamide, az N-2,3-bisz-(2-metil-akrioil-amino-metoxi)propoxi-metil]-2-metil-akrilamid a metakrilamid a 2-metil-N-(2-metil-akriloil-aminometoxi-metil)-akrilamid és az N-(2,3-dihidroxi-propoxi-metil)-2-metil-akrilamid keveréke

 

412-790-8

760

1,3,5-trisz-[(2S és 2R)-2,3-Epoxi-propil]-1,3,5-triazin-2,4,6-(1H,3H,5H)-trion (teroxiron)

59653-74-6

616-091-00-0

761

Erionit

12510-42-8

650-012-00-0

762

Azbesztek

12001-28-4

650-013-00-6

763

Kőolaj

8002-05-9

232-298-5

764

Hidrokrakkolt nehézpárlatok (kőolaj), ha > 3 tömegszázalék DMSO-kivonatot tartalmaznak

64741-76-0

265-077-7

765

Szelektív oldószerrel finomított nehéz paraffinpárlatok (kőolaj), ha > 3 tömegszázalék DMSO-kivonatot tartalmaznak

64741-88-4

265-090-8

766

Oldószerrel szelektált könnyű paraffinpárlatok (kőolaj), ha > 3 tömegszázalék DMSO-kivonatot tartalmaznak

64741-89-5

265-091-3

767

Oldószerrel aszfaltmentesített maradvány olajok (kőolaj), ha > 3 tömegszázalék DMSO-kivonatot tartalmaznak

64741-95-3

265-096-0

768

Oldószerrel szelektált/finomított nehéz nafténpárlatok (kőolaj), ha > 3 tömegszázalék DMSO-kivonatot tartalmaznak

64741-96-4

265-097-6

769

Oldószerrel finomított könnyű nafténpárlatok (kőolaj), ha > 3 tömegszázalék DMSO-kivonatot tartalmaznak

64741-97-5

265-098-1

770

Oldószerrel finomított maradványolajok (kőolaj), ha > 3 tömegszázalék DMSO-kivonatot tartalmaznak

64742-01-4

265-101-6

771

Derítőfölddel kezelt nehéz paraffinpárlatok (kőolaj), ha > 3 tömegszázalék DMSO-kivonatot tartalmaznak

64742-36-5

265-137-2

772

Derítőfölddel kezelt lágyparaffin-párlatok (kőolaj), ha > 3 tömegszázalék DMSO-kivonatot tartalmaznak

64742-37-6

265-138-8

773

Derítőfölddel kezelt fűtőolajok (kőolaj), ha > 3 tömegszázalék DMSO-kivonatot tartalmaznak

64742-41-2

265-143-5

774

Derítőfölddel kezelt nehéz nafténpárlatok, ha > 3 tömegszázalék DMSO-kivonatot tartalmaznak

64742-44-5

265-146-1

775

Derítőfölddel kezelt lágynaftén-párlatok (kőolaj), ha > 3 tömegszázalék DMSO-kivonatot tartalmaznak

64742-45-6

265-147-7

776

Hidrogénezett nehéz nafténpárlatok, ha > 3 tömegszázalék DMSO-kivonatot tartalmaznak

64742-52-5

265-155-0

777

Hidrogénezett könnyű nafténpárlatok (kőolaj), ha > 3 tömegszázalék DMSO-kivonatot tartalmaznak

64742-53-6

265-156-6

778

Hidrogénezett nehéz paraffinpárlatok (kőolaj), ha > 3 tömegszázalék DMSO-kivonatot tartalmaznak

64742-54-7

265-157-1

779

Hidrogénezett könnyű paraffinpárlatok (kőolaj), ha > 3 tömegszázalék DMSO-kivonatot tartalmaznak

64742-55-8

265-158-7

780

Oldószerrel viaszmentesített könnyű paraffinpárlatok (kőolaj), ha > 3 tömegszázalék DMSO-kivonatot tartalmaznak

64742-56-9

265-159-2

781

Hidrogénezett maradvány-olajok (kőolaj) ha > 3 tömegszázalék DMSO-kivonatot tartalmaznak

64742-57-0

265-160-8

782

Oldószerrel viaszmentesített maradvány-olajok (kőolaj), ha > 3 tömegszázalék DMSO kivonatot tartalmaznak

64742-62-7

265-166-0

783

Oldószerrel viaszmentesített nehéz nafténpárlatok (kőolaj), ha > 3 tömegszázalék DMSO-kivonatot tartalmaznak

64742-63-8

265-167-6

784

Oldószerrel viaszmentesített könnyű nafténpárlatok (kőolaj), ha > 3 tömegszázalék DMSO-kivonatot tartalmaznak

64742-64-9

265-168-1

785

Oldószerrel viaszmentesített nehéz paraffin-párlatok (kőolaj), ha > 3 tömegszázalék DMSO-kivonatot tartalmaznak

64742-65-0

265-169-7

786

Üledékolaj (kőolaj), ha > 3 tömegszázalék DMSO-kivonatot tartalmaz

64742-67-2

265-171-8

787

Katalitikusan viaszmentesített nehéz naftén-olajok (kőolaj), ha > 3 tömegszázalék DMSO-kivonatot tartalmaznak

