EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32008O0007

Az Európai Központi Bank iránymutatása ( 2008. szeptember 5. ) az Európai Központi Bank statisztikai adatszolgáltatási követelményeiről és a Központi Bankok Európai Rendszerén belül a kormányzati pénzügyi statisztika területén belüli statisztikai információcsere eljárásairól szóló, 2005. február 17-i EKB/2005/5 iránymutatás módosításáról (EKB/2008/7)

OJ L 276, 17.10.2008, p. 32–49 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

No longer in force, Date of end of validity: 01/08/2009

ELI: http://data.europa.eu/eli/guideline/2008/802/oj

17.10.2008   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 276/32


AZ EURÓPAI KÖZPONTI BANK IRÁNYMUTATÁSA

(2008. szeptember 5.)

az Európai Központi Bank statisztikai adatszolgáltatási követelményeiről és a Központi Bankok Európai Rendszerén belül a kormányzati pénzügyi statisztika területén belüli statisztikai információcsere eljárásairól szóló, 2005. február 17-i EKB/2005/5 iránymutatás módosításáról

(EKB/2008/7)

(2008/802/EK)

AZ EURÓPAI KÖZPONTI BANK KORMÁNYZÓTANÁCSA,

tekintettel a Központi Bankok Európai Rendszerének és az Európai Központi Banknak az Alapokmányára és különösen annak 5.1., 5.2., 12.1. és 14.3. cikkére,

mivel:

(1)

Az Európai Központi Bank statisztikai adatszolgáltatási követelményeiről és a Központi Bankok Európai Rendszerén belül a kormányzati pénzügyi statisztika területén belüli statisztikai információcsere eljárásairól szóló, 2005. február 17-i EKB/2005/5 iránymutatás (1) előírja a tagállam nem rezidensei által tartott államadósságra vonatkozó adatok gyűjtését, az euroövezeten belüli és azon kívül rezidensek által tartott adósság szerinti bontásban. Ez lehetővé teszi a nem euroövezeti rezidensek által tartott, teljes euroövezeti államadósság összeállítását az euroövezeten belüli pozíciók konszolidálása révén. Erre 2008 márciusa óta nincs többé szükség, mivel az értékpapíronkénti adatgyűjtési rendszerek bevezetésével együttesen a Központi Értékpapír-adatbázis (CSDB) használatának eredményeként az euroövezeti nemzetközi befektetési pozíció részeként közzéteszik a nem euroövezeti rezidensek által tartott teljes euroövezeti államadósságot. A fizetésimérleg- és a nemzetközi befektetési pozíciók statisztikái, valamint a nemzetközi tartalékok jelentése terén az Európai Központi Bank adatszolgáltatási követelményeiről szóló, 2004. július 16-i EKB/2004/15 iránymutatás (2) rendelkezik az e statisztikákhoz szükséges adatokról. Emellett az értékpapíronkénti adatgyűjtési rendszerek és a CSDB tervezett továbbfejlesztésének kellő időben lehetővé kell tennie a kormányzati értékpapírok állományairól ország és szektor szerinti további részletezés összeállítását. Ennélfogva, mivel „Az euroövezeten belüli nem rezidensek által tartott adósság”-ra és „Az euroövezeten kívüli nem rezidensek által tartott adósság”-ra való hivatkozásokra többé már nincsen szükség, ezeket az adatszolgáltatási teher legkisebbre csökkentése érdekében el kell hagyni az EKB/2005/5 iránymutatás I. és II. mellékletéből.

(2)

A IV. mellékletben felsorolt eltérések 2008. szeptember végén lejárnak, ami a IV. mellékletet elavulttá teszi,

ELFOGADTA EZT AZ IRÁNYMUTATÁST:

1. cikk

Az EKB/2005/5 iránymutatás a következőképpen módosul:

1.

Az I. és a II. melléklet helyébe ezen iránymutatás melléklete lép.

2.

A IV. mellékletet el kell hagyni.

2. cikk

Ez az iránymutatás 2008. október 1-jén lép hatályba.

3. cikk

Ez az iránymutatás valamennyi eurorendszer-beli központi bankra vonatkozik.

Kelt Frankfurt am Mainban, 2008. szeptember 5-én.

az EKB Kormányzótanácsa részéről

az EKB elnöke

Jean-Claude TRICHET


(1)  HL L 109., 2005.4.29., 81. o.

(2)  HL L 354., 2004.11.30., 34. o.


I. MELLÉKLET

„I. MELLÉKLET

ADATSZOLGÁLTATÁSI KÖVETELMÉNYEK

A teljes adatsorozat bevételi és kiadási statisztikákból (1A., 1B. és 1C. táblázat), a hiány-adósság átvezetési statisztikákból (2A. és 2B. táblázat) és az adósságstatisztikákból (3A. és 3B. táblázat) áll. A kulcskategóriákat vastag betűvel tüntettük fel, a többi kategória pedig másodlagos. A részleges adatsorozatok legalább a bevételi és kiadási, a hiány-adósság átértékelési és az adósságstatisztikák kulcskategóriáit tartalmazzák. A kategóriák ellenkező rendelkezés hiányában az államháztartási szektorra utalnak.

BEVÉTELI ÉS KIADÁSI STATISZTIKÁK

1A.   táblázat

Kategória

Szám és lineáris kapcsolat

Hiány (–) vagy többlet (+)

1 = 7 – 8 = 2 + 3 + 4 + 5

Központi kormányzat hiánya (–) vagy többlete (+)

2

Tartományi kormányzat hiánya (–) vagy többlete (+)

3

Helyi önkormányzatok hiánya (–) vagy többlete (+)

4

Társadalombiztosítási alapok hiánya (–) vagy többlete (+)

5

Elsődleges hiány (–) vagy többlet (+)

6 = 1 + 26

Teljes bevétel

7 = 9 + 31

Teljes kiadás

8 = 21 + 33

Folyó bevétel

9 = 10 + 13 + 15 + 18 + 20

Közvetlen adók

10

amelyből vállalkozások által fizetett

11

amelyből háztartások által fizetett

12

Közvetett adók

13

amelyből hozzáadottérték-adó (héa)

14

Társadalombiztosítási hozzájárulások

15

amelyből a munkáltatók által fizetett tényleges társadalombiztosítási hozzájárulások

16

amelyből a munkavállalók által fizetett társadalombiztosítási hozzájárulások

17

Egyéb folyó bevétel

18

amelyből kapott kamatok

19

Árbevétel

20

Folyó kiadás

21 = 22 + 26 + 27 + 29

Folyó transzferek

22 = 23 + 24 + 25

Szociális kifizetések

23

Fizetett támogatások

24

Egyéb fizetett folyó transzferek

25

Fizetett kamat

26

Munkavállalói jövedelem

27

amelyből bérek és keresetek

28

Folyó termelőfelhasználás

29

Bruttó megtakarítás

30 = 9 – 21

Tőkebevétel

31

amelyből tőkeadók

32

Tőkekiadás

33 = 34 + 35 + 36

Beruházás

34

Nem pénzügyi eszközök egyéb nettó beszerzése

35

Fizetett tőketranszferek

36

Tájékoztató adatok

EDP hiány (–) vagy többlet (+)

37

EDP fizetett kamat

38

UMTS-engedélyek értékesítéséből befolyt összeg

39

Tényleges társadalombiztosítási hozzájárulások

40

Természetbeni társadalmi transzfereken kívüli szociális juttatások

41

Bruttó hazai termék

42

Változatlan áras bruttó hazai termék

43

Változatlan áras kormányzati beruházás

44


1B.   táblázat

Kategória

Szám és lineáris kapcsolat

Tagállamok befizetései az Európai Unió költségvetésébe

1 = 2 + 4 + 5 + 7

Az EU költségvetésébe fizetett közvetett adók

2

amelyből az EU költségvetésébe fizetett hozzáadottérték-adó (héa)

3

A kormányzat által az EU költségvetésébe fizetett, nemzetközi együttműködéssel kapcsolatos tranzakciók

