Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32009D0604

2009/604/EK: A Bizottság határozata ( 2009. augusztus 7. ) az iskolák levegőjének minőségével kapcsolatos két éves kísérleti projektre vonatkozó, 2009. évi közösségi pénzügyi hozzájárulásról

OJ L 206, 8.8.2009, p. 16–19 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2009/604/oj

8.8.2009   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 206/16


A BIZOTTSÁG HATÁROZATA

(2009. augusztus 7.)

az iskolák levegőjének minőségével kapcsolatos két éves kísérleti projektre vonatkozó, 2009. évi közösségi pénzügyi hozzájárulásról

(2009/604/EK)

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre,

tekintettel az Európai Közösségek általános költségvetésére alkalmazandó költségvetési rendeletről szóló, 2002. június 25-i 1605/2002/EK, Euratom tanácsi rendeletre (1) és különösen annak 49. cikke (6) bekezdésének a) és b) pontjára és 75. cikkének (2) bekezdésére,

tekintettel az Európai Közösségek általános költségvetésére alkalmazandó költségvetési rendeletről szóló 1605/2002/EK, Euratom tanácsi rendelet végrehajtására vonatkozó részletes szabályok megállapításáról szóló, 2002. december 23-i 2342/2002/EK, Euratom bizottsági rendeletre (2) és különösen annak 90. cikkére,

mivel:

(1)

Az Európai Unió 2009-es pénzügyi évre vonatkozó általános költségvetése a következő 17 03 09 költségvetési tételt tartalmazza: „Kísérleti projekt: az egészségre, a környezetre, a közlekedésre és az éghajlatváltozásra (EKKÉ) vonatkozó átfogó kutatás – a bel- és kültéri levegő minőségének javítása”.

(2)

Az 1605/2002/EK, Euratom tanácsi rendelet (a továbbiakban: költségvetési rendelet) 49. cikkének (1) bekezdése kimondja, hogy „a költségvetésben szereplő előirányzatok bármely közösségi vagy európai uniós fellépésre akkor használhatóak fel, ha azt az alap jog iaktus elfogadása előzi meg.”

(3)

A költségvetési rendelet 49. cikke (6) bekezdésének a) és b) pontja értelmében a 49. cikk (1) bekezdésétől eltérve az alábbiak alap jogi aktus nélkül is végrehajthatók, amennyiben az ezekkel finanszírozandó intézkedések a Közösségek vagy az Európai Unió hatáskörébe tartoznak: kísérleti jellegű, valamely intézkedés végrehajthatóságát és hasznosságát vizsgáló kísérleti projektek előirányzatai, valamint az EK-Szerződés alkalmazása terén a jövőben elfogadandó intézkedésekre vonatkozó javaslatok előkészítését célzó előkészítő intézkedések előirányzatai.

(4)

A költségvetési rendelet 75. cikke (2) bekezdésének értelmében az intézmény vagy az intézmény által ráruházott hatáskörökkel rendelkező hatóságok által elfogadott finanszírozási határozatnak meg kell előznie a kiadásokra vállalt kötelezettséget.

(5)

A 2342/2002/EK, Euratom bizottsági rendelet (a továbbiakban: a költségvetési rendelet végrehajtására vonatkozó részletes szabályokról szóló rendelet) 90. cikke (2) bekezdése kimondja, hogy amennyiben a megfelelő előirányzatok végrehajtásáról megfelelően részletezett keretrendszerrel rendelkező éves munkaprogram gondoskodik, e munkaprogramot is az érintett beszerzési szerződések finanszírozási döntésének kell tekinteni.

(6)

A költségvetési hatóság a 2009. évre különleges forrásokat különített el a költségvetésben, nevezetesen a 17 03 09 „Kísérleti projekt: az egészségre, a környezetre, a közlekedésre és az éghajlatváltozásra (EKKÉ) vonatkozó átfogó kutatás – a bel- és kültéri levegő minőségének javítása” költségvetési tételre.

(7)

Helyénvaló elfogadni az egészségre, a környezetre, a közlekedésre és az éghajlatváltozásra (EKKÉ) vonatkozó átfogó kutatás – a bel- és kültéri levegő minőségének javítása kísérleti projekt éves munkaprogramját, amely a költségvetési rendelet 75. cikke és a költségvetési rendelet végrehajtására vonatkozó részletes szabályokról szóló rendelet 90. cikke értelmében az e projektre vonatkozó finanszírozási döntést jelenti,

A KÖVETKEZŐKÉPPEN HATÁROZOTT:

1. cikk

A mellékletben ismertetett munkaprogram jóváhagyása megtörtént és azt az Európai Unió 2009. pénzügyi évre vonatkozó általános költségvetése 17 03 09 költségvetési tételéből kell finanszírozni legfeljebb 4 000 000 EUR erejéig.