64742-68-3

265-172-3

788

Katalitikusan viaszmentesített, könnyű nafténolajok (kőolaj), ha > 3 tömegszázalék DMSO-kivonatot tartalmaznak

64742-69-4

265-173-9

789

Katalitikusan viaszmentesített nehéz paraffin-olajok (kőolaj), ha > 3 tömegszázalék DMSO-kivonatot tartalmaznak

64742-70-7

265-174-4

790

Katalitikusan viaszmentesített könnyű paraffinolajok (kőolaj), ha > 3 tömegszázalék DMSO-kivonatott tartalmaznak

64742-71-8

265-176-5

791

Komplex viaszmentesítésnek alávetett nehéz nafténolajok (kőolaj), ha > 3 tömegszázalék DMSO-kivonatot tartalmaznak

64742-75-2

265-179-1

792

Komplex technikával viaszmentesített könnyű nafténolajok (kőolaj), ha > 3 tömegszázalék DMSO-kivonatot tartalmaznak

64742-76-3

265-180-7

793

Nehéz nafténpárlatból kinyert oldószerrel kapott aromásokban dús extraktumok (kőolaj), ha > 3 tömegszázalék DMSO-kivonatot tartalmaznak

68783-00-6

272-175-3

794

Oldószerrel tisztított nehézparaffin-párlatból kinyert extraktumok (kőolaj), ha > 3 tömegszázalék DMSO-kivonatot tartalmaznak

68783-04-0

272-180-0

795

Oldószerrel aszfaltmentesített, nehézparaffin-párlatokkal kapott extraktumok (kőolaj), ha > 3 tömegszázalék DMSO-kivonatot tartalmaznak

68814-89-1

272-342-0

796

Hidrogénezett, semleges olajalapú, magas viszkozitású C20-50- kenőolajok (kőolaj), ha > 3 tömegszázalék DMSO-kivonatot tartalmaznak

72623-85-9

276-736-3

797

Hidrogénezett, semleges olajalapú C15-30 kenőolajok, ha > 3 tömegszázalék DMSO-kivonatot tartalmaznak

72623- 86-0

276-737-9

798

Hidrogénezett, semleges olajalapú C20-50 kenőolajok, ha > 3 tömegszázalék DMSO-kivonatot tartalmaznak

72623- 87-1

276-738-4

799

Kenőolajok, ha > 3 tömegszázalék DMSO-kivonatot tartalmaznak

74869-22-0

278-012-2

800

Komplex technikával viaszmentesített nehézparaffin-párlatok (kőolaj), ha > 3 tömegszázalék DMSO-kivonatot tartalmaznak

90640-91-8

292-613-7

801

Komplex technikával viaszmentesített, könnyűparaffin-párlatok, ha > 3 tömegszázalék DMSO-kivonatot tartalmaznak

90640-92-9

292-614-2

802

Oldószerrel viaszmentesített, derítőfölddel kezelt nehézparaffinpárlatok (kőolaj), ha > 3 tömegszázalék DMSO-kivonatot tartalmaznak

90640-94-1

292-616-3

803

Oldószerrel viaszmentesített, hidrogénezett, nehézparaffinban található C20-50- szénhidrogének, ha > 3 tömegszázalék DMSO-kivonatot tartalmaznak

90640-95-2

292-617-9

804

Oldószerrel viaszmentesített derítőfölddel kezelt könnyűparaffin-párlatok (kőolaj), ha > 3 tömegszázalék DMSO-kivonatot tartalmaznak

90640-96-3

292-618-4

805

Oldószerrel viaszmentesített, hidrogénezett könnyűparaffin-párlatok (kőolaj), ha > 3 tömegszázalék DMSO-kivonatot tartalmaznak

90640-97-4

292-620-5

806

Hidrogénezett, nehéz nafténpárlat alapú oldószerkivonatok, ha > 3 tömegszázalék DMSO-kivonatot tartalmaznak

90641-07-9

292-631-5

807

Hidrogénezett, nehéz paraffinpárlat alapú oldószeres kivonatok (kőolaj), ha > 3 tömegszázalék DMSO-kivonatot tartalmaznak

90641-08-0

292-632-0

808

Hidrogénezett, könnyű paraffinpárlat alapú oldószeres kivonatok (kőolaj), ha > 3 tömegszázalék DMSO-kivonatot tartalmaznak

90641-09-1

292-633-6

809

Hidrogénnel kezelt, oldószerrel viaszmentesített maradványolaj/pakura, ha > 3 tömegszázalék DMSO-kivonatot tartalmaz

90669-74-2

292-656-1

810

Katalitikusan viaszmentesített maradványolajok (kőolaj), ha > 3 tömegszázalék DMSO-kivonatot tartalmaznak

91770-57-9

294-843-3

811

Viaszmentesített, hidrogénnel kezelt, nehéz paraffinpárlatok, ha > 3 tömegszázalék DMSO-kivonatot tartalmaznak

