Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32007L0029

A Bizottság 2007/29/EK irányelve ( 2007. május 30. ) a 96/8/EK irányelvnek a testtömegcsökkentésre szolgáló, csökkentett energiatartalmú étrendben történő felhasználásra szánt élelmiszerek címkézésére, reklámozására és megjelenítésére vonatkozó módosításáról (EGT vonatkozású szöveg)

OJ L 139, 31.5.2007, p. 22–23 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 13 Volume 056 P. 102 - 103

No longer in force, Date of end of validity: 19/07/2015; hatályon kívül helyezte: 32013R0609

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2007/29/oj

31.5.2007   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 139/22


A BIZOTTSÁG 2007/29/EK IRÁNYELVE

(2007. május 30.)

a 96/8/EK irányelvnek a testtömegcsökkentésre szolgáló, csökkentett energiatartalmú étrendben történő felhasználásra szánt élelmiszerek címkézésére, reklámozására és megjelenítésére vonatkozó módosításáról

(EGT vonatkozású szöveg)

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre,

tekintettel a különleges táplálkozási célokra szánt élelmiszerekre vonatkozó tagállami jogszabályok közelítéséről szóló, 1989. május 3-i 89/398/EGK tanácsi irányelvre (1) és különösen annak 4. cikke (1) bekezdésére,

mivel:

(1)

Az élelmiszerekkel kapcsolatos, tápanyag-összetételre és egészségre vonatkozó állításokról szóló, 2006. december 20-i 1924/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletet (2)2007. július 1-jétől kell alkalmazni. A rendeletet a testtömegcsökkentésre szolgáló, csökkentett energiatartalmú étrendben történő felhasználásra szánt élelmiszerekre kell majd alkalmazni a testtömegcsökkentésre szolgáló, csökkentett energiatartalmú étrendben történő felhasználásra szánt élelmiszerekről szóló, 1996. február 26-i 96/8/EK bizottsági irányelv (3) különleges szabályainak sérelme nélkül.

(2)

A 96/8/EK irányelv előírja, hogy a hatálya alá tartozó termékek címkézése, reklámozása és megjelenítése semmilyen módon nem utalhat a használatuk révén elérhető súlycsökkenés arányára vagy nagyságára, az éhségérzet csökkenésére vagy a jóllakottság érzésének fokozására.

(3)

Az 1924/2006/EK rendelet 13. cikke (1) bekezdésének c) pontja bizonyos feltételek között lehetővé teszi olyan egészségre vonatkozó állítások élelmiszereken való feltüntetését, amelyek az éhségérzet csökkenésére vagy a jóllakottság érzésének fokozására utalnak, illetve erre vonatkozó leírást tartalmaznak.

(4)

Az éhségérzet csökkenésére vagy a jóllakottság érzésének fokozására utaló állítások engedélyezése – feltéve, hogy ezek az állítások általánosan elfogadott tudományos bizonyítékokon alapulnak, és az átlagos fogyasztó számára jól érthetőek – a termékskála és a termékjellemzők terén tapasztalható fejlődést tükrözi.

(5)

Ez az érvelés leginkább a testtömegcsökkentésre szolgáló, csökkentett energiatartalmú étrendben történő felhasználásra szánt élelmiszerek esetében állja meg a helyét. Ezért amennyiben az 1924/2006/EK rendelet 13. cikke (1) bekezdésében előírt feltételek teljesülnek, ezeknek az állításoknak a feltüntetését lehetővé kell tenni.

(6)

Az ezen irányelvben előírt intézkedések összhangban vannak az Élelmiszerlánc- és Állat-egészségügyi Állandó Bizottság véleményével,

ELFOGADTA EZT AZ IRÁNYELVET:

1. cikk

A 96/8/EK irányelv 5. cikke (3) bekezdése helyébe a következő szöveg lép:

„(3)   Az érintett termékek címkézése, reklámozása és megjelenítése semmilyen módon nem utalhat a használatuk révén elérhető súlycsökkenés arányára vagy nagyságára.”

2. cikk

Átültetés

(1)   A tagállamok legkésőbb 2007. november 30-ig elfogadják és kihirdetik azokat a törvényi, rendeleti és közigazgatási rendelkezéseket, amelyek ahhoz szükségesek, hogy ennek az irányelvnek megfeleljenek. Haladéktalanul eljuttatják a Bizottsághoz az említett rendelkezések szövegét, valamint az említett rendelkezések és ezen irányelv közötti megfelelési táblázatot.

A tagállamoknak 2007. július 1-jétől kell alkalmazniuk ezen rendelkezéseket.

Amikor a tagállamok elfogadják ezeket a rendelkezéseket, azokban hivatkozni kell erre az irányelvre, vagy azokhoz hivatalos kihirdetésük alkalmával ilyen hivatkozást kell fűzni. A hivatkozás módját a tagállamok határozzák meg.

(2)   A tagállamok megküldik a Bizottságnak nemzeti joguk azon főbb rendelkezéseinek szövegét, amelyeket az ezen irányelv által szabályozott területen fogadnak el.

3. cikk

Ez az irányelv az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő kihirdetését követő huszadik napon lép hatályba.

4. cikk

Ennek az irányelvnek a tagállamok a címzettjei.

Kelt Brüsszelben, 2007. május 30-án.

a Bizottság részéről

Markos KYPRIANOU

a Bizottság tagja


(1)  HL L 186., 1989.6.30., 27. o. A legutóbb az 1882/2003/EK európai parlamenti és tanácsi rendelettel (HL L 284., 2003.10.31., 1. o.) módosított irányelv.

(2)  HL L 404., 2006.12.30., 9. o. A rendelet helyesbítve: HL L 12., 2007.1.8., 3. o.

(3)  HL L 55., 1996.3.6., 22. o.


Top