EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32008D0029(01)

2009/5/EK: Az Európai Központi Bank határozata ( 2008. december 18. ) a rotációs rendszer az Európai Központi Bank Kormányzótanácsában való bevezetésének elhalasztásáról (EKB/2008/29)

OJ L 3, 7.1.2009, p. 4–5 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 01 Volume 014 P. 72 - 73

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2009/5(2)/oj

7.1.2009   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 3/4


AZ EURÓPAI KÖZPONTI BANK HATÁROZATA

(2008. december 18.)

a rotációs rendszer az Európai Központi Bank Kormányzótanácsában való bevezetésének elhalasztásáról

(EKB/2008/29)

(2009/5/EK)

AZ EURÓPAI KÖZPONTI BANK KORMÁNYZÓTANÁCSA,

tekintettel a Központi Bankok Európai Rendszere és az Európai Központi Bank alapokmányára (a továbbiakban: a KBER Alapokmánya) és különösen annak 10.2. cikkére,

mivel:

(1)

A Szerződés 122. cikkének (2) bekezdésével összhangban a közös valuta Szlovákia általi, 2009. január 1-jén történő bevezetéséről szóló, 2008. július 8-i 2008/608/EK tanácsi határozat (1) szerint Szlovákia megfelel az euro bevezetéséhez szükséges követelményeknek és 2009. január 1-jétől a csatlakozási szerződés (2) 4. cikke szerinti eltérése megszűnik.

(2)

Az euro Szlovákia általi bevezetésével az Európai Központi Bank („EKB”) Kormányzótanácsa tagjainak száma meghaladja a 21 főt. A KBER Alapokmányának 10.2. cikke alapján attól a naptól kezdődően, amikor a Kormányzótanács tagjainak a száma a 21-et meghaladja, az Igazgatóság minden egyes tagjának egy szavazata lesz, és a szavazati joggal rendelkező nemzeti központi banki elnökök száma 15 lesz. A rendelkezés szintén meghatározza a szavazati jogok rotációjára vonatkozó szabályokat. A 10.2. cikk hatodik francia bekezdése alapján a Kormányzótanács a szavazati joggal rendelkező, illetve azzal nem rendelkező tagjai kétharmados többségével elhalaszthatja a rotációs rendszer bevezetését addig a napig, amikor a nemzeti központi banki elnökök száma a 18-at meghaladja.

(3)

A Központi Bankok Európai Rendszere és az Európai Központi Bank alapokmánya 10.2. cikkének módosításáról szóló tanácsi határozat iránti, 2003. február 3-i EKB/2003/1 ajánlás (3) 6. premabulumbekezdése, valamint a Központi Bankok Európai Rendszere és az Európai Központi Bank alapokmánya 10.2. cikkének módosításáról szóló, 2003. március 21-i, az állam-, illetve kormányfői összetételben üléséző Tanács 2003/223/EK határozatának (4) hatodik preambulumbekezdése utalnak a rotációs rendszer bevezetésének elhalasztására vonatkozó esetleges döntésre, amely azon helyzet elkerülésére szolgálna, ahol bármely csoporton belül a nemzeti központi banki elnökök szavazati jogukat 100 %-os gyakorisággal gyakorolnák. A rotációs rendszer akkor történő bevezetése, amikor az elnökök száma meghaladja a 15 főt, szükségessé tenné különleges szabályok bevezetését annak biztosítására, hogy az elnökök első csoportjának ne legyen alacsonyabb szavazati gyakorisága, mint az elnökök második csoportjának. E követelménynek való megfelelés egy módja az lenne, ha öt szavazati jogot allokálnának az első csoporthoz. Ez azonban az első csoport tagjainak 100 %-os szavazati gyakoriságát eredményezné, és ellentétes lenne azzal a szándékkal, miszerint valamennyi elnökre vonatkozzon a rotációs rendszer. Az első csoport 100 %-os szavazati gyakoriságának elkerülését célzó alternatív megoldások jelentősen bonyolultabbá tennék a rotációs rendszer működését.

(4)

Alapos mérlegelést követően a Kormányzótanács úgy találta, hogy a bevezetés addig történő elhalasztása, amíg az elnökök száma meg nem haladja a 18-at, előnyösebb a rotációs rendszer akkor történő bevezetésénél, amikor az elnökök száma meghaladja a 15-öt, elkerülve ezzel az átmeneti kétcsoportos rotációs rendszer újabb komplex elemekkel való kiegészítését. Megfelelő ezért a rotációs rendszer bevezetésének addig történő elhalasztása, amíg az elnökök száma meg nem haladja a 18-at,

A KÖVETKEZŐKÉPPEN HATÁROZOTT:

1. cikk

A KBER Alapokmányának 10.2. cikkében meghatározott rotációs rendszer bevezetése elhalasztódik addig a napig, amikor az elnökök száma az EKB Kormányzótanácsában meghaladja a 18 főt.

2. cikk

Ez a határozat 2009. január 1-jén lép hatályba.

Kelt Frankfurt am Mainban, 2008. december 18-án.

az EKB elnöke

Jean-Claude TRICHET


(1)  HL L 195., 2008.7.24., 24. o.

(2)  A Cseh Köztársaság, az Észt Köztársaság, a Ciprusi Köztársaság, a Lett Köztársaság, a Litván Köztársaság, a Magyar Köztársaság, a Máltai Köztársaság, a Lengyel Köztársaság, a Szlovén Köztársaság és a Szlovák Köztársaság csatlakozásának feltételeiről, illetve az Európai Unió alapjait képező szerződések módosításáról szóló szerződés (HL L 236., 2003.9.23., 33. o.).

(3)  HL C 29., 2003.2.7., 6. o.

(4)  HL L 83., 2003.4.1., 66. o.


Top