91995-39-0

295-300-3

812

Viaszmentesített, hidrogénezett, könnyű paraffinpárlatok (kőolaj), ha > 3 tömegszázalék DMSO-kivonatot tartalmaznak

91995-40-3

295-301-9

813

Hidrokrakkolással tisztított oldószeres, viaszmentesített párlatok (kőolaj), ha > 3 tömegszázalék DMSO-kivonatot tartalmaznak

91995-45-8

295-306-6

814

Finomított oldószerrel kezelt, hidrogénezett, könnyű nafténpárlatok (kőolaj), ha > 3 tömegszázalék DMSO-kivonatot tartalmaznak

91995-54-9

295-316-0

815

Hidrogénezett, könnyű paraffinpárlat alapú oldószeres kivonatok (kőolaj), ha > 3 tömegszázalék DMSO-kivonatot tartalmaznak

91995- 73-2

295-335-4

816

Kénhidrogén-mentesített, könnyű nafténpárlatból álló oldószeres kivonatok (kőolaj), ha > 3 tömegszázalék DMSO-kivonatot tartalmaznak

91995-75-4

295-338-0

817

Savval kezelt, könnyű paraffinpárlatból álló oldószerrel végzett kivonatok (kőolaj), ha > 3 tömegszázalék DMSO-kivonatot tartalmaznak

91995-76-5

295-339-6

818

Kénhidrogén-mentesített, könnyű paraffinpárlatból álló oldószerrel előállított kivonatok (kőolaj), ha > 3 tömegszázalék DMSO-kivonatot tartalmaznak

91995-77-6

295-340-1

819

Hidrogénezett, könnyű vákuumgázolaj felhasználásával előállított oldószeres kivonatok, ha > 3 tömegszázalék DMSO-kivonatot tartalmaznak

91995-79-8

295-342-2

820

Hidrogénnel kezelt üledékolaj (kőolaj), ha >3 tömegszázalék DMSO-kivonatot alkalmaznak

92045-12-0

295-394-6

821

Oldószerrel extrahált, viaszmentesített, hidrogénezett C17-35 kenőolajok, ha > 3 tömegszázalék DMSO-kivonatot tartalmaznak

92045-42-6

295-423-2

822

Hidrokrakkolt, oldószerrel paraffinmentesített nem aromás oldószerrel kapott kenőolajok (kőolaj), ha > 3 tömegszázalék DMSO-kivonatot tartalmaznak

92045-43-7

295-424-8

823

Viaszmentes oldószerrel és hidrogénnel kezelt, hidrokrakkolt pakuraolajok, ha > 3 tömegszázalék DMSO-kivonatot tartalmaznak

92061-86-4

295-499-7

824

Viaszmentesített (finomított oldószerrel) nehéz paraffinolajok (kőolaj), ha > 3 tömegszázalék DMSO-kivonatot tartalmaznak

92129-09-4

295-810-6

825

Nehéz paraffinpárlatban képződő oldószerrel kapott extraktumok (kőolaj), amelynél még derítőföldes kezelést is végeztek, ha > 3 tömegszázalék DMSO-kivonatot tartalmaznak

92704- 08-0

296-437-1

826

Alapolajok, paraffintartalmú kenőolajok, ha > 3 tömegszázalék DMSO-kivonatot tartalmaznak

93572-43-1

297-474-6

827

Kénhidrogén-mentesített, nehéz nafténpárlat alapú oldószerrel kapott extraktumok (kőolaj), ha > 3 tömegszázalék DMSO-kivonatot tartalmaznak

93763-10-1

297-827-4

828

Kénhidrogén-mentesített oldószerrel viaszmentesített, nehéz paraffinpárlat alapú oldószerrel kapott kivonatok (kőolaj), ha > 3 tömegszázalék DMSO-kivonatot tartalmaznak

93763-11-2

297-829-5

829

Hidrokrakkolt, viaszmentesített paraffin desztillációs maradékát képző szénhidrogének, ha > 3 tömegszázalék DMSO-kivonatot tartalmaznak

93763-38-3

297-857-8

830

Savval kezelt üledékolaj (kőolaj), ha ez > 3 tömegszázalék DMSO-kivonatot tartalmaz

93924-31-3

300-225-7

831

Derítőfölddel kezelt üledékolaj (kőolaj), ha >3 tömegszázalék DMSO-kivonatot tartalmaz

93924-32-4

300-226-2

832

Bepárlási maradványolaj hidrogénezett vákuumpárlatból származó C20-50 szénhidrogének, ha > 3 tömegszázalék DMSO-kivonatot tartalmaznak

93924-61-9

300-257-1

833

Hidrogénezett oldószerrel finomított, hidrogénezett nehézpárlatok (kőolaj), ha > 3 tömegszázalék DMSO-kivonatot tartalmaznak

94733-08-1

305-588-5

834

Hidrokrakkolt oldószerrel finomított könnyűpárlatok (kőolaj), ha > 3 tömegszázalék DMSO-kivonatot tartalmaznak