2. cikk

Ez a határozat a költségvetési rendelet 75. cikke és a költségvetési rendelet végrehajtására vonatkozó részletes szabályok megállapításáról szóló rendelet 90. cikke értelmében finanszírozási határozat.

A végrehajtást az Egészség- és Fogyasztóügyi Főigazgató biztosítja.

Kelt Brüsszelben, 2009. augusztus 7-én.

a Bizottság részéről

Androulla VASSILIOU

a Bizottság tagja


(1)  HL L 248., 2002.9.16., 1. o.

(2)  HL L 357., 2002.12.31., 1. o.


MELLÉKLET

Kísérleti projekt: az egészségre, a környezetre, a közlekedésre és az éghajlatváltozásra (EKKÉ) vonatkozó átfogó kutatás – a bel- és kültéri levegő minőségének javítása (17 03 09 költségvetési tétel)

1.   BEVEZETÉS

1.1   Költségvetési tétel: 17 03 09

1.2   Alap jogi aktus

Kísérleti projekt a legutóbb a 2007. december 17-i 1525/2007/EK tanácsi rendelettel (1) módosított, az Európai Közösségek általános költségvetésére alkalmazandó költségvetési rendeletről szóló, 2002. június 25-i 1605/2002/EK, Euratom tanácsi rendelet (2) 49. cikke (6) bekezdésének értelmében.

1.3   A kísérleti projekt általános célkitűzései

A költségvetési hatóság a Bizottság rendelkezésére bocsátott egy előirányzatot, amely az iskolák és gyermekmegőrző intézmények beltéri levegőjének minőségével kapcsolatos ismereteink bővítését célzó kísérleti projekt finanszírozására szolgál.

A kutatások tekintetében a beltéri levegő minőségére a múltban kevesebb figyelmet fordítottak, mint a kültéri levegő minőségére, bár az utóbbi területen végzett kutatások bizonyos esetekben vonatkoznak a beltéri levegőre is. A kültéri levegő minőségét továbbá már átfogó jogi keretek szabályozzák, míg a beltéri levegőminőséget érintő szabályozás terén csak szórványos kezdeményezések és különálló jogszabályok léteznek. Az iskolák beltéri levegőjét érintően ráadásul még kevesebb kutatás történt, mint más beltéri környezetek levegőjével kapcsolatban. Mivel az EU lakosságának körülbelül 20 %-a tölt minden nap hosszabb időt iskolákban, valamint az asztma és más légúti betegségek gyors ütemben terjednek Európában, különösen a gyermekek körében, a projekt célja a következő:

Az iskolák beltéri levegőjével kapcsolatos problémák meghatározása és elemzése, a szellőzésre, az épület szerkezetére, a karbantartásra és a takarításra koncentrálva.

A megfelelő szellőzés hatásosságának felmérése az iskolák környezeti levegőszennyezésének csökkentése érdekében.

Hatástanulmány az éghajlatváltozással kapcsolatban (hőhullámok, hideghullámok és környezeti szennyező anyagok előfordulási gyakoriságának növekedése).

A kültéri levegő szennyezésének csökkentését célzó intézkedések hatásvizsgálata, ideértve az iskolák beltéri levegőjének minőségét és az iskolai környezetben a gyermekek szennyezésnek való kitettségét érintő rövidtávú intézkedéseket.

Megfelelő ajánlások kidolgozása az iskolák beltéri levegőminőségével kapcsolatos problémák kezelésére.

1.4   Konkrét prioritások 2009-ben:

1.

Beltéri mérések végzése iskolákban, a fő beltéri szennyező anyagok koncentrációjával kapcsolatos új adatok előállítása érdekében.

2.

A szállítás (közlekedés) és a klímaváltozás iskolai környezetekre gyakorolt kombinált hatásának felmérése.

3.

A beltéri légszennyező anyagok gyermekek egészségére gyakorolt hatásainak felmérése, és ajánlások megfogalmazása a légzőszervi betegségek megelőzésére és csökkentésére az iskolák levegőminőségének javítása és ehhez kapcsolódó egyéb intézkedések által.

4.

