EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32005L0037

A Bizottság 2005/37/EK irányelve (2005. június 3.) a 86/362/EGK és 90/642/EGK tanácsi irányelveknek a gabonafélékben és egyes növényi eredetű termékekben – többek között a gyümölcsökben és zöldségekben –, illetve azok felületén található egyes növényvédőszer-maradványok megengedett legmagasabb mértékének tekintetében történő módosításáról (EGT vonatkozású szöveg)

OJ L 141, 4.6.2005, p. 10–23 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
OJ L 275M , 6.10.2006, p. 363–376 (MT)
Special edition in Bulgarian: Chapter 03 Volume 064 P. 14 - 27
Special edition in Romanian: Chapter 03 Volume 064 P. 14 - 27

No longer in force, Date of end of validity: 31/08/2008; közvetve hatályon kívül helyezte: 32005R0396

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2005/37/oj

4.6.2005   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 141/10


A BIZOTTSÁG 2005/37/EK IRÁNYELVE

(2005. június 3.)

a 86/362/EGK és 90/642/EGK tanácsi irányelveknek a gabonafélékben és egyes növényi eredetű termékekben – többek között a gyümölcsökben és zöldségekben –, illetve azok felületén található egyes növényvédőszer-maradványok megengedett legmagasabb mértékének tekintetében történő módosításáról

(EGT vonatkozású szöveg)

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre,

tekintettel a gabonafélékben, illetve azok felületén található növényvédőszer-maradványok megengedett legmagasabb mértékének meghatározásáról szóló, 1986. július 24-i 86/362/EGK tanácsi irányelvre (1) és különösen annak 10. cikkére,

tekintettel a növényi eredetű termékekben – többek között a gyümölcsökben és zöldségekben –, illetve azok felületén található növényvédőszer-maradványok legmagasabb mértékének meghatározásáról szóló, 1990. november 27-i 90/642/EGK tanácsi irányelvre (2) és különösen annak 7. cikkére,

tekintettel a növényvédő szerek forgalomba hozataláról szóló, 1991. július 15-i 91/414/EGK tanácsi irányelvre (3) és különösen annak 4. cikke (1) bekezdésének f) pontjára,

mivel:

(1)

Az alábbi létező hatóanyagok kerültek be a 91/414/EGK irányelv I. mellékletébe: maleic hydrazide a 2003/31/EK bizottsági irányelvvel (4); propyzamide a 2003/39/EK bizottsági irányelvvel (5); továbbá a mecoprop és mecoprop-P a 2003/70/EK bizottsági irányelvvel (6).

(2)

Az új hatóanyagok, mint isoxaflutole, trifloxystrobin, carfentrazone-ethyl és fenamidone a 2003/68/EK bizottsági irányelv (7) által kerültek be a 91/414/EGK irányelv I. mellékletébe.

(3)

Az érintett hatóanyagok bekerülése a 91/414/EGK irányelv I. mellékletébe a javasolt felhasználásra vonatkozóan megadott információk értékelésén alapult. E felhasználással kapcsolatos információkat egyes tagállamok adták meg a 91/414/EGK irányelv 4. cikke (1) bekezdésének f) pontjának megfelelően. A rendelkezésre álló információkat áttekintették és elegendőek ahhoz, hogy lehetővé tegyék egyes maximális maradvány szintek (MRL-ek) meghatározását.

(4)

Amennyiben nincs közösségi MRL vagy ideiglenes MRL, a tagállamoknak ideiglenes, a 91/414/EGK irányelv 4. cikke (1) bekezdésének f) pontjának megfelelően, nemzeti MRL-t kell megállapítani, mielőtt e hatóanyagokat tartalmazó növényvédő szereket engedélyezni lehet.

(5)

A közösségi MRL-eket és a Codex Alimentarius által ajánlott szinteket hasonló eljárásokat követve határozzák meg és értékelik. Egy korlátozott számú Codex MRL létezik a maleic hidrazide-ra. Már léteznek közösségi MRL-ek a 90/642/EGK irányelvben: maleic hidrazide-ra, (93/58/EG tanácsi irányelv) (8), valamint a 86/362/EGK és a 90/642/EGK irányelvekben: propyzamidra (96/32/EK (9) és 96/33/EK (10) tanácsi irányelvek). Ezeket vették figyelembe az ezen irányelv módosításai által érintett MRL-ek meghatározásakor. Nem vették figyelembe azokat a Codex MRL-eket, melyeket a közeljövőben visszavonásra javasolnak. A Codex MRL-eken alapuló MRL-eket a fogyasztókat érintő kockázatok szempontjából értékelték. Nem állapítottak meg kockázatot a Bizottság rendelkezésére álló tanulmányokon alapuló toxikológiai végpontok alkalmazásakor.