94733-09-2

305-589-0

835

Oldószerrel viaszmentesített, hidrokrakkolt párlatból kinyerhető C18-40 kenőolajok (kőolaj), ha > 3 tömegszázalék DMSO-kivonatot tartalmaznak

94733-15-0

305-594-8

836

Oldószerrel viaszmentesített, hidrogénezett, raffinátumból kinyerhető C18-40 kenőolajok (kőolaj), ha > 3 tömegszázalék DMSO-kivonatot tartalmaznak

94733-16-1

305-595-3

837

Aromásokban, gazdag, oldószerrel extrahált, nafténpárlatban megjelenő C13-30 szénhidrogének, ha > 3 tömegszázalék DMSO-kivonatot tartalmaznak

95371-04-3

305-971-7

838

Aromásokban gazdag, oldószerrel extrahált nafténpárlatból kinyert C16-32-szénhidrogének, ha > 3 tömegszázalék DMSO-kivonatot tartalmaznak

95371-05-4

305-972-2

839

Viasztalanított, aszfaltmentesített, hidrogénnel kezelt vákuum-desztillációs maradékból származott C37-68 szénhidrogének, ha > 3 tömegszázalék DMSO-kivonatot tartalmaznak

95371-07-6

305-974-3

840

Hidrogénnel kezelt, aszfaltmentesített visszamaradó vákuum-párlatokból nyerhető C37-65 szénhidrogének, ha > 3 tömegszázalék DMSO-kivonatot tartalmaznak

95371-08-7

305-975-9

841

Hidrokrakkolt oldószerrel finomított könnyű párlatok (kőolaj), ha > 3 tömegszázalék DMSO-kivonatot tartalmaznak

97488-73-8

307-010-7

842

Oldószerrel finomított hidrogénezett nehéz-párlatok (kőolaj), ha > 3 tömegszázalék DMSO-kivonatot tartalmaznak

97488-74-9

307-011-2

843

Hidrokrakkolt oldószerrel viaszmentesített kenőolajok C18-27 (kőolaj), ha > 3 tömegszázalék DMSO-kivonatot tartalmaznak

97488-95-4

307-034-8

844

Hidrogénnel kezelt oldószerrel aszfaltmentesített atmoszférikus nyomásonvégzett desztilláció könnyű párlatából kinyerhető C17-40 szénhidrogének, ha > 3 tömegszázalék DMSO-kivonatot tartalmaznak

97675-87-1

307-661-7

845

Hidrogénnel kezelt oldószerrel aszfaltmentesített, desztillációs maradékának vákuumdesztillációs könnyűpárlatából kapható C17-40 szénhidrogének, ha > 3 tömegszázalék DMSO-kivonatot tartalmaznak

97722-06-0

307-755-8

846

Oldószerrel extrahált könnyű C13-27 naftén-szénhidrogének, ha > 3 tömegszázalék DMSO-kivonatot tartalmaznak

97722-09-3

307-758-4

847

Oldószeres extrakcióval kapott C14-29 könnyű naftén-szénhidrogének, ha > 3 tömegszázalék DMSO-kivonatot tartalmaznak

97722-10-6

307-760-5

848

Szénnel kezelt üledékolaj (kőolaj), ha > 3 tömegszázalék DMSO-kivonatot tartalmaz

97862-76-5

308-126-0

849

Kovasavval kezelt üledékolaj (kőolaj), ha > 3 tömegszázalék DMSO-kivonatot tartalmaz

97862-77-6

308-127-6

850

Aromásoktól mentesített, C27-42 szénhidrogének, ha > 3 tömegszázalék DMSO-kivonatot tartalmaznak

97862-81-2

308-131-8

851

Hidrogénnel kezelt párlatok desztilát könnyűpárlatából nyerhető C17-30 szénhidrogének, ha > 3 tömegszázalék DMSO-kivonatot tartalmaznak

97862-82-3

308-132-3

852

Naftének vákuumdesztillálásánál keletkező C27-45 szénhidrogének, ha > 3 tömegszázalék DMSO-kivonatot tartalmaznak

97862-83-4

308-133-9

853

Aromás vegyületektől mentesített C27-45 szénhidrogének, ha > 3 tömegszázalék DMSO-kivonatot tartalmaznak

97926-68-6

308-287-7

854

Hidrogénnel kezelt C20-58 szénhidrogének, ha > 3 tömegszázalék DMSO-kivonatot tartalmaznak

97926-70-0

308-289-8

855

Nafténszénhidrogének C27-42, ha > 3 tömegszázalék DMSO-kivonatot tartalmaznak

97926-71-1

308-290-3

856

Szénnel kezelt könnyű paraffindesztillátummal előállítható oldószeres kivonatok, ha > 3 tömegszázalék DMSO-kivonatot tartalmaznak

100684-02-4

309-672-2

857

Derítőfölddel kezelt könnyű paraffinpárlatból előállítható, oldószeres kivonatok (kőolaj), ha > 3 tömegszázalék DMSO-kivonatot tartalmaznak

100684- 03-5

309-673-8

858

Szénnel kezelt, könnyű vákuumgázolajjal előállítható oldószeres kivonatok (kőolaj), ha > 3 tömegszázalék DMSO-kivonatot tartalmaznak

