EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32007R0756

A Bizottság 756/2007/EK rendelete ( 2007. június 29. ) a gyümölcs és zöldség behozatalára vonatkozó intézkedések alkalmazása részletes szabályainak megállapításáról szóló 3223/94/EK bizottsági rendelet módosításáról

OJ L 172, 30.6.2007, p. 41–42 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2007; közvetve hatályon kívül helyezte: 32007R1580

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2007/756/oj

30.6.2007   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 172/41


A BIZOTTSÁG 756/2007/EK RENDELETE

(2007. június 29.)

a gyümölcs és zöldség behozatalára vonatkozó intézkedések alkalmazása részletes szabályainak megállapításáról szóló 3223/94/EK bizottsági rendelet módosításáról

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre,

tekintettel a gyümölcs- és zöldségpiac közös szervezéséről szóló, 1996. október 28-i 2200/96/EK tanácsi rendeletre (1) és különösen annak 32. cikke (2) bekezdésére,

mivel:

(1)

A gyümölcs és zöldség behozatalára vonatkozó intézkedések alkalmazása részletes szabályainak megállapításáról szóló, 1994. december 21-i 3223/94/EK bizottsági rendelet (2) kereszthivatkozásokat tesz a Közösségi Vámkódex létrehozásáról szóló 2913/92/EGK tanácsi rendelet végrehajtására vonatkozó rendelkezések megállapításáról szóló, 1993. július 2-i 2454/93/EGK bizottsági rendelet (3) 173–176. cikkének egyes rendelkezéseire.

(2)

Az említett rendelkezéseket azonban a Közösségi Vámkódex létrehozásáról szóló 2913/92/EGK tanácsi rendelet végrehajtására vonatkozó rendelkezések megállapításáról szóló 2454/93/EGK rendelet és a 2286/2003/EK módosításáról szóló, 2006. február 8-i 215/2006/EK bizottsági rendelet (4) törölte.

(3)

A jogbiztonság érdekében ezért a 3223/94/EK rendeletet a szükséges változtatások megtétele céljából módosítani kell, ezzel biztosítva annak folyamatos és zökkenőmentes működését.

(4)

A gyümölcs- és zöldségfélék ára gyorsan változik, és – összhangban a 2454/93/EGK rendelet módosításaival – ki kell zárni annak lehetőségét, hogy a belépésiár-rendszer keretében esetleg elavult egységárakat használjanak.

(5)

A 2454/93/EGK rendelet módosításait 2006. május 19. óta alkalmazzák, a jogbiztonság érdekében az itt említett módosításokat is ettől az időponttól kell alkalmazni.

(6)

A 3223/94/EK rendelet 3. cikkének (1) bekezdése tartalmazza a reprezentatív piacok jegyzékét. A bulgáriai és romániai reprezentatív piacok beillesztése céljából az említett jegyzéket módosítani kell.

(7)

Az e rendeletben előírt intézkedések összhangban vannak a Gyümölcs- és Zöldségpiaci Irányítóbizottság véleményével,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

A 3223/94/EK rendelet a következőképpen módosul:

1.

A 2. cikk (2) bekezdése második és harmadik albekezdésének a helyébe a következő szöveg lép:

„Ezeket a következő összegekkel csökkentik:

a)

15 %-os kereskedelmi haszonnal a londoni, milánói és rungis-i kereskedelmi központok, illetve 8 %-os kereskedelmi haszonnal az egyéb kereskedelmi központok esetében; valamint

b)

a vámterületen belüli szállítási és biztosítási költségekkel.

A harmadik albekezdés értelmében levonandó szállítási és biztosítási költségek esetében a tagállamok levonási átalányösszeget állapíthatnak meg. Ezekről az átalányösszegekről és a kiszámításukhoz használt módszerekről haladéktalanul tájékoztatniuk kell a Bizottságot.”

2.

Az 3. cikk (1) bekezdésének helyébe a következő szöveg lép:

„(1)   Az alábbi piacok tekintendők reprezentatívnak:

Belgium és Luxemburg: Brüsszel,

Bulgária: Szófia,

Cseh Köztársaság: Prága,

Dánia: Koppenhága,

Németország: Hamburg, München, Frankfurt, Köln, Berlin,

Észtország: Tallinn,

Írország: Dublin,

Görögország: Athén, Thesszaloniki,

Spanyolország: Madrid, Barcelona, Sevilla, Bilbao, Zaragoza, Valencia,

Franciaország: Rungis (Párizs), Marseille, Rouen, Dieppe, Perpignan, Nantes, Bordeaux, Lyon, Toulouse,

Olaszország: Milánó,

Ciprus: Nicosia,

Lettország: Riga,

Litvánia: Vilnius,

Magyarország: Budapest,

Málta: Attard,

Hollandia: Rotterdam,

Ausztria: Bécs-Inzersdorf,

Lengyelország: Ozarów Mazowiecki-Bronisze, Poznan,

Portugália: Lisszabon, Porto,

Románia: Bukarest, Constanța,

Szlovénia: Ljubljana,

Szlovákia: Pozsony,

Finnország: Helsinki,

Svédország: Helsingborg, Stockholm,

Egyesült Királyság: London.”

3.

Az 4. cikk (2) bekezdésének helyébe a következő szöveg lép:

„(2)   Amennyiben a melléklet A. részében szereplő termékekre és alkalmazási időszakokban e rendeletnek megfelelően átalányértéket állapítanak meg, a 2454/93/EGK rendelet 152. cikke (1) bekezdése a) pontjának a. alpontja szerinti egységárat nem kell alkalmazni. Azt ilyen esetben az (1) bekezdésben említett behozatali átalányérték helyettesíti.”

4.

Az 4. cikk (5) bekezdésének helyébe a következő szöveg lép:

„(5)   Az (1) bekezdéstől eltérve, amennyiben nem volt lehetséges a behozatali átalányérték kiszámítása, a melléklet A. részében szereplő alkalmazási időszakok első napjától kezdődően nem kell behozatali átalányértéket alkalmazni.”

2. cikk

Ez a rendelet az Európai Közösségek Hivatalos Lapjában való kihirdetésének napján lép hatályba.

Az 1. cikk (1), (3) és (4) bekezdését 2006. május 19-től kell alkalmazni.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2007. június 29-én.

a Bizottság részéről

Mariann FISCHER BOEL

a Bizottság tagja


(1)  HL L 297., 1996.11.21., 1. o. A legutóbb a 47/2003/EK bizottsági rendelettel (HL L 7., 2003.1.11., 64. o.) módosított rendelet.

(2)  HL L 337., 1994.12.24., 66. o. A legutóbb a 386/2005/EK rendelettel (HL L 62., 2005.3.9., 3. o.) módosított rendelet.

(3)  HL L 253., 1993.10.11., 1. o. A legutóbb a 214/2007/EK rendelettel (HL L 62., 2007.3.1., 6. o.) módosított rendelet.

(4)  HL L 38., 2006.2.9., 11. o.


Top