Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32006L0142

A Bizottság 2006/142/EK irányelve ( 2006. december 22. ) a 2000/13/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvnek az élelmiszerek címkézésén minden körülmények között megjelölendő összetevők listáját tartalmazó IIIa. melléklete módosításáról (EGT vonatkozású szöveg)

OJ L 368, 23.12.2006, p. 110–111 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
OJ L 314M , 1.12.2007, p. 652–653 (MT)
Special edition in Bulgarian: Chapter 15 Volume 018 P. 207 - 208
Special edition in Romanian: Chapter 15 Volume 018 P. 207 - 208
Special edition in Croatian: Chapter 15 Volume 022 P. 94 - 95

No longer in force, Date of end of validity: 13/12/2014; hatályon kívül helyezte: 32011R1169

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2006/142/oj

23.12.2006   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 368/110


A BIZOTTSÁG 2006/142/EK IRÁNYELVE

(2006. december 22.)

a 2000/13/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvnek az élelmiszerek címkézésén minden körülmények között megjelölendő összetevők listáját tartalmazó IIIa. melléklete módosításáról

(EGT vonatkozású szöveg)

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre,

tekintettel az élelmiszerek címkézésére, kiszerelésére és reklámozására vonatkozó tagállami jogszabályok közelítéséről szóló, 2000. március 20-i 2000/13/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvre (1) és különösen annak 6. cikke (11) bekezdésének harmadik albekezdésére,

tekintettel az Európai Élelmiszer-biztonsági Hatóság 2005. december 6-i és 2006. február 15-i véleményére,

mivel:

(1)

A 2000/13/EK irányelv IIIa. melléklete megállapítja azon összetevők listáját, amelyeket az élelmiszerek címkézésén minden körülmények között meg kell jelölni, mivel várhatóan kedvezőtlen hatásokat okozhatnak az azokra érzékeny személyeknél.

(2)

Az említett irányelv 6. cikke (11) bekezdésének első albekezdése megállapítja, hogy a IIIa. mellékletben szereplő listát rendszeresen felülvizsgálják, és adott esetben a legújabb tudományos ismeretek alapján frissítik.

(3)

E felülvizsgálat során a Bizottság az Európai Élelmiszer-biztonsági Hatóság (European Food Safety Authority, EFSA) véleményét kérte egyes további termékek IIIa. mellékletbe való esetleges beillesztéséről.

(4)

A csillagfürtöt illetően az EFSA 2005. december 6-i véleményében kifejtette, hogy ezt a hüvelyes növényt, amelyből 450 faj létezik, már régóta fogyasztják önmagában, de a csillagfürtlisztet néhány éve hozzáadják a búzaliszthez sütőipari termékek gyártása céljából. Közvetlen allergiás reakciók időnként súlyos eseteit dokumentálták, és a tanulmányok a csillagfürt által kiváltott keresztallergia meglehetősen nagyfokú kockázatát bizonyítják a földimogyoróra allergiás személyek 30–60 %-ánál.

(5)

A puhatestűekkel (haslábúak, kéthéjú kagylók, illetve fejlábúak) kapcsolatban az EFSA 2006. február 15-i véleményében kifejtette, hogy ezeket a leggyakrabban önmagukban fogyasztják, de esetleges feldolgozást követően összetevőkként is felhasználják őket egyes készítményekben, valamint olyan termékekben, mint a halpaszta. Az időnként súlyos allergiás reakciók a népesség 0,4 %-át, azaz a halászati termékekre való allergiás esetek összességének 20 %-át érintik. A puhatestűek alapvető allergén fehérjéje, a tropomiozin ugyanaz, mint a rákféléké, és a puhatestűek/rákfélék által kiváltott keresztallergiás esetek előfordulása gyakori.

(6)

Ezek a megállapítások azon következtetés levonását teszik lehetővé, hogy a csillagfürtöt és a puhatestűeket hozzá kell adni a 2000/13/EK irányelv IIIa. mellékletében található listához.

(7)

Az ezen irányelvben meghatározott intézkedések összhangban vannak az Élelmiszerlánc- és Állat-egészségügyi Állandó Bizottság véleményével,

ELFOGADTA EZT AZ IRÁNYELVET:

1. cikk

A 2000/13/EK irányelv IIIa. melléklete a következő összetevőkkel egészül ki:

„Csillagfürt és csillagfürtalapú termékek

Puhatestűek és puhatestű-alapú termékek”.

2. cikk

(1)   A tagállamok 2007. december 23-tól engedélyezik az ezen irányelvnek megfelelő élelmiszerek értékesítését.

(2)   A tagállamok 2008. december 23-tól megtiltják az ezen irányelvnek nem megfelelő élelmiszerek értékesítését. Az ezen irányelvnek nem megfelelő, e dátumot megelőzően címkézett élelmiszerek értékesítése azonban a készletek kimerüléséig engedélyezett.

3. cikk

(1)   A tagállamok elfogadják és legkésőbb 2007. december 23-ig közzéteszik az ezen irányelvnek való megfeleléshez szükséges törvényi, rendeleti és közigazgatási rendelkezéseket. Haladéktalanul közlik a Bizottsággal e rendelkezések szövegét, valamint a rendelkezések és az ezen irányelv közötti megfelelési táblázatot.

Amikor a tagállamok elfogadják a rendelkezéseket, azokban hivatkozni kell erre az irányelvre, vagy hivatalos kihirdetésük alkalmával ilyen hivatkozást kell fűzni hozzájuk. A hivatkozás módját a tagállamok határozzák meg.

(2)   A tagállamok közlik a Bizottsággal nemzeti joguk azon alapvető rendelkezéseinek szövegét, amelyeket az ezen irányelv által szabályozott területen fogadnak el.

4. cikk

Ez az irányelv az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő huszadik napon lép hatályba.

5. cikk

Ennek az irányelvnek a tagállamok a címzettjei.

Kelt Brüsszelben, 2006. december 22-én.

a Bizottság részéről

Markos KYPRIANOU

a Bizottság tagja


(1)  HL L 109., 2000.5.6., 29. o. A legutóbb a 2003/89/EK irányelvvel (HL L 308., 2003.11.25., 15. o.) módosított irányelv.


Top