Help Print this page 

Document 32008D0386

Title and reference
2008/386/EK: A Bizottság határozata ( 2008. április 23.) a kölcsönös átjárhatóság műszaki előírásairól a transzeurópai hagyományos vasúti rendszer ellenőrző-irányító és jelző alrendszerére vonatkozóan szóló 2006/679/EK határozat A. mellékletének és a nagy sebességű transzeurópai vasúti rendszer ellenőrző-irányító és jelző alrendszerére vonatkozó átjárhatósági műszaki előírásról szóló 2006/860/EK határozat A. mellékletének módosításáról (az értesítés a C(2008) 1565. számú dokumentummal történt) (EGT-vonatkozású szöveg)
  • No longer in force, Date of end of validity: 25/01/2012; hatályon kívül helyezte: 32012D0088
OJ L 136, 24.5.2008, p. 11–17 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 13 Volume 034 P. 60 - 66

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2008/386/oj
Multilingual display
Text

24.5.2008   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 136/11


A BIZOTTSÁG HATÁROZATA

(2008. április 23.)

a kölcsönös átjárhatóság műszaki előírásairól a transzeurópai hagyományos vasúti rendszer ellenőrző-irányító és jelző alrendszerére vonatkozóan szóló 2006/679/EK határozat A. mellékletének és a nagy sebességű transzeurópai vasúti rendszer ellenőrző-irányító és jelző alrendszerére vonatkozó átjárhatósági műszaki előírásról szóló 2006/860/EK határozat A. mellékletének módosításáról

(az értesítés a C(2008) 1565. számú dokumentummal történt)

(EGT-vonatkozású szöveg)

(2008/386/EK)

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre,

tekintettel a nagy sebességű transzeurópai vasúti rendszer kölcsönös átjárhatóságáról szóló, 1996. július 23-i 96/48/EK tanácsi irányelvre (1) és különösen annak 6. cikke (1) bekezdésére,

tekintettel a hagyományos transzeurópai vasúti rendszer kölcsönös átjárhatóságáról szóló, 2001. március 19-i 2001/16/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvre (2) és különösen annak 6. cikke (1) bekezdésére,

mivel:

(1)

A 2006/679/EK bizottsági határozat (3) elsőként állapított meg átjárhatósági műszaki előírásokat („ÁME”) a transzeurópai hagyományos vasúti rendszer ellenőrző-irányító és jelző alrendszerére vonatkozóan.

(2)

A 2002/731/EK bizottsági határozat (4) elsőként állapított meg átjárhatósági műszaki előírásokat („ÁME”) a nagy sebességű transzeurópai vasúti rendszer ellenőrző-irányító és jelző alrendszerére vonatkozóan; ezt a határozatot a 2006/860/EK bizottsági határozat (5) hatályon kívül helyezte, és a benne foglalt rendelkezéseket ez utóbbi határozat rendelkezései váltották fel.

(3)

A 2007/153/EK határozat hozzáigazította a műszaki fejlődéshez a 2006/679/EK és a 2006/860/EK határozat A. mellékletét.

(4)

A 108. részegységgel kapcsolatban az Európai Vasúti Ügynökség munkacsoportjaiban kialakult egyetértés figyelembevétele érdekében ki kell igazítani az A. mellékletet.

(5)

A 96/48/EK irányelv 6. cikkének (2) bekezdése és a 2001/16/EK irányelv 6. cikkének (2) bekezdése értelmében az Európai Vasúti Ügynökség a műszaki fejlődés, illetve a társadalmi igények figyelembevétele érdekében előkészíti az ÁME-k felülvizsgálatát és naprakésszé tételét, és ajánlásokat tesz a 21. cikk szerinti bizottság számára.

(6)

A 881/2004/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet (6) 12. cikke értelmében az Európai Vasúti Ügynökség gondoskodik az ÁME-knek a műszaki fejlődéssel, a piaci trendekkel és a társadalmi követelményekkel való egyeztetéséről, és javasolja a Bizottságnak az ÁME-k általa szükségesnek ítélt módosításait.

