Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32006R1887

A Bizottság 1887/2006/EK rendelete ( 2006. december 19. ) a Svédország lobogója alatt a IIIa., IIIb., c., d. ICES-övezetben (közösségi vizek) közlekedő hajók közönséges nyelvhalra vonatkozó halászatának újbóli megnyitásáról

OJ L 364, 20.12.2006, p. 66–67 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)

No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2006

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2006/1887/oj

20.12.2006   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 364/66


A BIZOTTSÁG 1887/2006/EK RENDELETE

(2006. december 19.)

a Svédország lobogója alatt a IIIa., IIIb., c., d. ICES-övezetben (közösségi vizek) közlekedő hajók közönséges nyelvhalra vonatkozó halászatának újbóli megnyitásáról

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre,

tekintettel a halászati erőforrások közös halászati politika alapján történő védelméről és fenntartható kiaknázásáról szóló, 2002. december 20-i 2371/2002/EK tanácsi rendeletre (1) és különösen annak 26. cikke (4) bekezdésére,

tekintettel a közös halászati politika ellenőrző rendszerének létrehozataláról szóló, 1993. október 12-i 2847/93/EGK tanácsi rendeletre (2) és különösen annak 21. cikke (3) bekezdésére,

mivel:

(1)

A bizonyos halállományokra és halállomány-csoportokra vonatkozó, halfogási korlátozások alá tartozó vizeken tartózkodó közösségi hajókon és a közösségi vizeken alkalmazandó halászati lehetőségeknek és kapcsolódó feltételeknek a 2006. évre történő meghatározásáról szóló, 2005. december 22-i 51/2006/EK tanácsi rendelet (3) kvótákat állapít meg a 2006. évre.

(2)

2006. október 6-án Svédország az 2847/93/EGK rendelet 21. cikkének (2) bekezdése értelmében arról értesítette a Bizottságot, hogy a lobogója alatt közlekedő hajók számára 2006. október 6-ai hatállyal megtiltja a közönséges nyelvhal halászatát a IIIa., IIIb., c és d. ICES-övezet vizein.

(3)

2006. november 1-jén a Bizottság az 2847/93/EGK rendelet 21. cikkének (3) bekezdése és a 2371/2002/EK rendelet 26. cikkének (4) bekezdése értelmében ugyanezen időbeli hatállyal elfogadta a Svédország lobogója alatt közlekedő hajóknak a IIIa., IIIb., c. és d. (közösségi vizek) ICES-övezetben a közönséges nyelvhalra vonatkozó halászati tilalmáról szóló, 1631/2006/EK rendeletet.

(4)

A Bizottsághoz a svéd hatóságok által eljutatott tájékoztatás szerint a IIIa., IIIb., c. és d. övezetekre vonatkozó svéd kvótán belül még rendelkezésre áll egy bizonyos közönséges nyelvhal-mennyiség. Következésképpen a Svédország lobogója alatt közlekedő vagy Svédországban lajstromozott hajók számára engedélyezni kell a közönséges nyelvhal-halászatot az említett övezetekben.

(5)

Az engedély 2006. november 24-étől lép hatályba annak érdekében, hogy a kérdéses közönséges nyelvhal-mennyiséget még ez év vége előtt le lehessen halászni.

(6)

Következésképpen az 1631/2006/EK rendelet 2006. november 24-ével hatályát veszti,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

Hatályon kívül helyezés

Az 1631/2006/EK rendelet hatályát veszti.

2. cikk

Hatályba lépés

E rendelet Az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő napon lép hatályba.

Ezt a rendeletet 2006. november 24-étől kell alkalmazni.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2006. december 19-én.

a Bizottság részéről

Jörgen HOLMQUIST

halászati és tengerészeti főigazgató


(1)  HL L 358., 2002.12.31., 59. o.

(2)  HL L 261., 1993.10.20., 1. o. A legutóbb a 768/2005/EK rendelettel (HL L 128., 2005.5.21., 1. o.) módosított rendelet.

(3)  HL L 16., 2006.1.20., 1. o. A legutóbb az 1782/2006/EK rendelettel (HL L 345., 2006.12.8., 10. o.) módosított rendelet.


MELLÉKLET

Sz.

64

Tagállam

Svédország

Állomány

SOL/3A/BCD

Faj

Közönséges nyelvhal (Solea solea)

Övezet

IIIa., IIIb., c., d. (közösségi vizek)

Időpont

2006. november 24. – Újbóli megnyitás


Top