EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32005H0925

A Bizottság ajánlása ( 2005. december 14. ) a 95/53/EK tanácsi rendelettel összhangban a takarmányozás 2006. évi hatósági ellenőrzésére irányuló koordinált programról

OJ L 337, 22.12.2005, p. 51–59 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
OJ L 349M , 12.12.2006, p. 688–696 (MT)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reco/2005/925/oj

22.12.2005   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 337/51


A BIZOTTSÁG AJÁNLÁSA

(2005. december 14.)

a 95/53/EK tanácsi rendelettel összhangban a takarmányozás 2006. évi hatósági ellenőrzésére irányuló koordinált programról

(2005/925/EK)

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre,

tekintettel a takarmányozás hatósági ellenőrzésének megszervezésére irányadó elvek megállapításáról szóló, 1995. október 25-i 95/53/EK tanácsi irányelvre (1) és különösen annak 22. cikke (3) bekezdésére,

mivel:

(1)

2005-ben a tagállamok meghatároztak egyes problémákat, amelyek megoldása a 2006-ban végrehajtandó koordinált ellenőrzési program keretében történik.

(2)

Bár a takarmányban előforduló nem kívánatos anyagokról szóló, 2002. május 7-i 2002/32/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv (2) meghatározza a takarmányokban maximálisan megengedett aflatoxin B1 tartalmat, nincsen hatályos közösségi szabályozás más mycotoxinok, mint például az ochratoxin A, a zearalenon, a deoxynivalenol, a fumonizinek, a T-2 és a HT-2 toxinok vonatkozásában. A mycotoxinok jelenlétére utaló információk véletlenszerű mintavételen alapuló összegyűjtése jól hasznosítható adatokat biztosítana a helyzet értékeléséhez és a vonatkozó jogszabályok továbbfejlesztéséhez. Továbbá egyes takarmány-alapanyagok, mint a gabona és az olajos magvak halmozottan ki vannak téve az aratásból, raktározásból és szállításból eredő mycotoxin-szennyezésnek. Mivel a mycotoxin-koncentráció mértéke évről évre változik, ajánlatos az egymást követő évek adatainak összegyűjtése valamennyi említett mycotoxin vonatkozásában.

(3)

Az antibiotikumok és a kokcidiosztatikumok jelenlétének olyan, az állatfajtáknak vagy -kategóriáknak szánt takarmányokban való kimutatására, amelyekben azok használata nem megengedett, elvégzett korábbi ellenőrzések eredményei bizonyítják, hogy a tilalmat továbbra is megszegik. Továbbá a takarmányozási célra felhasznált adalékanyagokról szóló, 2003. szeptember 22-i 1831/2003/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet (3) 11. cikke (2) bekezdésével összhangban fontos az antibiotikus takarmány-adalékanyagok fokozatos megszüntetésének hatékony kikényszerítése.

(4)

Fontos az állati eredetű alapanyagok takarmányozási célú felhasználására vonatkozó tilalom hatékony kikényszerítése, összhangban a vonatkozó közösségi szabályozással.

(5)

Ajánlatos biztosítani, hogy a réz és cink nyomelemek szintje a kevert sertéstakarmányokban ne haladja meg a nyomelemek csoportjába tartozó számos takarmány-adalékanyag engedélyezési feltételeinek módosításáról szóló, 2003. július 25-i 1334/2003/EK bizottsági rendeletben (4) meghatározott maximális szintet.

(6)

Ennek az ajánlásnak az intézkedései összhangban vannak az Élelmiszerlánc- és Állat-egészségügyi Állandó Bizottság véleményével,

AJÁNLJA, HOGY A TAGÁLLAMOK:

1.