(7)

Az Európai Vasúti Ügynökség 2008. január 14-én ajánlást fogadott el a hagyományos és a nagy sebességű vasúti rendszerekre vonatkozó ÁME-kben meghatározott, a kötelező előírásokat és a tájékoztató jellegű előírásokat tartalmazó jegyzékről.

(8)

Az e határozatban előírt intézkedések összhangban vannak a 96/48/EK irányelv 21. cikkével létrehozott bizottság véleményével,

ELFOGADTA EZT A HATÁROZATOT:

1. cikk

A kölcsönös átjárhatóság műszaki előírásairól a transzeurópai hagyományos vasúti rendszer ellenőrző-irányító és jelző alrendszerére vonatkozóan szóló 2006/679/EK határozathoz csatolt ÁME A. mellékletében és a nagy sebességű transzeurópai vasúti rendszer ellenőrző-irányító és jelző alrendszerére vonatkozó átjárhatósági műszaki előírásról szóló 2006/860/EK határozathoz csatolt ÁME A. mellékletében található, a kötelező előírásokat és a tájékoztató jellegű előírásokat tartalmazó jegyzék helyébe a kötelező előírások és a tájékoztató jellegű előírások e határozathoz csatolt jegyzéke lép.

2. cikk

Az Európai Vasúti Ellenőrzési Rendszerre („ETCS”) vonatkozó, e határozathoz csatolt előírásokat 2008. december 31-ig ki kell egészíteni a közös vizsgálatokra irányadó, átdolgozott előírásokkal és az esetleges hibák helyesbítésével.

3. cikk

A 96/48/EK irányelv 7. cikkében és a 2001/16/EK irányelv 7. cikkében foglalt rendelkezések sérelme nélkül a tagállamok 2008. december 31-ig értesítik a Bizottságot arról, hogy melyek azok az ETCS-szel felszerelt vonalaik, amelyek az e határozat hatálybalépése előtt irányadó kötelező előírások szerint üzemelnek vagy fognak üzemelni.

A tagállamok ugyaneddig az időpontig arról az időpontról is értesítik a Bizottságot, amelytől fogva az e határozatban felsorolt előírásoknak megfelelő vonatok a területükön található valamennyi ETCS-vonalon közlekedhetnek.

4. cikk

Ezt a határozatot 2008. június 1-jétől kell alkalmazni.

5. cikk

E határozat címzettjei a tagállamok.

Kelt Brüsszelben, 2008. április 23-án.

a Bizottság részéről

Jacques BARROT

alelnök


(1)  HL L 235., 1996.9.17., 6. o. A legutóbb a 2007/32/EK bizottsági irányelvvel (HL L 141., 2007.6.2., 63. o.,) módosított irányelv.

(2)  HL L 110., 2001.4.20., 1. o. A legutóbb a 2007/32/EK bizottsági irányelvvel módosított irányelv.

(3)  HL L 284., 2006.10.16., 1. o. A legutóbb a 2007/153/EK határozattal (HL L 67., 2007.3.7., 13. o.) módosított határozat.

(4)  HL L 245., 2002.9.12., 37. o. A 2004/447/EK határozattal (HL L 155., 2004.4.30., 65. o.) módosított határozat.

(5)  HL L 342., 2006.12.7., 1. o. A 2007/153/EK határozattal módosított határozat.

(6)  HL L 164., 2004.4.30., 1. o.


MELLÉKLET

„A KÖTELEZŐ ELŐÍRÁSOK JEGYZÉKE

Jelzőszám

Hivatkozás

Dokumentum címe

Verzió

1.

ERA/ERTMS/003204

ERTMS/ETCS Functional requirement specification

5.0

2.

 

szándékosan törölve

 

3.

