EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32006R0456

A Tanács 456/2006/EK rendelete ( 2006. március 20. ) a szárított takarmány piacának közös szervezéséről szóló 1786/2003/EK rendelet helyesbítéséről

OJ L 82, 21.3.2006, p. 1–2 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
OJ L 335M , 13.12.2008, p. 94–97 (MT)
Special edition in Bulgarian: Chapter 03 Volume 070 P. 207 - 208
Special edition in Romanian: Chapter 03 Volume 070 P. 207 - 208

No longer in force, Date of end of validity: 31/03/2008; közvetve hatályon kívül helyezte: 32007R1234

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2006/456/oj

21.3.2006   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 82/1


A TANÁCS 456/2006/EK RENDELETE

(2006. március 20.)

a szárított takarmány piacának közös szervezéséről szóló 1786/2003/EK rendelet helyesbítéséről

AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre és különösen annak 36. cikkére és 37. cikke (2) bekezdésének harmadik albekezdésére,

tekintettel a Bizottság javaslatára,

tekintettel az Európai Parlament véleményére (1),

mivel:

(1)

Az 1786/2003/EK rendelet (2) szövege számos hibát tartalmaz.

(2)

A Kombinált Nómenklatúra módosítása következtében az említett rendelet 1. cikkében a 1214 90 91 és a 1214 90 99 KN-kódok helyébe a 1214 90 90 KN-kódot kell léptetni.

(3)

Az említett rendelet 5. cikkének (1) bekezdésében a 4 855 900 tonna maximális garantált mennyiséget 4 960 723 tonna maximális garantált mennyiségre, az 5. cikk (2) bekezdésében felsorolt nemzeti garantált mennyiségek összegére kell cserélni.

(4)

Az említett rendelet 6. cikkének első albekezdését a maximális garantált mennyiség túllépése esetén a támogatás csökkentésére alkalmazandó módszer egyértelmű leírása érdekében újra kell szövegezni. Ugyanezen cikk második albekezdésében valamennyi nyelvi változatot össze kell hangolni annak érdekében, hogy ugyanazt a terminológiát használják azon elv megfogalmazására, miszerint a maximális garantált mennyiség túllépése esetén a költségvetési kiadások növelése nem lehetséges.

(5)

Az 1786/2003/EK rendeletet ennek megfelelően helyesbíteni kell.

(6)

Tekintettel arra, hogy e helyesbítések nincsenek kedvezőtlen hatással a gazdasági szereplőkre, e rendeletet az 1786/2003/EK rendelet alkalmazásának időpontjától kell alkalmazni,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

Az 1786/2003/EK rendelet a következőknek megfelelően kerül helyesbítésre:

1.

Az 1. cikkben szereplő táblázat első oszlopának a) pontjában az „ex 1214 90 91” és „ex 1214 90 99” KN-kód helyébe az „ex 1214 90 90” KN-kód lép.

2.

Az 5. cikk (1) bekezdésében szereplő „4 855 900” tonna maximális garantált mennyiség helyébe „4 960 723” tonna maximális garantált mennyiség lép.

3.

A 6. cikk szövege helyébe a következő lép:

„6. cikk

Ha egy gazdasági évben annak a szárított takarmánynak a mennyisége, amelyre a 4. cikk (2) bekezdés értelmében támogatást igényeltek, meghaladja az 5. cikk (1) bekezdésében meghatározott maximális garantált mennyiséget, úgy azon egyes tagállamokban, ahol a termelés meghaladja a garantált nemzeti mennyiséget, a támogatást a kiadások olyan arányú csökkentésével kell csökkenteni, amelyet a túllépések összegében az adott tagállam túllépése képvisel.

A csökkentés mértékét a 18. cikk (2) bekezdésében említett eljárással összhangban olyan szintben kell megállapítani, amely biztosítja, hogy az euróban kifejezett költségvetési kiadás nem haladja meg azt az összeget, amelyet akkor kaptak volna, ha a maximális mennyiséget nem lépik túl.”

2. cikk

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő hetedik napon lép hatályba.

Ezt a rendeletet 2005. április 1-jétől kell alkalmazni.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2006. március 20-án.

a Tanács részéről

az elnök

J. PRÖLL


(1)  A Hivatalos Lapban még nem tették közzé.

(2)  HL L 270., 2003.10.21., 114. o. Az 583/2004/EK rendelettel (HL L 91., 2004.3.30., 1. o.) módosított rendelet.


Top