4

A kormányzat által az EU költségvetésébe fizetett, egyéb folyó transzferek

5

amelyből az EU negyedik saját forrása

6

A kormányzat által az EU költségvetésébe fizetett tőketranszferek

7

EU-kiadások a tagállamokban

8 = 9 + 10 + 11 + 12 + 13

Az EU költségvetése által fizetett támogatások

9

Az EU költségvetése által a kormányzatnak fizetett folyó transzferek

10

Az EU költségvetése által a nem kormányzati szerveknek fizetett, folyó transzferek

11

A kormányzat által az EU költségvetésébe fizetett tőketranszferek

12

Az EU költségvetése által a nem kormányzati szerveknek fizetett, folyó transzferek

13

Az EU költségvetéséből való nettó részesedés (nettó haszonélvező + , nettó befizető –)

14 = 8 – 1

Tájékoztató adat

Saját források beszedési költségei

15


1C.   táblázat

Kategória

Szám és lineáris kapcsolat

Végső fogyasztási kiadás

1 = 2 + 3 = 4 + 5 + 6 + 7 + 8 + 9 – 10

Egyéni fogyasztási kiadás

2

Kollektív fogyasztási kiadás

3

Munkavállalói jövedelem

4 = [1A.27]  (1)

Folyó termelőfelhasználás

5 = [1A.29]

Piaci termelőktől vásárolt természetbeni társadalmi transzferek

6

Állóeszközök értékcsökkenése

7

Befizetett termelési adók mínusz kapott támogatások

8

Nettó működési eredmény

9

Árbevétel

10 = [1A.20]

Tájékoztató adat

Változatlan áras végső fogyasztási kiadás

11

HIÁNY-ADÓSSÁG ÁTVEZETÉSI STATISZTIKÁK

2A.   táblázat

Kategória

Szám és lineáris kapcsolat

Hiány (–) vagy többlet (+)

1=[1A.1]

Pénzügyi és nem pénzügyi számlák közötti kiigazítások

2 = 1 – 3

Pénzügyi eszközökkel és kötelezettségekkel végzett nettó gazdasági műveletek

3 = 4 – 15

Tranzakciók pénzügyi eszközökkel (konszolidált)

4 = 5 + 6 + 7 + 8 + 9 + 13

Tranzakciók készpénzzel és betétekkel

5

Tranzakciók részvényeken kívüli értékpapírokkal – rövid és hosszú lejáratú értékpapírok

6

Tranzakciók pénzügyi származtatott ügyletekkel

7

Tranzakciók hitelekkel

8

Tranzakciók részvényekkel és egyéb tulajdonosi követelésekkel

9

Privatizációk

10

Tőkeinjekciók

11

Egyéb

12

Tranzakciók egyéb pénzügyi eszközökkel

13

amelyből eredményszemléletű adóbevételek mínusz pénzforgalmi szemléletű adóbevételek

14

Tranzakciók pénzügyi eszközökkel (konszolidált)

15 = 16 + 17 + 18 + 19 + 20 + 22

Tranzakciók készpénzzel és betétekkel

16

Tranzakciók nem részvény értékpapírokkal – rövid lejáratú értékpapírok

17

Tranzakciók nem részvény értékpapírokkal – hosszú lejáratú értékpapírok

18

Tranzakciók pénzügyi származtatott ügyletekkel

19

Tranzakciók hitelekkel

20

amelyből központi banki hitelek

21

Tranzakciók egyéb kötelezettségekkel

22

Tranzakciók pénzügyi eszközökkel (konszolidált)

= államháztartás bruttó finanszírozási igénye (GGBR)

23 = 16 + 17 + 18 + 20

23 = 25 + 26 + 27

23 = 2 – 1 + 4 – 19 – 22

Tranzakciók hosszú lejáratú adósságinstrumentumokkal

24

Tranzakciók nemzeti fizetőeszközben nyilvántartott adósságinstrumentumokkal

25

Tranzakciók részt vevő külföldi fizetőeszközben nyilvántartott adósságinstrumentumokkal  (2)

26

Tranzakciók nem részt vevő külföldi fizetőeszközben nyilvántartott adósságinstrumentumokkal

27

Egyéb állományváltozások

28 = 29 + 32

Adósság átértékelési változása

29 = 30 + 31

Devizatartási nyereség és veszteség

30

Egyéb átértékelési hatások – névérték

31

Az adósságállomány egyéb volumenváltozásai

32

Adósságváltozás

33 = 23 + 28

33 = 2 – 1 + 4 – 19 – 22 + 28


2B.   táblázat

Kategória

Szám és lineáris kapcsolat

Tranzakciók adósságinstrumentumokkal – nem konszolidált

1 = 2 + 3 + 4 + 5 + 6

Tranzakciók készpénzzel és betétekkel (kötelezettségek) – nem konszolidált

2

Tranzakciók rövid lejáratú értékpapírokkal (kötelezettségek) – nem konszolidált

3

Tranzakciók hosszú lejáratú értékpapírokkal (kötelezettségek) – nem konszolidált

4

Tranzakciók központi banki hitelekkel

5

Tranzakciók egyéb hitelekkel (kötelezettségek) – nem konszolidált

6

Konszolidáló tranzakciók

7 = 8 + 9 + 10 + 11

Konszolidáló tranzakciók – készpénz és betétek

8 = 2 – [2A.16]

Konszolidáló tranzakciók – rövid lejáratú értékpapírok

9 = 3 – [2A.17]

Konszolidáló tranzakciók – hosszú lejáratú értékpapírok

10 = 4 – [2A.18]

Konszolidáló tranzakciók – hitelek

11 = 6 – [2A.20] – [2A.21]

ADÓSSÁGSTATISZTIKÁK

3A.   táblázat

Kategória

Szám és lineáris kapcsolat

Adósság

1 = 2 + 3 + 4 + 5 + 6

= 7 + 12 = 13 + 14 + 15

= 16 + 17 = 19 + 20 + 22

= 24 + 25 + 26 + 27

Adósság – készpénz és betétek (kötelezettségek)

2

Adósság – rövid lejáratú értékpapírok (kötelezettségek)

3

Adósság – hosszú lejáratú értékpapírok (kötelezettségek)

4

Adósság – központi banki hitelek (kötelezettségek)

5

Adósság – egyéb hitelek (kötelezettségek)

6

A tagállam rezidensei által tartott adósság

7 = 8 + 9 + 10 + 11

Központi bank által tartott adósság

8

Egyéb monetáris pénzügyi intézmény által tartott adósság

9

Egyéb pénzügyi intézmény által tartott adósság

10

A tagállam más rezidensei által tartott adósság

11

A tagállam nem rezidensei által tartott adósság

12

Nemzeti fizetőeszközben nyilvántartott adósság

13

Részt vevő külföldi fizetőeszközben nyilvántartott adósság

14

Nem részt vevő külföldi fizetőeszközben nyilvántartott adósság

15

Rövidlejáratú adósság

16

Hosszú lejáratú adósság

17

amelyből változó kamatozású

18

Adósság legfeljebb egyéves hátralevő futamidővel

19

Adósság egy évet meghaladó és legfeljebb ötéves hátralevő futamidővel

20

amelyből változó kamatozású

21

Adósság öt évet meghaladó hátralevő futamidővel

22

amelyből változó kamatozású

23

Központi kormányzat adósságkomponens

24 = [3B.7] – [3B.15]

Tartományi kormányzat adósságkomponens

25 = [3B.9] – [3B.16]

Helyi önkormányzat adósságkomponens

26 = [3B.11] – [3B.17]

Társadalombiztosítás adósságkomponens

27 = [3B.13] – [3B.18]

Tájékoztató adatok

Adósság átlagos hátralevő futamideje

28

Adósság – kamatszelvény nélküli kötvények

29


3B.   táblázat

Kategória

Szám és lineáris kapcsolat

Adósság (nem konszolidált)

1 = 7 + 9 + 11 + 13

Konszolidáló elemek

2 = 3 + 4 + 5 + 6 = 8 + 10 + 12 + 14

= 15 + 16 + 17 + 18

Konszolidáló elemek – készpénz és betétek

3

Konszolidáló elemek – rövid lejáratú értékpapírok

4

Konszolidáló elemek – hosszú lejáratú értékpapírok

5

Konszolidáló elemek – hitelek

6

Központi kormányzat által kibocsátott adósság

7

amelyből egyéb kormányzati alszektor által tartott

8

Tartományi kormányzat által kibocsátott adósság

9

amelyből egyéb kormányzati alszektor által tartott

10

Helyi önkormányzatok által kibocsátott adósság

11

amelyből egyéb kormányzati alszektor által tartott

12

Társadalombiztosítási alapok által kibocsátott adósság

13

amelyből egyéb kormányzati alszektor által tartott

14

Tájékoztató adatok

Egyéb kormányzati alszektorokba tartozó szervek által kibocsátott, a központi kormányzat által tartott adósságállomány

15

Egyéb kormányzati alszektorokba tartozó szervek által kibocsátott, a tartományi kormányzat által tartott adósságállomány

16

Egyéb kormányzati alszektorokba tartozó szervek által kibocsátott, a helyi önkormányzatok által tartott adósságállomány

17

Egyéb kormányzati alszektorokba tartozó szervek által kibocsátott, a társadalombiztosítási alapok által tartott adósságállomány

18”


(1)  [x.y] az x táblázat y kategóriaszámára utal.

