EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32005R0891

A Bizottság 891/2005/EK rendelete (2005. június 14.) a cseh intervenciós hivatal birtokában lévő közönséges búza kivitelére vonatkozó folyamatos pályázati eljárás meghirdetéséről szóló 458/2005/EK bizottsági rendelet módosításáról

OJ L 152, 15.6.2005, p. 9–10 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2005/891/oj

15.6.2005   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 152/9


A BIZOTTSÁG 891/2005/EK RENDELETE

(2005. június 14.)

a cseh intervenciós hivatal birtokában lévő közönséges búza kivitelére vonatkozó folyamatos pályázati eljárás meghirdetéséről szóló 458/2005/EK bizottsági rendelet módosításáról

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre,

tekintettel a gabonafélék piacának közös szervezéséről szóló, 2003. szeptember 29-i 1784/2003/EK tanácsi rendeletre (1) és külünösen annak 6. cikkére,

mivel:

(1)

A 2131/93/EGK bizottsági rendelet (2) megállapítja az intervenciós hivatalok birtokában lévő gabonafélék értékesítésére alkalmazandó eljárást és feltételeket.

(2)

A 458/2005/EK bizottsági rendelet (3) meghirdeti a cseh intervenciós hivatal birtokában lévő 300 000 tonna közönséges búza kivitelére vonatkozó folyamatos pályázati eljárást.

(3)

A Cseh Köztársaság tájékoztatta a Bizottságot intervenciós hivatalának azon szándékáról, hogy növelni kívánja a kivitelre szánt 100 000 tonna pályázati eljáráson meghirdetett mennyiségét. A piaci helyzetre való tekintettel, helyénvaló helyt adni a Cseh Köztársaság kérésének.

(4)

Tekintettel a meghirdetett mennyiség növelésére, szükséges a 458/2005/EK rendelet I. mellékletében felsorolt régiónkénti tárolt mennyiségek módosítása.

(5)

Következésképpen helyénvaló a 458/2005/EK rendeletet módosítani.

(6)

Az ebben a rendeletben foglalt intézkedések összhangban vannak a Gabonapiaci Irányítóbizottság véleményével,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

A 458/2005/EK rendelet a következőképpen módosul:

1.

A 2. cikk helyébe a következő szöveg lép:

„2. cikk

(1)   A pályázati felhívás 400 000 tonna közönséges búza maximális mennyiségére vonatkozik, valamennyi harmadik országba irányuló kivitelre, Albánia, Bulgária, Horvátország, Macedónia Volt Jugoszláv Köztársaság, Bosznia és Hercegovina, Liechtenstein, Románia, Szerbia és Montenegro (4) és Svájc kivételével.

(2)   Azok a régiók, ahol a 400 000 tonna közönséges búzát tárolják, az I. mellékletben szerepelnek.

2.

Az I. melléklet helyébe e rendelet mellékletének szövege lép.

2. cikk

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való közzétételének napján lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2005. június 14-én.

a Bizottság részéről

Mariann FISCHER BOEL

a Bizottság tagja


(1)  HL L 270., 2003.10.21., 78. o.

(2)  HL L 191., 1993.7.31., 76. o. A legutóbb a 749/2005/EK rendelettel (HL L 126., 2005.5.19., 10. o.) módosított rendelet.

(3)  HL L 75., 2005.3.22., 3. o.

(4)  Beleértve Koszovót, az ENSZ Biztonsági Tanácsa 1999. június 10-i 1244. sz. határozatában foglalt meghatározás szerint.”


MELLÉKLET

„I. MELLÉKLET

(tonnában)

A tárolás helye

Mennyiségek

Středočeský, Jihočeský, Plzeňský, Karlovarský, Ústecký, Liberecký, Královehradecký, Pardubický, Vysočina, Jihomoravský, Olomoucký, Zlínský, Moravskoslezský

400 000”


Top