EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32009R0020

A Bizottság 20/2009/EK rendelete ( 2009. január 13. ) az 577/98/EK tanácsi rendeletnek megfelelően a munka és a családi élet összeegyeztetésére vonatkozó 2010. évi ad hoc modul előírásainak elfogadásáról (EGT-vonatkozású szöveg)

OJ L 9, 14.1.2009, p. 7–11 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2009/20/oj

14.1.2009   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 9/7


A BIZOTTSÁG 20/2009/EK RENDELETE

(2009. január 13.)

az 577/98/EK tanácsi rendeletnek megfelelően a munka és a családi élet összeegyeztetésére vonatkozó 2010. évi ad hoc modul előírásainak elfogadásáról

(EGT-vonatkozású szöveg)

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre,

tekintettel a közösségi munkaerő mintavételes felmérésének megszervezéséről szóló, 1998. március 9-i 577/98/EK tanácsi rendeletre (1) és különösen annak 4. cikke (2) bekezdésére,

mivel:

(1)

Az 577/98/EK rendeletnek megfelelően a munkaerő mintavételes felmérésére vonatkozó 2010., 2011. és 2012. évi ad hoc modulprogram elfogadásáról szóló, 2008. április 23-i 365/2008/EK bizottsági rendelet (2) tartalmaz egy, a munka és a családi élet összeegyeztetésére vonatkozó ad hoc modult.

(2)

A tagállamok foglalkoztatáspolitikáira vonatkozó iránymutatásokról szóló, 2008. július 15-i 2008/618/EK tanácsi határozat (3), az Európai Bizottság nők és férfiak közötti egyenlőségére vonatkozó ütemterve (4) és a nemek közötti egyenlőségről szóló európai paktum (5) olyan intézkedések meghozatalára ösztönzi a tagállamokat, melyek által mindenki számára biztosítható a munka és a magánélet közötti megfelelőbb egyensúly előmozdítása, mindenekelőtt a gyermekgondozás, az egyéb rászorulók számára fenntartott ápolási-gondozási intézmények, valamint a nők és férfiak által egyaránt igénybe vehető szülői szabadság terén. Az európai foglalkoztatási stratégia célkitűzései elérésének irányába tett előrehaladás nyomon követése, valamint az e területen létrehozott aktuális szakpolitikák hatásainak mérése érdekében tehát a munka és a magánélet összeegyeztetésére vonatkozó átfogó és összehasonlítható adatokra van szükség.

(3)

Az ebben a rendeletben előírt intézkedések összhangban vannak a statisztikai programbizottság véleményével,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

A munka és a családi élet összeegyeztetésére vonatkozó ad hoc modul által 2010-ben összegyűjtendő információk részletes jegyzékét a melléklet tartalmazza.

2. cikk

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő hetedik napon lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2009. január 13-án.

a Bizottság részéről

Joaquín ALMUNIA

a Bizottság tagja


(1)  HL L 77., 1998.3.14., 3. o.

(2)  HL L 112., 2008.4.24., 22. o.

(3)  HL L 198., 2008.7.26., 47. o.

(4)  COM(2006) 0092 végleges.

(5)  A brüsszeli Európai Tanács elnökségi következtetései (2006. március 23–24.).


MELLÉKLET

MUNKAERŐ-FELMÉRÉS

A munka és a családi élet összeegyeztetésével kapcsolatos 2010. évi ad hoc modulra vonatkozó meghatározások

1.

Érintett tagállamok és régiók: valamennyi.

2.

A változók kódolása a következőképpen történik:

A munkaerő-felmérés változóinak megnevezése a „Szűrő” oszlopban a 2009. évtől kezdve az adattovábbításhoz használandó kódolásra, a strukturális változókra vonatkozó adatok gyűjtéséhez szükséges részminták használatára és a bázisidőszaki negyedévek meghatározására vonatkozóan a közösségi munkaerő mintavételes felmérésének megszervezéséről szóló 577/98/EK tanácsi rendelet végrehajtásáról szóló, 2008. április 25-i 377/2008/EK bizottsági rendelet (1) III. mellékletére utal.

