EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32006R1033

A Bizottság 1033/2006/EK rendelete ( 2006. július 4. ) az egységes európai égbolton a felszállás előtti szakaszban a repülési tervekre alkalmazandó eljárások követelményeiről (EGT vonatkozású szöveg)

OJ L 186, 7.7.2006, p. 46–50 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Bulgarian: Chapter 07 Volume 015 P. 277 - 281
Special edition in Romanian: Chapter 07 Volume 015 P. 277 - 281
Special edition in Croatian: Chapter 07 Volume 010 P. 49 - 53

In force: This act has been changed. Current consolidated version: 19/02/2018

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2006/1033/oj

7.7.2006   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 186/46


A BIZOTTSÁG 1033/2006/EK RENDELETE

(2006. július 4.)

az egységes európai égbolton a felszállás előtti szakaszban a repülési tervekre alkalmazandó eljárások követelményeiről

(EGT vonatkozású szöveg)

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre,

tekintettel az Európai Légiforgalmi Szolgáltatási Hálózat átjárhatóságáról szóló, 2004. március 10-i 552/2004/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletre (1) (átjárhatósági rendelet) és különösen annak 3. cikke (1) bekezdésére,

tekintettel az egységes európai égbolt létrehozására vonatkozó keret megállapításáról szóló, 2004. március 10-i 549/2004/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletre (2) (keretrendelet) és különösen annak 8. cikke (2) bekezdésére,

mivel:

(1)

A Bizottság és az Európai Szervezet a Légi közlekedés Biztonságáért (Eurocontrol) több tanulmánya rámutatott a légi járatok biztonságos irányításában érintett felek (nevezetesen a légiforgalmi szolgálati egységek, üzemeltetők és pilóták) birtokában lévő repülésiterv-adatok közötti jelentős következetlenségekre. Ezen eltérések hatással lehetnek az európai légiközlekedés-irányítási rendszer biztonságára és hatékonyságára. Továbbá a repülésiterv-adatok nagyobb mértékű összehangoltsága elősegítené a zökkenőmentes forgalmat, támogatná a közlekedéssel kapcsolatos új elgondolásokat különösen a légiforgalmi áramlás-szervezés területén, valamint növelné a biztonság szintjét. Következésképpen megfelelő intézkedéseket kell tenni a repülésiterv-adatok közötti következetlenségek számának csökkentése érdekében.

(2)

Az Eurocontrol az 549/2004/EK rendelet 8. cikkének (1) bekezdésével összhangban megbízást kapott az egységes európai égbolton belül a felszállás előtti szakaszban a repülési tervek követelményeinek kialakítására. Ez a rendelet a megbízás következtében 2005. március 17-én kiadott jelentésen alapul.

(3)

E rendelet területi hatályát a légtérnek az egységes európai égbolt keretében történő szervezéséről és használatáról szóló, 2004. március 10-i 551/2004/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletre (3) való hivatkozással világosan meg kell határozni.

(4)

A Nemzetközi Polgári Repülési Szervezet (a továbbiakban: ICAO) meghatározta azon, a repülési tervek benyújtására, elfogadására és szétosztására vonatkozó eljárásokat, amelyeket hatályba kell léptetni annak érdekében, hogy egységesen alkalmazzák azokat az egységes európai égbolt légterében. Ezen eljárásokat az üzemeltetők, a pilóták, a légiforgalmi szolgálati egységek és a különböző, repülési terveket benyújtók számára kötelező előírásokkal kell kiegészíteni annak biztosítása érdekében, hogy a birtokukban lévő repülési tervek kulcsfontosságú részletei egységesek legyenek a felszállás előtti szakasz végéig mindazon légi járatok esetében, amelyek az e rendelet hatálya alá tartozó légtérből indulnak. Ezeket a kulcselemeket pontosan meg kell határozni.

(5)

Az Eurocontrol felügyeletével létre jött egy, a repülési tervet feldolgozó és szétosztó központosított szolgáltatás, azaz az Integrált Előzetes Repülési Terv Feldolgozó Rendszer (a továbbiakban: IFPS). A tagállamok meg kell tegyék a szükséges intézkedéseket annak biztosítása érdekében, hogy az IFPS szolgáljon a repülési tervek kulcsfontosságú részleteinek egységességét biztosító információkkal.

(6)

Ha az IFPS-hez nem érkezik be a határos légterekből az e rendelet hatálya alá tartozó légtérbe belépő légi járatokra vonatkozó repülési terv, akkor az ugyanezen légtérből induló légi járatok légiforgalmi szolgálati egységei, üzemeltetői és pilótái birtokában lévő repülésiterv-adatok közötti következetlenségekből eredő kockázatokhoz hasonló kockázatok merülhetnek fel. Ilyen esetekben az efféle kockázatok megelőzése érdekében a légiforgalmi szolgálati egységeknek megfelelő repülési adatokkal kell ellátniuk az IFPS-t.