A 2006. év folyamán végrehajtsák a koordinált ellenőrzési programot azzal a céllal, hogy ellenőrizzék:

a)

a takarmányok mikotoxin-koncentrációját (aflatoxin B1, ochratoxin A, zearalenon, deoxinivalenol, fumonizinek, T-2 és HT-2 toxinok) az elemzési módszerek megadásával; a mintavételnek magában kell foglalnia a véletlenszerű és célirányos mintavételt; célirányos mintavétel esetén a mintának olyan anyagnak kell lennie, amelyben feltételezhető a mycotoxinok magasabb koncentrációja, például gabonamagvak, olajos magvak, olajos gyümölcsök, a belőlük előállított termékek és melléktermékek, valamint a hosszú időn át raktározott vagy nagy távolságon hajón szállított alapanyagok; az Aflatoxin B1 esetében különös figyelemmel kell lenni a nem tejelő teheneken kívüli tejelő állatoknak szánt összetett takarmányokra; az ellenőrzések eredményeit az I. mellékletben foglalt modell szerint kell rögzíteni;

b)

az olyan állatgyógyászatilag nem kezelt előkeverékekben és összetett takarmányokban, amelyekben a készítmények jelenléte nem engedélyezett, gyakran előforduló kokcidiosztatikumok és/vagy hisztomonosztatikumok jelenlétét – függetlenül attól, hogy egyes állatfajok vagy -kategóriák számára azokat takarmány-adalékanyagként engedélyezték-e vagy sem; az ellenőrzéseknek az előkeverékekben lévő készítményekre és az összetett takarmányokra kell kiterjedniük, abban az esetben, ha az illetékes hatóság véleménye szerint fokozottan fennáll a tilalom megszegésének valószínűsége; az ellenőrzések eredményeit a II. mellékletben foglalt modell szerint kell rögzíteni;

c)

az antibiotikus takarmány-adalékanyagok fokozatos megszüntetésének a végrehajtása, a II. mellékletben foglaltaknak megfelelően;

d)

az állati eredetű alapanyagok előállítására és felhasználására vonatkozó korlátozások betartása a III. mellékletben foglaltaknak megfelelően;

e)

a réz és cink nyomelemek szintjét a sertéseknek szánt összetett takarmányokban, a IV. mellékletben foglaltaknak megfelelően;

2.

A koordinált ellenőrzési program eredményeit az (1) bekezdés értelmében az ellenőrzési tevékenységet bemutató éves jelentés külön fejezetében tegyék közzé, amelyet az egységesített jelentéstételi minta legújabb változata szerint legkésőbb 2007. április 1-jéig kell bemutatni.

Kelt Brüsszelben, 2005. december 14-én.

a Bizottság részéről

Markos KYPRIANOU

a Bizottság tagja


(1)  HL L 265., 1995.11.8., 17. o. A legutóbb a 2001/46/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvvel (HL L 234., 2001.9.1., 55. o.) módosított irányelv.

(2)  HL L 140., 2002.5.30., 10. o. A legutóbb a 2005/8/EK bizottsági irányelvvel (HL L 27., 2005.1.29., 44. o.) módosított irányelv.

(3)  HL L 268., 2003.10.18., 29. o. A 378/2005/EK bizottsági rendelettel (HL L 59., 2005.3.5., 8. o.) módosított rendelet.

(4)  HL L 187., 2003.7.26., 11. o. A 2112/2003/EK rendelettel (HL L 317., 2003.12.2., 22. o.) módosított rendelet.


I. MELLÉKLET

Egyes mikotoxinok takarmányokban előforduló koncentrációja (aflatoxin B1, ochratoxin A, zearalenon, deoxynivalenol, fumonizinek, T-2 és HT-2 toxinok)

Valamennyi vizsgált minta egyedi eredményei; minta az 1. bekezdés a) pontjában szereplő jelentéshez

Takarmány

Mintavétel

(szúrópróbaszerű vagy célzott)

Mycotoxinok típusa és koncentrációja (μg/kg 12 %-os nedvességtartalmú takarmány vonatkozásában)

Osztály (1)

Típus (2)

Származási ország

Aflatoxin B1

Ochratoxin A

Zearalenon

Deoxynivalenol

Fumonizinek (3)

T-2 és HT-2 toxinok (4)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Az illetékes hatóságnak továbbá meg kell határoznia:

az aflatoxin B1 felső határértékének túllépése esetén foganatosított intézkedéseket,

az alkalmazott elemzési módszereket,

a kimutatási határokat.


(1)  Válassza ki a következő osztályok valamelyikét: takarmány-alapanyag, takarmány-adalékanyag, előkeverék, kiegészítő takarmány, teljes takarmány, összetett takarmány.

