EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32006D0894

2006/894/EK: A Bizottság határozata ( 2002. december 17. ) az ESZAK-Szerződés 65. cikke értelmében való eljárásra vonatkozóan az Alfa Acciai Rt., a Feralpi Siderurgica Rt., a Ferriere Nord Rt., az IRO Industrie Riunite Odolesi Rt., a Leali Rt., a felszámolás alatt lévő Acciaierie e Ferriere Leali Luigi Rt., a Lucchini Rt., a Sidepotenza Rt., a Riva Acciaio Rt., a Valsabbia Investimenti Rt., a Ferriera Valsabbia Rt., és a Federacciai vállalatok társaságának, a Federazione delle Imprese Siderurgiche Italiane-nak (Vaskohászati Vállalatok Szövetsége) terhére (C.37.956. eset – Betonvas) (az értesítés a C(2002) 5807. számú dokumentummal történt)

OJ L 353, 13.12.2006, p. 1–4 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
OJ L 142M , 5.6.2007, p. 804–807 (MT)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2006/894/oj

13.12.2006   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 353/1


A BIZOTTSÁG HATÁROZATA

(2002. december 17.)

az ESZAK-Szerződés 65. cikke értelmében való eljárásra vonatkozóan az Alfa Acciai Rt., a Feralpi Siderurgica Rt., a Ferriere Nord Rt., az IRO Industrie Riunite Odolesi Rt., a Leali Rt., a felszámolás alatt lévő Acciaierie e Ferriere Leali Luigi Rt., a Lucchini Rt., a Sidepotenza Rt., a Riva Acciaio Rt., a Valsabbia Investimenti Rt., a Ferriera Valsabbia Rt., és a Federacciai vállalatok társaságának, a Federazione delle Imprese Siderurgiche Italiane-nak (Vaskohászati Vállalatok Szövetsége) terhére

(C.37.956. eset – Betonvas)

(az értesítés a C(2002) 5807. számú dokumentummal történt)

(Kizárólag az olasz nyelvű szöveg hiteles)

(2006/894/EK)

2002. december 17-én a Bizottság az ESZAK-Szerződés 65. cikke értelmében való eljárásra vonatkozólag elfogadott egy határozatot. A szerződés 81. és 82. cikkében  (1) lefektetett a versenyszabályok alkalmazásáról szóló 2002. december 16-i 1/2003/EK tanácsi rendelet 30. cikkében foglalt rendelkezéseknek megfelelően e jelentéssel a Tanács közzé teszi az érdekelt felek neveit és a határozat lényegi tartalmát, beleértve a kiszabott büntetéseket, belátással a vállalkozások azon törvényes érdekére, hogy kereskedelmi titkaik ne legyenek közzé téve. A határozat teljes szövegének egy nem titkos változata hozzáférhető hiteles nyelven és a Bizottság munkanyelvein a Verseny Főigazgatóságának internetes honlapján, a következő címen: http://europa.eu.int/comm/competition/index_en.html.

I.   A TÖRVÉNYSÉRTÉS ÖSSZEFOGLALÁSA

(1)

A határozat címzettjei: Alfa Acciai Rt., Feralpi Siderurgica Rt., Ferriere Nord Rt., IRO Industrie Riunite Odolesi Rt., Leali Rt., a felszámolás alatt lévő Acciaierie e Ferriere Leali Luigi Rt., Lucchini Rt., Sidepotenza Rt., Riva Acciaio Rt., Valsabbia Investimenti Rt., Ferriera Valsabbia Rt., és a Federacciai vállalatok társasága, a Federazione delle Imprese Siderurgiche Italiane (Vaskohászati Vállalatok Szövetsége).

(2)

A címzettek az Európai Szén- és Acélközösség által létrehozott szerződés (továbbiakban szerződés) 65. cikke (1) bekezdésének páratlan, összetett és folyamatos megsértésében vettek részt. Ennek célja és következménye az árrögzítés, amelynek szempontjából egyeztetve lett a betonvas-rudak illetve tekercsek olasz piacon való eladásának vagy termelésének korlátozása vagy ellenőrzése.