UNISIG SUBSET-023

Glossary of terms and abbreviations

2.0.0

4.

UNISIG SUBSET-026

System requirement specification

2.3.0

5.

UNISIG SUBSET-027

FFFIS Juridical recorder-downloading tool

2.2.9

6.

UNISIG SUBSET-033

FIS for man-machine interface

2.0.0

7.

UNISIG SUBSET-034

FIS for the train interface

2.0.0

8.

UNISIG SUBSET-035

Specific transmission module FFFIS

2.1.1

9.

UNISIG SUBSET-036

FFFIS for Eurobalise

2.4.1

10.

UNISIG SUBSET-037

EuroRadio FIS

2.3.0

11.

fenntartva: 05E537

Offline key management FIS

 

12.

UNISIG SUBSET-039

FIS for the RBC/RBC handover

2.1.2

13.

UNISIG SUBSET-040

Dimensioning and engineering rules

2.0.0

14.

UNISIG SUBSET-041

Performance requirements for interoperability

2.1.0

15.

ERA SUBSET-108

Interoperability related consolidation on TSI annex A documents

1.2.0

16.

UNISIG SUBSET-044

FFFIS for Euroloop subsystem

2.2.0

17.

szándékosan törölve

 

 

18.

UNISIG SUBSET-046

Radio infill FFFS

2.0.0

19.

UNISIG SUBSET-047

Trackside-trainborne FIS for radio infill

2.0.0

20.

UNISIG SUBSET-048

Trainborne FFFIS for radio infill

2.0.0

21.

UNISIG SUBSET-049

Radio infill FIS with LEU/interlocking

2.0.0

22.

szándékosan törölve

 

 

23.

UNISIG SUBSET-054

Assignment of values to ETCS variables

2.0.0

24.

szándékosan törölve

 

 

25.

UNISIG SUBSET-056

STM FFFIS Safe time layer

2.2.0

26.

UNISIG SUBSET-057

STM FFFIS Safe link layer

2.2.0

27.

UNISIG SUBSET-091

Safety requirements for the technical interoperability of ETCS in levels 1 and 2

2.2.11

28.

fenntartva

Reliability — availability requirements

 

29.

UNISIG SUBSET-102

Test specification for interface “k”

1.0.0

30.

szándékosan törölve

 

 

31.

UNISIG SUBSET-094

UNISIG Functional requirements for an onboard reference test facility

2.0.0

32.

EIRENE FRS

GSM-R Functional requirements specification

7

33.

EIRENE SRS

GSM-R System requirements specification

15

34.

A11T6001 12

(MORANE) Radio transmission FFFIS for EuroRadio

12

35.

ECC/DC(02)05

ECC Decision of 5 July 2002 on the designation and availability of frequency bands for railway purposes in the 876-880 and 921-925 MHz bands

 

36a.

szándékosan törölve

 

 

36b.

szándékosan törölve

 

 

36c.

UNISIG SUBSET-074-2

FFFIS STM Test cases document

1.0.0

37a.

szándékosan törölve

 

 

37b.

UNISIG SUBSET-076-5-2

Test cases related to features

2.2.2

37c.

UNISIG SUBSET-076-6-3

Test sequences

2.0.0

37d.

UNISIG SUBSET-076-7

Scope of the test specifications

1.0.0

37e.

szándékosan törölve

 

 

38.

06E068

ETCS Marker-board definition

1.0

39.

UNISIG SUBSET-092-1

ERTMS EuroRadio conformance requirements

2.2.5

40.

UNISIG SUBSET-092-2

ERTMS EuroRadio test cases safety layer

2.2.5

41.

fenntartva

UNISIG SUBSET 028

JRU Test specification

 

42.

szándékosan törölve

 

 

43.

UNISIG SUBSET 085

Test specification for Eurobalise FFFIS

2.2.2

44.

fenntartva

Odometry FIS

 

45.