(6)

Tekintettel az érintett hatóanyagok bekerülésére a 91/414/EGK irányelv I. mellékletébe, a kapcsolódó műszaki és tudományos értékeléseket bizottsági áttekintő jelentések formájában véglegesítették. Az említett hatóanyagokra vonatkozó értékelő jelentéseket az (1) és (2) preambulumbekezdésben hivatkozott bizottsági irányelvekben említett időpontokban befejezték. Ezek a jelentések meghatározták az érintett hatóanyagokra vonatkozóan a megengedhető napi bevitelt (ADI) és szükség esetén az akut referenciadózist (ARfD). Az érintett hatóanyaggal kezelt élelmiszertermékek fogyasztóinak kitettségét a közösségi eljárásoknak megfelelően mérték fel és értékelték ki. Figyelembe vették az Egészségügyi Világszervezet által közzétett útmutatásokat (11), továbbá a növényügyi tudományos bizottságnak az alkalmazott módszerről alkotott véleményét (12) is. Azt a következtetést vonták le, hogy a javasolt MRL-ek nem vezetnek majd az ADI-k és ARfD-k túllépéséhez.

(7)

Annak biztosítása érdekében, hogy a fogyasztó kellőképpen védett legyen a növényvédő szerek engedély nélküli használatából eredő maradványokkal szembeni kitettség ellen, az ideiglenes MRL-eket az analitikai meghatározás alsó határértékén kell meghatározni az érintett termék/növényvédőszer kombinációkra.

(8)

Ilyen ideiglenes MRL-ek közösségi szintű meghatározása nem akadályozza a tagállamokat az érintett hatóanyagokra vonatkozó ideiglenes MRL-ek 91/414/EGK irányelv 4. cikke (1) bekezdésének f) pontjának és VI. mellékletének megfelelő meghatározásában. Megítélés szerint egy négyéves időszak elegendő az érintett hatóanyag további használatának engedélyezésére. Azt követően az ideiglenes MRL véglegessé válik.

(9)

Emiatt e növényvédő szerek alkalmazásából eredő valamennyi növényvédőszer-maradványt szükségszerű hozzáadni vagy kicserélni a 86/362/EGK és 90/642/EGK irányelvek mellékleteiben, használatuk tilalma megfelelő felügyeletének és ellenőrzésének lehetővé tétele, valamint a fogyasztók védelme érdekében. Amennyiben egyes MRL-eket már meghatároztak ezeknek az irányelveknek a mellékleteiben, indokolt azok módosítása. Amennyiben az MRL-eket eddig nem határozták meg, indokolt azokat most első alkalommal meghatározni.

(10)

A 86/362/EGK és 90/642/EGK irányelveket ezért ennek megfelelően módosítani kell.

(11)

Az ebben az irányelvben előírt intézkedések összhangban vannak az Élelmiszerlánc- és Állat-egészségügyi Állandó Bizottság véleményével,

ELFOGADTA EZT AZ IRÁNYELVET:

1. cikk

A 86/362/EGK irányelv a következőképpen módosul:

a)

Ennek az irányelvnek az I. mellékletében szereplő módon az isoxaflutole, trifloxystrobin, carfentrazone-ethyl, mecoprop, mecoprop-P, maleic hydrazide és fenamidone maximális növényvédőszer-maradvány szintjeivel kiegészül a II. melléklet A. része.

b)

A propyzamide-ra vonatkozó maximális növényvédőszer-maradvány szintek helyébe a II. melléklet A. részében ennek az irányelvnek a II. mellékletében szereplők kerülnek.

2. cikk

A 90/642/EGK irányelv a következőképpen módosul:

a)

Ennek az irányelvnek a III. mellékletében szereplő módon az isoxaflutole, trifloxystrobin, carfentrazone-ethyl, mecoprop, mecoprop-P és fenamidone maximális növényvédőszer-maradvány szintjeivel kiegészül a II. melléklet.

b)

A propyzamide és maleic hydrazide maximális növényvédőszer-maradvány szintjei helyébe a II. mellékletben ennek az irányelvnek a IV. mellékletében szereplők kerülnek.