(3)

Az Alfa Acciai Rt. olyan vállalatnak tekinthető, amely az Alfa Acciai Rt. magatartásán kívül az Acciaieri Megara Rt. (1996-tól), az Alfa Acciai Kft. (1996 előtt) és az Acciaierie di Sicilia Rt. magatartásáért is felelős.

(4)

A Feralpi Siderurgica Rt. olyan vállalatnak tekinthető, amely a jelenlegi Feralpi Siderurgica Rt. magatartásán kívül a Feralpi Siderurgica Kft. (1990-től) és a megelőző Feralpi Siderurgica Rt. magatartásáért is felelős.

(5)

A Leali Rt. és a felszámolás alatt lévő Acciaierie e Ferriere Leali Luigi Rt. olyan vállalatnak tekinthetők amelyek a Leali Rt. és a felszámolás alatt álló Acciaierie e Ferriere Leali Luigi Rt. magatartásán kívül az Acciaierie e Ferriere Leali Luigi Rt. magatartásáért is felelősek (egészen 1998 novemberig). E dátum után a Leali Rt. az egyedüli felelős a megállapított magatartásért.

(6)

A Lucchini Rt. és a Siderpotenza Rt. olyan vállalatnak tekinthetők, amelyek a Lucchini Rt. és a Siderpotenza Rt. magatartásán kívül a közös vállalat, a Siderpotenza Rt. (1991-ig) és a Lucchini Siderurgica Rt. (egészen 1997 végéig) magatartásáért is felelősek.

(7)

A Riva Rt. olyan vállalatnak tekinthető amely a Riva Rt. magatartásán kívül a Fire Finanziaria Rt., a Riva Prodotti Siderurgici Rt., az Acciaierie e Ferriere di Galtarossa Rt., és az Acciaierie del Tanaro magatartásáért is felelős.

(8)

A Valsabbia Investimenti Rt. és a Ferriera Valsabbia Rt. olyan vállalatnak tekinthetők, amelyek a Valsabbia Investimenti Rt. és a Ferriera Valsabbia Rt. magatartásán kívül a volt Ferriera Valsabbia Rt. (2000-ig) és a még korábbi Ferriera Valsabbia Rt. (1990-ig) magatartásáért is felelősek.

(9)

Ami a határozat többi címzettjét illeti, ugyanazon vállalatokról és társaságokról van szó, úgyszintén ugyanazokról a jogi személyekről, ugyanazon társasági megnevezéssel, amelyek aktívak a betonvas-piacon a törvénysértés kezdetétől (1993-tól, ami a Ferriere Nord Rt.-t illeti).

(10)

A vállalatok részt vettek a törvénysértésben, mégpedig legalább az itt következő időtartamok alatt:

 

Alfa Acciai Rt., 1989. december 6-tól2000. július 4-től;

 

Feralpi Siderurgica Rt., 1989. december 6-tól2000. június 27-ig;

 

Ferriere Nord Rt., 1993. április 1-től2000. július 4-ig;

 

IRO Industrie Riunite Odolesi Rt., 1989. december 6-tól2000. június 27-ig;

 

Leali Rt. és felszámolás alatti Acciaierie e Ferriere Leali Luigi Rt., 1989. december 6-tól2000. június 27-ig;

 

Lucchini Rt./Siderpotenza Rt., 1989. december 6-tól2000. június 27-ig;

 

Riva Rt., 1989. december 6-tól2000. június 27-ig;

 

Ferriera Valsabbia Rt. és Valsabbia Investimenti Rt., 1989. december 6-tól2000. június 27-ig;

 

Federacciai, Federazione delle Imprese Siderurgiche Italiane 1989. december 6-tól1998. július 24-ig.

(11)

A betonvas hosszú, melegen lemezelt acéltermék, tekercsekben, illetve 5 mm-es vagy vastagabb rudakban, sima, réteges vagy bordázott felületű és betonhoz használják. Klasszikusan a betonvasat melegen rétegelt egyenes rudakban gyártják. A rudak 12 vagy 6 és 14, ritkán 18 méteres hosszúságúak lehetnek.

(12)

A betonvas tekercselve, tekercs/köteg formában kerül forgalomba, amelyet a felhasználó kiegyenesít és a kívánt hosszúságúra vág. A tekercselt betonvas ára, amely általában kicsit több mint a rudakban gyártott betonvasé, tendenciájában ez utóbbi árához igazodik.

