EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32005D0131

2005/131/EK: A Bizottság határozata (2005. február 7.) egyes, biológiai kockázatokkal foglalkozó közösségi állat-egészségügyi referencialaboratóriumok 2005. évi közösségi pénzügyi támogatásáról (az értesítés a B(2005) 262. számú dokumentummal történt)

OJ L 45, 16.2.2005, p. 15–17 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)

In force: This act has been changed. Current consolidated version: 15/06/2005

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2005/131(1)/oj

16.2.2005   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 45/15


A BIZOTTSÁG HATÁROZATA

(2005. február 7.)

egyes, biológiai kockázatokkal foglalkozó közösségi állat-egészségügyi referencialaboratóriumok 2005. évi közösségi pénzügyi támogatásáról

(az értesítés a B(2005) 262. számú dokumentummal történt)

(Csak a spanyol, francia, holland és angol nyelvű szöveg hiteles.)

(2005/131/EK)

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre,

tekintettel az állat-egészségügyi kiadásokról szóló, 1990. június 26-i 90/424/EGK tanácsi határozatra (1) és különösen annak 28. cikke (2) bekezdésére,

mivel:

(1)

A 90/424/EGK határozat előírja, hogy a Közösségnek hozzá kell járulnia az állat-egészségügyi vizsgálatok hatékonyságának a javításához, azaz pénzügyi támogatást kell nyújtania referencialaboratóriumok számára. Közösségi támogatásban részesülhet minden referencialaboratórium, amelyet a Közösség állat-egészségügyi jogszabályaival összhangban ilyennek jelölnek ki, és amely eleget tesz bizonyos feltételeknek.

(2)

A 90/424/EGK határozat 28. cikke alapján a közösségi referencialaboratóriumoknak nyújtott közösségi pénzügyi támogatásról szóló, 2004. január 29-i 156/2004/EK bizottsági rendelet (2) úgy rendelkezik, hogy a közösségi pénzügyi támogatást akkor kell megítélni, ha az elfogadott munkaterv végrehajtása hatékony, és a kedvezményezettek minden szükséges információt benyújtanak a megadott határidőn belül.

(3)

A Bizottság értékelte a közösségi referencialaboratóriumok által a 2005. évre benyújtott munkaterveket és az ezekhez kapcsolódó becsült költségvetéseket.

(4)

Ennek megfelelően közösségi pénzügyi támogatásban kell részesíteni azokat a közösségi referencialaboratóriumokat, amelyek a nyerstej, a hőkezelt tej és a tejalapú termékek előállítására és forgalomba hozatalára vonatkozó egészségügyi előírások megállapításáról szóló, 1992. június 16-i 92/46/EGK tanácsi irányelv (3), a tengeri biotoxinokat ellenőrző referencialaboratóriumokról szóló, 1993. június 14-i 93/383/EGK tanácsi határozat (4), a kéthéjú kagylók bakteriális és vírusos fertőzöttségének ellenőrzésére szolgáló referencialaboratóriumokról szóló, 1999. április 29-i 1999/313/EK tanácsi határozat (5), az egyes fertőző szivacsos agyvelőbántalmak megelőzésére, az ellenük való védekezésre és a felszámolásukra vonatkozó szabályok megállapításáról szóló, 2001. május 22-i 999/2001/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet (6), valamint a zoonózis és a szalmonella epidemiológiáját ellenőrző referencialaboratóriumokról és a szalmonellát ellenőrző nemzeti referencialaboratóriumokról szóló, 2004. július 20-i 2004/564/EK bizottsági határozat (7) által előírt funkciók és kötelezettségek végrehajtására kijelölésre kerültek.

(5)

A közösségi pénzügyi támogatáson kívül további támogatást kell adni workshopok szervezésére olyan területeken, amelyek a közösségi referencialaboratóriumok felelősségi körébe tartoznak.

(6)

A 156/2004/EK rendelet meghatározza a közösségi referencialaboratóriumok által szervezett workshopok támogathatósági szabályait. Arról a korlátozásról is rendelkezik, hogy a pénzügyi támogatás workshoponként maximum 30 résztvevő esetén nyújtható. E korlátozás alól ideiglenes mentesítést kell adni annak a közösségi referencialaboratóriumnak, amelynek több mint 30 résztvevőre van szüksége ahhoz, hogy a workshopjai a lehető legeredményesebbek legyenek, és ehhez igényel támogatást.

