EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32009D0297

2009/297/EK: A Bizottság határozata ( 2009. március 26.) a 2008/866/EK irányelvnek az irányelv alkalmazási időtartama tekintetében történő módosításáról (az értesítés a C(2009) 1876. számú dokumentummal történt) (EGT-vonatkozású szöveg)

OJ L 81, 27.3.2009, p. 22–22 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2009/297/oj

27.3.2009   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 81/22


A BIZOTTSÁG HATÁROZATA

(2009. március 26.)

a 2008/866/EK irányelvnek az irányelv alkalmazási időtartama tekintetében történő módosításáról

(az értesítés a C(2009) 1876. számú dokumentummal történt)

(EGT-vonatkozású szöveg)

(2009/297/EK)

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre,

tekintettel az élelmiszerjog általános elveiről és követelményeiről, az Európai Élelmiszerbiztonsági Hatóság létrehozásáról és az élelmiszer-biztonságra vonatkozó eljárások megállapításáról szóló, 2002. január 28-i 178/2002/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletre (1) és különösen annak 53. cikke (1) bekezdése b) pontjának i. alpontjára,

mivel:

(1)

Az egyes, emberi fogyasztásra szánt kéthéjú kagylók Peruból történő behozatalának felfüggesztését célzó sürgősségi intézkedésekről szóló, 2008. november 12-i 2006/866/EK bizottsági határozatot (2) bizonyos, Peruból importált kéthéjú kagylók Hepatitis A vírussal (HAV) való fertőzöttsége következtében fogadták el, miután megállapítást nyert, hogy ezek fogyasztása a Hepatitis A embereknél előforduló kitörését okozta. Ezt a határozatot 2009. március 31-ig kell alkalmazni.

(2)

A perui hatóságok szolgáltattak bizonyos információkat a Közösségbe irányuló kivitelre szánt kéthéjú kagylók termelésének hatékonyabb ellenőrzése érdekében hozott korrekciós intézkedésekkel kapcsolatban.

(3)

Ez az információ azonban nem elegendő, ezért a Bizottság ellenőrzést fog végezni Peruban.

(4)

Mivel a perui hatóságok még nem bocsátották rendelkezésre az összes vonatkozó információt és az ellenőrzés nem zárult le, helyénvaló a 2008/866/EK határozat alkalmazásának időtartamát 2009. november 30-ig meghosszabbítani.

(5)

A 2008/866/EK határozatot ezért ennek megfelelően módosítani kell.

(6)

Az e határozatban előírt intézkedések összhangban vannak az Élelmiszerlánc- és Állat-egészségügyi Állandó Bizottság véleményével,

ELFOGADTA EZT A HATÁROZATOT:

1. cikk

A 2008/866/EK határozat 5. cikkében a „2009. március 31-ig” időpont helyébe a „2009. november 30-ig” időpont lép.

2. cikk

Ennek a határozatnak a tagállamok a címzettjei.

Kelt Brüsszelben, 2009. március 26-án.

a Bizottság részéről

Androulla VASSILIOU

a Bizottság tagja


(1)  HL L 31., 2002.2.1., 1. o.

(2)  HL L 307., 2008.11.18., 9. o.


Top