Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32007D0335

2007/335/EK: A Bizottság határozata ( 2007. március 21. ) az Olaszárszág által a kis- és mikrovállalkozások számára nyújtani kívánt C 18/2006 (ex N 524/2005) számú támogatási programról (az értesítés a C(2007) 1175. számú dokumentummal történt) (EGT vonatkozású szöveg)

OJ L 128, 16.5.2007, p. 43–44 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2007/335/oj

16.5.2007   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 128/43


A BIZOTTSÁG HATÁROZATA

(2007. március 21.)

az Olaszárszág által a kis- és mikrovállalkozások számára nyújtani kívánt C 18/2006 (ex N 524/2005) számú támogatási programról

(az értesítés a C(2007) 1175. számú dokumentummal történt)

(Csak az olasz nyelvű szöveg hiteles)

(EGT vonatkozású szöveg)

(2007/335/EK)

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre és különösen annak 88. cikke (2) bekezdésének első albekezdésére,

tekintettel az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásra és különösen annak 62. cikke (1) bekezdésének a) pontjára,

miután felhívta az érdekelt feleket, hogy az említett cikkeknek (1) megfelelően tegyék meg észrevételeiket,

mivel:

I.   ELJÁRÁS

(1)

Az olasz hatóságok 2005. október 18-i levelükben értesítették a Bizottságot a fentiekben említett támogatási programról. 2005. december 20-i, 2006. március 13-i és 2006. március 27-i levelükben egyéb információkat nyújtottak a bizottságnak. A Bizottság 2005. november 10-én és 2006. február 8-án kelt levelében kiegészítő beszámolókat kért.

(2)

2006. május 16-i levelében a Bizottság tájékoztatta Olaszországot azon határozatáról, hogy a szóban forgó intézkedéssel kapcsolatban megindítja az EK-Szerződés 88. cikkének (2) bekezdése szerinti eljárást.

(3)

A Bizottság eljárás kezdeményezéséről szóló határozatát kihirdették az Európai Unió Hivatalos Lapjában  (2). A Bizottság felkérte az érdekelt feleket, hogy tegyék meg észrevételeiket.

(4)

Olaszország 2006. június 23-án kelt levelében elküldte észrevételeit és bejelentette szándékát, hogy egy adott pontra vonatkozóan további észrevételeket kíván tenni.

(5)

Az eljárás folyamán semmilyen más érdekelt fél nem küldött észrevételeket.

(6)

A Bizottság 2006. szeptember 21-én és 2007. január 10-én kelt levelében kiegészítő információkat kért.

(7)

Olaszország 2007. január 30-án kelt, a Bizottságnál 2007. február 2-i keltezéssel nyilvántartásba vett levelében tájékoztatta a Bizottságot, hogy a bejelentett intézkedést visszavonták.

II.   AZ INTÉZKEDÉS RÉSZLETES LEÍRÁSA

(8)

Az intézkedés célja mikro- és kisvállalkozások növekedésének előmozdítása adókedvezmény nyújtása által, ez utóbbi következtében meginduló konszolidációs folyamat (mikrovállalkozások és kisvállalkozások összefonódása vagy befolyásszerzése) következtében. A bejelentett intézkedés összege 2006-ban 120 millió EUR, 2007-ben 242 millió EUR, 2008-ban pedig 122 millió EUR lett volna.

(9)

Az intézkedés jogalapja a 2005. július 31-i 156. törvénnyé átalakított 2005. június 17-i 106. számú törvényerejű rendelet 2. cikke. A jogalap felfüggesztési záradákot tartalmaz. A támogatási programot nem hajtották végre.

(10)

Olaszország 2005-ben hasonló intézkedést (3) alkalmazott a kkv-k részére nyújtott támogatások csoportmentesítését előíró rendelet (4) keretében. Az intézkedésnek az a verziója az összefonódás vagy befolyásszerzés tanácsadási költségeinek 50 %-ára korlátozza az adójóváírást. Az olasz hatóságok jelezték, hogy a fent említett korlátozás miatt az intézkedés sikere viszonylagos volt, mivel 132, összesen 3 442 261 EUR értékű adójóváírási kérelmet kaptak, amelyek közül csupán 46-ot fogadtak el, összesen 415 306 EUR értékben.

III.   OLASZORSZÁG ÉSZREVÉTELEI

(11)

Az olasz hatóságok 2007. január 30-án kelt levelükben tájékoztatták a Bizottságot, hogy a kérdéses intézkedés költségvetését más célokra használták, illetve hogy a bejelentett intézkedést nem hajtották végre, mivel visszavonták.

IV.   ÉRTÉKELÉS

(12)

Az értesítés visszavonása következtében az eljárás tárgytalanná vált.

V.   KÖVETKEZTETÉS

(13)

Ennek következtében a Bizottság úgy határozott, hogy az EK-Szerződés 88. cikkének (2) bekezdése értelmében lezárja az eljárást, mivel az az intézkedés Olaszország általi visszavonása következtében tárgytalanná vált,

ELFOGADTA EZT A HATÁROZATOT:

1. cikk

A bejelentett intézkedés Olaszország általi visszavonása következtében a jelen eljárás tárgytalanná vált. A Bizottság ezért határozatot hozott a kezdeményezett eljárás lezárásáról az EK-Szerződés 88. cikkének (2) bekezdése értelmében.

2. cikk

E határozat címzettje az Olasz Köztársaság.

Kelt Brüsszelben, 2007. március 21-én.

A Bizottság részéről

Neelie KROES

a Bizottság tagja


(1)  HL C 146., 2006.6.22., 18. o.

(2)  Lásd az 1 lábjegyzetet.

(3)  A 80/2005. számú törvénnyé átalakított, a Bizottságnál 2005. április 21-én az XS 89/05 hivatkozással nyilvántartásba vett Decreto legge n. 35/2005 9. cikke alapján.

(4)  A Bizottság 2001. január 12-i 70/2001/EK rendelete az EK-Szerződés 87. és 88. cikkének a kis- és középvállalkozásoknak nyújtott állami támogatásokra történő alkalmazásáról (HL L 10., 2001.1.13., 33. o.).


Top