EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32008R0572

A Bizottság 572/2008/EK rendelete ( 2008. június 19. ) az 1238/95/EK rendelet a Közösségi Növényfajta-hivatal részére fizetendő éves díj, a szakmai szempontok szerinti vizsgálattal kapcsolatos díjak és a fizetés módja tekintetében történő módosításáról

OJ L 161, 20.6.2008, p. 7–10 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 03 Volume 043 P. 45 - 48

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2008/572/oj

20.6.2008   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 161/7


A BIZOTTSÁG 572/2008/EK RENDELETE

(2008. június 19.)

az 1238/95/EK rendelet a Közösségi Növényfajta-hivatal részére fizetendő éves díj, a szakmai szempontok szerinti vizsgálattal kapcsolatos díjak és a fizetés módja tekintetében történő módosításáról

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre,

tekintettel a közösségi növényfajta-oltalmi jogokról szóló, 1994. július 27-i 2100/94/EK tanácsi rendeletre (1) és különösen annak 113. cikkére,

a Közösségi Növényfajta-hivatal igazgatási tanácsával folytatott konzultációt követően,

mivel:

(1)

A Közösségi Növényfajta-hivatal részére fizetendő díjak tekintetében a 2100/94/EK tanácsi rendelet végrehajtási szabályairól szóló, 1995. május 31-i 1238/95/EK bizottsági rendelet (2) meghatározza a Közösségi Növényfajta-hivatal (a továbbiakban: Hivatal) részére fizetendő díjakat és e díjak mértékét.

(2)

A Hivatal pénzügyi tartalékai elérték azt a szintet, amely meghaladja a Hivatal folyamatos működésének biztosításához szükséges szintet. Ezért az éves díjat és a szakmai szempontok szerinti vizsgálatokkal kapcsolatos díjakat csökkentették. A Hivatal pénzügyi tartaléka mostanra a megfelelő szintre csökkent, a bevételt ennélfogva ismét olyan szintre kell emelni, amely a Hivatal kiegyensúlyozott költségvetéséhez elegendő. Ezért az éves díjat és a szakmai szempontok szerinti vizsgálatokkal kapcsolatos díjakat emelni kell.

(3)

Az új fajok tekintetében a dísznövények szakmai szempontú vizsgálatának díjcsoportjaival kapcsolatos tapasztalatok azt mutatják, hogy e díjcsoportok némelyikét módosítani kell.

(4)

A díjak vagy pótdíjak befizetésének megkönnyítése érdekében a Hivatal elnöke által meghatározandó feltételek és korlátozások mellett engedélyezni kell a kártyával történő fizetést.

(5)

Ezzel egyidejűleg az 1238/95/EK rendelet egészében az „ECU” szó helyébe az „EUR” szót kell léptetni.

(6)

Az 1238/95/EK rendeletet ezért ennek megfelelően módosítani kell.

(7)

Az e rendeletben előírt intézkedések összhangban vannak a Növényfajta-oltalmi Állandó Bizottság véleményével,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

Az 1238/95/EK rendelet a következőképpen módosul:

1.

Az 1. cikk (2) bekezdésében az „ECU” szó helyébe az „EUR” lép;

2.

A 3. cikk (2) bekezdésének a), b) és c) pontja helyébe a következő szöveg lép:

„a)

a Hivatal részére EUR-ban kifizetendő, igazolt csekk átadása vagy utalványozása;

b)

átutalás EUR-ban a Hivatal valamely zsírószámlájára;

c)

átutalás a Hivatal valamely EUR-ban vezetett folyószámlájára; vagy

d)

kártyával történő fizetés.”

3.

A 7. cikk (1) bekezdésében, a 8. cikk (1) bekezdésében, a 10. cikk (1) bekezdése a), c) és d) pontjában, a 11. cikk (1) bekezdésében, a 13. cikk (3) bekezdésében, valamint a 14. cikk (2) és (4) bekezdésében az „ECU” helyébe az „EUR” lép;

4.