UNISIG SUBSET-101

Interface “K” specification

1.0.0

46.

UNISIG SUBSET-100

Interface “G” specification

1.0.1

47.

fenntartva

Safety requirements and requirements to safety analysis for interoperability for the control-command and signalling subsystem

 

48.

fenntartva

Test specification for mobile equipment GSM-R

 

49.

UNISIG SUBSET-059

Performance requirements for STM

2.1.1

50.

fenntartva

UNISIG SUBSET-103

Test specification for Euroloop

 

51.

fenntartva

Ergonomic aspects of the DMI

 

52.

UNISIG SUBSET-058

FFFIS STM Application layer

2.1.1

53.

fenntartva

AEIF-ETCS-Variables-Manual

AEIF-ETCS Variables manual

 

54.

szándékosan törölve

 

 

55.

fenntartva

Juridical recorder baseline requirements

 

56.

fenntartva

05E538

ERTMS Key management conformance requirements

 

57.

fenntartva

UNISIG SUBSET-107

Requirements on pre-fitting of ERTMS onboard equipment

 

58.

UNISIG SUBSET-097

Requirements for RBC-RBC safe communication interface

1.1.0

59.

fenntartva

UNISIG SUBSET-105

Requirements on pre-fitting of ERTMS trackside equipment

 

60.

fenntartva

UNISIG SUBSET-104

ETCS Version management

 

61.

fenntartva

GSM-R Version management

 

62.

fenntartva

UNISIG SUBSET-099

RBC-RBC Test specification for safe communication interface

 

63.

UNISIG SUBSET-098

RBC-RBC Safe communication interface

1.0.0”

„A TÁJÉKOZTATÓ JELLEGŰ ELŐÍRÁSOK JEGYZÉKE

Jelzőszám

Hivatkozás

Dokumentum címe

Verzió

Típus

B1.

EEIG 02S126

RAM requirements (chapter 2 only)

6

2 (Index 28)

B2.

EEIG 97S066

Environmental conditions

5

2 (Index A5)

B3.

UNISIG SUBSET-074-1

Methodology for testing FFFIS STM

1.0.0

2 (Index 36)

B4.

EEIG 97E267

Odometer FFFIS

5

1 (Index 44)

B5.

O_2475

ERTMS GSM-R QoS test specification

1.0.0

2

B6.

UNISIG SUBSET-038

Offline key management FIS

2.1.9

1 (Index 11)

B7.

UNISIG SUBSET-074-3

FFFIS STM Test specification traceability of test cases with specific transmission module FFFIS

1.0.0

2 (Index 36)

B8.

UNISIG SUBSET-074-4

FFFIS STM Test specification traceability of testing the packets specified in the FFFIS STM application layer

1.0.0

2 (Index 36)

B9.

UNISIG SUBSET 076-0

ERTMS/ETCS Class 1, test plan

2.2.3

2 (Index 37)

B10.

UNISIG SUBSET 076-2

Methodology to prepare features

2.2.1

2 (Index 37)

B11.

UNISIG SUBSET 076-3

Methodology of testing

2.2.1

2 (Index 37)

B12.

UNISIG SUBSET 076-4-1

Test sequence generation: methodology and rules

1.0.0

2 (Index 37)

B13.

UNISIG SUBSET 076-4-2

ERTMS ETCS Class 1 states for test sequences

1.0.0

2 (Index 37)

B14.

UNISIG SUBSET 076-5-3

Onboard data dictionary

2.2.0

2 (Index 37)

B15.

UNISIG SUBSET 076-5-4

SRS v.2.2.2 traceability

2.2.2

2 (Index 37)

B16.

UNISIG SUBSET 076-6-1

UNISIG test database

2.2.2.

2 (Index 37)

B17.

UNISIG SUBSET 076-6-4

Test cases coverage

2.0.0

2 (Index 37)

B18.

szándékosan törölve

 

 

 

B19.