(7)

A stabil pénzügyi irányítás megköveteli, hogy az egy közösségi referencialaboratórium működése során ismétlődően előforduló problémákat vegyék figyelembe, amennyiben olyan közösségi pénzügyi támogatást nyújtanak az adott laboratórium számára, amelyet az év során ellenőrizni kell annak további igazolása végett, hogy az megfelel-e a közösségi szabályok által előírt funkcióknak, kötelezettségeknek és támogathatósági feltételeknek.

(8)

A közös agrárpolitika finanszírozásáról szóló, 1999. május 17-i 1258/1999/EK tanácsi rendelet (8) 3. cikkének (2) bekezdése alapján a közösségi szabályoknak megfelelően vállalt állat- és növény-egészségügyi intézkedéseket az Európai Mezőgazdasági Orientációs és Garanciaalap (EMOGA) Garanciarészlege finanszírozza. A pénzügyi ellenőrzések tekintetében az 1258/1999/EK rendelet 8. és 9. cikke alkalmazandó.

(9)

Az e határozatban előírt intézkedések összhangban vannak az Élelmiszerlánc- és Állat-egészségügyi Állandó Bizottság véleményével,

ELFOGADTA EZT A HATÁROZATOT:

1. cikk

Pénzügyi támogatás Spanyolország számára a 93/383/EGK határozatban előírt funkciók betöltéséhez és kötelezettségek teljesítéséhez

(1)   A Közösség pénzügyi támogatásban részesíti Spanyolországot a 93/383/EGK határozatban előírt funkciók betöltéséhez és kötelezettségek teljesítéséhez, vagyis a tengeri biotoxinok ellenőrzéséhez, amit a Laboratorio de Biotoxinas Marinas Area de Sanidadnak (Vigo, Spanyolország) kell végrehajtania.

A 2005. január 1-jétől 2005. december 31-ig terjedő időszakra ez a támogatás nem haladhatja meg a 201 000 eurót.

(2)   A Közösség az (1) bekezdésben előírt maximális összegen kívül azzal a céllal is pénzügyi támogatásban részesíti Spanyolországot, hogy az (1) bekezdésben említett laboratórium egy workshopot szervezzen. Ez a támogatás nem haladhatja meg a 30 000 eurót.

(3)   Az (1) bekezdésben említett laboratórium technikai és pénzügyi ellenőrzését a Bizottság végzi el 2005. június 30. előtt.

2. cikk

Pénzügyi támogatás Franciaország számára a 92/46/EGK irányelvben előírt funkciók betöltéséhez és kötelezettségek teljesítéséhez

(1)   A Közösség pénzügyi támogatásban részesíti Franciaországot a 92/46/EGK irányelv D. mellékletének II. fejezetében előírt funkciók betöltéséhez és kötelezettségek teljesítéséhez, vagyis a tej és tejtermékek analíziséhez és teszteléséhez, amit az Agence Française de Sécurité Sanitaire des Aliments-hoz tartozó Laboratoire d'Etudes et de Recherches sur la Qualité des Aliments et sur les Procédés Agro-alimentaires-nek (korábban: Laboratoire d'Etudes et de Recherches sur l’Hygiène et la Qualité des Aliments; Maisons-Alfort, Franciaország) kell végrehajtania.

A 2005. január 1-jétől 2005. december 31-ig terjedő időszakra ez a támogatás nem haladhatja meg a 200 000 eurót.

(2)   A Közösség az (1) bekezdésben előírt maximális összegen kívül azzal a céllal is pénzügyi támogatásban részesíti Franciaországot, hogy az (1) bekezdésben említett laboratórium egy workshopot szervezzen. Ez a támogatás nem haladhatja meg a 27 000 eurót.

3. cikk

Pénzügyi támogatás Hollandia számára a 2004/564/EK határozatban előírt funkciók betöltéséhez és kötelezettségek teljesítéséhez

(1)   A Közösség pénzügyi támogatásban részesíti Hollandiát a 2004/564/EK határozatban előírt funkciók betöltéséhez és kötelezettségek teljesítéséhez, vagyis a szalmonella ellenőrzéséhez, amit a Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu-nek (Bilthoven, Hollandia) kell végrehajtania.