100684-04-6

309-674-3

859

Derítőfölddel kezelt, könnyű vákuumolaj-oldószerrel kinyerhető extraktumok (kőolaj), ha > 3 tömegszázalék DMSO-kivonatot tartalmaznak

100684-05-7

309-675-9

860

Szénnel kezelt oldószerrel viaszmentesített maradványolajok (kőolaj), ha > 3 tömegszázalék DMSO-kivonatot tartalmaznak

100684-37-5

309-710-8

861

Derítőfölddel kezelt oldószerrel viaszmentesített maradványolajok (kőolaj), ha > 3 tömegszázalék DMSO-kivonatot tartalmaznak

100684-38-6

309-711-3

862

Oldószerrel kivont, aszfaltmentesített, viaszmentesített és hidrogénezett C>25 kenőolajok (kőolaj), ha > 3 tömegszázalék DMSO-kivonatot tartalmaznak

101316-69-2

309-874-0

863

Oldószerrel extrahált, viaszmentesített, hidrogénezett C17-32 kenőolajok (kőolaj), ha > 3 tömegszázalék DMSO-kivonatot tartalmaznak

101316-70-5

309-875-6

864

Oldószerrel extrahált, viaszmentesített, hidrogénezett C20-35 kenőolajok (kőolaj), ha > 3 tömegszázalék DMSO-kivonatot tartalmaznak

101316-71-6

309-876-1

865

Oldószerrel extrahált, viaszmentesített, hidrogénezett C24-50 kenőolajok (kőolaj), ha > 3 tömegszázalék DMSO-kivonatot tartalmaznak

101316-72-7

309-877-7

866

„Édesített” középpárlatok (kőolaj), kivéve, ha a teljes finomítási eljárás ismeretéből kitűnik, és jelenleg is bizonyítható, hogy az az anyag, amelyikből előállították, nem karcinogén

64741-86-2

265-088-7

867

Oldószerrel finomított gázolajok (kőolaj), kivéve, ha a teljes finomítási eljárás ismerete alapján kitűnik, és jelenleg is bizonyítható, hogy az anyag, amelyből ezt a terméket előállították, nem karcinogén

64741-90-8

265-092-9

868

Oldószerrel finomított középpárlatok (kőolaj), kivéve, ha a teljes finomítási eljárás ismerete alapján kitűnik, és jelenleg is bizonyítható, hogy az az anyag, amelyből a kérdéses terméket előállították, nem karcinogén

64741-91-9

265-093-4

869

Savval kezelt gázolajok (kőolaj), kivéve, ha a teljes finomítási eljárás ismerete alapján kitűnik, és jelenleg is bizonyítható, hogy az az anyag, amelyből a kérdéses termékeket előállították, nem karcinogén

64742-12-7

265-112-6

870

Savval kezelt középpárlatok (kőolaj), kivéve, ha a teljes finomítási eljárás ismerete alapján kitűnik, és jelenleg is bizonyítható, hogy az az anyag, amelyből ezeket a termékeket előállították, nem karcinogén

64742-13-8

265-113-1

871

Savval kezelt könnyű párlatok (kőolaj), kivéve, ha a teljes finomítási eljárás ismerete alapján kitűnik, és jelenleg is bizonyítható, hogy az az anyag, amelyből ezeket a kérdéses termékeket előállították, nem karcinogén

64742-14-9

265-114-7

872

Vegyileg közömbösített gázolajok (kőolaj), kivéve, ha a teljes finomítási eljárás ismerete alapján kitűnik, és jelenleg is bizonyítható, hogy az az anyag, amelyből ezeket a termékeket előállították, nem karcinogén

64742-29-6

265-129-9

873

Vegyileg közömbösített középpárlatok (kőolaj), kivéve, ha a teljes finomítási eljárás ismerete alapján kitűnik, és jelenleg is igazolható, hogy az az anyag, amelyből ezeket a termékeket előállították, nem karcinogén

64742-30-9

265-130-4

874

Derítőfölddel kezelt középpárlatok (kőolaj), kivéve, ha a teljes finomítási eljárás ismerete alapján kitűnik, és jelenleg is bizonyítható, hogy az az anyag, amelyből ezeket a termékeket előállították, nem karcinogén

64742-38-7

265-139-3

875

Hidrogénnel kezelt középpárlatok (kőolaj), kivéve, ha a teljes finomítási eljárás ismerete alapján kitűnik, és jelenleg is bizonyítható, hogy az anyag, amelyből ezeket a termékeket előállították, nem karcinogén

64742-46-7

265-148-2

876

Kénhidrogén-mentesített gázolajok (kőolaj), kivéve, ha a teljes finomítási eljárás ismerete alapján kitűnik, és jelenleg is bizonyítható, hogy az az anyag, amelyből ezeket a termékeket gyártják, nem karcinogén

64742-79-6

265-182-8

877

Kénhidrogén-mentesített középpárlatok (kőolaj), kivéve, ha a teljes finomítási eljárás ismerete alapján kitűnik, és jelenleg is bizonyítható, hogy az az anyag, amelyből ezeket a termékeket előállítják, nem karcinogén