UNISIG SUBSET 077

UNISIG causal analysis process

2.2.2

2 (Index 27)

B20.

UNISIG SUBSET 078

RBC interface: failure modes and effects analysis

2.2.2

2 (Index 27)

B21.

UNISIG SUBSET 079

MMI: failure modes and effects analysis

2.2.2

2 (Index 27)

B22.

UNISIG SUBSET 080

TIU: failure modes and effects analysis

2.2.2

2 (Index 27)

B23.

UNISIG SUBSET 081

Transmission system: failure modes and effects analysis

2.2.2

2 (Index 27)

B24.

UNISIG SUBSET 088

ETCS Application levels 1 and 2 — safety analysis

2.2.10

2 (Index 27)

B25.

TS50459-1

Railway applications — Communication, signalling and processing systems — European Rail Traffic Management System — driver machine interface

Part 1 — Ergonomic principles of ERTMS/ETCS/GSM-R information

2005

2 (Index 51)

B26.

TS50459-2

Railway applications — Communication, signalling and processing systems — European Rail Traffic Management System — driver machine interface

Part 2 — Ergonomic arrangements of ERTMS/ETCS information

2005

2 (Index 51)

B27.

TS50459-3

Railway applications — Communication, signalling and processing systems — European Rail Traffic Management System — driver machine interface

Part 3 — Ergonomic arrangements of ERTMS/GSM-R information

2005

2 (Index 51)

B28.

TS50459-4

Railway applications — Communication, signalling and processing systems — European Rail Traffic Management System — driver machine interface

Part 4 — Data entry for the ERTMS/ETCS/GSM-R systems

2005

2 (Index 51)

B29.

TS50459-5

Railway applications — Communication, signalling and processing systems — European Rail Traffic Management System — driver machine interface

Part 5 — Symbols

2005

2 (Index 51)

B30.

TS50459-6

Railway applications — Communication, signalling and processing systems — European Rail Traffic Management System — driver machine interface

Part 6 — Audible information

2005

2 (Index 51)

B31.

fenntartva

EN50xxx

Railway applications — European Rail Traffic Management System — driver machine interface

Part 7 — Specific transmission modules

 

2 (Index 51)

B32.

fenntartva

Guideline for references

 

Nincs

B33.

EN 301 515

Global System for Mobile communication (GSM); Requirements for GSM operation in railways

2.1.0

2 (Index 32, 33)

B34.

06E225

Operational DMI information

1

1 (Index 51)

B35.

fenntartva

UNISIG SUBSET-069

ERTMS Key management conformance requirements

 

1 (Index 56)

B36.

04E117

ETCS/GSM-R Quality of service user requirements — Operational analysis

1

2 (Index 32)

B37.

UNISIG SUBSET-093

GSM-R Interfaces — Class 1 requirements

2.3.0

1 (Index 32, 33)

B38.

UNISIG SUBSET-107A

Requirements on pre-fitting of ERTMS onboard equipment

1.0.0

2 (Index 57)

B39.

UNISIG SUBSET-076-5-1

ERTMS ETCS Class 1 feature list

2.2.2

2 (Index 37)

B40.

UNISIG SUBSET-076-6-7

Test sequences evaluation and validation

1.0.0

2 (Index 37)

B41.

UNISIG SUBSET-076-6-8

Generic train data for test sequences

1.0.0

2 (Index 37)

B42.

UNISIG SUBSET-076-6-10

Test sequence viewer (TSV)

2.10

2 (Index 37)

B43.

04E083

Safety requirements and requirements to safety analysis for interoperability for the control-command and signalling subsystem

1.0

1 (Index 47)

B44.

04E084

Justification report for the safety requirements and requirements to safety analysis for interoperability for the control-command and signalling subsystem

1.0

2 (Index B43)

B45.

ERA/ERTMS/003205

Traceability of changes to ETCS FRS

0.1

2 (Index 1)”


Top