3. cikk

(1)   A tagállamoknak legkésőbb 2005. december 4-ig el kell fogadniuk és ki kell hirdetniük az irányelvnek való megfeleléshez szükséges törvényeket, rendeleteket és közigazgatási rendelkezéseket. Haladéktalanul tájékoztatniuk kell a Bizottságot a rendelkezések szövegéről, valamint a rendelkezések és ezen irányelv közötti korrelációs táblázatról.

A rendelkezéseket 2006. december 4-től kell alkalmazni.

Amikor a tagállamok elfogadják ezeket a rendelkezéseket, azokban hivatkozni kell erre az irányelvre, vagy azokhoz hivatalos kihirdetésük alkalmával ilyen hivatkozást kell fűzni. A hivatkozás módját a tagállamok határozzák meg.

(2)   A tagállamok közlik a Bizottsággal nemzeti joguknak azokat a főbb rendelkezéseit, amelyeket az ezen irányelv által szabályozott területen fogadnak el.

4. cikk

Ez az irányelv az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő huszadik napon lép hatályba.

5. cikk

Ennek az irányelvnek a tagállamok a címzettjei.

Kelt Brüsszelben, 2005. június 3-án.

a Bizottság részéről

Markos KYPRIANOU

a Bizottság tagja


(1)  HL L 221., 1986.8.7., 37. o. A legutóbb a 2004/61/EK bizottsági irányelvvel (HL L 127., 2004.4.29., 81. o.) módosított irányelv.

(2)  HL L 350., 1990.12.14., 71. o. A legutóbb a 2004/115/EK bizottsági irányelvvel (HL L 374., 2004.12.22., 64. o.) módosított irányelv.

(3)  HL L 230., 1991.8.19., 1. o. A legutóbb a 2005/34/EK bizottsági irányelvvel (HL L 125., 2005.5.18., 5. o.) módosított irányelv.

(4)  HL L 101., 2003.4.23., 3. o.

(5)  HL L 124., 2003.5.20., 30. o.

(6)  HL L 184., 2003.7.23., 9. o.

(7)  HL L 177., 2003.7.16., 12. o.

(8)  HL L 211., 1993.8.23., 6. o.

(9)  HL L 144., 1996.6.18., 12. o.

(10)  HL L 144., 1996.6.18., 35. o.

(11)  A GEMS/Élelmiszerprogram által a Növényvédőszer-maradványok Codex Bizottságával együttműködésben készített, az Egészségügyi Világszervezet (WHO) által 1997-ben közzétett (módosított) iránymutatások a növényvédőszer-maradványok táplálkozás útján történő beviteléről (WHO/FSF/FOS/97.7).

(12)  A növényügyi tudományos bizottságnak a 86/362/EGK, 86/363/EGK és a 90/642/EGK tanácsi irányelvek mellékleteinek módosításával kapcsolatos kérdésekre vonatkozó véleménye (a növényügyi tudományos bizottság által kifejtett vélemény, 1998. július 14.) (http://europa.eu.int/comm/food/fs/sc/index_en.html).


I. MELLÉKLET

Maximális szintek mg/kg

Növényvédőszer-maradványok

Egyedi termékek, melyekre az MRL-ek vonatkoznak

Isoxaflutole (isoxaflutole, RPA 202248 és RPA 203328 összege, isoxaflutole-ban kifejezve) (1)

0,05 (2)  (3)

GABONAFÉLÉK

Árpa, hajdina, kukorica, köles, zab, rizs, rozs, cirok, tritikále, búza, egyéb gabonafélék

Trifloxystrobin

0,3 (3) árpa

0,05 (3) rozs

0,05 (3) tritikále, búza

0,02 (2)  (3) egyéb gabonafélék

Carfentrazone-ethyl (carfentrazoneként meghatározva és carfentrazone-ethylként kifejezve)

0,05 (2)  (3)

GABONAFÉLÉK

Árpa, hajdina, kukorica, köles, zab, rizs, rozs, cirok, tritikále, búza, egyéb gabonafélék

Fenamidone

0,02 (2)  (3)

GABONAFÉLÉK

Árpa, hajdina, kukorica, köles, zab, rizs, rozs, cirok, tritikále, búza, egyéb gabonafélék

Mecoprop (mecoprop-P és mecoprop összege mecopropként kifejezve)