A 9. cikk (1) bekezdése helyébe a következő szöveg lép:

„1.   A Hivatal a közösségi növényfajta-oltalmi jog jogosultjának (a továbbiakban: a jogosult) a közösségi növényfajta-oltalmi jog oltalmi idejének minden egyes évében 2009-re és az azt követő évekre 300 EUR éves díjat (a továbbiakban: éves díj) számít fel.”

5.

Az 1238/95/EK rendelet I. mellékletének helyébe e rendelet mellékletének szövege lép.

2. cikk

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő huszadik napon lép hatályba.

Rendelkezéseit 2009. január 1-jétől kell alkalmazni.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2008. június 19-én.

a Bizottság részéről

Androulla VASSILIOU

a Bizottság tagja


(1)  HL L 227., 1994.9.1., 1. o. A legutóbb a 15/2008/EK rendelettel (HL L 8., 2008.1.11., 2. o.) módosított rendelet.

(2)  HL L 121., 1995.6.1., 31. o. A legutóbb a 2039/2005/EK rendelettel (HL L 328., 2005.12.15., 33. o.) módosított rendelet.


MELLÉKLET

Az I. melléklet helyébe a következő szöveg lép:

„I. MELLÉKLET

A 8. cikkben említett szakmai szempontok szerinti vizsgálatokkal kapcsolatos díjak

A növényfajta szakmai szempontok szerinti vizsgálatáért a 8. cikk alapján fizetendő díjat a táblázatnak megfelelően kell megállapítani:

(EUR-ban)

Költségcsoport

Díj

Mezőgazdasági csoport

1

Közönséges növények

1 200

2

Vegetatív módon szaporított növények

1 700

3

Olajos magvú növények

1 340

4

Fűfélék

1 970

5

Répafélék

1 300

6

Rostnövények

1 160

7

Különleges vizsgálati előkészületeket igénylő növények

1 340

8

Más mezőgazdasági növények

1 340

Dísznövények csoportja

9

Élő mintagyűjteménnyel rendelkező fajok, üvegházi vizsgálat, hosszan tartó művelés

1 700

9A

Élő mintagyűjteménnyel rendelkező fajok, üvegházi vizsgálat, hosszan tartó művelés és különleges növény-egészségügyi feltételek

2 140

10

Élő mintagyűjteménnyel rendelkező fajok, üvegházi vizsgálat, rövid művelés

1 610

11

Élő mintagyűjteménnyel rendelkező fajok, kültéri vizsgálat, hosszan tartó művelés

1 430

12

Élő mintagyűjteménnyel rendelkező fajok, kültéri vizsgálat, rövid művelés

1 300

13

Élő mintagyűjteménnyel nem rendelkező fajok, üvegházi vizsgálat, hosszan tartó művelés

1 430

13A

Élő mintagyűjteménnyel nem rendelkező fajok, üvegházi vizsgálat, hosszan tartó művelés további szaporítási szakasszal

2 140

14

Élő mintagyűjteménnyel nem rendelkező fajok, üvegházi vizsgálat, rövid művelés

1 160

15

Élő mintagyűjteménnyel nem rendelkező fajok, kültéri vizsgálat, hosszan tartó művelés

1 250

16

Élő mintagyűjteménnyel nem rendelkező fajok, kültéri vizsgálat, rövid művelés

1 340

17A

Dísznövények, magról szaporított növényfajták, kültéri vizsgálat

1 450

18A

Dísznövények, magról szaporított növényfajták, üvegházi vizsgálat

2 000

17, 18 és 19

törölve

 

Zöldségek csoportja

20

Magról szaporított fajok, kültéri vizsgálat

1 430

21

Magról szaporított fajok, üvegházi vizsgálat

1 790

22

Vegetatív módon szaporított fajok, kültéri vizsgálat

1 970

23

Vegetatív módon szaporított fajok, üvegházi vizsgálat

1 610

Gyümölcsök csoportja

24

Fák

1 790

24A

Kiterjedt állandó élő mintagyűjteménnyel rendelkező fafajok

2 500

25

Cserjék

1 790

26

Szőlőfélék

1 790

27

Futónövények

1 970”


Top