EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32005R1103

A Bizottság 1103/2005/EK rendelete (2005. július 13.) az Egyiptomból származó rizsnek a 955/2005/EK rendeletben előírt 2005. évi kontingens keretében történő behozatalára irányuló engedélykérelmekről

OJ L 183, 14.7.2005, p. 67–67 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2005/1103/oj

14.7.2005   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 183/67


A BIZOTTSÁG 1103/2005/EK RENDELETE

(2005. július 13.)

az Egyiptomból származó rizsnek a 955/2005/EK rendeletben előírt 2005. évi kontingens keretében történő behozatalára irányuló engedélykérelmekről

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre,

tekintettel a rizs piacának közös szervezéséről szóló, 2003. szeptember 29-i 1785/2003/EK tanácsi rendeletre (1),

tekintettel az Egyiptomból származó rizsnek a Közösségbe történő behozatalára vonatkozó vámkontingens megnyitásáról szóló, 2005. június 23-i 955/2005/EK rendeletre (2) és különösen annak 4. cikke (3) bekezdésére,

mivel:

(1)

Az 1006 KN-kód alá tartozó rizs behozatalára irányuló, 2005. július 1. és 2005. július 4. 13 óra között benyújtott engedélykérelmek, amelyeket a Bizottság elé terjesztettek, 59 135 tonnára terjednek ki, holott az 1006 KN-kód alá tartozó rizs behozatalára megállapított maximális mennyiség 9 342 tonna, az egyrészről az Európai Közösségek és azok tagállamai, másrészről az Egyiptomi Arab Köztársaság között létrejött euro-mediterrán megállapodásnak a Cseh Köztársaság, az Észt Köztársaság, a Lett Köztársaság, a Litván Köztársaság, a Magyar Köztársaság, a Máltai Köztársaság, a Lengyel Köztársaság, a Szlovák Köztársaság és a Szlovén Köztársaság Európai Unióhoz történő csatlakozásának figyelembevétele céljából aláírt, a 2005/89/EK tanácsi rendelethez (3) csatolt jegyzőkönyvének (4) megfelelően.

(2)

Következésképpen indokolt rögzíteni a 2005. július 4-én 13 óráig beérkezett, a 2003/1785/EK rendelet 11. cikke szerint kiszámított vám 100 %-os csökkentésével járó engedélykérelmekre alkalmazandó csökkentés százalékos mértékét.

(3)

Hasonlóképpen indokolt leállítani a vám 100 %-os csökkentésével járó behozatali engedélyek kiadását a 2005. évre.

(4)

Tárgyára való tekintettel ezt a rendeletet a megjelenése napján kell hatályba léptetni.

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

Az 1006 KN-kód alá tartozó rizsnek a 955/2005/EK rendelettel megnyitott vámkontingens keretében történő behozatalára irányuló, 2005. július 4-én 13 óráig benyújtott, majd a Bizottság elé terjesztett engedélykérelmek teljesítésekor a kérelmezett mennyiségeknek a 84,202249 %-os csökkentési együttható alkalmazásával kapott hányadára kell az engedélyeket kiadni.

2. cikk

Az 1006 KN-kód alá tartozó rizsre vonatkozó, 2005. július 4-én 13 órától kezdve a 2005. év végéig benyújtott behozataliengedély-kérelmekre már nem lehet kiadni behozatali engedélyt a 955/2005/EK rendelettel megnyitott vámkontingens keretében.

3. cikk

E rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetésének napján lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2005. július 13-án.

a Bizottság részéről

J. M. SILVA RODRÍGUEZ

mezőgazdasági és vidékfejlesztési főigazgató


(1)  HL L 270., 2003.10.21., 96. o.

(2)  HL L 164.., 2005.6.24., 5. o.

(3)  HL L 31., 2005.2.4., 30. o.

(4)  HL L 31., 2005.2.4., 31. o.


Top