0,05 (2)  (3)

GABONAFÉLÉK

Árpa, hajdina, kukorica, köles, zab, rizs, rozs, cirok, tritikále, búza, egyéb gabonafélék

Maleic hydrazide

0,2 (2)  (3)

GABONAFÉLÉK

Árpa, hajdina, kukorica, köles, zab, rizs, rozs, cirok, tritikále, búza, egyéb gabonafélék


(1)  RPA 202248 a 2-cyano-3-cyclopropyl-1-(2-methylsulfonyl-4-trifluoromethylphenyl) propane-1,3-dione. RPA 203328 a 2-methanesulfonyl-4-trifluoromethylbenzoic sav.

(2)  Analitikai meghatározás alsó értékét jelöli.

(3)  A 91/414/EGK irányelv 4. cikke (1) bekezdésének f) pontja szerint az ideiglenes maximális maradványszintet jelöli: amennyiben nem módosul, ez a szint lesz meghatározó 2009. június 24-i hatállyal.


II. MELLÉKLET

Maximális szintek mg/kg

Növényvédőszer-maradványok

Egyedi termékek, melyekre az MRL-ek vonatkoznak

Propyzamide

0,02 (1)  (2)

GABONAFÉLÉK

Árpa, hajdina, kukorica, köles, zab, rizs, rozs, cirok, tritikále, búza, egyéb gabonafélék


(1)  Analitikai meghatározás alsó értékét jelöli.

(2)  A 91/414/EGK irányelv 4. cikke (1) bekezdésének f) pontja szerint az ideiglenes maximális maradványszintet jelöli: amennyiben nem módosul, ez a szint lesz meghatározó 2009. június 24-i hatállyal.


III. MELLÉKLET

Növényvédőszer-maradványok és maximális maradványszintek (mg/kg)

Egyedi termékek csoportjai és példái, melyekre az MRL vonatkozik

Isoxaflutole (isoxaflutole összege, RPA 202248 és RPA 203328, isoxaflutole-ként kifejezve) (1)

Trifloxystrobin

Carfentrazone-ethyl (carfentrazone-ként meghatározva és carfentrazone-ethyl-ként kifejezve)

Fenamidone

Mecoprop (mecoprop-P és mecoprop összege mecoprop-ként kifejezve)

1.

Gyümölcs, friss, szárított vagy nyers, fagyasztva tartósított, hozzáadott cukrot nem tartalmazó; diók

0,05 (2)  (3)

 

0,01 (2)  (3)

 

0,05 (2)  (3)

i.

CITRUSFÉLÉK

 

0,3 (3)

 

0,02 (2)  (3)

 

Grapefruit

 

 

 

 

 

Citromok

 

 

 

 

 

Lime-ok

 

 

 

 

 

Mandarinok (beleértve a klementint és más hibrideket)

 

 

 

 

 

Narancsok

 

 

 

 

 

Pomelo-k

 

 

 

 

 

Egyebek

 

 

 

 

 

ii.

FÁN TERMŐ DIÓK (héjjal vagy anélkül)

 

0,02 (2)  (3)

 

0,02 (2)  (3)

 

Mandulák

 

 

 

 

 

Paradiók

 

 

 

 

 

Kesudiók

 

 

 

 

 

Gesztenyék

 

 

 

 

 

Kókuszdiók

 

 

 

 

 

Mogyorók

 

 

 

 

 

Makadámia diók

 

 

 

 

 

Pekándió

 

 

 

 

 

Piniamag

 

 

 

 

 

Pisztáciák

 

 

 

 

 

Diók

 

 

 

 

 

Egyebek

 

 

 

 

 

iii.

ALMAFÉLÉK

 

0,5 (3)

 

0,02 (2)  (3)

 

Almák

 

 

 

 

 

Körték

 

 

 

 

 

Birsek

 

 

 

 

 

Egyebek

 

 

 

 

 

iv.

CSONTHÉJASOK

 

 

 

0,02 (2)  (3)

 

Sárgabarackok

 

1 (3)

 

 

 

Cseresznyék

 

1 (3)

 

 

 

Őszibarackok (beleértve a nektarinokat és hasonló hibrideket)

 

1 (3)

 

 

 

Szilvák

 

 

 

 

 

Egyebek

 

0,02 (2)  (3)

 

 

 

v.

