EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32006D0927

2006/927/EK: A Bizottság határozata ( 2006. december 13. ) a flubendiamid hatóanyag a 91/414/EGK tanácsi irányelv I. mellékletébe való lehetséges felvételével kapcsolatban részletes vizsgálatra leadott dosszié teljességének elvi elismeréséről (az értesítés a C(2006) 6457. számú dokumentummal történt) (EGT vonatkozású szöveg)

OJ L 354, 14.12.2006, p. 54–55 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
OJ L 142M , 5.6.2007, p. 823–824 (MT)
Special edition in Bulgarian: Chapter 03 Volume 078 P. 151 - 153
Special edition in Romanian: Chapter 03 Volume 078 P. 151 - 153
Special edition in Croatian: Chapter 03 Volume 045 P. 284 - 285

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2006/927/oj

14.12.2006   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 354/54


A BIZOTTSÁG HATÁROZATA

(2006. december 13.)

a flubendiamid hatóanyag a 91/414/EGK tanácsi irányelv I. mellékletébe való lehetséges felvételével kapcsolatban részletes vizsgálatra leadott dosszié teljességének elvi elismeréséről

(az értesítés a C(2006) 6457. számú dokumentummal történt)

(EGT vonatkozású szöveg)

(2006/927/EK)

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre,

tekintettel a növényvédő szerek forgalomba hozataláról szóló, 1991. július 15-i 91/414/EGK tanácsi irányelvre (1) és különösen annak 6. cikke (3) bekezdésére,

mivel:

(1)

A 91/414/EGK irányelv előírja a növényvédő szerekben való felhasználásra engedélyezett hatóanyagok közösségi jegyzékének összeállítását.

(2)

A Bayer CropScience AG 2006. március 30-án dossziét nyújtott be a görög hatóságokhoz a flubendiamid hatóanyagról a 91/414/EGK irányelv I. mellékletébe történő felvételére irányuló kérelemmel.

(3)

A görög hatóságok jelezték a Bizottságnak, hogy az előzetes vizsgálat alapján a szóban forgó hatóanyagra vonatkozó dosszié megfelel a 91/414/EGK irányelv II. mellékletében előírt adat- és információszolgáltatási követelményeknek. A benyújtott dosszié az érintett hatóanyagot tartalmazó egyik növényvédő szerre vonatkozóan is megfelel a 91/414/EGK irányelv III. mellékletében előírt adat- és információszolgáltatási követelményeknek. Ezt követően a kérelmező a 91/414/EGK irányelv 6. cikke (2) bekezdésének megfelelően továbbította a dossziét a Bizottság és a többi tagállam, valamint az Élelmiszerlánc- és Állat-egészségügyi Állandó Bizottság számára.

(4)

E határozat közösségi szinten is hivatalosan igazolja, hogy a dosszié elvben megfelel a 91/414/EGK irányelv II. mellékletében előírt adat- és információszolgáltatási követelményeknek, valamint legalább az érintett hatóanyagot tartalmazó egyik növényvédő szer tekintetében a III. mellékletben előírt követelményeknek.

(5)

Ez a határozat nem sérti a Bizottság azon jogát, hogy a kérelmezőtől a dossziék egyes pontjainak tisztázása érdekében további adatokat vagy információt kérjen.

(6)

Az e határozatban előírt intézkedések összhangban vannak az Élelmiszerlánc- és Állat- egészségügyi Állandó Bizottság véleményével,

ELFOGADTA EZT A HATÁROZATOT:

1. cikk

A 91/414/EGK irányelv 6. cikke (4) bekezdésének sérelme nélkül, az e határozat mellékletében meghatározott hatóanyagra vonatkozó, a Bizottsághoz és a tagállamokhoz a hatóanyagnak az irányelv I. mellékletébe való felvétele céljából benyújtott dosszié elvben megfelel az irányelv II. mellékletében előírt adat- és információszolgáltatási követelményeknek.

A dosszié megfelel továbbá az irányelv III. mellékletében előírt adat- és információszolgáltatási követelményeknek az érintett hatóanyagot tartalmazó egyik növényvédő szerre vonatkozóan a javasolt felhasználást figyelembe véve.

2. cikk

A referens tagállam végrehajtja a dosszié részletes vizsgálatát, és a lehető leghamarabb, legkésőbb e határozatnak az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetésétől számított egy éven belül az Európai Bizottság rendelkezésére bocsátja az említett vizsgálatra vonatkozó következtetéseit tartalmazó jelentését, melyben javaslatot tesz a szóban forgó hatóanyagnak a 91/414/EGK irányelv I. mellékletébe történő felvételére vagy felvétele megtagadására és az erre vonatkozó feltételekre.

3. cikk

Ennek a határozatnak a tagállamok a címzettjei.

Kelt Brüsszelben, 2006. december 13-án.

a Bizottság részéről

Markos KYPRIANOU

a Bizottság tagja


(1)  HL L 230., 1991.8.19., 1. o. A legutóbb a 2006/85/EK irányelvvel (HL L 293., 2006.10.24., 3. o.) módosított irányelv.


MELLÉKLET

A HATÁROZAT TÁRGYÁT KÉPEZŐ HATÓANYAG

Szám

Közhasználatú név, CIPAC-azonosítószám

Kérelmező

A kérelem benyújtásának időpontja

Referens tagállam

1

flubendiamid még nem rendelkezik CIPAC-számmal

Bayer CropScience AG

2006. március 30.

Görögország (EL)


Top