(2)  A tagállam részt vevő tagállammá válását megelőző évekre kell jelenteni.


II. MELLÉKLET

„II. MELLÉKLET

MÓDSZERTANI FOGALOMMEGHATÁROZÁSOK

1.   Módszertani hivatkozások

Az I. mellékletben részletezett kategóriák nagy része az ESA 95 A mellékletére és/vagy az 1993. november 22-i 3605/93/EK tanácsi rendeletre való hivatkozással került meghatározásra (1). Ezen iránymutatás 1. cikke kiegészítő módszertani fogalommeghatározásokat tartalmaz. A szektorokra és alszektorokra utaló kódokat különösen az alábbi táblázat részletezi.

Szektorok és alszektorok az ESA 95-ben

 

 

Állami

Nemzeti magán

Külföldi ellenőrzésű

Teljes gazdaság

S.1

 

 

 

Nem pénzügyi vállalatok

S.11

S.11001

S.11002

S.11003

Pénzügyi vállalatok

S.12

 

 

 

Központi bank

S.121

 

 

 

Egyéb monetáris-pénzügyi intézmények

S.122

S.12201

S.12202

S.12203

Egyéb pénzügyi közvetítők, kivéve biztosítótársaságok és nyugdíjalapok

S.123

S.12301

S.12302

S.12303

Pénzügyi kiegészítő tevékenységet végzők

S.124

S.12401

S.12402

S.12403

Biztosítótársaságok és nyugdíjalapok

S.125

S.12501

S.12502

S.12503

Központi kormányzat

S.13

 

 

 

Tartományi kormányzat

S.1311

 

 

 

Tartományi kormányzat

S.1312

 

 

 

Helyi önkormányzatok

S.1313

 

 

 

Társadalombiztosítási alapok

S.1314

 

 

 

Háztartások

S.14

 

 

 

Háztartásokat segítő nonprofit intézmények

S.15

 

 

 

Külföld

S.2

 

 

 

Az EU

S.21

 

 

 

EU-tagállamok

S.211

 

 

 

Az EU intézményei

S.212

 

 

 

Harmadik országok és nemzetközi szervezetek

S.22

 

 

 

2.   A kategóriák meghatározása (2)

1A.   táblázat

1.

Hiány (–) vagy többlet (+) [1A.1] egyenlő: az S.13 nettó hitelnyújtása (+)/nettó hitelfelvétele (–) (B.9).

2.

Központi kormányzat hiánya (–) vagy többlete (+) [1A.2] egyenlő: az S.1311 nettó hitelnyújtása (+)/nettó hitelfelvétele (–) (B.9).

3.

Tartományi kormányzat hiánya (–) vagy többlete (+) [1A.3] egyenlő: az S.1312 nettó hitelnyújtása (+)/nettó hitelfelvétele (–) (B.9).

4.

Helyi önkormányzatok hiánya (–) vagy többlete (+) [1A.4] egyenlő: az S.1313 nettó hitelnyújtása (+)/nettó hitelfelvétele (–) (B.9).

5.

Társadalombiztosítási alapok hiánya (–) vagy többlete (+) [1A.5] egyenlő: az S.1314 nettó hitelnyújtása (+)/nettó hitelfelvétele (–) (B.9).

6.

Elsődleges hiány (–) vagy többlet (+) [1A.6] egyenlő: hiány (–) vagy többlet (+) [1A.1], plusz fizetett kamat [1A.26].

7.

Teljes bevétel [1A.7] egyenlő: folyó bevétel [1A.9], plusz tőkebevétel [1A.31].

8.

Teljes kiadás [1A.8] egyenlő: folyó kiadások [1A.21], plusz tőkekiadás [1A.33].

9.

Folyó bevétel [1A.9] egyenlő: közvetlen adók [1A.10], plusz közvetett adók [1A.13], plusz társadalombiztosítási hozzájárulások [1A.15], plusz egyéb folyó bevétel [1A.18], plusz árbevétel [1A.20].

10.

Közvetlen adók [1A.10] egyenlő: folyó jövedelem-, vagyon- stb. adók (D.5), az S.13 forrásai között nyilvántartva.

11.

Közvetlen adók, amelyből vállalkozások által fizetett [1A.11] egyenlő: folyó jövedelem-, vagyon- stb. adók (D.5), az S.13 forrásai és az S.11 és S.12 felhasználásai között nyilvántartva.

12.

Közvetlen adók, amelyből háztartások által fizetett [1A.12] egyenlő: folyó jövedelem-, vagyon- stb. adók (D.5), az S.13 forrásai és az S.14 felhasználásai között nyilvántartva.

13.

Közvetett adók [1A.13] egyenlő: termelési és importadók (D.2), az S.13 forrásai között nyilvántartva, plusz az EU költségvetésébe fizetett közvetett adók [1B.2].

14.

Közvetett adók, amelyből hozzáadottérték-adó (héa) [1A.14] egyenlő: hozzáadottérték-típusú adók (héa) (D.211), az S.13 és az S.212 forrásai között nyilvántartva.

15.

Társadalombiztosítási hozzájárulások [1A.15] egyenlő: társadalombiztosítási hozzájárulások (D.61), az S.13 forrásai között nyilvántartva.

16.

Társadalombiztosítási hozzájárulások, amelyből a munkáltatók által fizetett tényleges társadalombiztosítási hozzájárulások [1A.16] egyenlő: munkáltatók tényleges társadalombiztosítási hozzájárulásai (D.6111), az S.13 forrásai között nyilvántartva.

17.

Társadalombiztosítási hozzájárulások, amelyből a munkavállalók által fizetett tényleges társadalombiztosítási hozzájárulások [1A.17] egyenlő: munkavállalók társadalombiztosítási hozzájárulásai (D.6112), az S.13 forrásai között nyilvántartva.

18.

Egyéb folyó bevétel [1A.18] egyenlő: tulajdonosi jövedelem (D.4), nem életbiztosításból eredő követelések (D.72), nemzetközi együttműködéssel kapcsolatos tranzakciók (D.74) és egyéb folyó transzferek (D.75), az S.13 forrásai között nyilvántartva, kivéve az S.13 forrásai között nyilvántartott kamatot (D.41), amely az S.13 felhasználásaként is szerepel, plusz egyéb kapott termelési támogatások (D.39), amelyek az S.13 felhasználásai, mínusz az EU költségvetése által a kormányzatnak fizetett folyó transzferek [1B.10], plusz az EU költségvetéséből való nettó részesedés [1B.14], ha pozitív.

19.

Egyéb folyó bevétel, amelyből kapott kamatok [1A.19] egyenlő: kamat (D.41), az S.13 forrásai, valamint az S.13 kivételével valamennyi szektor felhasználásai között nyilvántartva.

20.

Árbevétel [1A.20] egyenlő: piaci kibocsátás (P.11), plusz saját végső felhasználási célú kibocsátás (P.12), plusz egyéb nem piaci kibocsátású kifizetések (P.131), az S.13 forrásai között nyilvántartva.

21.

Folyó kiadások [1A.21] egyenlő: folyó transzferek [1A.22], plusz fizetett kamat [1A.26], plusz munkavállalói jövedelem [1A.27], plusz folyó termelőfelhasználás [1A.29].