BOGYÓS ÉS APRÓ GYÜMÖLCSÖK

 

 

 

 

 

a)

Csemege és borszőlők

 

5 (3)

 

0,5 (3)

 

Csemege szőlők

 

 

 

 

 

Borszőlők

 

 

 

 

 

b)

Eprek (vad változaton kívül)

 

0,02 (2)  (3)

 

0,02 (2)  (3)

 

c)

Indás gyümölcsök (vad változaton kívül)

 

0,02 (2)  (3)

 

0,02 (2)  (3)

 

Földi szedrek

 

 

 

 

 

Hamvas szedrek

 

 

 

 

 

Kaliforniai málnák

 

 

 

 

 

Málnák

 

 

 

 

 

Egyebek

 

 

 

 

 

d)

Egyéb apró gyümölcsök és bogyósok (vad változaton kívül)

 

 

 

0,02 (2)  (3)

 

Fekete áfonyák

 

 

 

 

 

Tőzegáfonyák

 

 

 

 

 

Ribizlik (piros, fekete és fehér)

 

1 (3)

 

 

 

Egresek

 

1 (3)

 

 

 

Egyebek

 

0,02 (2)  (3)

 

 

 

e)

Vad bogyók és vad gyümölcsök

 

0,02 (2)  (3)

 

0,02 (2)  (3)

 

vi.

VEGYES

 

 

 

0,02 (2)  (3)

 

Avokádók

 

 

 

 

 

Banánok

 

0,05 (3)

 

 

 

Datolyák

 

 

 

 

 

Fügék

 

 

 

 

 

Kiwi

 

 

 

 

 

Kamkvatok

 

 

 

 

 

Licsik

 

 

 

 

 

Mangók

 

 

 

 

 

Olajbogyók

 

 

 

 

 

Golgotagyümölcs

 

 

 

 

 

Ananászok

 

 

 

 

 

Papaya

 

 

 

 

 

Egyebek

 

0,02 (2)  (3)

 

 

 

2.

Zöldségfélék, friss vagy nyers, fagyasztott vagy szárított

0,05 (2)  (3)

 

0,01 (2)  (3)

 

0,05 (2)  (3)

i.

GYÖKÉR-ÉS GUMÓS ZÖLDSÉGEK

 

0,02 (2)  (3)

 

0,02 (2)  (3)

 

Céklák

 

 

 

 

 

Sárgarépák

 

 

 

 

 

Zeller

 

 

 

 

 

Torma

 

 

 

 

 

Csicsóka

 

 

 

 

 

Pasztinákok

 

 

 

 

 

Fehérrépa

 

 

 

 

 

Retkek

 

 

 

 

 

Saláta bakszakáll

 

 

 

 

 

Édesburgonyák

 

 

 

 

 

Karórépa

 

 

 

 

 

Tarlórépa

 

 

 

 

 

Jamgyökér

 

 

 

 

 

Egyebek

 

 

 

 

 

ii.

HAGYMÁS ZÖLDSÉGEK

 

0,02 (2)  (3)

 

0,02 (2)  (3)

 

Fokhagyma

 

 

 

 

 

Hagymák

 

 

 

 

 

Mogyoróhagymák

 

 

 

 

 

Újhagymák

 

 

 

 

 

Egyebek

 

 

 

 

 

iii.

GYÜMÖLCSTERMŐ ZÖLDSÉGFÉLÉK

 

 

 

 

 

a)

Burgonyafélék

 

 

 

 

 

Paradicsomok

 

0,5 (3)

 

0,5 (3)

 

Paprikák

 

 

 

 

 

Padlizsánok

 

 

 

 

 

Egyebek

 

0,02 (2)  (3)

 

0,02 (2)  (3)

 

b)

Tökfélék – ehető héjjal

 

0,2 (3)

 

0,02 (2)  (3)

 

Uborkák

 

 

 

 

 

Angúriauborka

 

 

 

 

 

Cukkinik

 

 

 

 

 

Egyebek

 

 

 

 

 

c)

Tökfélék – nem ehető héjjal

 

 

 

 

 

Sárgadinnyék

 

0,3 (3)

 

0,1 (3)

 

Tökök

 

 

 

 

 

Görögdinnyék

 

 

 

 

 

Egyebek

 

0,02 (2)  (3)

 

0,02 (2)  (3)

 

d)

Csemegekukorica

 

0,02 (2)  (3)

 

0,02 (2)  (3)

 

iv.