Név

Oszlop

Kód

Leírás

Szűrő

REGCARE

197

 

Olyan személy, aki rendszeresen gondoskodik más, legfeljebb 14 éves korú gyerekekről (a háztartásában élő saját gyerekei/házastársa gyerekei kivételével) vagy 15 éves vagy annál idősebb, gondozásra szoruló beteg, fogyatékos, idős rokonokról/barátokról

Valamennyi 15–64 éves személy

1

Igen, más, legfeljebb 14 éves korú gyerekekről

2

Igen, 15 éves vagy annál idősebb, gondozásra szoruló rokonokról/barátokról

3

Igen, legfeljebb 14 éves gyerekekről, valamint 15 éves vagy annál idősebb, gondozásra szoruló rokonokról/barátokról

4

Nem

9

Nem alkalmazandó (nem tartozik a szűrőbe)

Üres

Nincs válasz

CHILDCAR

198

 

Gyermekgondozási szolgáltatások igénybevétele hetente az azonos háztartásban élő legfiatalabb gyerek esetében (beleértve a fizetett gyermekfelügyelőket, az iskolaelőkészítőt; a kötelező iskolák kivételével)

Valamennyi 15–64 éves személy, akinek a háztartásában legalább egy 14 év alatti saját gyermek/házastársa gyermeke él.

 

Gyermekgondozási szolgáltatások heti szintű igénybevétele

1

legfeljebb 10 óra

2

több mint 10 óra, de legfeljebb 20 óra

3

több mint 20 óra, de legfeljebb 30 óra

4

több mint 30 óra, de legfeljebb 40 óra

5

több mint 40 óra

6

Semmiféle gyermekgondozási szolgáltatást nem vettek igénybe

9

Nem alkalmazandó (nem tartozik a szűrőbe)

Üres

Nincs válasz

IMPFACIL

199

 

A gyermekgondozási intézmények rendelkezésre állásának és megfizethetőségének hatása arra, hogy valaki nem, vagy csak részmunkaidőben dolgozik

Valamennyi 15–64 éves személy és (FTPTREAS ≠ 3 és SEEKREAS ≠ 3 és (REGCARE = 1-3 vagy háztartásában legalább egy 14 év alatti saját gyermek/házastársa gyermeke él)) és FTPT ≠ 1

1

Megfelelő gyermekgondozási intézmények nem állnak rendelkezésére vagy nem megfizethetők

2

Megfelelő beteg-, fogyatékos-, idősgondozási intézmények nem állnak rendelkezésre vagy nem megfizethetők

3

Megfelelő gyermek-, beteg-, fogyatékos- és idősgondozási intézmények nem állnak rendelkezésre vagy nem megfizethetők.

4

A gondozási intézmények nem befolyásolják a munkaerőpiaci részvételre vonatkozó döntést

9

Nem alkalmazandó (nem tartozik a szűrőbe)

Üres

Nincs válasz

NOWRECHI

200

 

A munkavállalástól való elállás vagy a részmunkaidős munkavállalás fő oka (a gyermekgondozással összefüggésben)

Valamennyi 15–64 éves személy és (NEEDCARE = 1,3 vagy IMPFACIL = 1,3)

1

Gyermekgondozási szolgáltatások nem állnak rendelkezésre

2

A rendelkezésre álló gyermekgondozási szolgáltatások túl drágák

3

A rendelkezésre álló gyermekgondozási szolgáltatások minősége nem kielégítő

4

Egyéb, a megfelelő gyermekgondozási szolgáltatások hiányával összefüggő okok

9

Nem alkalmazandó (nem tartozik a szűrőbe)

Üres

Nincs válasz

NOWRECAR

201

 

A munkavállalástól való elállás vagy a részmunkaidős munkavállalás fő oka (egyéb eltartott személyek gondozásával összefüggésben)

Valamennyi 15–64 éves személy és (NEEDCARE = 2,3 vagy IMPFACIL = 2,3)

1

Gondozási szolgáltatások nem állnak rendelkezésre

2

A rendelkezésre álló gondozási szolgáltatások túl drágák

3

A rendelkezésre álló gondozási szolgáltatások minősége nem kielégítő

4

Egyéb, a megfelelő gondozási szolgáltatások hiányával összefüggő okok

9

Nem alkalmazandó (nem tartozik a szűrőbe)

Üres

Nincs válasz

VARHOURS

202

 