22.

Folyó transzferek [1A.22] egyenlő: szociális kifizetések [1A.23], plusz támogatások [1A.24], plusz egyéb fizetett folyó transzferek [1A.25].

23.

Szociális kifizetések [1A.23] egyenlő: természetbeni társadalmi transzfereken kívüli szociális juttatások (D.62), plusz a piaci szolgáltatókon keresztül a háztartásoknak nyújtott termékek költségével kapcsolatos természetbeni társadalmi transzfer (D.6311 + D.63121 + D.63131), az S.13 felhasználásai között nyilvántartva, plusz egyéb folyó transzferek (D.75), az S.13 felhasználásai és az S.15 forrásai között nyilvántartva.

24.

Fizetett támogatások [1A.24] egyenlő: támogatások (D.3), az S.13 forrásai között nyilvántartva, plusz az EU költségvetése által a nemzeti rezidenseknek fizetett támogatások [1B.9].

25.

Egyéb fizetett folyó transzferek [1A.25] egyenlő: folyó jövedelem-, vagyon- stb. adók (D.5), egyéb termelési adók (D.29), tulajdonosi jövedelem (D.4) kivéve kamat (D.41), nettó nem életbiztosítási díjak (D.71), nemzetközi együttműködéssel kapcsolatos tranzakciók (D.74), az S.13 felhasználásai között nyilvántartva, és egyéb folyó transzferek (D.75), az S.13 felhasználásai és az S.15 kivételével valamennyi szektor forrásai között nyilvántartva, mínusz a kormányzat által az EU költségvetésébe fizetett folyó transzferek (D.74 és D.75) [1B.4 és 1B.5], mínusz az EU költségvetéséből való nettó részesedés [1B.14], ha negatív.

26.

Fizetett kamat [1A.26] egyenlő: kamat (D.41), az S.13 felhasználásai és az S.13 kívüli valamennyi szektor forrásai között nyilvántartva.

27.

Munkavállalói jövedelem [1A.27] egyenlő: munkavállalói jövedelem (D.1), az S.13 felhasználásai között nyilvántartva.

28.

Munkavállalói jövedelem, amelyből bérek és keresetek [1A.28] egyenlő: bérek és keresetek (D.11), az S.13 felhasználásai között nyilvántartva.

29.

Folyó termelőfelhasználás [1A.29] egyenlő: folyó termelőfelhasználás (P.2), az S.13 felhasználásai között nyilvántartva.

30.

Bruttó megtakarítás [1A.30] egyenlő: folyó bevétel [1A.9], mínusz folyó kiadások [1A.21].

31.

Tőkebevétel [1A.31] egyenlő: kapott tőketranszferek (D.9), az S.13 kötelezettségeinek és nettó értéke változásai között, illetve az S.13 kivételével valamennyi szektor által fizetett tőketranszferként nyilvántartva, mínusz az EU költségvetése által a kormányzatnak fizetett tőketranszferek [1B.12].

32.

Tőkebevétel, amelyből tőkeadók [1A.32] egyenlő: tőkeadók (D.91), az S.13 kötelezettségei és nettó értékének változásai között nyilvántartva.

33.

Tőkekiadás [1A.33] egyenlő: beruházás [1A.34], plusz nem pénzügyi eszközök egyéb nettó beszerzése [1A.35], plusz fizetett tőketranszferek [1A.36].

34.

Beruházás [1A.34] egyenlő: bruttó állóeszköz-felhalmozás (P.51), az S.13 eszközeinek változásai között nyilvántartva.

35.

Nem pénzügyi eszközök egyéb nettó beszerzése [1A.35] egyenlő: készletváltozások (P.52), értéktárgyak beszerzésének és eladásának egyenlege (P.53) és a nem termelt nem pénzügyi eszközök beszerzésének és eladásának egyenlege (K.2), az S.13 eszközeinek változásai között nyilvántartva.

36.

Fizetett tőketranszferek [1A.36] egyenlő: fizetett tőketranszferek (D.9), az S.13 kötelezettségei és nettó értékének változásai között, illetve az S.13 kivételével valamennyi szektor által kapott tőketranszferként nyilvántartva, plusz az EU költségvetése által a nem kormányzati szerveknek fizetett tőketranszferek [1B.13], mínusz a kormányzat által az EU költségvetésébe fizetett tőketranszferek [1B.7].

37.

Túlzott hiány esetén követendő eljárásból eredő (EDP) hiány (–) vagy többlet (+) [1A.37] egyenlő: az S.13 EDP nettó hitelnyújtása (+)/nettó hitelfelvétele (–) (EDPB.9).

38.

EDP fizetett kamat [1A.38] egyenlő: EDP kamat (EDP D.41), az S.13 felhasználásai és az S.13 kivételével valamennyi szektor forrásai között nyilvántartva.

39.

Nemzetközi mobil távközlési rendszerek (universal mobile telecommunication systems – UMTS) engedélyek értékesítéséből befolyt összeg [1A.39] egyenlő: a harmadik generációs mobiltelefon-engedélyek értékesítéséből befolyt összeg, amelyet az Eurostat a mobiltelefon-engedélyek elosztásáról szóló határozata szerint a nem pénzügyi eszközök között tartanak nyilván.

40.

Tényleges társadalombiztosítási hozzájárulások [1A.40] egyenlő: tényleges társadalombiztosítási hozzájárulások (D.611), az S.13 forrásai között nyilvántartva.

41.

Természetbeni társadalmi transzfereken kívüli szociális juttatások [1A.41] egyenlő: természetbeni társadalmi transzfereken kívüli szociális juttatások (D.62), az S.13 felhasználásai között nyilvántartva.

42.

Bruttó hazai termék [1A.42] egyenlő: piaci áron számított bruttó hazai termék (B.1*g).

43.

Változatlan áras bruttó hazai termék [1A.43] egyenlő: változatlan áras bruttó hazai termék (B.1*g).

44.

Változatlan áras kormányzati beruházás [1A.44] egyenlő: változatlan áras, bruttó állóeszköz felhalmozás (P.51), az S.13 eszközeinek változásai között nyilvántartva.

1B.   táblázat

1.

Tagállami befizetések az EU költségvetésébe [1B.1] egyenlő: az EU költségvetésébe fizetett közvetett adók, plusz a kormányzat által az EU költségvetésébe fizetett nemzetközi együttműködéssel kapcsolatos tranzakciók (D.74) [1B.4], plusz a kormányzat által az EU költségvetésébe fizetett egyéb folyó transzferek (D.75) [1B.5], plusz a kormányzat által az EU költségvetésébe fizetett tőketranszferek (D.9) [1B.7].

2.

Az EU költségvetésébe fizetett közvetett adók [1B.2] egyenlő: termelési és importadók (D.2), az S.212 forrásai között nyilvántartva.

3.

Közvetett adók, amelyből az EU költségvetésébe fizetett hozzáadottérték-adó (héa) [1B.3] egyenlő: hozzáadottérték-típusú adók (héa) (D.211), az S.212 forrásai között nyilvántartva.

4.

A kormányzat által az EU költségvetésébe fizetett nemzetközi együttműködéssel kapcsolatos tranzakciók [1B.4] egyenlő: nemzetközi együttműködéssel kapcsolatos tranzakciók (D.74), az S.212 forrásai és az S.13 felhasználásai között nyilvántartva.

5.

A kormányzat által az EU költségvetésébe fizetett egyéb folyó transzferek [1B.5] egyenlő: egyéb folyó transzferek (D.75), az S.212 forrásai és az S.13 felhasználásai között nyilvántartva.

6.

A kormányzat által az EU költségvetésébe fizetett egyéb folyó transzferek, amelyből az EK negyedik saját forrása [1B.6] egyenlő: a bruttó nemzeti termék (GNP) alapú negyedik saját forrás (ESA 95 4 138 bekezdése), az S.212 forrásai és az S.13 felhasználásai között egyéb folyó transzferekként nyilvántartva (D.75).

7.

A kormányzat által az EU költségvetésébe fizetett tőketranszferek [1B.7] egyenlő: fizetett tőketranszferek (D.9), az S.13 kötelezettségeinek és nettó értéke változásai között, illetve az S.212 által kapott tőketranszferként nyilvántartva.