A 2005. január 1-jétől 2005. december 31-ig terjedő időszakra ez a támogatás nem haladhatja meg a 270 000 eurót.

(2)   A Közösség az (1) bekezdésben előírt maximális összegen kívül azzal a céllal is pénzügyi támogatásban részesíti Hollandiát, hogy az (1) bekezdésben említett laboratórium egy workshopot szervezzen. Ez a támogatás nem haladhatja meg a 28 000 eurót.

4. cikk

Pénzügyi támogatás az Egyesült Királyság számára az 1999/313/EK határozatban előírt funkciók betöltéséhez és kötelezettségek teljesítéséhez

(1)   A Közösség pénzügyi támogatásban részesíti az Egyesült Királyságot az 1999/313/EK határozat 4. cikkében előírt funkciók betöltéséhez és kötelezettségek teljesítéséhez, vagyis a kéthéjú kagylók bakteriális és vírusos fertőzöttségének ellenőrzéséhez, amit a Centre for Environment, Fisheries and Aquaculture Science-nak (Weymouth, Egyesült Királyság) kell végrehajtania.

A 2005. január 1-jétől 2005. december 31-ig terjedő időszakra ez a támogatás nem haladhatja meg a 248 000 eurót.

(2)   A Közösség az (1) bekezdésben előírt maximális összegen kívül azzal a céllal is pénzügyi támogatásban részesíti az Egyesült Királyságot, hogy az (1) bekezdésben említett laboratórium egy workshopot szervezzen. Ez a támogatás nem haladhatja meg a 30 000 eurót.

5. cikk

Pénzügyi támogatás az Egyesült Királyság számára a 999/2001/EK rendeletben előírt funkciók betöltéséhez és kötelezettségek teljesítéséhez

(1)   A Közösség pénzügyi támogatásban részesíti az Egyesült Királyságot a 999/2001/EK rendelet X. melléklete B. fejezetében előírt funkciók betöltéséhez és kötelezettségek teljesítéséhez, vagyis a fertőző szivacsos agyvelőbántalmak (TSE) ellenőrzéséhez, Veterinary Laboratories Agencynek (Addlestone, Egyesült Királyság) kell végrehajtania.

A 2005. január 1-jétől 2005. december 31-ig terjedő időszakra ez a támogatás nem haladhatja meg a 500 000 eurót.

(2)   A Közösség az (1) bekezdésben előírt maximális összegen kívül azzal a céllal is pénzügyi támogatásban részesíti az Egyesült Királyságot, hogy az (1) bekezdésben említett laboratórium egy workshopot szervezzen. Ez a támogatás nem haladhatja meg a 70 500 eurót.

(3)   Az (1) bekezdésben említett laboratórium a 156/2004/EK rendelet 4. cikkének (1) bekezdése alóli ideiglenes mentesítés útján jogcímet szerez arra, hogy pénzügyi támogatást igényeljen az ezen cikk (2) bekezdésében említett, maximum 50 résztvevős workshopok egyikéhez.

6. cikk

Címzettek

E határozat címzettjei a Spanyol Királyság, a Francia Köztársaság, a Holland Királyság és az Egyesült Királyság (Nagy-Britannia és Észak-Írország).

Kelt Brüsszelben, 2005. február 7-én.

a Bizottság részéről

Markos KYPRIANOU

a Bizottság tagja


(1)  HL L 224., 1990.8.18., 19. o. A legutóbb a 2003/99/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvvel (HL L 325., 2003.12.12., 31. o.) módosított határozat.

(2)  HL L 27., 2004.1.30., 5. o.

(3)  HL L 268., 1992.9.14. 1. o. A legutóbb a 806/2003/EK rendelettel (HL L 122., 2003.5.16., 1. o.) módosított irányelv.

(4)  HL L 166., 1993.7.8., 31. o. A legutóbb a 2003-as csatlakozási okmánnyal módosított határozat.

(5)  HL L 120., 1999.5.8., 40. o.

(6)  HL L 147., 2001.5.31., 1. o. A legutóbb a 36/2005/EK bizottsági rendelettel (HL L 10., 2005.1.13., 9. o.) módosított rendelet.

(7)  HL L 251., 2004.7.27., 14. o.

(8)  HL L 160., 1999.6.26, 103. o.


Top