KÁPOSZTAFÉLE ZÖLDSÉGEK

 

0,02 (2)  (3)

 

0,02 (2)  (3)

 

a)

Virágos káposztafélék

 

 

 

 

 

Brokkoli

 

 

 

 

 

Karfiol

 

 

 

 

 

Egyebek

 

 

 

 

 

b)

Fejet képző káposztafélék

 

 

 

 

 

Kelbimbók

 

 

 

 

 

Fejeskáposzta

 

 

 

 

 

Egyebek

 

 

 

 

 

c)

Leveles káposztafélék

 

 

 

 

 

Kínai kel

 

 

 

 

 

Kelkáposzta

 

 

 

 

 

Egyebek

 

 

 

 

 

d)

Karalábé

 

 

 

 

 

v.

LEVÉLZÖLDSÉGEK ÉS FRISS FŰSZERNÖVÉNY

 

0,02 (2)  (3)

 

 

 

a)

Saláták és hasonlók

 

 

 

2 (3)

 

Zsázsa

 

 

 

 

 

Galambbegy saláta

 

 

 

 

 

Fejessaláta

 

 

 

 

 

Széleslevelű endívia saláta

 

 

 

 

 

Egyebek

 

 

 

 

 

b)

Spenót és hasonlók

 

 

 

0,02 (2)  (3)

 

Spenót

 

 

 

 

 

Mangold

 

 

 

 

 

Egyebek

 

 

 

 

 

c)

Vizitorma

 

 

 

0,02 (2)  (3)

 

d)

Cikóriasaláta

 

 

 

0,02 (2)  (3)

 

e)

Fűszernövények

 

 

 

0,02 (2)  (3)

 

Turbolya

 

 

 

 

 

Metélőhagyma

 

 

 

 

 

Petrezselyem

 

 

 

 

 

Zellerlevél

 

 

 

 

 

Egyebek

 

 

 

 

 

vi.

HÜVELYES ZÖLDSÉGEK (friss)

 

0,02 (2)  (3)

 

0,02 (2)  (3)

 

Babok (hüvellyel)

 

 

 

 

 

Babok (hüvely nélkül)

 

 

 

 

 

Borsók (hüvellyel)

 

 

 

 

 

Borsók (hüvely nélkül)

 

 

 

 

 

Egyebek

 

 

 

 

 

vii.

SZÁRAS ZÖLDSÉGEK (friss)

 

0,02 (2)  (3)

 

0,02 (2)  (3)

 

Spárga

 

 

 

 

 

Kárdi

 

 

 

 

 

Zeller

 

 

 

 

 

Édeskömény

 

 

 

 

 

Articsóka

 

 

 

 

 

Póréhagyma

 

 

 

 

 

Rebarbara

 

 

 

 

 

Egyebek

 

 

 

 

 

viii.

GOMBÁK

 

0,02 (2)  (3)

 

0,02 (2)  (3)

 

a)

Termesztett gombák

 

 

 

 

 

b)

Vad gombák

 

 

 

 

 

3.

Hüvelyesek

0,05 (2)  (3)

0,02 (2)  (3)

0,01 (2)  (3)

0,02 (2)  (3)

0,05 (2)  (3)

Babok

 

 

 

 

 

Lencsék

 

 

 

 

 

Borsók

 

 

 

 

 

Egyebek

 

 

 

 

 

4.

Olajos magvak

0,1 (2)  (3)

0,05 (2)  (3)

0,02 (2)  (3)

0,05 (2)  (3)

0,05 (2)  (3)

Lenmag

 

 

 

 

 

Földimogyoró

 

 

 

 

 

Mák

 

 

 

 

 

Szezámmag

 

 

 

 

 

Napraforgómag

 

 

 

 

 

Repcemag

 

 

 

 

 

Szójabab

 

 

 

 

 

Mustármag

 

 

 

 

 

Gyapotmag

 

 

 

 

 

Egyebek

 

 

 

 

 

5.

Burgonya

0,05 (2)  (3)

0,02 (2)  (3)

0,01 (2)  (3)

0,02 (2)  (3)

0,05 (2)  (3)

Korai burgonyák

 

 

 

 

 

Téli burgonyák

 

 

 

 

 

6.

Tea (levelek és szárak, szárítva, erjesztve vagy más módon, a Camellia sinensis leveléből)

0,1 (2)  (3)

0,05 (2)  (3)

0,02 (2)  (3)

0,05 (2)  (3)

0,1 (2)  (3)

7.

