EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32008R1346

A Bizottság 1346/2008/EK rendelete ( 2008. december 23. ) a 2006/2007., a 2007/2008. és a 2008/2009. gazdasági évre a bizonyos vámkontingensek és kedvezményes megállapodások szerinti cukorágazati termékek behozatalára és finomítására vonatkozó részletes alkalmazási szabályok megállapításáról szóló 950/2006/EK rendelet módosításáról

OJ L 348, 24.12.2008, p. 79–80 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

No longer in force, Date of end of validity: 30/09/2009; közvetve hatályon kívül helyezte: 32009R0891

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2008/1346/oj

24.12.2008   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 348/79


A BIZOTTSÁG 1346/2008/EK RENDELETE

(2008. december 23.)

a 2006/2007., a 2007/2008. és a 2008/2009. gazdasági évre a bizonyos vámkontingensek és kedvezményes megállapodások szerinti cukorágazati termékek behozatalára és finomítására vonatkozó részletes alkalmazási szabályok megállapításáról szóló 950/2006/EK rendelet módosításáról

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre,

tekintettel a mezőgazdasági piacok közös szervezésének létrehozásáról, valamint egyes mezőgazdasági termékekre vonatkozó egyedi rendelkezésekről szóló, 2007. október 22-i 1234/2007/EK tanácsi rendeletre (az egységes közös piacszervezésről szóló rendelet) (1) és különösen annak 148. cikke (1) bekezdésére, figyelemmel 4. cikkére is,

mivel:

(1)

A 2008/870/EK tanácsi határozattal jóváhagyott (2), az 1994. évi Általános Vám- és Kereskedelmi Egyezmény (GATT) XXIV. cikkének 6. pontja, valamint XXVIII. cikke alapján, a Bolgár Köztársaság és Románia engedményes listáin szereplő engedményeknek ezen országok Európai Közösséghez való csatlakozása során történő módosítására vonatkozóan az Európai Közösség és a Kubai Köztársaság között levélváltás formájában kötött megállapodás (3) értelmében a Közösség kötelezettséget vállalt arra, hogy a 2008/2009. gazdasági évre vonatkozóan 20 000 tonnával bővíti a tonnánként 98 EUR-s vámtétel alá eső, finomításra szánt nyers nádcukor vámkontingensén belül Kubára jutó mennyiséget.

(2)

Ezt a kontingenst a 950/2006/EK bizottsági rendelettel (4) összhangban „CXL engedményes cukor”-ként kell megnyitni és kezelni.

(3)

Az egyes országoknak megítélt behozatali vámkontingensekre vonatkozó behozatali engedélyekkel történő spekuláció elkerülése érdekében indokolt előírni, hogy behozatali engedély iránti kérelmet csak azon gazdasági szereplők nyújthassanak be, akik be tudnak mutatni az exportáló ország illetékes hatósága által kiállított kiviteli engedélyt.

(4)

A 950/2006/EK rendeletet ezért ennek megfelelően módosítani kell.

(5)

Az e rendeletben előírt intézkedések összhangban vannak a mezőgazdasági piacok közös szervezésével foglalkozó irányítóbizottság véleményével,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

A 950/2006/EK rendelet a következőképpen módosul:

1.

A 24. cikk (1) és (2) bekezdése helyébe a következő szöveg lép:

„(1)   A 2008/2009. gazdasági évre összesen 126 925 tonna, az 1701 11 10 KN-kód alá sorolt, finomításra szánt nyers nádcukorra kell CXL engedményes cukorként vámkontingenst nyitni tonnánként 98 EUR vámtétellel.

(2)   Az (1) bekezdésben említett mennyiségeket a következők szerint kell elosztani a származási országok között:

Kuba

78 969 tonna,

Brazília

34 054 tonna,

Ausztrália

9 925 tonna,

egyéb harmadik országok

3 977 tonna.”

2.

A 25. cikk a következő bekezdéssel egészül ki:

„A behozatali engedély iránti kérelemhez Kuba, Brazília és Ausztrália esetében csatolni kell az exportáló ország illetékes hatóságai által az engedély iránti kérelemben szereplő mennyiséggel megegyező mennyiségre kiállított kiviteli engedély eredeti példányát, amely megfelel a II. mellékletben szereplő mintának.”

2. cikk

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő harmadik napon lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2008. december 23-án.

a Bizottság részéről

Mariann FISCHER BOEL

a Bizottság tagja


(1)  HL L 299., 2007.11.16., 1. o.

(2)  HL L 308., 2008.11.19., 29. o.

(3)  HL L 308., 2008.11.19., 27. o.

(4)  HL L 178., 2006.7.1., 1. o.


Top