EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32008D0934

2008/934/EK: A Bizottság határozata ( 2008. december 5. ) egyes hatóanyagoknak a 91/414/EGK tanácsi irányelv I. mellékletébe történő felvétele megtagadásáról és az e hatóanyagokat tartalmazó növényvédő szerek engedélyének visszavonásáról (az értesítés a C(2008) 7637. számú dokumentummal történt) (EGT-vonatkozású szöveg)

OJ L 333, 11.12.2008, p. 11–14 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 03 Volume 059 P. 75 - 78

In force: This act has been changed. Current consolidated version: 01/01/2012

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2008/934/oj

11.12.2008   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 333/11


A BIZOTTSÁG HATÁROZATA

(2008. december 5.)

egyes hatóanyagoknak a 91/414/EGK tanácsi irányelv I. mellékletébe történő felvétele megtagadásáról és az e hatóanyagokat tartalmazó növényvédő szerek engedélyének visszavonásáról

(az értesítés a C(2008) 7637. számú dokumentummal történt)

(EGT-vonatkozású szöveg)

(2008/934/EK)

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre,

tekintettel a növényvédő szerek forgalomba hozataláról szóló, 1991. július 15-i 91/414/EGK tanácsi irányelvre (1) és különösen annak 8. cikke (2) bekezdésének negyedik albekezdésére,

mivel:

(1)

A 91/414/EGK irányelv 8. cikkének (2) bekezdése előírja, hogy a tagállamok az irányelvről szóló értesítést követő 12 éves időszakon belül engedélyezhetik olyan növényvédő szerek forgalomba hozatalát, amelyek az irányelv I. mellékletében nem szereplő hatóanyagokat tartalmaznak, és amelyek az irányelvről szóló értesítés időpontja után két évvel már forgalomban voltak, miközben e hatóanyagokat munkaprogram keretében fokozatosan vizsgálják.

(2)

A 451/2000/EK (2) és az 1490/2002/EK (3) bizottsági rendelet megállapítja a 91/414/EGK irányelv 8. cikkének (2) bekezdésében említett munkaprogram harmadik szakaszának végrehajtására vonatkozó részletes szabályokat, és létrehozza azon hatóanyagok jegyzékét, amelyeket a 91/414/EGK irányelv I. mellékletébe történő lehetséges felvétel céljából értékelni kell. Ez a jegyzék tartalmazza az e határozat mellékletében felsorolt hatóanyagokat is.

(3)

Az értékelő jelentéstervezet kézhezvételétől számított két hónapon belül az 1490/2002/EK rendelet 11e. cikkének megfelelően az érintett bejelentők önként visszavonták az érintett anyagok felvételéhez biztosított támogatásukat.

(4)

A Bizottság megvizsgálta az értékelő jelentéstervezetet, a referens tagállamok ajánlásait és a többi tagállam megjegyzéseit, és arra a következtetésre jutott, hogy a 11b. és 11f. cikkek nem alkalmazhatók. Ennek megfelelően a 11e. cikk szerint kell eljárni.

(5)

Az e határozat mellékletében felsorolt anyagok ebből következően nem vehetők fel a 91/414/EGK irányelv I. mellékletébe.

(6)

Mivel e hatóanyagok felvételének megtagadása nem azon alapszik, hogy tekintetükben az 1490/2002/EK rendelet VI. mellékletében meghatározott káros hatások egyértelműen kimutathatók lettek volna, a tagállamoknak lehetőségük van 2010. december 31-ig fenntartani az engedélyezést, az 1490/2002/EK rendelet 12. cikke (3) bekezdésével összhangban.

(7)

A felsorolt anyagokat tartalmazó növényvédő szerek meglévő készleteinek ártalmatlanítására, tárolására, forgalomba hozatalára és felhasználására a tagállamok által megszabható türelmi idő legfeljebb tizenkét hónap lehet, hogy a meglévő készleteket még egy vegetációs időszakban fel lehessen használni.

(8)

Ez a határozat nem korlátozza azt a jogot, hogy a 91/414/EGK irányelv 6. cikke (2) bekezdésének és a 91/414/EGK tanácsi irányelv alkalmazására vonatkozó részletes szabályoknak az irányelv 8. cikke (2) bekezdésében említett munkaprogramban szereplő, de az irányelv I. mellékletébe fel nem vett hatóanyagok szokásos és gyorsított eljárással való értékelése tekintetében történő megállapításáról szóló, 2008. január 17-i 33/2008/EK bizottsági rendelet (4) rendelkezései szerint az említett rendelet 13–22. cikkében előírt gyorsított eljárással összhangban a hatóanyagoknak a fenti irányelv I. mellékletébe történő felvételére új kérelmet lehessen benyújtani.