Kender (szárított), beleértve a kenderpelletet és a nem koncentrált port

0,1 (2)  (3)

30 (3)

0,02 (2)  (3)

0,05 (2)  (3)

0,1 (2)  (3)


(1)  RPA 202248 a 2-cyano-3-cyclopropyl-1-(2-methylsulfonyl-4-trifluoromethylphenyl) propane-1,3-dione. RPA 203328 a 2-methanesulfonyl-4-trifluoromethylbenzoic sav.

(2)  Analitikai meghatározás alsó határát jelzi.

(3)  A 91/414/EGK irányelv 4. cikke (1) bekezdésének (f) pontja szerint az ideiglenes maximális maradványszintet jelöli: amennyiben nem módosul, ez a szint lesz meghatározó 2009. június 24-i hatállyal.


IV. MELLÉKLET

Egyedi termékek csoportjai és példái, melyekre az MRL vonatkozik

Propyzamide

Maleic hydrazide

1.

Gyümölcs, friss, szárított vagy nyers, fagyasztva tartósított, hozzáadott cukrot nem tartalmazó; diók

0,02 (1)  (2)

0,2 (1)  (2)

i.

CITRUSFÉLÉK

 

 

Grapefruit

 

 

Citromok

 

 

Lime-ok

 

 

Mandarinok (beleértve a klementint és más hibrideket)

 

 

Narancsok

 

 

Pomelo-k

 

 

Egyebek

 

 

ii.

FÁN TERMŐ DIÓK (héjjal vagy anélkül)

 

 

Mandulák

 

 

Paradiók

 

 

Kesudiók

 

 

Gesztenyék

 

 

Kókuszdiók

 

 

Mogyorók

 

 

Makadámia diók

 

 

Pekándió

 

 

Piniamag

 

 

Pisztáciák

 

 

Diók

 

 

Egyebek

 

 

iii.

ALMAFÉLÉK

 

 

Almák

 

 

Körték

 

 

Birsek

 

 

Egyebek

 

 

iv.

CSONTHÉJASOK

 

 

Sárgabarackok

 

 

Cseresznyék

 

 

Őszibarackok (beleértve a nektarinokat és hasonló hibrideket)

 

 

Szilvák

 

 

Egyebek

 

 

v.

BOGYÓS ÉS APRÓ GYÜMÖLCSÖK

 

 

a)

Csemege- és borszőlők

 

 

Csemegeszőlők

 

 

Borszőlők

 

 

b)

Eprek (vad változaton kívül)

 

 

c)

Indás gyümölcsök (vad változaton kívül)

 

 

Földi szedrek

 

 

Hamvas szedrek

 

 

Kaliforniai málnák

 

 

Málnák

 

 

Egyebek

 

 

d)

Egyéb apró gyümölcsök és bogyósok (vad változaton kívül)

 

 

Fekete áfonyák

 

 

Tőzegáfonyák

 

 

Ribizlik (piros, fekete és fehér)

 

 

Egresek

 

 

Egyebek

 

 

e)

Vad bogyók és vad gyümölcsök

 

 

vi.

VEGYES

 

 

Avokádók

 

 

Banánok

 

 

Datolyák

 

 

Fügék

 

 

Kiwi

 

 

Kamkvatok

 

 

Licsik

 

 

Mangók

 

 

Olajbogyók

 

 

Golgotagyümölcs

 

 

Ananászok

 

 

Papaya

 

 

Egyebek

 

 

2.

Zöldségfélék, friss vagy nyers, fagyasztott vagy szárított

 

 

i.

GYÖKÉR- ÉS GUMÓS ZÖLDSÉGEK

0,02 (1)  (2)

0,2 (1)  (2)

Céklák

 

 

Sárgarépák

 

 

Zeller

 

 

Torma

 

 

Csicsóka

 

 

Pasztinákok

 

 

Fehérrépa

 

 

Retkek

 

 

Saláta bakszakáll

 

 

Édesburgonyák

 

 

Karórépa

 

 

Tarlórépa

 

 

Jamgyökér

 

 

Egyebek

 

 

ii.

HAGYMÁS ZÖLDSÉGEK

0,02 (1)  (2)

 

Fokhagyma

 

15 (2)

Hagymák

 

15 (2)

Mogyoróhagymák

 

15 (2)

Újhagymák

 

 

Egyebek

 

0,2 (1)  (2)

iii.

