Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32006R0391

A Bizottság 391/2006/EK rendelete ( 2006. március 6. ) a boralkohol újszerű ipari felhasználására irányuló 56/2006/EK pályázati eljárás meghirdetéséről

OJ L 65, 7.3.2006, p. 11–13 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2006/391/oj

7.3.2006   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 65/11


A BIZOTTSÁG 391/2006/EK RENDELETE

(2006. március 6.)

a boralkohol újszerű ipari felhasználására irányuló 56/2006/EK pályázati eljárás meghirdetéséről

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre,

tekintettel a borpiac közös szervezéséről szóló, 1999. május 17-i 1493/1999/EK tanácsi rendeletre (1) és különösen annak 33. cikkére,

mivel:

(1)

A borpiac közös szervezéséről szóló 1493/1999/EK rendeletnek a piaci mechanizmusok tekintetében való alkalmazása részletes szabályainak megállapításáról szóló, 2000. július 25-i 1623/2000/EK bizottsági rendelet (2) többek között megállapítja az 1493/1999/EK rendelet 27., 28. és 30. cikke alapján végzett desztillációból származó, az intervenciós ügynökségek birtokában lévő alkoholkészletek forgalomba hozatalának részletes szabályait.

(2)

Az 1623/2000/EK rendelet 80. cikkével összhangban pályázati eljárást kell lefolytatni boralkohol újszerű ipari felhasználás céljára való értékesítése végett, a közösségi boralkoholkészletek csökkentése, valamint kis volumenű ipari projektek Közösségen belüli megvalósításának, illetve a szóban forgó alkohol ipari célú exporttermékké való feldolgozásának lehetővé tétele érdekében. A tagállamokban tárolt közösségi eredetű boralkoholkészlet az 1493/1999/EK rendelet 27., 28. és 30. cikke alapján történő desztillálással előállított mennyiségekből áll.

(3)

1999. január 1-jétől az euróval kapcsolatos agrár-pénzügyi rendelkezések megállapításáról szóló, 1998. december 15-i 2799/98/EK tanácsi rendelet (3) értelmében az ajánlatokban feltüntetett árakat és a biztosítékokat euróban kell kifejezni, és a kifizetéseket is euróban kell teljesíteni.

(4)

A végső felhasználás típusa szerint differenciáltan meg kell határozni az ajánlatokban felkínálható minimálárat.

(5)

Az e rendeletben előírt intézkedések összhangban vannak a Borpiaci Irányítóbizottság véleményével,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

Az 56/2006/EK pályázat útján boralkohol értékesítésére kerül sor annak újszerű ipari felhasználása céljából. Az érintett alkoholt az 1493/1999/EK rendelet 27. és 28. cikke alapján történő desztillálással állították elő, és az a francia intervenciós ügynökség birtokában van.

Az eladásra kínált összmennyiség 109 970 hektoliter 100 térfogatszázalékos alkohol. A tartályok számát és tárolásuk helyét, valamint az egyes tartályokban tárolt 100 térfogatszázalékos alkohol mennyiségét a melléklet tartalmazza.

2. cikk

Az értékesítést az 1623/2000/EK rendelet 79., 81., 82., 83., 84., 85., 95., 96., 97., 100. és 101. cikkével, valamint a 2799/98/EK rendelet 2. cikkével összhangban kell lefolytatni.

3. cikk

(1)   Az ajánlatokat a szóban forgó alkoholt raktáron tartó intervenciós ügynökséghez kell benyújtani:

Onivins-Libourne, Délégation nationale

17, avenue de la Ballastière, boîte postale 231

F-33505 Libourne Cedex

Telefon: (33-5) 57 55 20 00

Telex: 57 20 25

Fax: (33-5) 57 55 20 59,

vagy az említett intervenciós ügynökségnek a címére ajánlott levélben elküldeni.

(2)   Az ajánlatokat egy zárt borítékba kell helyezni a következő megjelöléssel „Ajánlat az 56/2006/EK, újszerű ipari felhasználást célzó pályázati eljárás alapján”, és ezt a borítékot az érintett intervenciós ügynökség címére kell elküldeni.

(3)   Az ajánlatoknak legkésőbb 2006. március 24-én, brüsszeli idő szerint 12:00 óráig kell beérkezniük az érintett intervenciós ügynökséghez.

(4)   Az ajánlatokhoz csatolni kell a 100 térfogatszázalékos alkohol hektolitereként 4 EUR összegű ajánlati biztosítéknak az érintett intervenciós ügynökségnél történt letétbe helyezéséről szóló igazolást.

4. cikk

A minimális ajánlati ár a sütőipari élesztő gyártására szánt 100 térfogatszázalékosa alkohol esetében hektoliterenként 11 EUR, a kivitelre szánt amin és chloral típusú vegyipari termékek előállítására szánt 100 térfogatszázalékos alkohol esetében hektoliterenként 31 EUR, a kivitelre szánt kölnivíz gyártására szánt 100 térfogatszázalékos alkohol esetében hektoliterenként 37 EUR, és az egyéb ipari felhasználásra szánt 100 térfogatszázalékos alkohol esetében hektoliterenként 11,5 EUR.

5. cikk

A mintavétel alakiságait az 1623/2000/EK rendelet 98. cikke állapítja meg. A minta ára literenként 10 EUR.

Az intervenciós ügynökség rendelkezésre bocsátja az eladásra kínált alkohol jellemzőire vonatkozó valamennyi szükséges információt.

6. cikk

A megfelelő teljesítési biztosíték a 100 térfogatszázalékos alkohol estén hektolitereként 30 EUR.

7. cikk

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetésének napján lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2006. március 6-án.

a Bizottság részéről

Mariann FISCHER BOEL

a Bizottság tagja


(1)  HL L 179., 1999.7.14., 1. o. A legutóbb a 2165/2005/EK rendelettel (HL L 345., 2005.12.28., 1. o.) módosított rendelet.

(2)  HL L 194., 2000.7.31., 45. o. A legutóbb az 1820/2005/EK rendelettel (HL L 293., 2005.11.9., 8. o.) módosított rendelet.

(3)  HL L 349., 1998.12.24., 1. o.


MELLÉKLET

AZ ÚJSZERŰ IPARI FELHASZNÁLÁSRA SZÁNT ALKOHOL ELADÁSÁRA VONATKOZÓ 56/2006/EK PÁLYÁZATI ELJÁRÁS

A tárolás helye és az eladásra kínált alkohol mennyisége és jellemzői

Tagállam

Hely

A tartály száma

Mennyiség (100 térfogatszázalékos alkohol hektoliterben)

Hivatkozás az 1493/1999/EK rendeletre (cikk)

Alkoholtípus

Alkoholtartalom

(térfogat %-ban)

FRANCIAORSZÁG

Onivins-Longuefuye

F-53200 Longuefuye

6

22 535

27

Nyers

+92

11

22 560

27

Nyers

+92

15

22 480

28

Nyers

+92

16

22 395

28

Nyers

+92

Onivins-Port-La-Nouvelle

Entrepôt d’alcool

Av. Adolphe-Turrel BP 62

F-11210 Port-La-Nouvelle

5

20 000

27

Nyers

+92

Összesen

 

109 970

 

 

 


Top