Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32008R0754

A Bizottság 754/2008/EK rendelete ( 2008. július 31. ) az egyes madarak Közösségbe történő behozatalára vonatkozó állat-egészségügyi feltételek és a karantén alá helyezésükkel kapcsolatos feltételek megállapításáról szóló 318/2007/EK rendelet módosításáról (EGT-vonatkozású szöveg)

OJ L 205, 1.8.2008, p. 6–9 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

No longer in force, Date of end of validity: 11/03/2013; hatályon kívül helyezte: 32013R0139

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2008/754/oj

1.8.2008   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 205/6


A BIZOTTSÁG 754/2008/EK RENDELETE

(2008. július 31.)

az egyes madarak Közösségbe történő behozatalára vonatkozó állat-egészségügyi feltételek és a karantén alá helyezésükkel kapcsolatos feltételek megállapításáról szóló 318/2007/EK rendelet módosításáról

(EGT-vonatkozású szöveg)

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre,

tekintettel a harmadik országokból a Közösségbe behozott állatok állat-egészségügyi ellenőrzésére irányadó elvek megállapításáról, valamint a 89/662/EGK, 90/425/EGK és 90/675/EGK irányelv módosításáról szóló, 1991. július 15-i 91/496/EGK tanácsi irányelvre (1) és különösen annak 10. cikke (3) bekezdésének második albekezdésére és 10. cikke (4) bekezdésének első albekezdésére,

tekintettel a 90/425/EGK irányelv A. mellékletének I. pontjában felsorolt külön közösségi szabályokban megállapított állat-egészségügyi követelmények hatálya alá nem tartozó állatok, spermák, petesejtek és embriók Közösségen belüli kereskedelmére és a Közösségbe történő behozatalára irányadó állat-egészségügyi követelmények megállapításáról szóló, 1992. július 13-i 92/65/EGK tanácsi irányelvre (2) és különösen annak 18. cikke (1) bekezdésének negyedik francia bekezdésére,

mivel:

(1)

A 318/2007/EK bizottsági rendelet (3) megállapítja a baromfitól eltérő egyes madarak Közösségbe történő behozatalára vonatkozó állat-egészségügyi feltételeket és ezekre a madarakra a behozataluk után alkalmazandó, karantén alá helyezésükkel kapcsolatos feltételeket.

(2)

Az említett rendelet V. mellékletében szerepel a baromfitól eltérő egyes madarak behozatalára a tagállamok illetékes hatóságai által engedélyezett karanténlétesítmények és karaténállomások jegyzéke.

(3)

Ciprus, Magyarország, Olaszország, Ausztria, Portugália és az Egyesült Királyság felülvizsgálta engedélyezett karanténlétesítményei és karanténállomásai jegyzékét, és elküldte a Bizottságnak a karanténlétesítmények és karaténállomások frissített jegyzékét. A 318/2007/EK rendelet V. mellékletében szereplő engedélyezett karanténlétesítmények és karanténállomások jegyzékét ezért a fentieknek megfelelően módosítani kell.

(4)

A 318/2007/EK rendeletet ezért ennek megfelelően módosítani kell.

(5)

Az e rendeletben előírt intézkedések összhangban vannak az Élelmiszerlánc- és Állat-egészségügyi Állandó Bizottság véleményével,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

A 318/2007/EK rendelet V. mellékletének helyébe az e rendelet mellékletében található szöveg lép.

2. cikk

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő huszadik napon lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2008. július 31-én.

a Bizottság részéről

Androulla VASSILIOU

a Bizottság tagja


(1)  HL L 268., 1991.9.24., 56. o. A legutóbb a 2006/104/EK irányelvvel (HL L 363., 2006.12.20., 352. o.) módosított irányelv.

(2)  HL L 268., 1992.9.14., 54. o. A legutóbb a 2007/265/EK bizottsági határozattal (HL L 114., 2007.5.1., 17. o.) módosított irányelv.

(3)  HL L 84., 2007.3.24., 7. o. A legutóbb a 607/2008/EK rendelettel (HL L 166., 2008.6.27., 18. o.) módosított rendelet.