64742-80-9

265-183-3

878

Katalitikus reformáló frakcionáló oszlop maradékának magas forráspontú párlatai (kőolaj), kivéve, ha a teljes finomítási eljárás ismerete alapján kitűnik, és jelenleg is bizonyítható, hogy az az anyag, amelyből ezeket a termékeket előállítják, nem karcinogén

68477-29-2

270-719-4

879

Katalitikus reformáló frakcionáló-kolonna maradékának közepes hőfokon forró párlatai (kőolaj), kivéve, ha a teljes finomítási eljárás ismerete alapján kitűnik, és jelenleg is bizonyítható, hogy az az anyag, amelyből ezeket a termékeket előállítják, nem karcinogén

68477-30-5

270-721-5

880

Katalitikus átalakító frakcionáló oszlopából származó maradék alacsony forráspontú párlatai (kőolaj), kivéve, ha a teljes finomítási eljárás ismerete alapján kitűnik, és jelenleg is bizonyítható, hogy az az anyag, amelyikből ezeket a termékeket előállítják, nem karcinogén

68477-31-6

270-722-0

881

Elágazó és lineáris C12-26 alkánok, kivéve, ha a teljes finomítási eljárás ismerete alapján kitűnik, és jelenleg is bizonyítható, hogy az az anyag, amelyből ezeket a termékeket előállítják, nem karcinogén

90622-53-0

292-454-3

882

Magas fokon finomított középpárlatok (kőolaj), kivéve, ha a teljes finomítási eljárás ismerete alapján kitűnik, és jelenleg is bizonyítható, hogy az az anyag, amelyből ezeket a termékeket előállítják, nem karcinogén

90640-93-0

292-615-8

883

Katalitikus átalakító nehéz aromás koncentrátumaiból kinyerhető párlatok (kőolaj), kivéve, ha teljes finomítási eljárás ismerete alapján kitűnik, és jelenleg is bizonyítható, hogy az az anyag, amelyből ezeket a termékeket előállítják, nem karcinogén

91995-34-5

295-294-2

884

Paraffinvegyületekből kinyerhető gázolajok, kivéve, ha a teljes finomítási eljárás ismerete alapján kitűnik, és jelenleg is bizonyítható, hogy az az anyag, amelyből ezeket a termékeket előállítják, nem karcinogén

93924-33-5

300-227-8

885

Oldószerrel finomított és kénhidrogén-mentesített nehézbenzin (kőolaj), kivéve, ha a teljes finomítási eljárás ismerete alapján kitűnik, és jelenleg is bizonyítható, hogy az az anyag, amelyből ezt a terméket előállítják, nem karcinogén

97488-96-5

307-035-3

886

Hidrogénezett középpárlat desztillációjából kapott C16-20 könnyű szénhidrogének, kivéve, ha a teljes finomítási eljárás ismerete alapján kitűnik, és jelenleg is bizonyítható, hogy az az anyag, amelyből ezeket a termékeket előállítják, nem karcinogén

97675- 85-9

307-659-6

887

Hidrogénnel kezelt paraffin desztillációjának előpárlataiból kinyerhető C12-20, kivéve, ha a teljes finomítási eljárás ismerete alapján kitűnik, és jelenleg is bizonyítható, hogy az az anyag, amelyből ezeket a termékeket előállítják, nem karcinogén

97675-86-0

307-660-1

888

Oldószerrel extrahált könnyű C11-17 naftén-szénhidrogének, kivéve, ha a teljes finomítási eljárás ismerete alapján kitűnik, és jelenleg is bizonyítható, hogy az az anyag, amelyből ezeket a termékeket előállítják, nem karcinogén

97722-08-2

307-757-9

889

Hidrogénnel kezelt gázolajok, kivéve, ha a teljes finomítási eljárás ismerete alapján kitűnik, és jelenleg is bizonyítható, hogy az az anyag, amelyből ezeket a termékeket előállítják, nem karcinogén

97862-78-7

308-128-1

890

Szénnel kezelt könnyű paraffinpárlatok (kőolaj), kivéve, ha a teljes finomítási eljárás ismerete alapján kitűnik, és jelenleg is bizonyítható, hogy az az anyag, amelyből ezeket a termékeket előállítják, nem karcinogén

100683-97-4

309-667-5

891

Szénnel kezelt paraffines középpárlatok (kőolaj), kivéve, ha a teljes finomítási eljárás ismerete alapján kitűnik, és jelenleg is bizonyítható, hogy az az anyag, amelyből ezeket a termékeket előállítják, nem karcinogén

100683-98-5

309-668-0

892

Derítőfölddel kezelt paraffinos középpárlatok (kőolaj), kivéve, ha a teljes finomítási eljárás ismerete alapján kitűnik, és jelenleg is bizonyítható, hogy az az anyag, amelyből ezeket a termékeket előállítják, nem karcinogén