8.

Az EU kiadásai a tagállamban [1B.8] egyenlő: az EU költségvetése által fizetett támogatások (D.3) [1B.9], plusz az EU költségvetése által a kormányzatnak fizetett folyó transzferek (D.7) [1B.10], plusz az EU költségvetése által a nem kormányzati szerveknek fizetett, folyó transzferek (D.7) [1B.11], plusz az EU költségvetése által a kormányzatnak fizetett tőketranszferek (D.9) [1B.12], plusz az EU költségvetése által a nem kormányzati szerveknek fizetett tőketranszferek (D.9) [1B.13].

9.

Az EU költségvetése által fizetett támogatások [1B.9] egyenlő: támogatások (D.3), az S.212 forrásai között nyilvántartva.

10.

Az EU költségvetése által a kormányzatnak fizetett folyó transzferek [1B.10] egyenlő: folyó nemzetközi együttműködéssel kapcsolatos tranzakciók (D.74) és egyéb folyó transzferek (D.75), az S.13 forrásai és az S.212 felhasználásai között nyilvántartva.

11.

Az EU költségvetése által a nem kormányzati szerveknek fizetett folyó transzferek [1B.11] egyenlő: egyéb folyó transzferek (D.75), az S.212 felhasználásai és az S.13 kivételével valamennyi szektor forrásai között nyilvántartva.

12.

EU költségvetése által a kormányzatnak fizetett tőketranszferek [1B.12] egyenlő: kapott tőketranszferek (D.9), az S.13 kötelezettségeinek és nettó értéke változásai között, illetve az S.212 eszközeinek változásai között nyilvántartva.

13.

Az EU költségvetése által a nem kormányzati szerveknek fizetett tőketranszferek [1B.13] egyenlő: fizetett tőketranszferek (D.9), az S.212 eszközeinek változásai és S.13 kivételével valamennyi szektor kötelezettségeinek és nettó értéke változásai között nyilvántartva.

14.

Az EU költségvetéséből való nettó részesedés [1B.14] egyenlő: a kormányzatnak, plusz a nem kormányzati szerveknek az EU költségvetéséből való nettó részesedésével.

15.

Saját források beszedési költségei [1B.15] az S.13 forrásai között nyilvántartott, piaci kibocsátás (P.11) azon része, amely a saját forrásoknak az EU költségvetése által fizetett beszedési költsége.

1C.   táblázat

1.

Végső fogyasztási kiadás [1C.1] egyenlő: végső fogyasztási kiadás (P.3), az S.13 felhasználásai között nyilvántartva.

2.

Egyéni fogyasztási kiadás [1C.2] egyenlő: egyéni fogyasztási kiadás (P.31), az S.13 felhasználásai között nyilvántartva.

3.

Kollektív fogyasztási kiadás [1C.3] egyenlő: kollektív fogyasztási kiadás (P.32), az S.13 felhasználásai között nyilvántartva.

4.

Munkavállalói jövedelem [1C.4] egyenlő: [1A.27].

5.

Folyó termelőfelhasználás [1C.5] egyenlő: [1A.29].

6.

Piaci termelőktől vásárolt természetbeni társadalmi transzferek [1C.6] egyenlő: a piaci szolgáltatókon keresztül a háztartásoknak nyújtott termékek költségével kapcsolatos természetbeni társadalmi transzfer (D.6311 + D.63121 + D.63131), az S.13 felhasználásai között nyilvántartva.

7.

Állóeszközök értékcsökkenése [1C.7] egyenlő: állóeszközök értékcsökkenése (K.1), az S.13 kötelezettségeinek és nettó értéke változásai között nyilvántartva.

8.

Befizetett termelési adók mínusz kapott támogatások [1C.8] egyenlő: egyéb befizetett termelési adók (D.29), az S.13 felhasználásai között nyilvántartva, mínusz egyéb kapott termelési támogatások (D.39), az S.13 felhasználásai között nyilvántartva.

9.

Nettó működési eredmény [1C.9] egyenlő: az S.13 nettó működési eredménye (B.2n).

10.

Árbevétel [1C.10] egyenlő: [1A.20].

11.

Változatlan áras végső fogyasztási kiadás [1C.11] egyenlő: végső fogyasztási kiadás (P.3), az S.13 felhasználásai között változatlan árakon nyilvántartva.

2A.   táblázat

1.

Hiány (–) vagy többlet (+) [2A.1] egyenlő: [1A.1].

2.

Eltérés a pénzügyi és nem pénzügyi számlák között [2A.2] egyenlő: hiány (–) vagy többlet (+) [2A.1], mínusz nettó tranzakciók pénzügyi eszközökkel és kötelezettségekkel [2A.3].

3.

Nettó tranzakciók pénzügyi eszközökkel és kötelezettségekkel [2A.3] egyenlő: pénzügyi eszközök nettó beszerzésével kapcsolatos tranzakciók [2A.4], mínusz nettó tranzakciók kötelezettségekkel [2A.15].

4.

Tranzakciók pénzügyi eszközökkel [2A.4] egyenlő: tranzakciók készpénzzel és betétekkel (F.2) [2A.5], tranzakciók részvényeken kívüli értékpapírokkal (F.33) [2A.6], tranzakciók pénzügyi származtatott ügyletekkel (F.34) [2A.7], tranzakciók hitelekkel (F.4) [2A.8], tranzakciók részvényekkel és egyéb tulajdonosi követelésekkel (F.5) [2A.9] és tranzakciók egyéb pénzügyi eszközökkel [2A.13], az S.13 eszközeinek változásai és az S.13 kivételével valamennyi szektor kötelezettségeinek és nettó értéke változásai között nyilvántartva.

5.

Tranzakciók készpénzzel és betétekkel (eszközök) [2A.5] egyenlő: a készpénz és betétek nettó beszerzése (F.2) az S.13 eszközeinek változásai és az S.13 kivételével valamennyi szektor kötelezettségeinek és nettó értéke változásai között nyilvántartva.

6.

Tranzakciók részvényeken kívüli értékpapírokkal – rövid és hosszú lejáratú értékpapírok (eszközök) [2A.6] egyenlő: részvényeken kívüli értékpapírok nettó beszerzése a pénzügyi származtatott ügyletek kivételével (F.33), az S.13 eszközeinek változásai és az S.13 kivételével valamennyi szektor kötelezettségeinek és nettó értéke változásai között nyilvántartva.

7.

Tranzakciók pénzügyi származtatott ügyletekkel (eszközök) [2A.7] egyenlő: a pénzügyi származtatott ügyletekkel kapcsolatos nettó kifizetések (F.34), az S.13 eszközeinek változásai és az S.13 kivételével valamennyi szektor kötelezettségeinek és nettó értéke változásai között nyilvántartva.

8.

Tranzakciók hitelekkel (eszközök) [2A.8] egyenlő: a kormányzat által ajánlott új hitelek (F.4), a kormányzatnak visszafizetett összeg levonásával, az S.13 eszközeinek változásai és az S.13 kivételével valamennyi szektor kötelezettségeinek és nettó értéke változásai között nyilvántartva.

9.

Tranzakciók részvényekkel és egyéb tulajdonosi követelésekkel (eszközök) [2A.9] egyenlő: részvények és egyéb tulajdonosi követelések nettó beszerzése (F.5), az S.13 eszközeinek változásai között nyilvántartva.

10.

Privatizáció (nettó) [2A.10] egyenlő: tranzakciók részvényekkel és egyéb tulajdonosi követelésekkel (F.5), az S.13 eszközeinek változásai és az S.11 vagy S.12 kötelezettségeinek vagy nettó értéke változásai között nyilvántartva, amelyeket az adós feletti irányítás feladásakor vagy megszerzésekor végez az S.13 (ESA 95 2.26 bekezdés) (3); az ilyen tranzakciókat az S.13 közvetlenül elvégezheti az adós vagy egy másik hitelező szervvel.

11.