(2)  Válassza ki a következő típusok valamelyikét: a) takarmány-alapanyagok esetén a takarmány-alapanyag neve, a 96/25/EK tanácsi rendelet (HL L 125., 1996.5.23., 35. o.) mellékletének B. részében rögzítetteknek megfelelően; b) egyéb takarmányok esetében a célfajok.

(3)  A B1 és B2 fumonizinek koncentrációja a kettő együtteseként adható meg.

(4)  A T-2 és a HT-2 toxinok koncentrációja a kettő együtteseként adható meg.


II. MELLÉKLET

Egyes, takarmány-adalékanyagként nem engedélyezett állatgyógyászati készítmények jelenléte

Egyes állatgyógyászati készítmények előfordulhatnak adalékanyagként egyes állatfajtáknak és -kategóriáknak szánt előkeverékekben és összetett takarmányokban az 1831/2003/EK rendelet 10. cikkében meghatározott követelmények teljesítése esetén.

A nem megengedett állatgyógyászati készítményeknek az egyes állatfajtáknak és -kategóriáknak szánt takarmányokban való előfordulása a tilalom megszegésének minősül.

Az ellenőrizendő állatgyógyászati készítményeket a következő listából kell kiválasztani:

1.

Csak egyes állatfajokra és -kategóriákra engedélyezett, takarmány-adalékanyagnak minősülő állatgyógyászati készítmények:

 

decokvinát (Deccox)

 

diklazuril (Clinacox 0,2 %)

 

halofuginon-hidrobromid (Stenorol)

 

lazalocid A-nátrium (Avatec 15 %)

 

maduramicin-ammónium-alfa (Cygro 1 %)

 

monenzin-nátrium (Elancoban G100, 100, G200, 200)

 

narasin (Monteban)

 

narasin – nicarbazin (Maxiban G160)

 

robenidin hidroklorid (Cycostat 66 G)

 

szalinomicin-nátrium (Sacox 120G, 120)

 

szemduramicin-nátrium (Aviax 5 %)

2.

Takarmány-adalékanyagként már nem engedélyezett állatgyógyászati készítmények:

 

amprólium

 

amprólium/etopabát

 

arprinocid

 

avilamicin

 

avoparcin

 

carbadox

 

dimetridazol

 

dinitolmid

 

flavofoszfolipol

 

ipronidazol

 

metiklórpindol

 

metiklórpindol/metil-benzokvát

 

nicarbazin

 

nifursol

 

olaquindox

 

ronidazol

 

spiramycin

 

tetracyclinek

 

tylosin foszfát

 

virginiamycin

 

cink-bacitracin

 

egyéb mikrobaölő anyagok

3.

Gyógyászati anyagok, amelyek sohasem minősültek takarmány-adalékanyagnak:

egyéb anyagok

Egyedi eredmények valamennyi, a határértéket túllépő mintára vonatkozóan; a jelentéstétel modellje az (1) bekezdés b) pontja szerint:

Takarmány típusa

(állatfajta és -kategória)

Detektált anyag

Mért mennyiség

A jogsértés oka (1)

Foganatosított intézkedés

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Az illetékes hatóságnak továbbá meg kell határoznia:

az összes tesztelt minta számát,

a vizsgálatnak alávetett anyagok nevét,

az alkalmazott analitikai módszereket,

a kimutatási határokat.


(1)  A nem engedélyezett anyag takarmányban való előfordulásához vezető ok, az illetékes hatóság által végzett ellenőrzés eredményei alapján.


III. MELLÉKLET

Az állati eredetű takarmányok előállítására és felhasználására vonatkozó tilalom

A 882/2004/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet (1) 3. cikke sérelme nélkül a tagállamok 2006 folyamán koordinált ellenőrzési programot hajtanak végre annak megállapítására, hogy a tagállamok betartják-e az állati eredetű takarmányok előállítására és felhasználására vonatkozó tilalmat.