Változó munkaidő-beosztás

Valamennyi 15–64 éves személy és STAPRO = 3

1

A munkanap kezdete és vége változatlan vagy a munkaadó által meghatározott változó munkaidő-beosztás

 

A munkarendet a munkavállaló határozza meg az alábbi munkaidőbeosztási modellek egyike alapján

2

Rugalmas munkaidő-beosztás / Munkaidőszámla

3

A napi munkaórák száma meghatározott, a nap folyamán azonban rugalmasan beosztható

4

A munkaidő-beosztást az egyén határozza meg (bármiféle formális kötöttség nélkül)

5

Egyéb

9

Nem alkalmazandó (nem tartozik a szűrőbe)

Üres

Nincs válasz

POSSTEND

203

 

Családi okokból a munkanap kezdete és/vagy vége rugalmasan alakítható (legalább egy óra eltolódással)

VARHOURS=1,3,5, üres

1

Általában lehetséges

2

Ritkán lehetséges

3

Nem lehetséges

9

Nem alkalmazandó (nem tartozik a szűrőbe)

Üres

Nincs válasz

POSORGWT

204

 

A munkaidő oly módon történő szervezése, hogy családi okokból akár egész napokat is ki lehessen venni (az éves szabadág igénybevétele nélkül)

Valamennyi 15–64 éves személy és STAPRO = 3

1

Általában lehetséges

2

Ritkán lehetséges

3

Nem lehetséges

9

Nem alkalmazandó (nem tartozik a szűrőbe)

Üres

Nincs válasz

REDWORK

205

 

Csökkentett óraszámú munkaidő-beosztás legalább egy hónapon keresztül a háztartásában élő legfiatalabb gyermek gondozása céljából (a szülési szabadság kivételével)

Valamennyi 15–64 éves személy a vele egy háztartásban élő legalább egy, legfeljebb 8 éves saját/házastársa gyermekével és (WSTATOR = 1,2 vagy (EXISTPR = 1 és REFYEAR–YEARPR ≤ a legfiatalabb gyermek kora+1))

1

Igen

2

Nem

9

Nem alkalmazandó (nem tartozik a szűrőbe)

Üres

Nincs válasz

STOPWORK

206

 

Legalább egy hónapra felhagyott a munkavégzéssel a háztartásában élő legfiatalabb gyermek gondozása céljából (a szülési szabadság kivételével)

Valamennyi 15–64 éves személy a vele egy háztartásban élő legalább egy, legfeljebb 8 éves saját/ házastársa gyermekével és (WSTATOR = 1,2 vagy (EXISTPR = 1 és REFYEAR–YEARPR ≤ a legfiatalabb gyermek kora + 1))

1

Nem

 

Igen, az alábbi időszakra felhagyott a munkavégzéssel:

2

legfeljebb 3 hónap

3

több mint 3 hónap, de legfeljebb 6 hónap

4

több mint 6 hónap, de legfeljebb 1 év

5

több mint 1 év

6

Még nem kezdett el újra dolgozni

9

Nem alkalmazandó (nem tartozik a szűrőbe)

Üres

Nincs válasz

PARLEAVE

207

 

Legalább egy hónapra teljes állásban igénybe vette a szülői szabadságot a háztartásában élő legfiatalabb gyermek gondozása céljából (a szülési szabadság kivételével)

Valamennyi 15–64 éves személy, a vele egy háztartásában élő legalább egy, legfeljebb 8 éves saját/ házastársa gyermekével.

1

Nem, nem vett igénybe legalább egy hónapra teljes állásban szülői szabadságot

 

Igen, az alábbi időtartamra teljes állásban igénybe vett szülői szabadságot

2

legfeljebb 3 hónap

3

több mint 3 hónap, de legfeljebb 6 hónap

4

több mint 6 hónap, de legfeljebb 1 év

5

több mint 1 év

6

A szabadság még mindig tart

9

Nem alkalmazandó (nem tartozik a szűrőbe)

Üres

Nincs válasz

 

210/215

 

Súlyozási tényező a 2010. évi ad hoc modulra (fakultatív)

Valamennyi 15–64 éves személy

0000-9999

A 210–213 oszlop egész számokat tartalmaz

00-99

A 214–215 oszlop tizedesjegyeket tartalmaz


(1)  HL L 114., 2008.4.26., 57. o.


Top