EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32005R0783

A Bizottság 783/2005/EK rendelete (2005. május 24.) a hulladékstatisztikákról szóló 2150/2002/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet II. mellékletének módosításáról (EGT vonatkozású szöveg)

HL L 131., 2005.5.25, p. 38–41 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)

A dokumentum különkiadás(ok)ban jelent meg. (BG, RO, HR)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2005/783/oj

25.5.2005   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 131/38


A BIZOTTSÁG 783/2005/EK RENDELETE

(2005. május 24.)

a hulladékstatisztikákról szóló 2150/2002/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet II. mellékletének módosításáról

(EGT vonatkozású szöveg)

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre,

tekintettel a hulladékstatisztikákról szóló 2150/2002/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletre (1) és különösen annak 1. cikke (5) bekezdésére, valamint 6. cikkének b) pontjára,

mivel:

(1)

A 2150/2002/EK rendelet 6. cikkének értelmében a Bizottságot felkérik, hogy határozza meg az e rendelet végrehajtásához szükséges intézkedéseket.

(2)

A 2150/2002/EK rendelet 6. cikkének b) pontja értelmében a Bizottság kiigazíthatja a mellékleteiben felsorolt követelményeket.

(3)

Az 574/2004/EK bizottsági rendelet megállapítja a 2150/2002/EK rendelet I. és III. mellékletében található statisztikai nómenklatúra módosítását. A 2150/2002/EK rendelet II. mellékletét ehhez a módosításhoz kell igazítani.

(4)

A 2150/2002/EK rendeletet ennek megfelelően módosítani kell.

(5)

Az e rendeletben előírt intézkedések összhangban vannak a 89/382/EGK, Euratom tanácsi határozattal (2) létrehozott statisztikai programbizottság véleményével,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

A 2150/2002/EK rendelet II. mellékletének 2. szakasza helyébe e rendelet mellékletének szövege lép.

2. cikk

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő huszadik napon lép életbe.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2005. május 24-én.

a Bizottság részéről

Joaquín ALMUNIA

a Bizottság tagja


(1)  HL L 332., 2002.12.9., 1. o. A legutóbb az 574/2004/EK bizottsági rendelettel (HL L 90., 2004.3.27., 15. o) módosított rendelet.

(2)  HL L 181., 1989.6.28., 47. o.


MELLÉKLET

„II. MELLÉKLET

2. SZAKASZ

Hulladékkategóriák

A statisztikákat az alábbi hulladékkategóriákra vonatkozóan kell elkészíteni a 8. szakasz 2. pontjában megadott hulladékhasznosítási és ártalmatlanítási műveleteknek megfelelően:

Hulladékégetés

Tételszám

EHK-Stat 3. verzió

Veszélyes/Nem veszélyes hulladék

Kód

Megnevezés

1

01 + 02 + 03

Vegyipari hulladékok

(Összetett vegyipari hulladék + vegyi feldolgozási hulladékok + egyéb vegyipari hulladékok)

Nem veszélyes

2

01 + 02 + 03 kivéve 01.3

Vegyipari hulladékok, kivéve a használt olajokat

(Összetett vegyipari hulladék + vegyi feldolgozási hulladékok + egyéb vegyipari hulladékok)

Veszélyes

3

01.3

Használt olajok

Veszélyes

4

05

Egészségügyi és biológiai hulladékok

Nem veszélyes

5

05

Egészségügyi és biológiai hulladékok

Veszélyes

6

07.7

PCB-t tartalmazó hulladék

Veszélyes

7

10.1

Háztartási és hasonló jellegű hulladékok

Nem veszélyes

8

10.2

Vegyes és el nem különülő anyagok

Nem veszélyes

9

10.2

Vegyes és el nem különülő anyagok

Veszélyes

10

10.3

Válogatás utáni maradékok

Nem veszélyes

11

10.3

Válogatás utáni maradékok

Veszélyes

12

11

Közönséges iszapok

Nem veszélyes

13

06 + 07 + 08 + 09 + 12 + 13

Egyéb hulladékok

(Fémhulladékok + nemfém hulladékok + kiselejtezett berendezések + állati és növényi hulladékok + ásványi hulladékok + megszilárdult, stabilizált vagy üvegesített hulladékok)

Nem veszélyes

14

06 + 07 + 08 + 09 + 12 + 13 kivéve 07.7

Egyéb hulladékok

(Fémhulladékok + nemfém hulladékok, kivéve a PCB-t tartalmazó hulladékokat + kiselejtezett berendezések + állati és növényi hulladékok + ásványi hulladékok + megszilárdult, stabilizált vagy üvegesített hulladékok)

Veszélyes


Műveletek, amelyek hasznosítást eredményezhetnek

(kivéve az energetikai hasznosítást)