100683-99-6

309-669-6

893

Kenőzsírok kivéve, ha a teljes finomítási eljárás ismerete alapján kitűnik, és jelenleg is bizonyítható, hogy az az anyag, amelyből ezeket a termékeket előállítják, nem karcinogén

74869-21-9

278-011-7

894

Nyersparaffin (kőolaj), kivéve, ha a teljes finomítási eljárás ismerete alapján kitűnik, és jelenleg is bizonyítható, hogy az az anyag, amelyből ezt a terméket előállítják, nem karcinogén

64742-61-6

265-165-5

895

Savval kezelt nyersparaffin (kőolaj), kivéve, ha a teljes finomítási eljárás ismerete alapján kitűnik, és jelenleg is bizonyítható, hogy az az anyag, amelyből ezt a terméket előállítják, nem karcinogén

90669-77-5

292-659-8

896

Derítőfölddel kezelt nyersparaffin (kőolaj), kivéve, ha a teljes finomítási eljárás ismerete alapján kitűnik, és jelenleg is bizonyítható, hogy az az anyag, amelyből ezt a terméket előállítják, nem karcinogén

90669-78-6

292-660-3

897

Hidrogénnel kezelt nyersparaffin (kőolaj), kivéve, ha a teljes finomítási eljárás ismerete alapján kitűnik, és jelenleg is bizonyítható, hogy az az anyag, amelyből ezt a terméket előállítják, nem karcinogén

92062-09-4

295-523-6

898

Alacsony hőmérsékleten olvadó nyersparaffin (kőolaj), kivéve, ha a teljes finomítási eljárás ismerete alapján kitűnik, és jelenleg is bizonyítható, hogy az az anyag, amelyből ezt a terméket előállítják, nem karcinogén

92062-10-7

295-524-1

899

Alacsony hőmérsékleten olvadó, hiodrogénnel kezelt nyersparaffin (kőolaj), kivéve, ha a teljes finomítási eljárás ismerete alapján kitűnik, és jelenleg is bizonyítható, hogy az az anyag, amelyből ezt a terméket előállítják, nem karcinogén

92062-11-8

295-525-7

900

Alacsony hőmérsékleten olvadó, szénnel kezelt nyersparaffin (kőolaj), kivéve, ha a teljes finomítási eljárás ismerete alapján kitűnik, és jelenleg is bizonyítható, hogy az az anyag, amelyből ezt a terméket előállítják, nem karcinogén

97863-04-2

308-155-9

901

Alacsony hőmérsékleten olvadó, derítőfölddel kezelt nyersparaffin (kőolaj), kivéve, ha a teljes finomítási eljárás ismerete alapján kitűnik, és jelenleg is bizonyítható, hogy az az anyag, amelyből ezt a terméket előállítják, nem karcinogén

97863-05-3

308-156-4

902

Kovasavval kezelt, alacsony hőmérsékleten olvadó nyersparaffin (kőolaj), kivéve, ha a teljes finomítási eljárás ismerete alapján kitűnik, és jelenleg is bizonyítható, hogy az az anyag, amelyből ezt a terméket előállítják, nem karcinogén

97863-06-4

308-158-5

903

Nyersparaffin (kőolaj), szénnel kezelt nyersparaffin, kivéve, ha a teljes finomítási eljárás ismerete alapján kitűnik, és jelenleg is bizonyítható, hogy az az anyag, amelyből ezt a terméket előállítják, nem karcinogén

100684-49-9

309-723-9

904

Petrolátum (kőolajzselé), kivéve, ha a teljes finomítási eljárás ismerete alapján kitűnik, és jelenleg is bizonyítható, hogy az az anyag, amelyből ezt a terméket előállítják, nem karcinogén

8009-03-8

232-373-2

905

Oxidált petrolátum (kőolaj), kivéve, ha a teljes finomítási eljárás ismerete alapján kitűnik, és jelenleg is bizonyítható, hogy az az anyag, amelyből ezt a terméket előállítják, nem karcinogén

64743-01-7

265-206-7

906

Alumínium-oxiddal kezelt petrolátum (kőolaj), kivéve, ha a teljes finomítási eljárás ismerete alapján kitűnik, és jelenleg is bizonyítható, hogy az az anyag, amelyből ezt a terméket előállítják, nem karcinogén

85029-74-9

285-098-5

907

Hidrogénezett petrolátum (kőolaj), kivéve, ha a teljes finomítási eljárás ismerete alapján kitűnik, és jelenleg is bizonyítható, hogy az az anyag, amelyből ezt a terméket előállítják, nem karcinogén

92045-77-7

295-459-9

908

Szénnel kezelt petrolátum (kőolaj), kivéve, ha a teljes finomítási eljárás ismerete alapján kitűnik, és jelenleg is bizonyítható, hogy az az anyag, amelyből ezt a terméket előállítják, nem karcinogén

97862-97-0

308-149-6

909

Kovasavval kezelt petrolátum (kőolaj), kivéve, ha a teljes finomítási eljárás ismerete alapján kitűnik, és jelenleg is bizonyítható, hogy az az anyag, amelyből ezt a terméket előállítják, nem karcinogén