Tőkeinjekciók (nettó) [2A.11] egyenlő: tranzakciók részvényekkel és egyéb tulajdonosi követelésekkel (F.5), az S.13 eszközeinek változásai és az S.11 vagy S.12 kötelezettségeinek vagy nettó értéke változásai között nyilvántartva, amelyeket az S.13 nem az adós feletti irányítás feladásakor vagy megszerzésekor végez, és azt az S.13 közvetlenül az adós szervvel végzi.

12.

Egyéb [2A.12] egyenlő: tranzakciók részvényekkel és egyéb tulajdonosi követelésekkel (F.5), az S.13 eszközeinek változásai és az S.11, S.12 vagy S.14 kötelezettségeinek vagy nettó értéke változásai között nyilvántartva, amelyet az S.13 nem az adós feletti irányítás feladásakor vagy megszerzésekor végez, és azt az S.13 közvetlenül nem az adóssal, hanem egy másik hitelezővel végzi.

13.

Tranzakciók egyéb pénzügyi eszközökkel [2A.13] egyenlő: a monetáris arany és a különleges lehívási jogok nettó beszerzése (F.1), az S.13 eszközeinek változásai között nyilvántartva, a biztosítástechnikai tartalékok nettó beszerzése (F.6) és egyéb követelések számlák (F.7), az S.13 eszközeinek változásai és az S.13 kivételével valamennyi szektor kötelezettségeinek és nettó értéke változásai között nyilvántartva.

14.

Tranzakciók egyéb pénzügyi eszközökkel, amelyből eredményszemléletű adóbevételek mínusz pénzforgalmi szemléletű adóbevételek [2A.14] egyenlő: az egyéb követelések és kötelezettségek számlák azon része (F.7 eszközök), amelyek a D2, D5, D6 és D91 kategóriákban nyilvántartott adókkal és társadalombiztosítási hozzájárulásokkal kapcsolatosak, mínusz az adók ténylegesen beszedett összege, az S.13 eszközeinek változásai és az S.13 kivételével valamennyi szektor kötelezettségeinek és nettó értéke változásai között nyilvántartva.

15.

Tranzakciók kötelezettségekkel (konszolidált) [2A.15] egyenlő: tranzakciók készpénzzel és betétekkel (F.2) [2A.16], tranzakciók rövid lejáratú értékpapírokkal (F.331) [2A.17], tranzakciók hosszú lejáratú értékpapírokkal (F.332) [2A.18], tranzakciók pénzügyi származtatott ügyletekkel (F.34) [2A.19], tranzakciók hitelekkel (F.4) [2A.20] és tranzakciók egyéb kötelezettségekkel [2A.22], az S.13 kötelezettségeinek és nettó értéke változásai és az S.13 kivételével valamennyi szektor eszközeinek változásai között nyilvántartva.

16.

Tranzakciók készpénzzel és betétekkel (kötelezettségek) [2A.16] egyenlő: a készpénz és betétek nettó beszerzése (F.2) az S.13 kötelezettségeinek és nettó értéke változásai és az S.13 kivételével valamennyi szektor eszközeinek változásai között nyilvántartva.

17.

Tranzakciók részvényeken kívüli értékpapírokkal – rövid lejáratú értékpapírok (kötelezettségek) [2A.17] egyenlő: a részvényeken kívüli értékpapírok nettó beszerzése a pénzügyi származtatott ügyletek kivételével, amelyeknek eredeti futamideje legfeljebb egyéves (F.331), az S.13 kötelezettségeinek és nettó értéke változásai és az S.13 kivételével valamennyi szektor eszközeinek változásai között nyilvántartva.

18.

Tranzakciók részvényeken kívüli értékpapírokkal – hosszú lejáratú értékpapírok (kötelezettségek) [2A.18] a részvényeken kívüli értékpapírok nettó beszerzése a pénzügyi származtatott ügyletek kivételével, amelyeknek eredeti futamideje egy évnél hosszabb (F.332), az S.13 kötelezettségeinek és nettó értéke változásai és az S.13 kivételével valamennyi szektor eszközeinek változásai között nyilvántartva.

19.

Tranzakciók pénzügyi származtatott ügyletekkel (kötelezettségek) [2A.19] egyenlő: a pénzügyi származtatott ügyletekkel kapcsolatos nettó bevételek (F.34) az S.13 kötelezettségeinek és nettó értéke változásai és az S.13 kivételével valamennyi szektor eszközeinek változásai között nyilvántartva.

20.

Tranzakciók hitelekkel (kötelezettségek) [2A.20] egyenlő: felvett új hitelek (F.4), meglévő hitelek visszafizetett összegének levonásával, az S.13 kötelezettségeinek és nettó értéke változásai és az S.13 kivételével valamennyi szektor eszközeinek változásai között nyilvántartva.

21.

Tranzakciók hitelekkel, amelyből központi banki hitelek [2A.21] egyenlő: tranzakciók hitelekkel (F.4) az S.13 kötelezettségeinek és nettó értéke változásai és az S.121 kivételével valamennyi szektor eszközeinek változásai között nyilvántartva.

22.

Tranzakciók egyéb kötelezettségekkel [2A.22] egyenlő: a biztosítástechnikai tartalékok (F.6) és kötelezettségek számlák (F.7) nettó kötelezettségei, az S.13 kötelezettségeinek és nettó értéke változásai és az S.13 kivételével valamennyi szektor eszközeinek változásai között nyilvántartva.

23.

Tranzakciók adósságinstrumentumokkal (konszolidált) [2A.23] egyenlő: nettó kötelezettségek készpénzben és betétekben (F.2) [2A.16], a részvényeken kívüli értékpapírok a származtatott ügyletek kivételével, [2A.17 és 2A.18] (F.33), és hitelek (F.4) [2A.20]. Azonos az államháztartás finanszírozási igényével (GGBR).

24.

Tranzakciók hosszú lejáratú adósságinstrumentumokkal [2A.24] egyenlő: a nettó kötelezettségek adósságinstrumentumokkal [2A.23], amelyeknek eredeti futamideje egy évnél hosszabb.

25.

Tranzakciók nemzeti fizetőeszközben nyilvántartott adósságinstrumentumokkal [2A.25] egyenlő: nettó kötelezettségek adósságinstrumentumokkal [2A.23], a tagállam törvényes fizetőeszközében nyilvántartva.

26.

Tranzakciók részt vevő külföldi fizetőeszközben nyilvántartott adósságinstrumentumokkal [2A.26] egyenlő: nettó kötelezettségek az ECU-ban nyilvántartott adósságinstrumentumokkal [2A.23], plusz – azt megelőzően, hogy a tagállam bevezette az eurót – euróban nyilvántartott adósságinstrumentumok, plusz egy részt vevő tagállam törvényes fizetőeszközében azt megelőzően nyilvántartott adósságinstrumentumok, hogy az részt vevő tagállammá vált. Nem tartozik ide a nemzeti fizetőeszköz [2A.25].

27.

Tranzakciók nem részt vevő külföldi fizetőeszközben nyilvántartott adósságinstrumentumokkal [2A.27] egyenlő: nettó kötelezettségek adósságinstrumentumokkal [2A.23], kivéve a [2A.25] vagy a [2A.26] kategóriákat.

28.

Egyéb állományváltozások [2A.28] egyenlő: adósság átértékelési változásai [2A.29], plusz az adósságállomány egyéb volumenváltozásai [2A.32].

29.

Adósság átértékelési változásai [2A.29] egyenlő: devizatartási nyereség és veszteség [2A.30], plusz egyéb átértékelési hatások – névérték [2A.31].

30.

Devizatartási nyereség és veszteség [2A.30] egyenlő: az adósságállomány (amelynek értéke megváltozik nemzeti fizetőeszközbe való átváltáskor az átváltási árfolyam változásai miatt) névleges nyereségei/veszteségei (K.11) [3A.1].

31.

Egyéb átértékelési hatások – névérték [2A.31] egyenlő: adósságváltozás [2A.33], mínusz tranzakciók adósságinstrumentumokkal [2A.23], mínusz devizatartási nyereség és veszteség [2.30], mínusz adósságállomány egyéb volumenváltozásai [2A.32].

32.