Tételszám

EHK-Stat/3. változat

Veszélyes/Nem veszélyes hulladék

Kód

Megnevezés

1

01.3

Használt olajok

Veszélyes

2

06

Fémhulladékok

Nem veszélyes

3

06

Fémhulladékok

Veszélyes

4

07.1

Üveghulladékok

Nem veszélyes

5

07.1

Üveghulladékok

Veszélyes

6

07.2

Papír- és kartonpapír-hulladékok

Nem veszélyes

7

07.3

Gumihulladékok

Nem veszélyes

8

07.4

Műanyaghulladékok

Nem veszélyes

9

07.5

Fahulladékok

Nem veszélyes

10

07.6

Textilhulladékok

Nem veszélyes

11

09 kivéve. 09.11, 09.3

Állati és növényi hulladékok

(kivéve az élelmiszer-feldolgozás és élelmiszer-ipari termékek állati hulladékait; és kivéve az állati ürüléket, vizeletet és trágyát)

Nem veszélyes

12

09.11

Élelmiszer-feldolgozás és élelmiszer-ipari termékek állati hulladékai

Nem veszélyes

13

09.3

Állati ürülék, vizelet és trágya

Nem veszélyes

14

12

Ásványi hulladék

Nem veszélyes

15

12

Ásványi hulladék

Veszélyes

16

01 + 02 + 03 + 05 + 08 + 10 + 11 + 13

Egyéb hulladékok

(Összetett vegyipari hulladékok + vegyi feldolgozási hulladékok + egyéb vegyipari hulladékok + egészségügyi és biológiai hulladékok + kiselejtezett berendezések + vegyes átlagos összetételű hulladékok + közönséges iszapok + megszilárdult, stabilizált vagy üvegesített hulladékok)

Nem veszélyes

17

01 + 02 + 03 + 05 + 07.5 + 07.7 + 08 + 10 + 11 + 13 kivéve. 01.3

Egyéb hulladékok

(Összetett vegyipari hulladékok, kivéve a használt olajokat + vegyi feldolgozási hulladékok + egyéb vegyipari hulladékok + egészségügyi és biológiai hulladékok + fahulladékok + PCB-t tartalmazó hulladékok + kiselejtezett berendezések + vegyes átlagos összetételű hulladékok + közönséges iszapok + megszilárdult, stabilizált vagy üvegesített hulladékok)

Veszélyes


Ártalmatlanítás (a hulladékégetésen kívül)

Tételszám

EHK-Stat/3. változat

Veszélyes/Nem veszélyes hulladék

Kód

Megnevezés

1

01 + 02 + 03

Vegyipari hulladékok

(Összetett vegyipari hulladék + vegyi feldolgozási hulladékok + egyéb vegyipari hulladékok)

Nem veszélyes

2

01 + 02 + 03 kivéve 01.3

Vegyipari hulladékok, kivéve a használt olajokat

(Összetett vegyipari hulladék + vegyi feldolgozási hulladékok + egyéb vegyipari hulladékok)

Veszélyes

3

01.3

Használt olajok

Veszélyes

4

09 kivéve 09.11, 09.3

Állati és növényi hulladékok

(kivéve az élelmiszer-feldolgozás és élelmiszer-ipari termékek állati hulladékait; és kivéve az állati ürüléket, vizeletet és trágyát)

Nem veszélyes

5

09.11

Élelmiszer-feldolgozás és élelmiszer-ipari termékek állati hulladékai

Nem veszélyes

6

09.3

Állati ürülék, vizelet és trágya

Nem veszélyes

7

10.1

Háztartási és hasonló jellegű hulladékok

Nem veszélyes

8

10.2

Vegyes és el nem különülő anyagok

Nem veszélyes

9

10.2

Vegyes és el nem különülő anyagok

Veszélyes

10

10.3

Válogatás utáni maradékok

Nem veszélyes

11

10.3

Válogatás utáni maradékok

Veszélyes

12

11

Közönséges iszapok

Nem veszélyes

13

12

Ásványi hulladékok

Nem veszélyes

14

12

Ásványi hulladékok

Veszélyes

15

05 + 06 + 07 + 08 + 13

Egyéb hulladékok

(Egészségügyi és biológiai hulladékok + fémhulladékok + nemfém hulladékok + kiselejtezett berendezések + megszilárdult, stabilizált vagy üvegesített hulladékok)

Nem veszélyes

16

05 + 06 + 07 + 08 + 13

Egyéb hulladékok

(Egészségügyi és biológiai hulladékok + fémhulladékok + nemfém hulladékok + kiselejtezett berendezések + megszilárdult, stabilizált vagy üvegesített hulladékok)

Veszélyes”


Top