Az iskolai környezetben előforduló beltéri légszennyezőanyag-források mennyiségi szempontból történő szisztematikus felosztása. A fő források meghatározása segítené a csökkentésüket. Kiemelt feladat ebben az értelemben a fogyasztási cikkek és az építőanyagok kémiai kibocsátásával kapcsolatos ismeretek bővítése.

5.

Az általában az iskolákban és különböző földrajzi szélességeken található beltéri levegő-keverékek kémiai és biokémiai reakcióinak tanulmányozása, és módszertan kidolgozása az egészségügyi kockázatok felmérési folyamatának jobb tájékoztatására az ilyen reakcióknak a végső egészségügyi kockázatra gyakorolt hatásáról.

6.

A fentiek alapján európai iránymutatások kidolgozása egészséges európai iskolák létrehozása érdekében.

A Bizottság és a Parlament korábban már két hasonló vonatkozású projektet támogatott:

A Bizottság 2001-ben támogatott egy, az iskolákban előforduló légzőszervi betegségekkel kapcsolatos projektet öt európai városban Dániában, Franciaországban, Norvégiában, Olaszországban és Svédországban. A projekt során közös problémákra derült fény, mint a rossz szellőzés, a légszennyező-részecskék, penész és allergének magas koncentrációja.

Arra a következtetésre jutottak, hogy rendkívül hasznos lenne egy hasonló kutatást végezni az összes tagállam bevonásával (3). 2008-ban egy, az Európai Parlament által finanszírozott, a beltéri levegőben előforduló vegyi anyagoknak való kitettséggel kapcsolatos kísérleti projekt hivatalos bemutatására került sor. Az elemzés az EU tagállamok kiválasztott városaiban található iskolákra és óvodákra is kiterjedt. A fő megállapítások szerint további kutatásra van szükség az Európai Unióban a beltéri levegőszennyezés közegészségre gyakorolt hatásának kezelése érdekében (különösen az olyan beltéri környezetekben, ahol a gyermekek gyakran tartózkodnak, pl. iskolákban és óvodákban) (4).

2009-ben, a rendelkezésre álló költségvetés tekintetében megállapítást nyert, hogy a kísérleti projekt földrajzi lefedettségét az EU tagállamok körében ki kell terjeszteni, különös hangsúllyal az új tagállamokra. Tagjelölt országokat és közép- és kelet-európai országokat is be kell vonni. A célkitűzés az Európában előforduló helyzetek szélesebb körére irányuló javító intézkedésekre vonatkozó iránymutatások kidolgozása.

A kísérleti projektnek korábbi projektekre kell építenie, és szinergiát szükséges teremtenie az ezen a területen folyamatban levő projektekkel (pl. HITEA) (5).

2.   A PÉNZÜGYI TÁMOGATÁS TÍPUSA: AJÁNLATI FELHÍVÁS

2.1   A források felosztása a területek/végrehajtandó intézkedések között (lásd az alábbi szakaszokat)

Teljes rendelkezésre álló összeg: 4 000 000 EUR. A nyilvános ajánlati felhívás eredményeként egyetlen átfogó szolgáltatási szerződést ítélnek oda.

2.2   A támogatandó intézkedésektől várt eredmények

A felhívás célja az iskolák beltéri levegőminőségére vonatkozó ismeretek bővítése, mivel a gyermekek, akik különösen érzékenyek a szennyező anyagokra, idejük nagy részét iskolai környezetben töltik. A tanulmány másik célja ismeretek gyűjtése arról, hogy Európa-szerte az iskolákban milyen helyzetek állhatnak elő. A tanulmány alapján különböző helyzetekre kiterjedő iránymutatásokat dolgoznak ki az egészséges iskolai környezetek létrehozása érdekében.

2.3   Indikatív ütemezés

Ajánlati felhívás

2009 első félévének végéig

Kiválasztás és a szerződés aláírása

2009 végéig


(1)  HL L 343., 2007.12.27., 9. o.

(2)  HL L 248., 2002.9.16., 1. o.

(3)  http://ec.europa.eu/health/ph_projects/2002/pollution/pollution_2002_04_en.htm

(4)  http://www.bookshop.europa.eu/eubookshop/download.action?fileName=LBNA23087ENC_002.pdf&eubphfUid=582569&catalogNbr=LB-NA-23087-EN-C

(5)  HITEA: Health Effects of Indoor Pollutants: (a beltéri szennyező anyagok egészségre gyakorolt hatása:) Integrating microbial, toxicological and epidemiological approaches. http://www.hitea.eu/ (A mikrobiális, toxikológiai és epidemiológiai megközelítések integrálása: http://www.hitea.eu/)


Top