Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32005D0183

2005/183/EK: A Tanács határozata (2004. július 5.) a lengyelországi túlzott költségvetési hiányról

OJ L 62, 9.3.2005, p. 18–18 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2005/183/oj

9.3.2005   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 62/18


A TANÁCS HATÁROZATA

(2004. július 5.)

a lengyelországi túlzott költségvetési hiányról

(2005/183/EK)

AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre és különösen annak 104. cikke (6) bekezdésére,

tekintettel a Bizottság ajánlására,

tekintettel Lengyelország észrevételeire,

mivel:

(1)

A Szerződés 104. cikkének megfelelően a tagállamoknak kerülniük kell a túlzott költségvetési hiányt; ez vonatkozik azon tagállamokra is, amelyek derogációval rendelkeznek, ami az Európai Unióhoz 2004. május 1-jén csatlakozott minden ország esete.

(2)

A Stabilitási és Növekedési Paktum a stabil állami pénzügyek célkitűzésén, mint olyan eszközön alapul, amely a munkahelyteremtést eredményező árstabilitás és erős fenntartható növekedés feltételeit erősíti.

(3)

A 104. cikk szerinti túlzott hiány esetében követendő eljárás, a túlzott hiány fennállásáról szóló határozatot ír elő, és a Szerződéshez csatolt, a túlzott hiány esetén követendő eljárásról szóló jegyzőkönyv további rendelkezéseket állapít meg a túlzott hiány esetében követendő eljárás végrehajtásáról. Az Európai Közösséget létrehozó szerződéshez csatolt, a túlzott hiány esetén követendő eljárásról szóló jegyzőkönyv alkalmazásáról szóló, 1993. november 22-i 3605/93/EK (1) tanácsi rendelet az említett jegyzőkönyv rendelkezéseinek alkalmazásához részletes szabályokat és fogalommeghatározásokat ír elő.

(4)

A Szerződés 104. cikkének (5) bekezdése előírja, hogy ha a Bizottság úgy ítéli meg, hogy egy tagállamban túlzott hiány áll fenn vagy következhet be, erről véleményt küld a Tanácsnak. A Bizottság, miután megvizsgálta a 104(3) cikkel összhangban a jelentésében számba vett összes vonatkozó tényezőt, és tekintetbe vette a Gazdasági és Pénzügyi Bizottság véleményét a 104(4) cikkel összhangban, 2004. június 24-i véleményében arra a következtetésre jutott, hogy Lengyelországban túlzott hiány áll fenn.

(5)

A Szerződés 104(6) cikke meghatározza, hogy a Tanácsnak, mielőtt egy átfogó értékelést követően döntést hoz a túlzott hiány fennállásáról, figyelembe kell vennie az érintett tagállam által tett észrevételeket.

(6)

Az átfogó értékelés az alábbi következtetésekhez vezetett: az államháztartási hiány Lengyelországban 2003-ban elérte a GDP 4,1 százalékát, meghaladva a Szerződés szerinti GDP 3 %-os referenciaértéket. A referenciaértéket meghaladó államháztartási hiány nem a lengyel hatóságok által nem befolyásolható rendkívüli esemény, és nem a Stabilitási és Növekedési Paktum értelmében vett, súlyos gazdasági hanyatlás eredménye. Az államháztartási hiány valószínűleg a GDP 3 %-a fölött marad 2004-ben. Nevezetesen a Bizottság 2004. tavaszi előrejelzése szerint a GDP 6,0 %- át fogja elérni 2004-ben, míg Lengyelország konvergenciaprogramja 2004-ben a GDP 5,7 %-át elérő hiányra számít. Az államadósság aránya, amely 2003-ban 45,4 % volt, valószínűleg a Szerződés szerinti 60 %-os referenciaérték alatt marad 2004-ben. A költségvetési hiányra és az államadósságra vonatkozó adatokat felfelé kell kiigazítani, amennyiben az EUROSTAT a tőkefedezeti nyugdíjrendszerek besorolásáról szóló határozatának értelmében a nyílt nyugdíjalapokat ki kell vonni a kormányzati szektorból,

ELFOGADTA EZT A HATÁROZATOT:

1. cikk

Az átfogó értékelésből következik, hogy Lengyelországban túlzott hiány áll fenn.

2. cikk

E határozat címzettje a Lengyel Köztársaság.

Kelt Brüsszelben, 2004. július 5-én.

a Tanács részéről

az elnök

J.-C. JUNCKER


(1)  HL L 332., 1993.12.31., 7. o. A legutóbb a 351/2002/EK bizottsági rendelettel (HL L 55., 2002.2.26., 23. o.) módosított rendelet.


Top