Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32007R0446

A Bizottság 446/2007/EK rendelete ( 2007. április 23. ) az egyes szarvasmarhafélék árának reprezentatív közösségi piacokon történő felmérése tekintetében az 1254/1999/EK tanácsi rendelet részletes alkalmazási szabályainak megállapításáról szóló 2273/2002/EK rendelet módosításáról

OJ L 106, 24.4.2007, p. 30–30 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
OJ L 327M , 5.12.2008, p. 1041–1042 (MT)
Special edition in Croatian: Chapter 03 Volume 039 P. 192 - 192

No longer in force, Date of end of validity: 30/06/2014; hatályon kívül helyezte: 32013R0807

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2007/446/oj

24.4.2007   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 106/30


A BIZOTTSÁG 446/2007/EK RENDELETE

(2007. április 23.)

az egyes szarvasmarhafélék árának reprezentatív közösségi piacokon történő felmérése tekintetében az 1254/1999/EK tanácsi rendelet részletes alkalmazási szabályainak megállapításáról szóló 2273/2002/EK rendelet módosításáról

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre,

tekintettel a marha- és borjúhús piacának közös szervezéséről szóló, 1999. május 17-i 1254/1999/EK tanácsi rendeletre (1) és különösen annak 41. cikkére,

mivel:

(1)

A 2273/2002/EK bizottsági rendelet (2) a különböző szarvasmarha-kategóriákra vonatkozóan rendelkezéseket állapít meg az árak jegyzéséről a tagállamok reprezentatív piacain. Az egyes kategóriák tekintetében az árak felméréséhez nyújtandó információkra vonatkozó részletes szabályokat a rendelet mellékletei írják elő.

(2)

Írország kérésére a 2273/2002/EK rendelet I. és II. mellékletét az említett tagállamban a szarvasmarhák értékesítésének fejleményei fényében részben felül kell vizsgálni annak biztosítása érdekében, hogy az árak felmérése továbbra is a reprezentatív piacokon alapuljon.

(3)

A 2273/2002/EK rendeletet ennek megfelelően módosítani kell.

(4)

Az e rendeletben előírt intézkedések összhangban vannak a Marha- és Borjúhúspiaci Irányítóbizottság véleményével,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

A 2273/2002/EK rendelet a következőképpen módosul:

1.

Az I. melléklet E részének 1. pontja helyébe a következő lép:

„1.   Reprezentatív piacok

Legalább 2 piac”

2.

A II. melléklet D részének 1. pontja helyébe a következő lép:

„1.   Reprezentatív piacok

Legalább 2 piac”

2. cikk

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő harmadik napon lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2007. április 23-án.

a Bizottság részéről

Mariann FISCHER BOEL

a Bizottság tagja


(1)  HL L 160., 1999.6.26., 21. o. A legutóbb az 1913/2005/EK rendelettel (HL L 307., 2005.11.25., 2. o.) módosított rendelet.

(2)  HL L 347., 2002.12.20., 15. o. A legutóbb a 2172/2003/EK rendelettel (HL L 326., 2003.12.13., 8. o.) módosított rendelet.


Top