GYÜMÖLCSTERMŐ ZÖLDSÉGFÉLÉK

0,02 (1)  (2)

0,2 (1)  (2)

a)

Burgonyafélék

 

 

Paradicsomok

 

 

Paprikák

 

 

Padlizsánok

 

 

Egyebek

 

 

b)

Tökfélék – ehető héjjal

 

 

Uborkák

 

 

Angúriauborka

 

 

Cukkinik

 

 

Egyebek

 

 

c)

Tökfélék – nem ehető héjjal

 

 

Sárgadinnyék

 

 

Tökök

 

 

Görögdinnyék

 

 

Egyebek

 

 

d)

Csemegekukorica

 

 

iv.

KÁPOSZTAFÉLE ZÖLDSÉGEK

0,02 (1)  (2)

0,2 (1)  (2)

a)

Virágos káposztafélék

 

 

Brokkoli

 

 

Karfiol

 

 

Egyebek

 

 

b)

Fejet képző káposztafélék

 

 

Kelbimbók

 

 

Fejeskáposzta

 

 

Egyebek

 

 

c)

Leveles káposztafélék

 

 

Kínai kel

 

 

Kelkáposzta

 

 

Egyebek

 

 

d)

Karalábé

 

 

v.

LEVÉLZÖLDSÉGEK ÉS FRISS FŰSZERNÖVÉNY

 

0,2 (1)  (2)

a)

Saláták és hasonlók

1 (2)

 

Zsázsa

 

 

Galambbegy saláta

 

 

Fejessaláta

 

 

Széleslevelű endívia saláta

 

 

Egyebek

 

 

b)

Spenót és hasonlók

0,02 (1)  (2)

 

Spenót

 

 

Mangold

 

 

Egyebek

 

 

c)

Vizitorma

0,02 (1)  (2)

 

d)

Cikóriasaláta

0,02 (1)  (2)

 

e)

Fűszernövények

1 (2)

 

Turbolya

 

 

Metélőhagyma

 

 

Petrezselyem

 

 

Zellerlevél

 

 

Egyebek

 

 

vi.

HÜVELYES ZÖLDSÉGEK (friss)

0,02 (1)  (2)

0,2 (1)  (2)

Babok (hüvellyel)

 

 

Babok (hüvely nélkül)

 

 

Borsók (hüvellyel)

 

 

Borsók (hüvely nélkül)

 

 

Egyebek

 

 

vii.

SZÁRAS ZÖLDSÉGEK (friss)

0,02 (1)  (2)

0,2 (1)  (2)

Spárga

 

 

Kárdi

 

 

Zeller

 

 

Édeskömény

 

 

Articsóka

 

 

Póréhagyma

 

 

Rebarbara

 

 

Egyebek

 

 

viii.

GOMBÁK

0,02 (1)  (2)

0,2 (1)  (2)

a)

Termesztett gombák

 

 

b)

Vad gombák

 

 

3.

Hüvelyesek

0,02 (1)  (2)

0,2 (1)  (2)

Babok

 

 

Lencsék

 

 

Borsók

 

 

Egyebek

 

 

4.

Olajos magvak

0,05 (1)  (2)

0,5 (1)  (2)

Lenmag

 

 

Földimogyoró

 

 

Mák

 

 

Szezámmag

 

 

Napraforgómag

 

 

Repcemag

 

 

Szójabab

 

 

Mustármag

 

 

Gyapotmag

 

 

Egyebek

 

 

5.

Burgonya

0,02 (1)  (2)

50 (3)

Korai burgonyák

 

 

Téli burgonyák

 

 

6.

Tea (levelek és szárak, szárítva, erjesztve vagy más módon, a Camellia sinensis leveléből)

0,05 (1)  (2)

0,5 (1)  (2)

7.

Kender (szárított), beleértve a kenderpelletet és a nem koncentrált port

0,05 (1)  (2)

0,5 (1)  (2)


(1)  Analitikai meghatározás alsó határát jelzi.

(2)  A 91/414/EGK irányelv 4. cikke (1) bekezdésének f) pontja szerint az ideiglenes maximális maradványszintet jelöli: amennyiben nem módosul, ez a szint lesz meghatározó 2009. június 24-i hatállyal.

(3)  Burgonya MRL 18 hónappal a közzététel után függőben levő adatigények áttekintésének tárgya.


Top