EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32006R1798

A Bizottság 1798/2006/EK rendelete ( 2006. december 6. ) 2007-re vonatkozóan a 3448/93/EK tanácsi rendelet hatálya alá tartozó mezőgazdasági termékek feldolgozásával előállított, Norvégiából származó egyes áruknak az Európai Közösségbe való behozatalára alkalmazandó vámkontingensek megnyitásáról

OJ L 341, 7.12.2006, p. 24–25 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
OJ L 314M , 1.12.2007, p. 404–405 (MT)
Special edition in Bulgarian: Chapter 02 Volume 022 P. 106 - 107
Special edition in Romanian: Chapter 02 Volume 022 P. 106 - 107

No longer in force, Date of end of validity: 18/01/2011

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2006/1798/oj

7.12.2006   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 341/24


A BIZOTTSÁG 1798/2006/EK RENDELETE

(2006. december 6.)

2007-re vonatkozóan a 3448/93/EK tanácsi rendelet hatálya alá tartozó mezőgazdasági termékek feldolgozásával előállított, Norvégiából származó egyes áruknak az Európai Közösségbe való behozatalára alkalmazandó vámkontingensek megnyitásáról

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre,

tekintettel a mezőgazdasági termékek feldolgozásával előállított egyes árucikkekre alkalmazandó kereskedelmi szabályokról szóló, 1993. december 6-i 3448/93/EK tanácsi rendeletre (1) és különösen annak 7. cikke (2) bekezdésére,

tekintettel az Európai Közösség és a Norvég Királyság között az Európai Gazdasági Közösség és a Norvég Királyság közötti kétoldalú szabadkereskedelmi megállapodás 2. jegyzőkönyvéről szóló, levélváltás formájában létrejött megállapodás megkötéséről szóló, 2004. október 25-i 2004/859/EK tanácsi határozatra (2) és különösen annak 2. cikkére,

mivel:

(1)

Az Európai Közösség és a Norvég Királyság között az Európai Gazdasági Közösség és a Norvég Királyság közötti kétoldalú szabadkereskedelmi megállapodás 2. jegyzőkönyvéről szóló, levélváltás formájában létrejött megállapodás III. pontja rendelkezik a Norvégiából származó egyes áruk behozatalára vonatkozó éves vámkontingensekről. Ezeket a kontingenseket 2007-re vonatkozóan meg kell nyitni.

(2)

A Közösségi Vámkódex létrehozásáról szóló 2913/92/EGK tanácsi rendelet végrehajtására vonatkozó rendelkezések megállapításáról szóló, 1993. július 2-i 2454/93/EGK bizottsági rendelet (3) szabályokat állapít meg a vámkontingensek kezelésére. Az e rendelet által megnyitott vámkontingenseket e rendelkezéseknek megfelelően kell kezelni.

(3)

Az e rendeletben előírt intézkedések összhangban vannak a Szerződés I. mellékletében nem szereplő feldolgozott mezőgazdasági termékek kereskedelmére vonatkozó horizontális kérdések irányítóbizottsága véleményével,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

A mellékletben szereplő, Norvégiából származó árukra vonatkozó közösségi vámkontingenseket 2007. január 1-jétőldecember 31-ig kell megnyitni.

2. cikk

Az 1. cikkben említett közösségi vámkontingenseket a 2454/93/EGK rendelet 308a., 308b. és 308c. cikkével összhangban a Bizottság kezeli.

3. cikk

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő harmadik napon lép hatályba.

Ez a rendelet 2007. január 1-jétől alkalmazandó.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2006. december 6-án.

a Bizottság részéről

Günter VERHEUGEN

alelnök


(1)  HL L 318., 1993.12.20., 18. o. A legutóbb a 2580/2000/EK rendelettel (HL L 298., 2000.11.25., 5. o.) módosított rendelet.

(2)  HL L 370., 2004.12.17., 70. o.

(3)  HL L 253., 1993.10.11., 1. o. A legutóbb a 402/2006/EK rendelettel (HL L 70., 2006.3.9., 35. o.) módosított rendelet.


MELLÉKLET

Norvégiából származó áruk Közösségbe történő behozatalára alkalmazandó éves vámkontingensek

Tételszám

KN-kód

Termékmegnevezés

2007-re vonatkozó éves kontingens

A kontingens keretében alkalmazandó vámtétel

09.0765

1517 10 90

Margarin, a folyékony margarin kivételével, 10 tömegszázalékot nem meghaladó tejzsírtartalommal

2 470 tonna

Vámmentes

09.0771

ex 2207 10 00

(TARIC-kód 90)

Nem denaturált etil-alkohol legalább 80 térfogatszázalék alkoholtartalommal, amelyet nem az EK-Szerződés I. mellékletében szereplő mezőgazdasági termékekből állítottak elő

164 000 hektoliter

Vámmentes

09.0772

ex 2207 20 00

(TARIC-kód 90)

Etil-alkohol és más szesz denaturálva, bármilyen alkoholtartalommal, amelyet nem az EK-Szerződés I. mellékletében szereplő mezőgazdasági termékekből állítottak elő

14 340 hektoliter

Vámmentes

09.0774

2403 10

Fogyasztási dohány (elszívásra), bármilyen mennyiségű dohánypótló-tartalommal is

370 tonna

Vámmentes


Top