Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32007R0759

A Bizottság 759/2007/EK rendelete ( 2007. június 29. ) az Izlandról származó kolbászra vonatkozó behozatali vámkontingens megnyitásáról és kezeléséről

OJ L 172, 30.6.2007, p. 48–49 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 02 Volume 019 P. 213 - 214

No longer in force, Date of end of validity: 30/04/2018; hatályon kívül helyezte: 32018R0567

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2007/759/oj

30.6.2007   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 172/48


A BIZOTTSÁG 759/2007/EK RENDELETE

(2007. június 29.)

az Izlandról származó kolbászra vonatkozó behozatali vámkontingens megnyitásáról és kezeléséről

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre,

tekintettel a sertéshús piacának közös szervezéséről szóló, 1975. október 29-i 2759/75/EGK tanácsi rendeletre (1) és különösen annak 11. cikke (1) bekezdésére,

mivel:

(1)

Az Európai Közösség és az Izlandi Köztársaság közötti, az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodás 19. cikke alapján a mezőgazdasági termékekre alkalmazandó kiegészítő kereskedelmi preferenciákról szóló, levélváltás formájában létrejött megállapodás (2), amelyet a 2007/138/EK tanácsi határozat (3) hagyott jóvá, éves közösségi vámkontingenst nyit meg 100 tonna Izlandról származó kolbász Közösségbe történő behozatalához.

(2)

A megállapodás úgy rendelkezik, hogy a kontingenseket éves alapon kell alkalmazni, és a behozatalokat ezért a naptári év alapján kell igazgatni. Azonban mivel a megállapodást 2007. március 1-jétől kell alkalmazni, a 2007. évre vonatkozó mennyiséget ennek megfelelően ki kell igazítani.

(3)

A megállapodás szerint a vámkontingens megnyitására július 1-jétől kerül sor a 2007-re vonatkozó kilenchavi mennyiség alapján. Ezért célszerű ezt a rendeletet 2007. július 1-jétől alkalmazni.

(4)

A vámkontingenseket az érkezési sorrendben történő kiszolgálás alapján kezelik. Ezt a Közösségi Vámkódex létrehozásáról szóló 2913/92/EGK tanácsi rendelet végrehajtására vonatkozó rendelkezések megállapításáról szóló, 1993. július 2-i 2454/93/EGK bizottsági rendelet (4) 308a. és 308b. cikkének, valamint 308c. cikke (1) bekezdésének megfelelően kell tenni.

(5)

Mivel az e rendeletben említett kontingens nem fenyeget a piac megzavarásával, kezdetben nem kritikusnak kell tekinteni a 2454/93/EGK rendelet 308c. cikkében foglaltak szerint. A kontingens keretében kezdetben importált termékek esetében lehetővé kell tenni a vámhatóságok számára, hogy eltekintsenek a biztosíték követelményétől a 2454/93/EGK rendelet 308c. cikke (1) bekezdésével és 248. cikke (4) bekezdésével összhangban; ugyanakkor a 2454/93/EGK rendelet 308c. cikkének (2) és (3) bekezdése nem alkalmazandó.

(6)

Egyértelművé kell tenni, hogy a piaci szereplőknek milyen módon kell bizonyítaniuk a termékek eredetét ahhoz, hogy az érkezési sorrendben történő kiszolgálás alapján részesedjenek a vámkontingensből.

(7)

Az e rendeletben előírt intézkedések összhangban vannak a Sertéshúspiaci Irányítóbizottság véleményével,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

(1)   A Közösség és Izland között létrejött és a 2007/138/EK határozattal jóváhagyott megállapodásban előírt, a 1601-es KN-kód alá tartozó, Izlandról származó kolbászra vonatkozó közösségi vámkontingens megnyitásra kerül.

A vámkontingenst éves alapon, január 1-jétől december 31-ig tartó hatállyal kell megnyitni.

A vámkontingens tételszáma 09.0809.

(2)   A behozatali vámkontingens keretébe tartozó, nettó tömegben kifejezett éves kolbászmennyiséget, valamint az alkalmazandó vámot a melléklet határozza meg.

A 2007. évre rendelkezésre álló mennyiség 75 tonna.

2. cikk

Ezt a vámkontingenst a 2454/93/EGK rendelet 308a. és 308b. cikkével, valamint 308c. cikkének (1) bekezdésével összhangban kell kezelni. Az említett rendelet 308c. cikkének (2) és (3) bekezdése nem alkalmazandó.

3. cikk

Az 1. cikkben említett és a 2. cikkel összhangban kezelt vámkontingensből való részesedés érdekében be kell mutatni a közösségi vámhatóságok számára az izlandi illetékes hatóságok által kiállított érvényes származási bizonyítványt a 2454/93/EGK bizottsági rendelet 55–65. cikkében foglaltaknak megfelelően.

4. cikk

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő harmadik napon lép hatályba.

2007. július 1-jétől kell alkalmazni.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2007. június 29-én.

a Bizottság részéről

Mariann FISCHER BOEL

a Bizottság tagja


(1)  HL L 282., 1975.11.1., 1. o. A legutóbb az 1913/2005/EK rendelettel (HL L 307., 2005.11.25., 2. o.) módosított rendelet.

(2)  HL L 61., 2007.2.28., 29. o.

(3)  HL L 61., 2007.2.28., 28. o.

(4)  HL L 253., 1993.10.11., 1. o. A legutóbb a 214/2007/EK rendelettel (HL L 62., 2007.3.1., 6. o.) módosított rendelet.


MELLÉKLET

KOLBÁSZ

Az Izland részére megnyitott közösségi vámkontingens

KN-kód

Árumegnevezés

Tételszám

Éves mennyiség

(nettó tömeg)

Vámtétel

1601 00

Kolbász és hasonló termék húsból, vágási melléktermékből, belsőségből vagy vérből; ezeken a termékeken alapuló élelmiszerek

09.0809

100 tonna

0


Top