Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32008D0339

2008/339/EK: A Bizottság határozata ( 2008. április 25.) a 2003/85/EK tanácsi irányelv XI. mellékletének a ragadós száj- és körömfájás élővírusának kezelésére feljogosított laboratóriumok jegyzékének tekintetében történő módosításáról (az értesítés a C(2008) 1577. számú dokumentummal történt) (EGT-vonatkozású szöveg)

OJ L 115, 29.4.2008, p. 39–40 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 03 Volume 051 P. 204 - 205

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2008/339/oj

29.4.2008   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 115/39


A BIZOTTSÁG HATÁROZATA

(2008. április 25.)

a 2003/85/EK tanácsi irányelv XI. mellékletének a ragadós száj- és körömfájás élővírusának kezelésére feljogosított laboratóriumok jegyzékének tekintetében történő módosításáról

(az értesítés a C(2008) 1577. számú dokumentummal történt)

(EGT-vonatkozású szöveg)

(2008/339/EK)

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre,

tekintettel a ragadós száj- és körömfájás elleni védekezésre irányuló közösségi intézkedésekről, valamint a 85/511/EGK irányelv és a 89/531/EGK és a 91/665/EGK határozat hatályon kívül helyezéséről és a 92/46/EGK irányelv módosításáról szóló, 2003. szeptember 29-i 2003/85/EK tanácsi irányelvre (1) és különösen annak 67. cikke (2) bekezdésére,

mivel:

(1)

A 2003/85/EK irányelv a ragadós száj- és körömfájás kitörése esetén alkalmazandó minimális védelmi intézkedéseket, valamint az illetékes hatóságok és a gazdálkodó közösség betegséggel kapcsolatos tudatosságának és felkészültségének növelését célzó megelőző intézkedéseket ír elő.

(2)

A 2003/85/EK irányelvben előírt megelőző intézkedések tartalmazzák azt a rendelkezést, hogy a tagállamoknak gondoskodniuk kell arról, hogy a ragadós száj- és körömfájás élővírusának kutatás, diagnosztika vagy oltóanyaggyártás céljából történő kezelését csak az említett irányelv XI. mellékletében felsorolt, jóváhagyott laboratóriumok végezhessék.

(3)

A 2003/85/EK irányelv XI. mellékletének A. része a ragadós száj- és körömfájás élővírusának kutatási és diagnosztikai célból történő kezelésére feljogosított nemzeti laboratóriumok jegyzékét tartalmazza.

(4)

Dánia hivatalosan tájékoztatta a Bizottságot a ragadós száj- és körömfájást vizsgáló nemzeti referencialaboratóriumának irányítását illetően bekövetkezett változásokról.

(5)

Lettország és Szlovénia hivatalosan tájékoztatta a Bizottságot arról, hogy a ragadós száj- és körömfájást vizsgáló nemzeti referencialaboratóriumaik már nem teljesítik a 65. cikk d) pontjában szereplő biztonsági szabványokat, ezért azokat törölni kell a 2003/85/EK irányelv XI. mellékletének A. részéből.

(6)

Hollandia hivatalosan tájékoztatta a Bizottságot a ragadós száj- és körömfájást vizsgáló nemzeti referencialaboratóriumának nevét illetően bekövetkezett változásokról.

(7)

Biztonsági okokból fontos a 2003/85/EK irányelvben szereplő, a ragadós száj- és körömfájás élővírusának kezelésére feljogosított laboratóriumok jegyzékének frissítése.

(8)

Ennek megfelelően a 2003/85/EK irányelv XI. mellékletének A. részében szereplő, a ragadós száj- és körömfájás élővírusának kezelésére feljogosított laboratóriumok jegyzékét az e határozat mellékletében szereplő jegyzékkel kell helyettesíteni.

(9)

Az e határozatban előírt intézkedések összhangban vannak az Élelmiszerlánc- és Állat-egészségügyi Állandó Bizottság véleményével,

ELFOGADTA EZT A HATÁROZATOT:

1. cikk

A 2003/85/EK irányelv XI. mellékletének A. része helyébe az e határozat mellékletében szereplő szöveg lép.

2. cikk

Ennek a határozatnak a tagállamok címzettjei.

Kelt Brüsszelben, 2008. április 25-én.

a Bizottság részéről

Androulla VASSILIOU

a Bizottság tagja


(1)  HL L 306., 2003.11.22., 1. o. A legutóbb a 2006/104/EK irányelvvel (HL L 363., 2006.12.20., 352. o.) módosított irányelv.


MELLÉKLET

„A.   RÉSZ

A ragadós száj- és körömfájás élővírusának kezelésére feljogosított nemzeti laboratóriumok

A tagállam, ahol a laboratórium található

Laboratórium

A laboratórium szolgáltatásait igénybe vevő tagállamok

ISO-kód

Név

AT

Ausztria

Österreichische Agentur für Gesundheit und Ernährungssicherheit

Veterinärmedizinische Untersuchungen Mödling

Ausztria

BE

Belgium

Veterinary and Agrochemical Research Centre CODA-CERVA-VAR Uccle

Belgium

Luxemburg

BG

Bulgária

Национален диагностичен научноизследователски ветеринарно-медицински институт Проф. д-р Георги Павлов, Национална референтна лаборатория Шап и везикулозна болест по свинете

(National Diagnostic Veterinary Research Institute Prof. Dr. Georgi Pavlov, National Reference Laboratory for Foot-and-Mouth Disease and Swine Vesicular Diseases)

Bulgária

CZ

Cseh Köztársaság

Statní veterinární ústav Praha, Praha

Cseh Köztársaság

DE

Németország

Friedrich-Loeffler-Institut

Bundesforschungsinstitut für Tiergesundheit,

Greifswald - Insel Riems

Németország

Szlovákia

DK

Dánia

Danmarks Tekniske Universitet, Veterinærinstituttet

Afdeling for Virologi, Lindholm

Danish Technical University, Veterinary Institute,

Department of Virology, Lindholm

Dánia

Finnország

Svédország

EL

Görögország

Ινστιτούτο αφθώδους πυρετού,

Αγία Παρασκευή Αττικής

Görögország

ES

Spanyolország

Laboratorio Central de Sanidad Animal, Madrid

Spanyolország

FR

Franciaország

Agence française de sécurité sanitaire des aliments (AFSSA)

Laboratoire d’études et de recherches en pathologie bovine et hygiène des viandes, Lyon

Laboratoire d’études et de recherches en pathologie animale et zoonoses, Maisons-Alfort

Franciaország

HU

Magyarország

Országos Állategészségügyi Intézet (OÁI), Budapest

Magyarország

IT

Olaszország

Istituto zooprofilattico sperimentale della Lombardia e dell'Emilia-Romagna, Brescia

Olaszország

Ciprus

LT

Litvánia

Nacionalinė veterinarijos laboratorija, Vilnius

Litvánia

NL

Hollandia

Central Veterinary Institute of Wageningen UR, Lelystad

Hollandia

PL

Lengyelország

Zakład Pryszczycy Państwowego

Instytutu Weterynaryjnego – Państwowego

Instytutu Badawczego, Zduńska Wola

Lengyelország

RO

Románia

Institutul de Diagnostic și Sănătate Animală, București

Románia

UK

Egyesült Királyság

Institute for Animal Health, Pirbright

Egyesült Királyság

Észtország

Finnország

Írország

Lettország

Málta

Szlovénia

Svédország”


Top