Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32005D0425

2005/425/EK: A Bizottság határozata (2005. június 6.) a 27/2005/EK tanácsi rendelet IVa. mellékletével összhangban Dánia és az Egyesült Királyság számára a kikötőtől való távolmaradásra vonatkozó egy többletnap engedélyezéséről (az értesítés a C(2005) 1657. számú dokumentummal történt)

OJ L 144, 8.6.2005, p. 51–51 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2005/425/oj

8.6.2005   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 144/51


A BIZOTTSÁG HATÁROZATA

(2005. június 6.)

a 27/2005/EK tanácsi rendelet IVa. mellékletével összhangban Dánia és az Egyesült Királyság számára a kikötőtől való távolmaradásra vonatkozó egy többletnap engedélyezéséről

(az értesítés a C(2005) 1657. számú dokumentummal történt)

(Csak a dán és angol nyelvű szöveg hiteles)

(2005/425/EK)

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre,

tekintettel a bizonyos halállományokra és halállománycsoportokra vonatkozó, halfogási korlátozások alá tartozó vizeken tartózkodó közösségi hajókon és a közösségi vizeken alkalmazandó halászati lehetőségeknek és kapcsolódó feltételeknek a 2005. évre történő meghatározásáról szóló, 2004. december 22-i 27/2005/EK tanácsi rendeletre (1) és különösen annak IVa. melléklete 6. pontjának e) alpontjára,

mivel:

(1)

A 27/2005/EK rendelet IVa. melléklete 6. pontjának a) alpontja meghatározza azon napok számát, amelyek során egyes közösségi halászhajók az e melléklet 2. pontjában felsorolt földrajzi területek kikötőiből 2005. február 1. és 2005. december 31. között távol maradhatnak.

(2)

A szóban forgó melléklet 6. pontjának e) alpontja lehetővé teszi a Bizottság számára, hogy egy tagállam kérelmére egy többletnapot ítéljen oda, amely során a 4. pont a) alpontjában említett, 120 mm-nél nagyobb szembőségű halászfelszereléseket szállító hajók távol maradhatnak a kikötőből, azzal a feltétellel, hogy az érintett tagállam a jogsértésekre vonatkozóan automatikus halászatiengedély-felfüggesztési rendszert dolgozott ki.

(3)

Dánia és az Egyesült Királyság kérelmet nyújtott be és információt szolgáltatott a halászati engedélyek jogsértés esetén történő automatikus felfüggesztésének rendszeréről a 120 mm-nél nagyobb szembőségű, fenéken vontatott zsákhálót, kerítőhálót vagy hasonló vontatott halászfelszereléseket (a merevítőrudas zsákhálót kivéve) szállító halászhajókra vonatkozóan.

(4)

Tekintettel a benyújtott információkra, engedélyezni kell egy többletnapot Dániának és az Egyesült Királyságnak a 27/2005/EK rendelet IVa. melléklete 4. pontjának a) alpontjában említett, 120 mm-nél nagyobb szembőségű halászfelszereléseket szállító halászhajókra vonatkozóan,

ELFOGADTA EZT A HATÁROZATOT:

1. cikk

A 27/2005/EK rendelet IVa. melléklete 6. pontjának a) alpontjában meghatározottakhoz képest minden naptári hónapban egy többletnapot kell engedélyezni a dániai és az egyesült királysági, 120 mm-nél nagyobb szembőségű, fenéken vontatott zsákhálót, kerítőhálót vagy hasonló vontatott halászfelszereléseket (a merevítőrudas zsákhálót kivéve) szállító hajók számára.

2. cikk

Egy olyan hajó, amely számára az 1. cikknek megfelelően egy többletnapot engedélyeztek, nem ruházhatja át ezt a napot egyetlen más hajóra sem, kivéve ha:

a)

a többletnapot átvevő hajó mindenkor 120 mm-nél nagyobb szembőségű halászfelszerelést alkalmaz;

b)

a 27/2005/EK rendelet IVa. mellékletének 10. pontjában meghatározott feltételek teljesülnek.

3. cikk

E határozatnak a Dán Királyság, valamint Nagy-Britannia és Észak-Írország Egyesült Királysága a címzettje.

Kelt Brüsszelben, 2005. június 6-án.

a Bizottság részéről

Joe BORG

a Bizottság tagja


(1)  HL L 12., 2005.1.14., 1. o.


Top