(9)

Ez az eljárás lehetővé teszi, hogy a bejelentők, akik visszavonják bizonyos anyagok felvételére irányuló kérelmüket, új kérelmet nyújthassanak be, melyben kizárólag azon kiegészítő adatokat kell megadniuk, amelyek pontosítják azokat az egyedi kérdéseket, amelyek a felvétel megtagadásáról szóló határozat elfogadásának alapjául szolgáltak. Ezeket az adatokat az értékelő jelentéstervezet tartalmazza, melyet megküldtek a bejelentőnek.

(10)

Az e határozatban előírt intézkedések összhangban vannak az Élelmiszerlánc- és Állategészségügyi Állandó Bizottság véleményével,

ELFOGADTA EZT A HATÁROZATOT:

1. cikk

Az e határozat mellékletében felsorolt anyagok ebből következően nem vehetők fel hatóanyagként a 91/414/EGK irányelv I. mellékletébe.

2. cikk

A tagállamok legkésőbb 2010. december 31-ig visszavonják azon növényvédő szerek engedélyeit, amelyek alkotóelemei között a mellékletben felsorolt hatóanyagok egyike is szerepel.

3. cikk

A tagállamok által a 91/414/EGK irányelv 4. cikkének (6) bekezdése értelmében biztosított türelmi idő a lehető legrövidebb, és legkésőbb 2011. december 31-én lejár.

4. cikk

Ennek a határozatnak a tagállamok a címzettjei.

Kelt Brüsszelben, 2008. december 5-én.

a Bizottság részéről

Androulla VASSILIOU

a Bizottság tagja


(1)  HL L 230., 1991.8.19., 1. o.

(2)  HL L 55., 2000.2.29., 25. o.

(3)  HL L 224., 2002.8.21., 23. o.

(4)  HL L 15., 2008.1.18., 5. o.


MELLÉKLET

Az 1. cikkben említett hatóanyagok jegyzéke

Hatóanyag

Az értékelő jelentéstervezet megküldése a bejelentőnek

Acetoklór

2005. december 14.

Akrinatrin

2007. október 8.

Aszulam

2006. július 28.

Bitertanol

2006. március 23.

Bupirimát

2007. augusztus 7.

Karbetamid

2006. augusztus 31.

Karboxin

2006. július 28.

Klórpikrin

2006. április 19.

Kletodim

2006. április 19.

Cikloxidim

2007. február 28.

Ciprokonazol

2006. szeptember 15.

Dazomet

2007. október 8.

Diklofop-metil

2007. szeptember 10.

Dietofenkarb

2007. október 24.

Ditianon

2007. február 5.

Dodin

2007. március 29.

Etalfluralin

2007. október 4.

Etridiazol

2007. augusztus 7.

Fenazaquin

2006. június 23.

Fenbukonazol

2006. május 12.

Fenbutatin-oxid

2007. április 20.

Fenoxikarb

2007. október 4.

Fluazifop-P

2007. szeptember 10.

Flufenoxuron

2007. november 8.

Fluometuron

2007. augusztus 31.

Fluquinkonazol

2005. december 22.

Flurokloridon

2006. október 27.

Flutriafol

2006. november 9.

Guazatin

2007. november 8.

Hexitiazox

2006. május 18.

Himexazol

2007. október 8.

Izoxaben

2006. november 9.

Metaldehid

2006. szeptember 1.

Metoszulam

2007. október 8.

Miklobutanil

2006. március 29.

Orizalin

2007. október 4.

Oxifluorfen

2007. október 4.

Paklobutrazol

2006. december 7.

Pencikuron

2006. június 1.

Prokloráz

2007. június 18.

Propargit

2007. október 8.

Piridaben

2007. augusztus 7.

Kinmerak

2007. július 6.

Szintofen

2007. november 8.

Tau-fluvalinát

2007. június 18.

Tebufenozid

2006. június 9.

Teflutrin

2007. május 4.

Terbutilazin

2007. október 8.

Tiobenkarb

2006. július 21.


Top