(7)

A műveletek már létező biztonsági szintjének fenntartása, illetve javítása érdekében a tagállamoknak biztosítaniuk kell azok betartását a veszélyazonosítási, kockázatértékelési és -mérsékelési eljárásokat végző felek által.

(8)

Az e rendeletben előírt intézkedések összhangban vannak az 549/2004/EK rendelet 5. cikkével létrehozott egységes égbolttal foglalkozó bizottság (Single Sky Committee) véleményével,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

Tárgy és hatály

(1)   Ez a rendelet meghatározza a felszállás előtti szakaszban a repülési tervek eljárásainak követelményeit annak biztosítása érdekében, hogy a repülési tervek, az ismétlődő repülési tervek, továbbá az üzemeltetők, a pilóták és a légiforgalmi szolgálati egységek közötti, változásokat érintő kapcsolódó üzenetek következetesek legyenek a Integrált Előzetes Repülési Terv Feldolgozó Rendszeren keresztül, az e rendelet hatálya alá tartozó légtérre vonatkozó légiforgalmi irányítói engedély első kibocsátását megelőző időszakban, illetve más járatoknak az e légtérbe való belépést megelőző időszakban.

(2)   E rendelet alkalmazandó minden, az általános légi forgalomban műveletet végezni szándékozó vagy végző légi járatra az 551/2004/EK rendelet 1. cikke (3) bekezdésében meghatározott légtéren belüli műszer szerinti repülési szabályoknak megfelelően.

(3)   Ez a rendelet alkalmazandó minden, a repülési tervek benyújtásában, módosításában, elfogadásában és kibocsátásában részt vevő félre, nevezetesen:

a)

az üzemeltetőkre és a nevükben eljáró képviselőikre;

b)

a pilótákra és a nevükben eljáró képviselőikre;

c)

a műszer szerinti repülési szabályoknak megfelelően az általános légi forgalom szerinti légi járatoknak szolgáltatást biztosító légiforgalmi szolgálati egységekre.

2. cikk

Fogalommeghatározások

(1)   E rendelet alkalmazásában az 549/2004/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet 2. cikkében található meghatározások alkalmazandók.

(2)   Az (1) bekezdésben említett meghatározásokon kívül az alábbi meghatározások alkalmazandók:

1.

„repülési terv”: légiforgalmi szolgálati egységek részére légi jármű tervezett repüléséről vagy repülésének egy részéről szolgáltatott meghatározott információ;

2.

„felszállás előtti szakasz”: egy repülési terv első benyújtásától a légiforgalmi irányítói engedély első kiadásáig tartó időszak;

3.

„ismétlődő repülési terv”: rendszeres jelleggel gyakran előforduló és minden alkalommal megegyező formában működő, egyes járatokra vonatkozó repüléssorozathoz kapcsolódó repülési terv, amelyet a légiforgalmi szolgálati egységek megtartanak és ismétlődő jelleggel felhasználnak;

4.

„üzemeltető”: olyan személy, szervezet vagy vállalkozás, amely részt vesz, vagy felajánlja részvételét egy légi közlekedési műveletben;

5.

„légiforgalmi szolgálati egység” (a továbbiakban: ATS egység): légiforgalmi szolgáltatások biztosításáért felelős polgári vagy katonai egység;

6.

„Integrált Előzetes Repülési Terv Feldolgozó Rendszer” (a továbbiakban: IFPS): olyan, az Európai Légiforgalmi Szolgáltatási Hálózathoz tartozó rendszer, amelyen keresztül egy, a repülési tervek fogadásával, érvényesítésével és szétosztásával foglalkozó központi repüléstervezés-feldolgozó és -szétosztó szolgáltatást biztosítanak az e rendelet hatálya alá tartozó légtérben;

7.

„légiforgalmi irányítói engedély” (a továbbiakban: ATC-engedély): légi járműnek légiforgalmi irányító egység által meghatározott feltételek szerinti működési engedélye;

8.

„műszer szerinti repülési szabályok”: a nemzetközi polgári repülésről szóló, 1944-es Chicagói Egyezmény (4) 2. mellékletében meghatározott műszer szerinti repülési szabályok;

9.

„légiforgalmi irányító egység” (a továbbiakban: ATC egység): értelemszerűen körzeti irányító szolgálat, bevezető irányító egység vagy repülőtéri irányító torony;

10.