(13)

Minden fent említett betonvas-típust különböző átmérőjű, kör alakú keresztmetszettel gyártanak. A keresztmetszet átmérője a szerkezeti alkalmazástól függően 5-től 40 mm-ig terjedhet. A tekercselt betonvas nem haladhatja meg a 16 mm-es átmérőt. Az átmérő mérete egy bizonyos ár (az úgynevezett „méreti extra”) alkalmazását kívánja meg, amelyet a betonvas alapárához kell hozzáadni.

(14)

A betonvasat főleg az építőipar szektorában használják abból a célból, hogy a szerkezetet erősítse.

(15)

Az Európai Unió 15 tagállama közül a betonvasat legnagyobb mennyiségben Olaszországban gyártják. A jelen határozat címzett vállalkozásainak betonvasban lebonyolított forgalma, amely a törvénysértés idejének végéig az olasz piac 80 %-át képviselte, 2000-2001-ben a 900 millió euró körül forgott.

(16)

A Federacciai és a többi vele együttműködő vállalkozások meghatározták és gyakorolták, legalább 1989 végétől, a betonvas „méreti extrájának” árainak egyforma rögzítését Olaszországban. 1992 áprilisától kezdve a vállalatok a Federacciai támogatásával döntéseiket és magatartásukat kiterjesztették a betonvas alapárának rögzítésére is Olaszországban. Ettől a dátumtól kezdve egészen 1995 szeptember végéig az egyezség kiterjedt a fizetési határidők rögzítésére is.

(17)

Legalább 1994 végétől kezdve a Federacciai következetesebb módon építette ki szervezői tevékenységének rendszerét, akár az árakat illetően, akár a betonvas gyártott és eladott mennyiségét illetően.

(18)

1995-től kezdve, az egyezségben résztvevők elkezdték egyeztetni a termelés vagy az eladások csökkentését vagy ellenőrzését a célból, hogy csökkentsék a piacra kerülő betonvas mennyiségét. Néhányan a gyártó cégek közül létrehoztak egy szisztematikus és pontos, többoldalú és kölcsönös ellenőrzési rendszert, amely kiterjedt minden egyes vállalat által eladott és gyártott mennyiségre.

(19)

A Bizottság nem rendelkezik elegendő információval hogy bebizonyítsa a versenyszabályok megsértésének létezését a 2000. július 4-e utáni időtartamban is. Meg kell állapítani, hogy nem minden vállalat vett részt szükségszerűen minden most leírt tevékenységben, és néhányan közülük csak rövidebb időtartamra vettek abban részt.

II.   PÉNZBÜNTETÉSEK

(20)

A törvénysértés egy páratlan, összetett és folyamatos együttműködésből áll, melynek tárgya az árrögzítés és a termelés vagy eladás korlátozása vagy ellenőrzése. Ezek természetüknél fogva az ESZAK Szerződés 65. cikke (1) bekezdésének nagyon súlyos megsértését képezik. A kartell kiterjedt az Olasz Köztársaság egész területére. Megállapítást nyert, hogy a kartell megállapodásait a gyakorlatban megvalósították, és hatásuk volt a piacra, habár nem mindig érték el teljes mértékben a remélt hatást. A Bizottság ezért úgy véli, hogy a címzettek nagyon súlyos vétséget követtek el. Az együttműködés hatásának az olasz piacra való korlátozódása nem teszi lehetővé, hogy a törvénysértés súlyosságát nagyon súlyosról súlyosra csökkentsük, mivel figyelembe kell venni az olasz termelés fontosságát.

(21)

Mindazonáltal a törvénysértés nagyon súlyos jellegétől eltekintve az alap-pénzbüntetés összegének kiszabásánál a Bizottság figyelembe vette ezen eset specifikus jellegzetességeit, amely eset egy országos piacra vonatkozik, amely az ESZAK-Szerződés sajátos előírásának volt alávetve a történtek idején, és amelyben a határozat címzettjei a törvénysértés első szakaszában a kérdéses piac korlátozott részét képezték.