MELLÉKLET

„V. MELLÉKLET

A 6. CIKK (1) BEKEZDÉSÉBEN EMLÍTETT ENGEDÉLYEZETT KARANTÉNLÉTESÍTMÉNYEK ÉS KARANTÉNÁLLOMÁSOK JEGYZÉKE

AZ ORSZÁG ISO-KÓDJA

AZ ORSZÁG NEVE

A KARANTÉNLÉTESÍTMÉNY VAGY A KARANTÉNÁLLOMÁS ENGEDÉLYSZÁMA

AT

AUSZTRIA

AT OP Q1

AT

AUSZTRIA

AT-KO-Q1

AT

AUSZTRIA

AT-3-KO-Q2

AT

AUSZTRIA

AT-3-ME-Q1

AT

AUSZTRIA

AT-3-HO-Q-1

AT

AUSZTRIA

AT3-KR-Q1

AT

AUSZTRIA

AT-4-KI-Q1

AT

AUSZTRIA

AT-4-VB-Q1

AT

AUSZTRIA

AT 6 10 Q 1

AT

AUSZTRIA

AT 6 04 Q 1

BE

BELGIUM

BE VQ 1003

BE

BELGIUM

BE VQ 1010

BE

BELGIUM

BE VQ 1011

BE

BELGIUM

BE VQ 1012

BE

BELGIUM

BE VQ 1013

BE

BELGIUM

BE VQ 1016

BE

BELGIUM

BE VQ 1017

BE

BELGIUM

BE VQ 3001

BE

BELGIUM

BE VQ 3008

BE

BELGIUM

BE VQ 3014

BE

BELGIUM

BE VQ 3015

BE

BELGIUM

BE VQ 4009

BE

BELGIUM

BE VQ 4017

BE

BELGIUM

BE VQ 7015

CZ

CSEH KÖZTÁRSASÁG

21750016

CZ

CSEH KÖZTÁRSASÁG

21750027

CZ

CSEH KÖZTÁRSASÁG

21750050

CZ

CSEH KÖZTÁRSASÁG

61750009

DE

NÉMETORSZÁG

BB-1

DE

NÉMETORSZÁG

BW-1

DE

NÉMETORSZÁG

BY-1

DE

NÉMETORSZÁG

BY-2

DE

NÉMETORSZÁG

BY-3

DE

NÉMETORSZÁG

BY-4

DE

NÉMETORSZÁG

HE-1

DE

NÉMETORSZÁG

HE-2

DE

NÉMETORSZÁG

NI-1

DE

NÉMETORSZÁG

NI-2

DE

NÉMETORSZÁG

NI-3

DE

NÉMETORSZÁG

NW-1

DE

NÉMETORSZÁG

NW-2

DE

NÉMETORSZÁG

NW-3

DE

NÉMETORSZÁG

NW-4

DE

NÉMETORSZÁG

NW-5

DE

NÉMETORSZÁG

NW-6

DE

NÉMETORSZÁG

NW-7

DE

NÉMETORSZÁG

NW-8

DE

NÉMETORSZÁG

RP-1

DE

NÉMETORSZÁG

SN-1

DE

NÉMETORSZÁG

SN-2

DE

NÉMETORSZÁG

TH-1

DE

NÉMETORSZÁG

TH-2

ES

SPANYOLORSZÁG

ES/01/02/05

ES

SPANYOLORSZÁG

ES/05/02/12

ES

SPANYOLORSZÁG

ES/05/03/13

ES

SPANYOLORSZÁG

ES/09/02/10

ES

SPANYOLORSZÁG

ES/17/02/07

ES

SPANYOLORSZÁG

ES/04/03/11

ES

SPANYOLORSZÁG

ES/04/03/14

ES

SPANYOLORSZÁG

ES/09/03/15

ES

SPANYOLORSZÁG

ES/09/06/18

ES

SPANYOLORSZÁG

ES/10/07/20

FR

FRANCIAORSZÁG

38.193.01

GR

GÖRÖGORSZÁG

GR.1

GR

GÖRÖGORSZÁG

GR.2

IE

ÍRORSZÁG

IRL-HBQ-1-2003 Unit A

IT

OLASZORSZÁG

003AL707

IT

OLASZORSZÁG

305/B/743

IT

OLASZORSZÁG

132BG603

IT

OLASZORSZÁG

170BG601

IT

OLASZORSZÁG

233BG601

IT

OLASZORSZÁG

068CR003

IT

OLASZORSZÁG

006FR601

IT

OLASZORSZÁG

054LCO22

IT

OLASZORSZÁG

I – 19/ME/01

IT

OLASZORSZÁG

119RM013

IT

OLASZORSZÁG

006TS139

IT

OLASZORSZÁG

133VA023

IT

OLASZORSZÁG

015RM168

MT

MÁLTA

BQ 001

NL

HOLLANDIA

NL-13000

NL

HOLLANDIA

NL-13001

NL

HOLLANDIA

NL-13002

NL

HOLLANDIA

NL-13003

NL

HOLLANDIA

NL-13004

NL

HOLLANDIA

NL-13005

NL

HOLLANDIA

NL-13006

NL

HOLLANDIA

NL-13007

NL

HOLLANDIA

NL-13008

NL

HOLLANDIA

NL-13009

NL

HOLLANDIA

NL-13010

PL

LENGYELORSZÁG

14084501

PT

PORTUGÁLIA

05 01 CQA

PT

PORTUGÁLIA

01 02 CQA

PT

PORTUGÁLIA

03 01 CQAR

PT

PORTUGÁLIA

05 07 CQAA

UK

EGYESÜLT KIRÁLYSÁG

21/07/01

UK

EGYESÜLT KIRÁLYSÁG

21/07/02

UK

EGYESÜLT KIRÁLYSÁG

01/08/01

UK

EGYESÜLT KIRÁLYSÁG

21/08/01”


Top