„a repülési terv kulcsfontosságú részletei”:

a)

a légi jármű azonosító jele;

b)

indulási repülőtér;

c)

becsült indulási dátum;

d)

számított fékoldási idő;

e)

rendeltetési repülőtér;

f)

útvonal a közelkörzeti eljárások kivételével;

g)

utazósebesség(ek) és a megkívánt repülési szint(ek);

h)

légi jármű típusa és jellemző turbulenciakategóriája;

i)

repülési szabályok és a légi járat típusa;

j)

a légi jármű felszerelései és a kapcsolódó felszereltségek;

11.

„kezdeményező”: repülési tervet vagy bármilyen változásokat érintő kapcsolódó üzenetet az IFPS-hez benyújtó személy vagy szervezet, beleérve a pilótákat, az üzemeltetőket és a nevükben eljáró képviselőket, valamint az ATS-egységet.

12.

„előzetes repülési terv”: a kezdeményező által benyújtott első repülési terv és adott esetben annak a felszállás előtti szakasz során kérvényezett és a pilóták, az üzemeltetők, ATS-egység vagy a repülési tervek feldolgozásával és szétosztásával foglalkozó központi szolgálat által elfogadott változtatásai;

13.

„légi jármű azonosító jele”: betűkből, számjegyekből vagy azok kombinációjából álló csoport, amely megegyezik a levegő-föld összeköttetés során használt légijármű-hívójellel vagy annak kódolt változata, és amelyet a légi jármű azonosítására használnak a légiforgalmi szolgálatok föld-föld összeköttetései során;

14.

„becsült felszállási dátum”: az a becsült dátum, amikor a légi jármű indulási szándékkal mozgásba jön;

15.

„számított fékoldási idő”: az a becsült idő, amikor a légi jármű indulási szándékkal mozgásba jön;

16.

„közelkörzeti eljárások”: az ICAO operatív szolgáltatási eljárásaiban (PANS-OPS, 8168, I. kötet, 4. kiadás, 1993. – a 13. módosítással együtt) meghatározott szabvány műszeres indulások és szabvány műszeres megközelítési útvonalak.

3. cikk

Átjárhatóság és teljesítményi követelmények

(1)   Az e rendelet mellékletében található ICAO-rendelkezések alkalmazandók az e rendelet hatálya alá tartozó minden légi járat repülési tervének benyújtására, elfogadására és szétosztására, illetve a repülési terv kulcsfontosságú részleteinek a felszállás előtti szakaszban történő módosítására.

(2)   A tagállamoknak meg kell hozniuk a szükséges intézkedéseket annak biztosítására, hogy ha az IFPS megkap egy repülési tervet vagy annak módosítását, ez utóbbi:

a)

ellenőrzi a formai és az adatokra vonatkozó megfelelőséget;

b)

ellenőrzi a hiánytalanságot és amennyire lehet, a pontosságot;

c)

szükség esetén lépéseket tesz a légiforgalmi szolgálatoknál az elfogadása érdekében; továbbá

d)

értesíti a kezdeményezőt a repülési terv vagy módosításának elfogadásáról.

(3)   A tagállamok meghozzák a szükséges intézkedéseket annak biztosítására, hogy az IFPS értesítse az összes érintett ATS-egységet az elfogadott repülési tervről és minden, a felszállás előtti szakaszban elfogadott, a repülési terv kulcsfontosságú részleteit és a kapcsolódó üzeneteket érintő változásról.

(4)   A kezdeményező – amennyiben nem ő az üzemeltető vagy a pilóta – biztosítja, hogy a repülési terv elfogadásának az IFPS által közölt feltételei vagy e feltételek minden szükséges módosítása a repülési tervet benyújtó üzemeltető vagy pilóta rendelkezésére álljon.

(5)   Az üzemeltető biztosítja, hogy a repülési tervnek és bármely szükséges módosításának elfogadási feltételei az IFPS által a kezdeményezőnek közölt módon részét képezzék a tervezett repülési műveletnek és a pilóta tudomására jussanak.

(6)   Az üzemeltetőnek biztosítania kell a repülési művelet előtt, hogy az előzetes repülési terv megfelelően tükrözze a művelet célját.

(7)   Az ATC-egységek a felszállás előtti szakaszban az IFPS-en keresztül hozzáférhetővé teszik a repülési terv repülési szintre vagy útvonalra vonatkozó kulcsfontosságú elemeinek minden olyan változását, amely hatással lehet a repülés biztonságos lebonyolítására az IFPS-en keresztül előzőleg kapott repülési tervek és a változásokat érintő kapcsolódó üzenetek szempontjából.

Az ATC-egységek a felszállás előtti szakaszban nem módosíthatják, illetve törölhetik a repülési tervet az üzemeltetővel folytatott koordináció nélkül.

(8)   A tagállamoknak meg kell hozniuk a szükséges intézkedéseket annak biztosítása érdekében, hogy az IFPS közöljön minden, a (7) bekezdés első albekezdésében említett, felszállás előtti szakaszban bekövetkező változást a repülési terv kezdeményezőjével.

