EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32009L0138R(07)

Helyesbítés a biztosítási és viszontbiztosítási üzleti tevékenység megkezdéséről és gyakorlásáról szóló, 2009. november 25-i 2009/138/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvhez (Szolvencia II) (HL L 335., 2009.12.17.)

OJ L 319, 25.11.2016, p. 68–69 (HU)

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2009/138/corrigendum/2016-11-25/oj

  The document is unavailable in your User interface language.

25.11.2016   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 319/68


Helyesbítés a biztosítási és viszontbiztosítási üzleti tevékenység megkezdéséről és gyakorlásáról szóló, 2009. november 25-i 2009/138/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvhez (Szolvencia II)

( Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 335., 2009. december 17. )

1.

A 2. oldalon, a (4) preambulumbekezdésben

a következő szöveg:

„Továbbá kívánatos kizárni számos tagállamban bizonyos intézményeket, amelyek üzleti tevékenysége csak egy nagyon korlátozott ágazatra terjed ki, és a jog által meghatározott sajátos területre vagy meghatározott személyekre korlátozódik.”,

helyesen:

„Továbbá kívánatos kizárni számos tagállamban bizonyos intézményeket, amelyek üzleti tevékenysége csak egy nagyon korlátozott szektorra terjed ki, és a jog által meghatározott sajátos területre vagy meghatározott személyekre korlátozódik.”

2.

A 3. oldalon, a (26) preambulumbekezdésben

a következő szöveg:

„(26)

A biztosítási ágazatban a mennyiségi követelmények megfelelőségének kiindulópontja a szavatolótőke-szükséglet.”,

helyesen:

„(26)

A biztosítási szektorban a mennyiségi követelmények megfelelőségének kiindulópontja a szavatolótőke-szükséglet.”

3.

A 13. oldalon, a (137) preambulumbekezdés

szövege:

„(137)

A Bizottság felülvizsgálja a biztosítási ágazatban létező garanciarendszerek megfelelőségét, és megfelelő jogalkotási javaslatot tesz.”,

helyesen:

„(137)

A Bizottság felülvizsgálja a biztosítási szektorban létező garanciarendszerek megfelelőségét, és megfelelő jogalkotási javaslatot tesz.”

4.

A 16. oldalon, a III. cím I. fejezete címének

szövege:

„I. FEJEZET

Group supervision: fogalommeghatározások, az alkalmazás esetei, hatály és szintek”,

helyesen:

„I. FEJEZET

Csoportszintű felügyelet: fogalommeghatározások, az alkalmazás esetei, hatály és szintek”.

5.

A 18. oldalon, a 2. cikk (2) bekezdésében

a következő szövegrész:

„(2)   A nem-életbiztosítás tekintetében ezen irányelv alkalmazandó az I. melléklet A. részében szereplő ágazatcsoportok tevékenységeire.”,

helyesen:

„(2)   A nem-életbiztosítás tekintetében ezen irányelv alkalmazandó az I. melléklet A. részében szereplő ágazatok tevékenységeire.”

6.

A 22. oldalon, a 13. cikk 9. pontjának

szövege:

„”fogadó tagállam”: a székhely szerinti tagállamtól eltérő azon tagállam, amelynek területén a biztosító vagy viszontbiztosító fióktelepe található, vagy ahol a szolgáltatást nyújtja; életbiztosítók és nem életbiztosítók esetében a szolgáltatásnyújtás helye szerinti tagállam a kötelezettségvállalás helye szerinti tagállamot, vagy a kockázat helye szerinti tagállamot jelenti, amennyiben a kötelezettségvállalást vagy a kockázatot más tagállamban lévő biztosító vagy fióktelep fedezi;”,

helyesen:

„”fogadó tagállam”: a székhely szerinti tagállamtól eltérő azon tagállam, amelynek területén a biztosító vagy viszontbiztosító fióktelepe található, vagy ahol a szolgáltatást nyújtja; életbiztosítók és nem életbiztosítók esetében a szolgáltatásnyújtás helye szerinti tagállam a kötelezettségvállalás szerinti tagállamot, vagy a kockázat helye szerinti tagállamot jelenti, amennyiben a kötelezettségvállalást vagy a kockázatot más tagállamban lévő biztosító vagy fióktelep fedezi;”.

7.

A 25. oldalon, a 16. cikk (1) bekezdésében

a következő szövegrész:

„(1)   Az I. melléklet szerint egy ágazatba vagy ágazati csoportba tartozó…”,

helyesen:

„(1)   Az I. melléklet szerint egy ágazatba vagy ágazatcsoportba tartozó…”.

8.

A 27. oldalon, a 24. cikk (2) bekezdésében

a következő szövegrész:

„(2)   Az bekezdés alkalmazásában…”,

helyesen:

„(2)   Az (1) bekezdés alkalmazásában…”.

9.

A 40. oldalon, a 60. cikk (1) bekezdésének a), b) és c) pontjában

a következő szövegrész:

„egy másik tagállamban vagy a részesedésszerzésbeli ágazattól eltérő ágazatban”,

helyesen:

„egy másik tagállamban vagy a részesedésszerzésbeli szektortól eltérő szektorban”.

10.

A 46. oldalon, a 80. cikk

szövege:

„A biztosítók és viszontbiztosítók a biztosítástechnikai tartalékok számítása során a biztosítási és viszontbiztosítási kötelezettségeiket homogén kockázati csoportok, de legalább biztosítási ágazatok szerint szegmentálják.”,

helyesen:

„A biztosítók és viszontbiztosítók a biztosítástechnikai tartalékok számítása során a biztosítási és viszontbiztosítási kötelezettségeiket homogén kockázati csoportok, de legalább biztosítási üzletágak szerint szegmentálják.”

11.

Az 50. oldalon, a 96. cikk első bekezdésének 3. pontjában

a következő szövegrész:

„3.

hajótulajdonosok olyan biztosító egyesülete vagy biztosító jellegű egyesülete esetén, amely kizárólag az I. melléklet A. részének 6., 12. és 17. osztályában felsorolt kockázatokat biztosítja,…”,

helyesen:

„3.

hajótulajdonosok olyan biztosító egyesülete vagy biztosító jellegű egyesülete esetén, amely kizárólag az I. melléklet A. részének 6., 12. és 17. ágazatában felsorolt kockázatokat biztosítja,…”.

12.

A 76. oldalon, a 188. cikk

szövege:

„A tagállamok biztosítják, hogy a biztosítási üzletág bizonyos ágazataiban a tevékenység folytatásának monopóliumát – amelyet egyes területükön lévő testületeknek adtak meg és amelyet a 8. cikk említ – megszüntessék.”,

helyesen:

„A tagállamok biztosítják, hogy bizonyos biztosítási ágazatokban a tevékenység megkezdése tekintetében fennálló monopóliumokat – amelyeket egyes, területükön letelepedett és a 8. cikkben említett testületeknek adtak meg – megszüntessék.”


Top