Különösen annak biztosítása érdekében, hogy a tagállamok az egyes állatok takarmányozásához feldolgozott állati eredetű fehérjék felhasználásának tilalmára vonatkozó 999/2001/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletben (2) foglaltakat hatékonyan alkalmazzák, a tagállamoknak célirányos ellenőrzésre épülő speciális ellenőrzési programot kell végrehajtaniuk. A 882/2004/EK rendelet 3. cikkével összhangban az ellenőrzési programnak kockázat alapú stratégiára kell épülnie, amelynek ki kell terjednie a takarmánygyártás valamennyi fázisára, valamint az összes olyan létesítményre, ahol takarmányt állítanak elő, kezelnek és adminisztrálnak. A tagállamoknak különös figyelmet kell fordítaniuk olyan kritériumok meghatározására, amelyek kockázati tényezőkkel állhatnak összefüggésben. Minden egyes kritérium súlyozásának arányosnak kell lennie az adott kockázattal. A telephelyeken elvégzett ellenőrzések gyakoriságának és az ellenőrzött minták számának korrelálnia kell az egyes létesítményeknek adott súlyok összegével.

Az ellenőrzési program felállításakor az alábbi indikatív jellegű létesítményeket és kritériumokat kell figyelembe venni:

Létesítmények

Kritériumok

Súlyozás

Takarmányőrlő malmok

Kérődző és nem kérődző állatok takarmányozására szánt, szabályozás révén engedélyezett, feldolgozott állati eredetű fehérjét tartalmazó összetett takarmányokat előállító takarmányőrlő malmok

A tilalmat korábban megszegő, illetve tilalom megszegésével gyanúsítható takarmányőrlő malmok

Olyan takarmányüzemek, amelyek nagy mennyiségű magas fehérjetartalmú takarmányt – mint pl. halliszt, szójaliszt, kukoricagluténőrlemény és fehérjekoncentrátumok – importálnak.

Olyan takarmányüzemek, amelyek nagy mennyiségben állítanak elő összetett takarmányokat

Malmok, amelyeknél fennáll az üzemi termelési eljárásokból adódó keresztfertőződés veszélye (pl. silók használata, gyártósorok megfelelő elválasztásának ellenőrzése, az összetevők ellenőrzése, üzemi laboratóriumok, mintavételi eljárások)

 

Határ-ellenőrzési pontok és közösségi beléptető helyek

Nagy/kis mennyiségű takarmánybehozatal

Magas fehérjetartalmú takarmányok

 

Mezőgazdasági üzemek

Szabályozás révén engedélyezett állati eredetű feldolgozott fehérjét tartalmazó saját keveréket előállító mezőgazdasági üzemek

Kérődző állatokat tartó mezőgazdasági üzemek (kérődző és nem kérődző állatoknak szánt takarmány keveredésének veszélye)

A takarmányt ömlesztett áruként vásárló mezőgazdasági üzemek

 

Forgalmazók

Magas fehérjetartalmú takarmányokat kínáló áruházak és az ilyen takarmányok tárolását szolgáló köztes raktárak

Nagy mennyiségű ömlesztett takarmányok forgalmazói

Külföldön előállított összetett takarmányok forgalmazói

 

Mobil keverők

Kérődző és nem kérődző állatoknak szánt takarmányokat előállító keverők

Keverők, amelyek esetében korábban fennállt a tilalom megszegése, vagy annak gyanúja

Magas fehérjetartalmú takarmányt előállító keverők

Nagy termelékenységű takarmánykeverők

Nagyszámú mezőgazdasági üzemet, köztük kérődzőket tartó üzemeket is ellátó takarmánykeverők

 

Szállítóeszköz

A feldolgozott állati eredetű fehérjék és takarmány szállítására használt járművek

Járművek, amelyeknél korábban fennállt a tilalom megszegése, vagy annak gyanúja

 

Az említett indikatív létesítmények és kritériumok alternatívájaként a tagállamok számára lehetőség nyílik arra, hogy 2006. március 31. előtt benyújtsák a Bizottságnak saját kockázatelemzésüket.

A mintavételnek olyan tételekre vagy folyamatokra kell vonatkoznia, amelyek esetében leginkább feltételezhető a tiltott fehérjékkel való keresztfertőződés (pl. a tiltott fehérjét tartalmazó takarmány szállítását követő első tétel, a gyártósoroknál fellépő műszaki problémák vagy a gyártósorokon végrehajtott változtatások, az ömlesztett takarmányok tárolására szolgáló bunkereken vagy silókon végrehajtott változtatások).

