EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32009R0381

A Bizottság 381/2009/EK rendelete ( 2009. május 8. ) a Svájcból származó szárított, kicsontozott marhahúsra vonatkozó import vámkontingens részletes alkalmazási szabályainak megállapításáról szóló 2092/2004/EK rendelet módosításáról

OJ L 116, 9.5.2009, p. 16–17 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

No longer in force, Date of end of validity: 18/02/2013; hatályon kívül helyezte: 32013R0082

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2009/381/oj

9.5.2009   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 116/16


A BIZOTTSÁG 381/2009/EK RENDELETE

(2009. május 8.)

a Svájcból származó szárított, kicsontozott marhahúsra vonatkozó import vámkontingens részletes alkalmazási szabályainak megállapításáról szóló 2092/2004/EK rendelet módosításáról

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre,

tekintettel a mezőgazdasági piacok közös szervezésének létrehozásáról, valamint egyes mezőgazdasági termékekre vonatkozó egyedi rendelkezésekről szóló, 2007. október 22-i 1234/2007/EK tanácsi rendeletre (az egységes közös piacszervezésről szóló rendelet) (1) és különösen annak 144. cikke (1) bekezdésére, figyelemmel 4. cikkére is,

mivel:

(1)

A 2092/2004/EK bizottsági rendelettel (2) összhangban egyes termékek esetében a behozatal előtt igazolást kell benyújtani arról, hogy a termékek Svájcból származnak. Az ezeket az igazolásokat kibocsátó hatóság neve az említett rendelet III. mellékletében található. A rendelet 4. cikkének (2) bekezdése úgy rendelkezik, hogy új kibocsátó hatóság kijelölése esetén a III. melléklet módosítható.

(2)

Svájc arról értesítette a Bizottságot, hogy új hatóságot jelölt ki az eredetigazolások kibocsátására.

(3)

A 2092/2004/EK rendeletet ezért ennek megfelelően módosítani kell.

(4)

Az e rendeletben előírt intézkedések összhangban vannak a mezőgazdasági piacok közös szervezésével foglalkozó irányítóbizottság véleményével,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

A 2092/2004/EK rendelet III. melléklete helyébe az e rendelet mellékletében található szöveg lép.

2. cikk

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő harmadik napon lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2009. május 8-án.

a Bizottság részéről

Mariann FISCHER BOEL

a Bizottság tagja


(1)  HL L 299., 2007.11.16., 1. o.

(2)  HL L 362., 2004.12.9., 4. o.


MELLÉKLET

„III. MELLÉKLET

Az exportáló országokban az eredetigazolás kibocsátására felhatalmazott hatóságok listája

SVÁJC

Office fédéral de l'agriculture/Bundesamt für Landwirtschaft/Ufficio federale dell'agricoltura.”


Top