Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32008R0166

A Bizottság 166/2008/EK rendelete ( 2008. február 22.) Bacillus cereus var. toyoi (Toyocerin) készítmény takarmányadalékként való új felhasználásának engedélyezéséről (EGT-vonatkozású szöveg)

OJ L 50, 23.2.2008, p. 11–13 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 03 Volume 034 P. 154 - 156

No longer in force, Date of end of validity: 06/09/2015; hatályon kívül helyezte: 32015R1399

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2008/166/oj

23.2.2008   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 50/11


A BIZOTTSÁG 166/2008/EK RENDELETE

(2008. február 22.)

Bacillus cereus var. toyoi (Toyocerin) készítmény takarmányadalékként való új felhasználásának engedélyezéséről

(EGT-vonatkozású szöveg)

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre,

tekintettel a takarmányozási célra felhasznált adalékanyagokról szóló, 2003. szeptember 22-i 1831/2003/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletre (1) és különösen annak 9. cikke (2) bekezdésére,

mivel:

(1)

Az 1831/2003/EK rendelet rendelkezik az adalékok takarmányokban történő felhasználásának engedélyezéséről, az engedélyek kibocsátásának feltételeiről, illetve a kapcsolódó eljárásokról.

(2)

Az 1831/2003/EK rendelet 7. cikkével összhangban kérelmet nyújtottak be az e rendelet mellékletében szereplő készítmény engedélyezésére vonatkozóan. A kérelemhez csatolták az 1831/2003/EK rendelet 7. cikkének (3) bekezdésében előírt adatokat és dokumentumokat.

(3)

A kérelem az „állattenyésztésben alkalmazott adalékok” kategóriába sorolandó Bacillus cereus var. toyoi NCIMB 40112/CNCM I-1012 (Toyocerin) mikroorganizmus készítmény hízópulykák takarmányadalékaként való új felhasználásának engedélyezésére vonatkozik.

(4)

A mikroorganizmus-készítmény 2 hónapnál fiatalabb malacoknál és kocáknál történő használatát a 256/2002/EK bizottsági rendelet (2), a malacoknál és a hízósertéseknél történő használatát az 1453/2004/EK bizottsági rendelet (3), a hízómarháknál történő használatát a 255/2005/EK bizottsági rendelet (4) és a hízónyulaknál, valamint brojlercsirkéknél történő használatát az 1200/2005/EK bizottsági rendelet (5) véglegesen engedélyezte.

(5)

Új adatokat nyújtottak be a hízópulykáknál történő engedélyezés iránti kérelem alátámasztására. Az Európai Élelmiszer-biztonsági Hatóság (a továbbiakban: hatóság) 2007. szeptember 19-i véleményében (6) megállapította, hogy a Bacillus cereus var. toyoi NCIMB 40112/CNCM I-1012 (Toyocerin) mikroorganizmus-készítmény nincs káros hatással a fogyasztók és a felhasználók egészségére, illetve a környezetre. Az említett vélemény szerint a készítmény használata nincs káros hatással e további állatkategóriára és hatékonyan javítja a súlygyarapodást, a takarmányfelvételt és a takarmányfelhasználást. A hatóság nem tartja szükségesnek a forgalmazás utáni egyedi nyomonkövetési követelményeket. Emellett a hatóság az 1831/2003/EK rendelettel létrehozott közösségi referencialaboratórium által benyújtott, a takarmányban lévő takarmányadalék analitikai módszeréről szóló jelentést is ellenőrizte.

(6)

Az említett készítmény vizsgálata azt mutatja, hogy az 1831/2003/EK rendelet 5. cikkében előírt engedélyezési feltételek teljesülnek. Ennek megfelelően a szóban forgó készítmény használatát az e rendelet mellékletében meghatározottak szerint engedélyezni kell.

(7)

Az e rendeletben előírt intézkedések összhangban vannak az Élelmiszerlánc- és Állat-egészségügyi Állandó Bizottság véleményével,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

A mellékletben meghatározott, az „állattenyésztésben alkalmazott adalékok” adalékkategóriába és a „bélflóra-stabilizálók” funkcionális csoportba tartozó készítmény takarmányadalékként való használata a mellékletben meghatározott feltételek mellett engedélyezett.

2. cikk

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő kihirdetését követő huszadik napon lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2008. február 22-én.

a Bizottság részéről

Markos KYPRIANOU

a Bizottság tagja


(1)  HL L 268., 2003.10.18., 29. o. A 378/2005/EK bizottsági rendelettel (HL L 59., 2005.3.5., 8. o.) módosított rendelet.

(2)  HL L 41., 2002.2.13., 6. o. Az 1143/2007/EK rendelettel (HL L 256., 2007.10.2., 23. o.) módosított rendelet.

(3)  HL L 269., 2004.8.17., 3. o.

(4)  HL L 45., 2005.2.16., 3. o.

(5)  HL L 195., 2005.7.27., 6. o. Az 1445/2006/EK rendelettel (HL L 271., 2006.9.30., 22. o.) módosított rendelet.

(6)  A takarmányban használt adalékanyagokkal és termékekkel vagy anyagokkal foglalkozó tudományos testületnek a hízópulykák takarmányadalékaként használt Toyocerin (Bacillus cereus var. toyoi) biztonságosságáról és hatásosságáról szóló szakvéleménye. Elfogadva 2007. szeptember 19-én. The EFSA Journal (2007), 549., 1–11. o.


MELLÉKLET

Az adalék azonosítószáma

Az engedély jogosultjának neve

Adalék

(kereskedelmi név)

Összetétel, kémiai képlet, leírás, analitikai módszer

Állatfaj vagy -kategória

Felső korhatár

Minimális tartalom

Maximális tartalom

További rendelkezések

Az engedély lejárta

CFU/kg 12 %-os nedvességtartalmú teljes értékű takarmányban

Az állattenyésztésben alkalmazott adalékok kategóriája. Funkcionális csoport: bélflóra-stabilizálók

4b1701

Rubinum SA

Bacillus cereus var. toyoi

NCIMB 40112/CNCM I-1012

(Toyocerin)

 

Az adalék összetétele:

Bacillus cereus var. toyoi készítmény, amely legalább 1 × 1010 CFU/g adalékot tartalmaz

 

A hatóanyag jellemzése:

Bacillus cereus var. toyoi

NCIMB 40112/CNCM I-1012

 

Analitikai módszer (1)

Előmelegített takarmányminták kezelésével kombinált tripton tartalmú szója-agart alkalmazó lemezes számlálásos módszer és azonosítás: pulzáló erőterű gélelektroforézis (PFGE)

Hízópulyka

0,2 × 109

1 × 109

1.

Az adalék és az előkeverék használati utasításában feltüntetendő a tárolási hőmérséklet, az eltarthatósági időtartam és a pelletálási stabilitás.

2.

A biztonság érdeké-ben: használatkor szemüveg és kesztyű viselése kötelező.

3.

Az alábbi megengedett kokcidiosztatikumokat tartalmazó összetett takarmányokban alkalmazható: monensin-nátrium, lazalocid-nátrium, robenidin, halofuginon, diklazuril, maduramicin ammónium.

2018. március 14.


(1)  Az analitikai módszerek részletes leírása a közösségi referencialaboratórium alábbi honlapján található: www.irmm.jrc.be/crl-feed-additives


Top