Az ellenőrzések kiterjeszthetők a járművekben, a gyártóberendezésekben és a raktárterületeken lévő por elemzésére.

Tagállamonként évente legalább 10 ellenőrzésnek kell jutnia 100 000 tonna legyártott összetett takarmányra. Tagállamonként évente legalább 20 hivatalos mintavételnek kell jutnia 100 000 tonna legyártott összetett takarmányra. Az alternatív eljárások engedélyezéséig a minták elemzéséhez a takarmányok hatósági ellenőrzése során a 2003/126/EK bizottsági irányelvben (3) foglalt mikroszkopikus meghatározást és becslést kell alkalmazni. Az állati fehérjék kimutatását a 999/2001/EK rendelet rendelkezéseinek megfelelően kell értelmezni.

Az ellenőrzési programok eredményéről a Bizottságot tájékoztatni kell, felhasználva az alábbi formanyomtatványokat.

Összefoglaló az állati eredetű takarmányok használatára vonatkozó korlátozások ellenőrzéséről (tiltott feldolgozott állati fehérjével történő takarmányozás)

A.   Dokumentált ellenőrzések

Szakasz

A feldolgozott állati eredetű fehérje jelenlétét kimutató vizsgálatok száma

Nem laboratóriumi vizsgálat során feltárt szabálysértések száma, pl. dokumentumok ellenőrzése során

Importált takarmány-alapanyagok

 

 

Takarmány-alapanyagok raktározása

 

 

Takarmányőrlő malmok

 

 

Üzemi takarmánykeverő/mobil takarmánykeverő

 

 

Takarmány-közvetítő kereskedelem

 

 

Szállítóeszköz

 

 

Nem kérődző állatokat tartó mezőgazdasági üzemek

 

 

Kérődző állatokat tartó mezőgazdasági üzemek

 

 

Egyéb: …

 

 

B.   Takarmány-alapanyagokban és összetett takarmányokban előforduló feldolgozott állati eredetű fehérjék kimutatására irányuló mintavétel és vizsgálat

Létesítmények

A feldolgozott állati eredetű fehérjék kimutatására irányuló hivatalos vizsgálatnak alávetett minták száma

A határértékeket túllépő minták száma

Szárazföldi állatokból származó feldolgozott fehérje jelenléte

Halakból származó feldolgozott állati fehérje előfordulása

Takarmányalapanyag

Összetett takarmányok

Takarmányalapanyag

Összetett takarmányok

Takarmányalapanyag

Összetett takarmányok

kérődzőknek szánt

nem kérődzőknek szánt

kérődzőknek szánt

nem kérődzőknek szánt

kérődzőknek szánt

nem kérődzőknek szánt

Behozatalkor

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Takarmányőrlő malmok

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Közvetítők/raktározás

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Szállítóeszköz

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Üzemi takarmánykeverő/mobil takarmánykeverő

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mezőgazdasági üzem

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Egyéb: …

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C.   A kérődzőknek szánt takarmányból vett, tiltott feldolgozott állati fehérjét tartalmazó minták

 

A mintavétel hónapja

A szennyezettség típusa, foka és eredete

Foganatosított szankciók (vagy egyéb intézkedések)

1

 

 

 

2

 

 

 

3

 

 

 

4

 

 

 

5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


(1)  HL L 165., 2004.4.30., 1. o.

(2)  HL L 147., 2001.5.31., 1. o.

(3)  HL L 339., 2003.12.24., 78. o.


IV. MELLÉKLET

Valamennyi (határértékeken belüli és azokat túllépő), réz és cink kimutatására irányuló minta egyedi eredményei sertéseknek szánt összetett takarmányokban

Az összetett takarmány típusa

(állat kategória szerint)

Nyomelemek

(réz vagy cink)

Kimutatott szint

(mg/kg teljes értékű takarmányban

A határérték túllépésének oka (1)

Foganatosított intézkedés

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


(1)  Az illetékes hatóság által elvégzett vizsgálat eredményei alapján.


Top