97862-98-1

308-150-1

910

Derítőfölddel kezelt petrolátum (kőolaj), kivéve, ha a teljes finomítási eljárás ismerete alapján kitűnik, és jelenleg is bizonyítható, hogy az az anyag, amelyből ezt a terméket előállítják, nem karcinogén

100684-33-1

309-706-6

911

Katalitikusan krakkolt könnyű párlatok (kőolaj)

64741-59-9

265-060-4

912

Katalitikusan krakkolt középpárlatok (kőolaj)

64741-60-2

265-062-5

913

Termikusan krakkolt könnyűpárlatok (kőolaj)

64741-82-8

265-084-5

914

Kénhidrogén-mentesített, katalitikusan krakkolt könnyűpárlat (kőolaj)

68333-25-5

269-781-5

915

Gőzzel krakkolt nafta könnyűpárlatai (kőolaj)

68475-80-9

270-662-5

916

Gőzzel krakkolt kőolajdesztillátumok krakkolt párlatai

68477-38-3

270-727-8

917

Gőzzel krakkolt gázolajok (kőolaj)

68527-18-4

271-260-2

918

Kénhidrogén-mentesített, hővel krakkolt középpárlatok (kőolaj)

85116-53-6

285-505-6

919

Termikusan krakkolt, kénhidrogén-mentesített gázolajok (kőolaj)

92045-29-9

295-411-7

920

Hidrogénezett termikusan krakkolt nafta-maradékok (kőolaj)

92062-00-5

295-514-7

921

Gőzzel krakkolt nafta-desztilláció maradékai (kőolaj)

92062-04-9

295-517-3

922

Katalitikusan krakkolt, termikusan lebontott könnyűpárlatok (kőolaj)

92201-60-0

295-991-1

923

Gőzzel krakkolt, hőáztatott naftamaradékok (kőolaj)

93763-85-0

297-905-8

924

Kénhidrogén-mentesített, termikusan krakkolt könnyű vákuumgázolajok (kőolaj)

97926-59-5

308-278-8

925

Kokszoló kénhidrogén-mentesített középpárlatai (kőolaj)

101316-59-0

309-865-1

926

Gőzzel krakkolt nehézpárlatok (kőolaj)

101631-14-5

309-939-3

927

Atmoszférikus desztillációs kolonnamaradékok (kőolaj)

64741-45-3

265-045-2

928

Nehéz vákuumgázolajok (kőolaj)

64741-57-7

265-058-3

929

Katalitikusan krakkolt nehézpárlatok (kőolaj)

64741-61-3

265-063-0

930

Katalitikusan krakkolt derített olajok (kőolaj)

64741-62-4

265-064-6

931

Katalitikus reformátor frakcionálókolonájából származó maradékok (kőolajok)

64741-67-9

265-069-3

932

Hidrokrakkolt maradékok (kőolaj)

64741-75-9

265-076-1

933

Termikusan krakkolt maradékok (kőolaj)

64741-80-6

265-081-9

934

Termikusan krakkolt nehézpárlatok (kőolaj)

64741-81-7

265-082-4

935

Hidrogénnel kezelt vákuumgázolajak (kőolaj)

64742-59-2

265-162-9

936

Kénhidrogén-mentesített, atmoszférikus desztillációs kolonna-maradékok (kőolaj)

64742-78-5

265-181-2

937

Kénhidrogén-mentesített nehéz vákuumgázolajok (kőolaj)

64742-86-5

265-189-6

938

Gőzzel-krakkolt maradékok (kőolaj)

64742-90-1

265-193-8

939

Atmoszférikus petroltechnológiai maradékok (kőolaj)

68333-22-2

269-777-3

940

Kénhidrogén-mentesített, katalitikusan krakkolt derített olajok (kőolaj)

68333-26-6

269-782-0

941

Kénhidrogén-mentesített, katalitikusan krakkolt középpárlatok (kőolaj)

68333-27-7

269-783-6

942

Kénhidrogén-mentesített, katalitikusan krakkolt nehézpárlatok (kőolaj)

68333-28-8

269-784-1

943

Magas kéntartalmú maradványolajok és közvetlenül lepárolt gázolajok

68476-32-4

270-674-0

944

Maradványolaj

68476-33-5

270-675-6

945

Katalitikus reformátor frakcionálókolonájából származó maradékok (kőolajok)

68478-13-7

270-792-2

946

Nehéz kokszológázolaj és vákuumgázolaj (kőolaj)

68478-17-1

270-796-4

947

Nehéz kokszoló- és könnyű vákuummaradékok

68512-61-8

270-983-0

948

Könnyű vákuummaradékok (kőolaj)

68512-62-9

270-984-6

949

Gőzzel bontott könnyű maradékpárlatok (kőolaj)

68513-69-9

271-013-9

950

6. sz. fűtőolaj

68553-00-4

271-384-7

951

Atmoszférikus desztillációs üzem alacsony kéntartalmú maradékai (kőolaj)

68607-30-7

271-763-7

952

Atmoszférikus nehéz gázolaj (kőolaj)

68783-08-4

272-184-2