(22)

Az ESZAK-Szerződés 65. cikke (5) bekezdése értelmében vállalkozások társulására nem lehet pénzbüntetést vagy bírságot kiróni. Mindazonáltal a 65. cikk (1) bekezdése szövegében semmi nem vonatkozik arra, hogy ezen rendelkezés tilalmát ne alkalmazhatnák egy társulásra is, amely egy olyan döntést foganatosított, amely akadályozza, leszorítja vagy megmásítja a normál piaci versenyt. Ezért, akkor is ha semmilyen pénzbüntetést nem róttak ki rá, az említett versenyellenes magatartásáért a Federacciai is ezen határozat címzettje.

(23)

A nagyon súlyos törvénysértések kategóriájában a kiszabható pénzbüntetések skálája lehetővé teszi, hogy a vállalatokkal megkülönböztetett módon bánjunk, oly módon, hogy figyelembe vegyük a törvénysértés elkövetőinek tényleges gazdasági lehetőségeit, amellyel jelentős módon károsítják a versenyt, illetve oly módon, hogy olyan szinten tudjuk megszabni a pénzbüntetést, amely kellőképpen elrettentő hatást gyakorol.

(24)

A Bizottság úgy tartja, hogy ezen határozat címzettjeinek a törvénysértés utolsó teljes évében (1999) elért piaci hányadosai nem mutatják valós piaci jelenlétüket a vonatkozó időszakban. És valóban, 1990 és 1999 között ezen vállalatok említett piaci hányadai gyakorlatilag megháromszorozódtak. Ez okból az 1990-1999-es időszak átlagos piaci hányadainak alapján három vállalati csoportot lehet megkülönböztetni, a piacon való jelenlét csökkenő rendje szerint. Az elsőbe sorolható a Feralpi és a Valsabbia. A másodikban (az átlag piaci részesedés egyenértékű az első csoportban lévő vállalatok piaci részesedésének kb 70 %-ával) van a Lucchini/Siderpotenza, az Alfa, a Riva, és a Leali. Végül a harmadikban (az átlag piaci részesedés egyenértékű az első csoportban lévő vállalatok piaci részesedésének kb 35 %-ával) az Iro és a Ferriere Nord található.

(25)

A Riva és a Lucchini/Siderpotenza esetében növelni kell a pénzbüntetés kiszámolt alapösszegét a piacon való jelentőség függvényében, abból a célból, hogy az említett cég általános tartalékait és méretét figyelembe vegyük. És valóban, ezen vállalatok ESZAK termékeiből nyert forgalma jóval nagyobb (kb. 3,5 milliárd euró a Rivánál 2001-ben és 1,2 milliárd a Lucchini-nél), mint az ügybe keveredett egyéb vállalkozásoké. Ezenkívül emlékeztetni kell arra, ahogy az aktákból kivehető, hogy sok esetben ezen vállalatok csúcsvezetői közvetlenül belekeveredtek a törvénysértésekbe. Ezért abból a célból, hogy a kellő elrettentő hatást elérjük, a pénzbüntetés alapösszegét növelni kell 225 %-kal a Lucchini/Siderpotenza esetében, mivel az ESZAK termékekben elért forgalmuk háromszor nagyobb a többi vállalat legnagyobbikának forgalmánál, és 375 %-kal a Riva esetében, mivel az ESZAK termékekben elért forgalmuk háromszor nagyobb a Lucchini/Siderpotenzáénál. E szorzók figyelembe veszik az ezen két vállalkozás és az ezen határozat többi címzettje közötti jelentős különbséget a méret és az általános tartalékok tekintetében.

(26)

A törvénysértés több mint 10 év és 6 hónapig tartott minden vállalkozás esetében, kivéve a Ferriere Nord Rt.-t, amelynél a törvénysértés időtartama több mint 7 évnek felel meg. Ez okból, a pénzbüntetés alapösszege 105 %-kal növekszik minden vállalkozásnál, kivéve a Ferriere Nord-ot, amelynél 70 %-kal növekszik.

(27)

Jelen esetben a Bizottság csak egy súlyosbító körülményt tárt fel, a Ferriere Nord visszaeső magatartásában, amely az 1989. augusztus 2-i bizottsági határozatnak címzettje volt az eladások korlátozásában és árrögzítésekben való részvétele miatt az elektromos hegesztett hálószektorban (2).

