EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32005D0497

2005/497/EK: A Bizottság határozata (2005. július 12.) a Bolgár Köztársaságból származó halászati termékek behozatalára vonatkozó különleges feltételek megállapításáról szóló 2002/472/EK határozat módosításáról (az értesítés a C(2005) 2454. számú dokumentummal történt) (EGT vonatkozású szöveg)

OJ L 183, 14.7.2005, p. 88–91 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
OJ L 349M , 12.12.2006, p. 211–214 (MT)

No longer in force, Date of end of validity: 30/04/2007; közvetve hatályon kívül helyezte: 32006R1664

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2005/497/oj

14.7.2005   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 183/88


A BIZOTTSÁG HATÁROZATA

(2005. július 12.)

a Bolgár Köztársaságból származó halászati termékek behozatalára vonatkozó különleges feltételek megállapításáról szóló 2002/472/EK határozat módosításáról

(az értesítés a C(2005) 2454. számú dokumentummal történt)

(EGT vonatkozású szöveg)

(2005/497/EK)

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre,

tekintettel a halászati termékek előállítására és forgalomba hozatalára vonatkozó egészségügyi feltételek megállapításáról szóló, 1991. július 22-i 91/493/EGK tanácsi irányelvre (1) és különösen annak 11. cikke (1) bekezdésére,

mivel:

(1)

A Bolgár Köztársaságból származó halászati termékek behozatalára vonatkozó különleges feltételek megállapításáról szóló 2002/472/EK bizottsági határozat (2) előírja, hogy a halászati termékek Bulgáriából történő behozatalára feljogosított létesítmények és hajók jegyzékének új létesítményekkel vagy hajókkal történő kiegészítése előtt a Bizottság szakértőinek új helyszíni ellenőrzést kell végrehajtaniuk

(2)

A 2002/472/EK határozat azt is előírja, hogy a fizikai ellenőrzések gyakoriságának a 94/360/EK bizottsági határozatban (3) megállapított csökkentése nem alkalmazható a Bulgáriából behozott halászati termékekre.

(3)

A Bizottság szakértői által végzett legújabb helyszíni ellenőrzés rámutatott, hogy Bulgária most már teljesíti a Közösségben alkalmazottakkal legalább azonos szintű egészségügyi garanciák biztosításához szükséges feltételeket. Ennek fényében helyénvaló csökkenteni a fizikai ellenőrzések gyakoriságát, új létesítményeket felvenni a jegyzékbe, és a jegyzék jövőbeli módosításaira alkalmazni a 95/408/EK tanácsi határozat (4) 5. cikkében meghatározott eljárást.

(4)

A 2002/472/EK határozatot ezért ennek megfelelően módosítani kell.

(5)

A szükséges átmeneti időszak biztosítása érdekében célszerű, hogy ez a határozat az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő kihirdetésétől számított 45 nap elteltével legyen alkalmazandó.

(6)

Az ebben a határozatban foglalt intézkedések összhangban vannak az Élelmiszerlánc- és Állat-egészségügyi Állandó Bizottság véleményével,

ELFOGADTA EZT A HATÁROZATOT:

1. cikk

A 2002/472/EK határozat a következőképpen módosul:

1.

a 4. és az 5. cikket el kell hagyni;

2.

az I. és a II. melléklet helyébe az e határozat mellékletében megállapított szöveg lép.

2. cikk

Ezt a határozatot 2005. augusztus 28-tól kell alkalmazni.

3. cikk

Ennek a határozatnak a tagállamok a címzettjei.

Kelt Brüsszelben, 2005. július 12-én.

a Bizottság részéről

Markos KYPRIANOU

a Bizottság tagja


(1)  HL L 268., 1991.9.24., 15. o. A legutóbb a 806/2003/EK rendelettel (HL L 122., 2003.5.16., 1. o.) módosított irányelv.

(2)  HL L 163., 2002.6.21., 24. o.

(3)  HL L 158., 1994.6.25., 41. o. A legutóbb a 2002/237/EK határozattal (HL L 80., 2002.3.23., 40. o.) módosított határozat.

(4)  HL L 243., 1995.10.11., 17. o. A legutóbb a 2004/41/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvvel (HL L 157., 2004.4.30., 33. o.) módosított határozat.


MELLÉKLET

I. MELLÉKLET

EGÉSZSÉGÜGYI BIZONYÍTVÁNY

a Bulgáriából származó és az Európai Közösségbe történő kivitelre szánt halászati termékekhez a kéthéjú kagylók, a tüskésbőrűek, a zsákállatok és a tengeri haslábúak bármely formája kivételével

Image

Image

II. MELLÉKLET

A LÉTESÍTMÉNYEK ÉS A HAJÓK JEGYZÉKE

Engedélyezési szám

Név

Város/Régió

Az engedély lejárta

Kategória

Megjegyzések

BG 051 3001

Maxim-G Keranov

Novo Szello – Vidin kerület

 

PP

 

BG 161 3002

Parpen Chobanov

Boljarci – Plovdiv kerület

 

PP

 

BG 211 3002

Salvenius ReyaFish

Doszpat – Szmoljan kerület

 

PP

 

BG 261 3001

Euro Pesca, Ltd company

Szvolengrad – Haszkovo kerület

 

PP

 

BG 051 3002

Beluga AD

Vidin város – Vidin régió

 

PP

 

BG 021 3024

Buljac AD

Burgasz város – Burgasz régió

 

PP

 

BG 020 3001

Buljac AD

Burgasz város – Burgasz régió

 

PP

A

A Kategória rovat jelmagyarázata:

PPa

olyan üzem, amely kizárólag vagy részben (gazdaságból származó) akvakultúra-termékeket dolgoz fel.


Top