Az adósságállomány egyéb volumenváltozásai [2A.32] egyenlő: egyéb volumenváltozások (K.7, K.8, K.10 és K.12) kötelezettségekben, amelyeket vagy készpénzként és betétekként (AF.2), részvényeken kívüli értékpapírokként a pénzügyi származtatott ügyletek kivételével (AF.33), vagy nem az S.13 eszközei közé tartozó hitelekként (AF.4) tartanak nyilván.

33.

Adósságváltozás [2A.33] egyenlő: adósság [3A.1] a t. évben, mínusz adósság [3A.1] a t–1. évben.

2B.   táblázat

1.

Tranzakciók adósságinstrumentumokkal – nem konszolidált [2B.1] egyenlő: tranzakciók készpénzzel és betétekkel (kötelezettségek) – nem konszolidált [2B.2], plusz tranzakciók rövid lejáratú értékpapírokkal (kötelezettségek) – nem konszolidált [2B.3], tranzakciók hosszú lejáratú értékpapírokkal (kötelezettségek) – nem konszolidált [2B.4], plusz tranzakciók központi bank hitelekkel [2B.5], plusz egyéb tranzakciók egyéb hitelekkel (kötelezettségek) – nem konszolidált [2B.6].

2.

Tranzakciók készpénzzel és betétekkel (kötelezettségek) – nem konszolidált [2B.2] egyenlő: tranzakciók készpénzzel és betétekkel (F.2), az S.13 kötelezettségeinek és nettó értéke változásai között nyilvántartva.

3.

Tranzakciók rövid lejáratú értékpapírokkal (kötelezettségek) – nem konszolidált [2B.3] egyenlő: az S.13 kötelezettségeinek és nettó értéke változásai között nyilvántartott tranzakciók részvényeken kívüli értékpapírokkal a pénzügyi származtatott ügyletek kivételével (F.33), amelyeknek eredeti futamideje legfeljebb egyéves.

4.

Tranzakciók hosszú lejáratú értékpapírokkal (kötelezettségek) – nem konszolidált [2B.4] egyenlő: az S.13 kötelezettségeinek és nettó értéke változásai között nyilvántartott tranzakciók részvényeken kívüli értékpapírokkal a pénzügyi származtatott ügyletek kivételével (F.33), amelyeknek eredeti futamideje egy évnél hosszabb.

5.

Tranzakciók központi banki hitelekkel [2B.5] egyenlő: tranzakciók hitelekkel (F.4), az S.13 kötelezettségeinek és nettó értéke változásai és az S.121 kivételével valamennyi szektor eszközeinek változásai között nyilvántartva.

6.

Tranzakciók egyéb hitelekkel (kötelezettségek) – nem konszolidált [2B.6] egyenlő: tranzakciók hitelekkel (F.4), az S.13 kötelezettségeinek és nettó értéke változásai és az S.13 kivételével valamennyi szektor eszközeinek változásai között nyilvántartva.

7.

Konszolidáló tranzakciók [2B.7] egyenlő: nem konszolidált adósságtranzakciók [2B.1], mínusz konszolidált adósságtranzakciók [2A.23].

8.

Konszolidáló tranzakciók – készpénz és betétek [2B.8] egyenlő: tranzakciók készpénzzel és betétekkel (kötelezettségek) – nem konszolidált [2B.2], mínusz konszolidált tranzakciók készpénzzel és betétekkel (kötelezettségek) [2A.16].

9.

Konszolidáló tranzakciók – rövid lejáratú értékpapírok [2B.9] egyenlő: tranzakciók rövid lejáratú értékpapírokkal (kötelezettségek) – nem konszolidált [2B.3], mínusz konszolidált tranzakciók rövid lejáratú értékpapírokkal (kötelezettségek) [2A.17].

10.

Konszolidáló tranzakciók – hosszú lejáratú értékpapírok [2B.10] egyenlő: tranzakciók hosszú lejáratú értékpapírokkal (kötelezettségek) – nem konszolidált [2B.4], mínusz konszolidált tranzakciók hosszú lejáratú értékpapírokkal (kötelezettségek) [2A.18].

11.

Konszolidáló tranzakciók – hitelek [2B.11] egyenlő: tranzakciók egyéb hitelekkel (kötelezettségek) – nem konszolidált [2B.6], mínusz konszolidált tranzakciók hitelekkel (kötelezettségek) [2A.20], mínusz tranzakciók központi banki hitelekkel [2A.21].

3A.   táblázat

1.

Adósság [3A.1] egyenlő: a 3605/93/EK rendeletben meghatározott adósság.

2.

Adósság – készpénz és betétek (kötelezettségek) [3A.2] egyenlő: az adósság [3A.1] készpénz- és betétinstrumentumban fennálló része (AF.2).

3.

Adósság – rövid lejáratú értékpapírok (kötelezettségek) [3A.3] egyenlő: az adósság [3A.1] a részvényeken kívüli értékpapírok (a pénzügyi származtatott ügyletek kivételével) instrumentumban fennálló része (AF.33), amelyeknek eredeti futamideje legfeljebb egyéves.

4.

Adósság – hosszú lejáratú értékpapírok (kötelezettségek) [3A.4] egyenlő: az adósság [3A.1] a részvényeken kívüli értékpapírok (a pénzügyi származtatott ügyletek kivételével) instrumentumban fennálló része (AF.33), amelyeknek eredeti futamideje egy évnél hosszabb.

5.

Adósság – központi banki hitelek (kötelezettségek) [3A.5] egyenlő: az adósság [3A.1] hitelinstrumentumban fennálló része (AF.4), amely az S.121 eszköze.

6.

Adósság – egyéb hitelek (kötelezettségek) [3A.6] egyenlő: az adósság [3A.1] hitelinstrumentumban fennálló része (AF.4), amely nem az S.121 eszköze.

7.

A tagállam rezidensei által tartott adósság [3A.7] egyenlő: központi bank által tartott adósság [3A.8], egyéb monetáris pénzügyi intézmény által tartott adósság [3A.9], egyéb pénzügyi intézmény által tartott adósság [3A.10] és a tagállam egyéb rezidensei által tartott adósság [3A.11].

8.

Központi bank által tartott adósság [3A.8] egyenlő: az adósság [3A.1] azon része, amely az S.121 eszköze.

9.

Egyéb monetáris pénzügyi intézmény által tartott adósság [3A.9] egyenlő: az adósság [3A.1] azon része, amely az S.122 eszköze.

10.

Egyéb pénzügyi intézmény által tartott adósság [3A.10] egyenlő: az adósság [3A.1] azon része, amely az S.123, S.124 vagy S.125 eszköze.

11.

A tagállam egyéb rezidensei által tartott adósság [3A.11] egyenlő: az adósság [3A.1] azon része, amely az S.11, S.14 vagy S.15 eszköze.

12.

A tagállam nem rezidensei által tartott adósság [3A.12] egyenlő: az adósság [3A.1] azon része, amely az S.2 eszköze.

13.

Nemzeti fizetőeszközben nyilvántartott adósság [3A.13] egyenlő: az adósság [3A.1] azon része, amelyet a tagállam törvényes fizetőeszközében tartanak nyilván.

14.

Részt vevő külföldi fizetőeszközben nyilvántartott adósság [3A.14] egyenlő: – a tagállam részt vevő tagállammá válását megelőzően – adósság [3A.1] azon része, amely egy részt vevő tagállam törvényes fizetőeszközében került nyilvántartásra (kivéve a nemzeti fizetőeszközt [3A.13]), plusz az ECU-ban vagy euróban nyilvántartott adósság.

15.

A nem részt vevő külföldi fizetőeszközben nyilvántartott adósság [3A.15] egyenlő: az adósság [3A.1] azon része, amelyet a [3A.13] vagy a [3A.14] nem tartalmaz.

16.

Rövidlejáratú adósság [3A.16] egyenlő: az adósság [3A.1] azon része, amelynek eredeti futamideje legfeljebb egyéves.

17.

Hosszúlejáratú adósság [3A.17] egyenlő: az adósság [3A.1] azon része, amelynek eredeti futamideje egy évnél hosszabb.

18.

Hosszúlejáratú adósság, amelyből változó kamatozású [3A.18] egyenlő: a hosszú lejáratú adósság [3A.17] azon része, amelynek kamatlába változó.

19.