(9)   Amennyiben az ATS-egységek nem kaptak korábban repülési tervet az IFPS-en keresztül a felelősségi körükbe tartozó légtérbe belépő járatról, az IFPS-en keresztül hozzáférhetővé kell tenniük legalább a légi jármű azonosító jelét, típusát, a felelősségi körükbe tartozó légtérbe való belépés helyét, időpontját és a belépési repülési szintet, valamint a járat útvonalát és a rendeltetési repülőteret.

4. cikk

Biztonsági követelmények

A tagállamok megtesznek minden ahhoz szükséges intézkedést, hogy az e rendelet hatálya alá tartozó, már meglevő repülési terveknek a felszállás előtti szakaszban történő módosítását vagy bármely más intézkedés foganatosítását megelőzően az érintett felek bizonságértékelést folytassanak le, beleértve a veszélyazonosítást, kockázatértékelést és -csökkentést.

5. cikk

További követelmények

(1)   Az ATS-egységek biztosítják, hogy a repülés tervezésében részt vevő személyzetük tisztában van az e rendeletben foglalt vonatkozó rendelkezésekkel és kellőképpen képzett a munkavégzéshez.

(2)   A tagállamok megteszik a szükséges intézkedéseket annak biztosítására, hogy a repülés tervezésében részt vevő, IFPS-t működtető személyzet tisztában van az e rendeletben foglalt vonatkozó rendelkezésekkel és kellőképpen képzett a munkavégzéshez.

(3)   Az ATS-egységek:

a)

kidolgozzák és naprakészen tartják a szükséges utasításokat és információkat tartalmazó üzemeltetési kézikönyveket, amelyek lehetővé teszik az üzemeltetési személyzet számára az e rendeletben található rendelkezések alkalmazását;

b)

biztosítják, hogy az a) pontban említett kézikönyvek elérhetők és naprakészek legyenek, valamint hogy frissítésüket és terjesztésüket megfelelő dokumentációmenedzsment és konfiguráció-menedzsment jellemezze;

c)

biztosítják, hogy a munkamódszerek és az üzemeltetési eljárások összhangban álljanak az e rendeletben meghatározott vonatkozó rendelkezések.

(4)   A tagállamok meghozzák a megfelelő intézkedéseket annak biztosítására, hogy a repülési tervek feldolgozásával és szétosztásával foglalkozó központi szolgálat:

a)

kidolgozza és naprakészen tartja a szükséges utasításokat és információkat tartalmazó üzemeltetési kézikönyveket, amelyek lehetővé teszik az üzemeltetési személyzet számára az e rendeletben található előírások alkalmazását;

b)

gondoskodik arról, hogy az a) pontban említett kézikönyvek elérhetők és naprakészek legyenek, valamint hogy frissítésüket és terjesztésüket megfelelő minőségellenőrzés és dokumentumszerkesztés jellemezze;

c)

gondoskodik arról, hogy a munkamódszerek és az üzemeltetési eljárások összhangban álljanak az e rendeletben meghatározott vonatkozó rendelkezésekkel.

(5)   A tagállamok megteszik a szükséges intézkedéseket a e rendeletnek való megfelelés biztosítására.

6. cikk

Hatályba lépés és alkalmazás

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő 20. napon lép hatályba.

Ezt a rendeletet 2009. január 1-jétől kell alkalmazni.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2006. július 4-én.

a Bizottság részéről

Jacques BARROT

alelnök


(1)  HL L 96., 2004.3.31., 26. o.

(2)  HL L 96., 2004.3.31., 1. o.

(3)  HL L 96., 2004.3.31., 20. o.

(4)  Tizedik kiadás – 2005. július. www.icao.int


MELLÉKLET

A 3. cikk (1) bekezdésében említett ICAO-előírások

1.

ICAO II. melléklet: Repülési Szabályok 3. fejezet 3.3. bekezdés (Repülési tervek) (10. kiadás, 2005. július)

2.

ICAO PANS-ATM Doc. 4444, 4. fejezet, 4. bekezdés (Repülési tervek) és 11. fejezet 11.4.2.2. bekezdés (Benyújtott repülési tervre üzenetek és a változásokat érintő kapcsolódó üzenetek) (14. kiadás, 2001.)

3.

Körzeti kiegészítő eljárások, doc. 7030/4 – EUR, 1. rész: Repülési szabályok, Légiforgalmi szolgálatok, felkutatás és mentési munkálatok, 3. fejezet (Repülési tervek) és 14. fejezet 14.1.4. bekezdés (Repüléstájékoztató körzet becsült határai (4. kiadás, 1987., a 210. módosítással)


Top