(28)

Ezért a Bizottság szükségesnek tartja a Ferriere Nord-al szemben az alapösszeg 50 %-os emelésének kiszabását.

(29)

A Bizottság nem talált semmilyen enyhítő körülményt.

(30)

Ezen döntés címzettjei közül senki nem minősítette magát a büntetés eltörlésére, vagy a pénzbüntetés összegének jelentős csökkentésére, mint ahogy ez várható lett volna az 1996 (3) -os enyhítésről szóló jelentés B és C pontjaiból, mivel az ott előrelátott körülmények egyike sem lett teljesítve. És valóban, nem jelentették fel az együttműködést sem azelőtt, sem azután, hogy a Bizottság eljárást indított volna, és nem szolgáltak semmilyen meghatározó vagy bizonyító elemmel az együttműködés létezésének bizonyítására.

(31)

Ami az 1996-os jelentés D pontját illeti, a Bizottság elismeri, hogy a Ferriere Nord hasznos tájékoztatásokat adott, hogy lehetővé tegye a Bizottságnak, hogy jobban megértse az egyezség működését. A Bizottság úgy tartja, hogy ez teljesíti a D pontot, a jelentés első bekezdését, amely a pénzbüntetés összegének csökkentését jelzi, amely lehetséges, ha a vádak bejelentésének elkezdése előtt egy vállalat információkkal, dokumentumokkal és más bizonyító elemekkel szolgál a Bizottság számára, melyek hozzájárulnak a törvénysértés létezésének megerősítéséhez.

(32)

A Bizottság úgy tartja, hogy jogos a Ferriere Nord esetében a pénzbüntetés összegének 20 %-os csökkentése.

Határozat

1.

A következő pénzbüntetések kerülnek kiszabásra:

-

Feralpi Siderurgica Rt.

10,25 millió euró

-

Valsabbia Investimenti Rt. és Ferriere Valsabbia Rt., egyetemlegesen

10,25 millió euró

-

Lucchini Rt. és Siderpotenza Rt. egyetemlegesen

16,14 millió euró

-

Alfa Acciai Rt.

7,175 millió euró

-

Riva Acciaio Rt.

26,9 millió euró

-

Leali Rt. és a felsz.alatt álló Acciaierie e Ferriere leali Luigi Rt.egyeteml

6,093 millió euró

-

Leali Rt. (4)

1,082 millió euró

-

IRO Industrie Riunite Odolesi Rt.

3,58 millió euró

-

Ferriere Nord Rt.

3,57 millió euró

2.

A Federacciai és a felsorolt vállalatok azonnal véget vetnek a törvénysértésnek, amennyiben még nem jártak volna el ez ügyben. Tartózkodnak a vizsgált ügyben megállapított törvénysértéshez hasonló magatartástól vagy a cselekedetek megismétlésétől, illetve ennek megfelelő hatású vagy ilyen tárgyú intézkedések foganatosításától.


(1)  HL L 1, 2003.1.4., 1. o.

(2)  HL L 260, 1989.9.6., 1. o.

(3)  HL C 45, 2002.2.19., 3. o.

(4)  Szét kell választani az Acciaerie e Ferriere Leali Luigi Rt. magatartását a felszámolás megkezdéséig és a Leali Rt. magatartását az alapítástól kezdve: az első egyetemlegesen a felszámolás alatt álló Acciaierie e Ferriere Leali Luigi Rt.-nek és a Leali Rt.-nek tulajdonítható. A második kizárólag a Leali Rt.-nek. Ezért a pénzbüntetés összegét két időszakba soroltuk, az idővel arányosan, egyik a törvénysértés kezdete és 1998. november 25-e közötti időszakra, a másik e dátum és a törvénysértés vége közötti időszakra vonatkozik. Az első időszakra vonatkozó pénzbüntetés összege a Leali Rt. és a felszámolás alatt lévő Acciaierie e Ferriere Leali Luigi Rt.-t terheli egyetemlegesen, míg a második időszakra vonatkozó csak a Leali Rt.-t terheli.


Top