EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32005R1856

A Bizottság 1856/2005/EK rendelete (2005. november 14.) az engedélybemutatási kötelezettség alá tartozó termékek tekintetében a mezőgazdasági termékekre vonatkozó behozatali és kiviteli engedélyek és előzetes rögzítési bizonyítványok rendszerének alkalmazására kialakított részletes közös szabályok megállapításáról szóló 1291/2000/EK rendelet módosításáról

OJ L 297, 15.11.2005, p. 7–8 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
OJ L 330M , 9.12.2008, p. 252–253 (MT)
Special edition in Bulgarian: Chapter 03 Volume 067 P. 6 - 7
Special edition in Romanian: Chapter 03 Volume 067 P. 6 - 7

No longer in force, Date of end of validity: 15/05/2008; közvetve hatályon kívül helyezte: 32008R0376

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2005/1856/oj

15.11.2005   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 297/7


A BIZOTTSÁG 1856/2005/EK RENDELETE

(2005. november 14.)

az engedélybemutatási kötelezettség alá tartozó termékek tekintetében a mezőgazdasági termékekre vonatkozó behozatali és kiviteli engedélyek és előzetes rögzítési bizonyítványok rendszerének alkalmazására kialakított részletes közös szabályok megállapításáról szóló 1291/2000/EK rendelet módosításáról

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre,

tekintettel a vetőmagok piacának közös szervezéséről szóló, 1971. október 26-i 2358/71/EGK tanácsi rendeletre (1) és különösen annak 4. cikke (2) bekezdésére,

tekintettel az olívaolaj és az étkezési olajbogyó piacának közös szervezéséről és a 827/68/EGK rendelet módosításáról szóló, 2004. április 29-i 865/2004/EK tanácsi rendeletre (2) és különösen annak 10. cikke (4) bekezdésére,

mivel:

(1)

Az 1291/2000/EK bizottsági rendelet (3) 5. cikke (1) bekezdésének negyedik francia bekezdése előírja, hogy a III. mellékletben feltüntetett mennyiségeket meg nem haladó mennyiségek behozatala vagy kivitele esetén nincs szükség engedélyre és azt nem kell bemutatni.

(2)

A vetőmagágazatban a vetőmagok piacának közös szervezéséről szóló 2358/71/EGK tanácsi rendelet végrehajtásához szükséges adatok közlésére vonatkozó szabályok megállapításáról szóló, 2004 december 6-i 2081/2004/EK bizottsági rendelet (4) hatályon kívül helyezte a vetőmagágazatban az importengedélyezési rendszer hatálya alá tartozó termékek meghatározásáról szóló, 1979. június 6-i 1117/79/EGK bizottsági rendeletet (5), aminek következtében a hibrid kukorica és hibrid cirok már nem tartozik az importengedélyezési rendszer hatálya alá.

(3)

Az olívaolaj és az étkezési olajbogyó ágazatban a 865/2004/EK rendelet 10. cikkének (3) bekezdése előírja, hogy amennyiben a piaci fejlemények követése céljából szükségessé válik, az 1. cikk a) pontjában felsorolt termékek bármelyikének a kivitelét kiviteli engedély bemutatásához kötik. Egyéb helyzetben e termékek kiviteléhez az engedély bemutatása nem szükséges.

(4)

Az 1291/2000/EK rendelet III. mellékletét ezért ennek megfelelően módosítani kell.

(5)

Az e rendeletben előírt intézkedések összhangban vannak a Vetőmagpiaci Irányítóbizottság és az Olívaolaj- és Étkezésiolajbogyó-piaci Irányítóbizottság véleményével,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

A 1291/2000/EK rendelet III. melléklete a következőképpen módosul:

1.

a B. részben – „Olajok és Zsírok” – a „Kiviteli engedély előre megállapított visszatérítéssel, vagy anélkül: (a Bizottság 2543/95/EK rendelete)” című részt el kell hagyni;

2.

a „vetőmag” című J. részt el kell hagyni.

2. cikk

E rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő harmadik napon lép hatályba.

Ezt a rendeletet 2005. november 1-től kell alkalmazni.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2005. november 14-én.

a Bizottság részéről

Mariann FISCHER BOEL

a Bizottság tagja


(1)  HL L 246., 1971.11.5., 1. o. A legutóbb az 1782/2003/EK rendelettel (HL L 270., 2003.10.21., 1. o.) módosított rendelet.

(2)  HL L 161., 2004.4.30., 97. o.

(3)  HL L 152., 2000.6.24., 1. o. A legutóbb az 1741/2004/EK rendelettel (HL L 311., 2004.10.8., 17. o.) módosított rendelet.

(4)  HL L 360., 2004.12.7., 6. o.

(5)  HL L 139., 1979.6.7., 11. o.


Top