Adósság legfeljebb egyéves hátralevő futamidővel [3A.19] egyenlő: az adósság [3A.1] azon része, amelynek hátralevő futamideje egy év vagy kevesebb.

20.

Adósság egy évet meghaladó és legfeljebb ötéves hátralevő futamidővel [3A.20] egyenlő: az adósság [3A.1] azon része, amelynek hátralevő futamideje az egy évet meghaladja és legfeljebb ötéves.

21.

Adósság egy évet meghaladó és legfeljebb ötéves hátralevő futamidővel, amelynek változó kamatozása [3A.21] egyenlő: az adósság [3A.1] azon része, amelynek hátralevő futamideje az egy évet meghaladja és legfeljebb ötéves [3A.20], és amelynek kamatlába változó.

22.

Adósság öt évnél hosszabb hátralevő futamidővel [3A.22] egyenlő: az adósság [3A.1] azon része, amelynek hátralevő futamideje öt évnél hosszabb.

23.

Adósság öt évnél hosszabb hátralevő futamidővel amelyből változó kamatozású [3A.23] egyenlő: öt évnél hosszabb hátralevő futamidővel rendelkező adósság [3A.22] azon része, amelynek kamatlába változó.

24.

Központi kormányzat adósságkomponens [3A.24] egyenlő: az S.1311 azon kötelezettségei, amelyek nem az S.1311 eszközei, mínusz az S.1311 azon eszközei, amelyek az S.1311 kivételével az S.13 kötelezettségei [3B.15].

25.

Tartományi kormányzat adósságkomponens [3A.25] egyenlő: az S.1312 azon kötelezettségei, amelyek nem az S.1312 eszközei, mínusz az S.1312 azon eszközei, amelyek az S.1312 kivételével az S.13 kötelezettségei [3B.16].

26.

Helyi önkormányzatok adósságkomponens [3A.26] egyenlő: az S.1313 azon kötelezettségei, amelyek nem az S.1313 eszközei, mínusz az S.1313 azon eszközei, amelyek az S.1313 kivételével az S.13 kötelezettségei [3B.17].

27.

Társadalombiztosítás adósságkomponens [3A.27] egyenlő: az S.1314 azon kötelezettségei, amelyek nem az S.1314 eszközei, mínusz az S.1314 azon eszközei, amelyek az S.1314 kivételével az S.13 kötelezettségei [3B.18].

28.

Adósság átlagos hátralevő futamideje [3A.28] egyenlő: a kinnlévő állománnyal súlyozott, átlagos hátralevő futamidő években kifejezve.

29.

Adósság – kamatszelvény nélküli kötvények [3A.29] egyenlő: az adósság [3A.1] kamatszelvény nélküli kötvényekben fennálló része, azaz fizetési kupon nélküli kötvények, amelyek kamata a beváltási és a kibocsátási ár különbözetén alapszik.

3B.   táblázat

1.

Adósság – nem konszolidált [3B.1] egyenlő: az S.13 kötelezettségei (beleértve azokat is, amelyek az S.13 eszközei) ugyanazon instrumentumokban, mint az adósság [3A.1].

2.

Konszolidáló elemek [3B.2] egyenlő: az S.13 azon kötelezettségei, amelyek egyidejűleg az S.13 eszközei, ugyanazon instrumentumokban, mint az adósság [3A.1].

3.

Konszolidáló elemek – készpénz és betétek [3B.3] egyenlő: a konszolidáló elemek [3B.2] készpénz és betétek (F.2) instrumentumban fennálló része.

4.

Konszolidáló elemek – rövid lejáratú értékpapírok [3B.4] egyenlő: konszolidáló elemeknek [3B.2] az olyan részvényeken kívüli értékpapírok (a pénzügyi származtatott ügyletek kivételével) (F.33) instrumentumban fennálló részével, amelyeknek eredeti futamideje legfeljebb egyéves.

5.

Konszolidáló elemek – hosszú lejáratú értékpapírok [3B.5] egyenlő: a konszolidáló elemeknek [3B.2] az olyan részvényeken kívüli értékpapírok (a pénzügyi származtatott ügyletek kivételével) instrumentumban fennálló része (F.33), amelynek eredeti futamideje egy évnél hosszabb.

6.

Konszolidáló elemek – hitelek [3B.6] egyenlő: a konszolidáló elemeknek [3B.2] hitelinstrumentumban fennálló része (F.4).

7.

Központi kormányzat által kibocsátott adósság [3B.7] egyenlő: az S.1311 azon kötelezettségei, amelyek nem az S.1311 eszközei, ugyanazon instrumentumokban, mint az adósság [3A.1].

8.

Központi kormányzat által kibocsátott adósság, amelyből egyéb kormányzati alszektor által tartott [3B.8] egyenlő: az S.1311 azon kötelezettségei, amelyek az S.1312, S.1313 vagy S.1314 eszközei, ugyanazon instrumentumokban, mint az adósság [3A.1].

9.

Tartományi kormányzat által kibocsátott adósság [3B.9] egyenlő: az S.1312 azon kötelezettségei, amelyek nem az S.1312 eszközei, ugyanazon instrumentumokban, mint az adósság [3A.1].

10.

Tartományi kormányzat által kibocsátott adósság, amelyből egyéb kormányzati alszektor által tartott [3B.10] egyenlő: az S.1312 azon kötelezettségei, amelyek az S.1311, S.1313 vagy S.1314 eszközei, ugyanazon instrumentumokban, mint az adósság [3A.1].

11.

Helyi önkormányzatok által kibocsátott adósságok [3B.11] egyenlő: az S.1313 azon kötelezettségei, amelyek nem az S.1313 eszközei, ugyanazon instrumentumokban, mint az adósság [3A.1].

12.

Helyi önkormányzatok által kibocsátott adósságok, amelyből egyéb kormányzati alszektor által tartott [3B.12] egyenlő: az S.1313 azon kötelezettségei, amelyek az S.1311, S.1312 vagy S.1314 eszközei, ugyanazon instrumentumokban, mint az adósság [3A.1].

13.

Társadalombiztosítási alapok által kibocsátott adósság [3B.13] egyenlő: az S.1314 azon kötelezettségei, amelyek nem az S.1314 eszközei, ugyanazon instrumentumokban, mint az adósság [3A.1].

14.

Társadalombiztosítási alapok által kibocsátott adósság, amelyből egyéb kormányzati alszektor által tartott [3B.14] egyenlő: az S.1314 azon kötelezettségei, amelyek az S.1311, S.1312 vagy S.1313 eszközei, ugyanazon instrumentumokban, mint az adósság [3A.1].

15.

Egyéb kormányzati alszektorokba tartozó szervek által kibocsátott, a központi kormányzat által tartott adósságállomány [3B.15] egyenlő: az S.1312, S.1313 vagy S.1314 azon kötelezettségei, amelyek az S.1311 eszközei, ugyanazon instrumentumokban, mint az adósság [3A.1].

16.

Egyéb kormányzati alszektorokba tartozó szervek által kibocsátott, a tartományi kormányzat által tartott adósságállomány [3B.16] egyenlő: az S.1311, S.1313 vagy S.1314 azon kötelezettségei, amelyek az S.1312 eszközei, ugyanazon instrumentumokban, mint az adósság [3A.1].

17.

Egyéb kormányzati alszektorokba tartozó szervek által kibocsátott, a helyi önkormányzatok által tartott adósságállomány [3B.17] egyenlő: az S.1311, S.1312 vagy S.1314 azon kötelezettségei, amelyek az S.1313 eszközei, ugyanazon instrumentumokban, mint az adósság [3A.1].

18.

Egyéb kormányzati alszektorok szervei által kibocsátott és a társadalombiztosítás által tartott adósságállomány [3B.18] egyenlő: az S.1311, S.1312 vagy S.1313 azon kötelezettségei, amelyek az S.1314 eszközei, ugyanazon instrumentumokban, mint az adósság [3A.1].”


(1)  HL L 332., 1993.12.31., 7. o.

(2)  [x.y] az x táblázat y kategóriaszámára utal.

(3)  Ez az adós az S.11001 vagy S.12x01 alszektorból az S.11002/3 vagy S.12x02/3 alszektorba, illetve fordítva történő átminősítéséhez vezet.


Top