EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32004R2243

A Tanács 2004/2243/EK rendelete (2004. december 22.) az egyes mezőgazdasági és ipari termékekre vonatkozóan autonóm közösségi vámkontingensek megnyitásáról és kezeléséről szóló 2505/96/EK tanácsi rendelet módosításáról

OJ L 381, 28.12.2004, p. 1–7 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Bulgarian: Chapter 02 Volume 017 P. 154 - 160
Special edition in Romanian: Chapter 02 Volume 017 P. 154 - 160

No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2009

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2004/2243/oj

28.12.2004   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 381/1


A TANÁCS 2004/2243/EK RENDELETE

(2004. december 22.)

az egyes mezőgazdasági és ipari termékekre vonatkozóan autonóm közösségi vámkontingensek megnyitásáról és kezeléséről szóló 2505/96/EK tanácsi rendelet módosításáról

AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre, és különösen annak 26. cikkére,

tekintettel a Bizottság javaslatára,

mivel:

(1)

A Tanács 1996. december 20-án elfogadta az egyes mezőgazdasági és ipari termékekre vonatkozóan autonóm közösségi vámkontingensek megnyitásáról és kezeléséről szóló 2505/96/EK rendeletet (1). A Közösség ellátási szükségleteit a szóban forgó termékek tekintetében a lehető legkedvezőbb feltételek mellett kell biztosítani. Ennek érdekében megfelelő mennyiségekre vonatkozóan csökkentett vámtételű vagy vámmentes új közösségi vámkontingenseket kell nyitni, és egyes már fennálló vámkontingensek érvényességi idejét meg kell hosszabbítani anélkül, hogy ez a szóban forgó termékek piacán zavart keltene.

(2)

Egyes közösségi vámkontingensek kontingensmennyisége a folyó kontingensidőszakban nem elégséges a közösségi ipar szükségleteinek kielégítéséhez, ezért kontingensmennyiségeket 2005. január 1-i hatállyal meg kell emelni.

(3)

A Közösségnek már nem érdeke, hogy 2005-ben továbbra is közösségi vámkontingenseket nyújtson bizonyos olyan termékekre, amelyekre 2004-ben felfüggesztették a vámot. Ezeket a termékeket tehát a 2505/96/EK rendelet I. mellékletében szereplő táblázatból törölni kell.

(4)

A számos módosításra figyelemmel az egyértelműség érdekében a 2505/96/EK rendelet I. mellékletének helyébe teljes egészében új szövegnek kell lépnie.

(5)

Tekintettel e rendelet gazdasági jelentőségére, az Európai Unióról szóló szerződéshez, illetve az Európai Közösségeket létrehozó szerződésekhez csatolt, a nemzeti parlamenteknek az Európai Unióban betöltött szerepéről szóló jegyzőkönyv I. 3. pontjában meghatározott sürgősséget kell alapul venni.

(6)

A 2505/96/EK rendeletet ezért ennek megfelelően módosítani kell,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

A 2505/96/EK rendelet I. mellékletének helyébe e rendelet mellékletének szövege lép.

2. cikk

A 2505/96/EK rendelet I. melléklete a 2005. január 1-től június 30-ig terjedő kontingensidőszak tekintetében a következőképpen módosul:

a 09.2021 vámkontingens érvényességi ideje 2005. június 30-án lejár, a kontingens mennyisége nem módosul,

a 09.2613 vámkontingens mennyisége 400 tonna, 0 %-os vámtétel mellett.

3. cikk

A 2505/96/EK rendelet I. melléklete a 2005. január 1-jétől december 31-ig terjedő kontingensidőszak tekintetében a következőképpen módosul:

a 09.2023 vámkontingens mennyisége 700 000 egység,

a 09.2603 vámkontingens mennyisége 3 400 tonna,

a 09.2612 vámkontingens mennyisége 500 tonna, 0 %-os vámtétel mellett.

a 09.2619 vámkontingens mennyisége 80 tonna,

a 09.2620 vámkontingens mennyisége 500 000 egység,

a 09.2621 vámkontingens mennyisége 1 500 tonna, és érvényességi ideje 2005. december 31-én lejár,

a 09.2985 vámkontingens mennyisége 300 000 egység, és érvényességi ideje 2005. december 31-én lejár.

4. cikk

A 09.2605, 09.2606, 09.2607, 09.2609, 09.2614, 09.2918, 09.2957, 09.2966, 09.2993 és 09.2999 vámkontingens 2004. december 31-én lezárul.

5. cikk

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetésének napján lép hatályba.

Ezt a rendeletet 2005. január 1-jétől kell alkalmazni.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2004. december 22-én.

a Tanács részéről

az elnök

C. VEERMAN


(1)  HL L 345., 1996.12.31., 1. o. A legutóbb az 1329/2004/EK rendelettel (HL L 247., 2004.7.21. 1. o.) módosított rendelet.


MELLÉKLET

„I. MELLÉKLET

Tételszám

KN-kód

TARIC-kód

Árumegnevezés

Kontingens-mennyisége

Kontingens vámtétele

( %-ban)

Kontingens alkalmazásának ideje

09.2021

ex 7011 20 00

45

A két külső sarok között mért 72 cm (± 0,2 cm) átmérőjű, 56,8 % (± 3 %) fényáteresztő képességű, 10,16 mm vastagságú üveglemez

70 000 egység

0

2005.1.1.–6.30.

09.2022

ex 8504 90 11

20

Eltérítőtekercsek gyártásához szükséges ferritmagok (1)

2 400 000 egység (3)

0

2004.7.1.– 2005.6.30.

09.2023

ex 8540 91 00

34

597,1 (± 0,2) mm hosszúságú és 356,2 (± 0,2) mm magasságú sík maszk, középső függőleges tengelye végén 179,1 (± 9) mm szélességű vájattal

700 000 egység

0

1.1.–12.31.

09.2602

ex 2921 51 19

10

o-feniléndiamin

1 800 tonna

0

1.1.–12.31.

09.2603

ex 2931 00 95

15

Bisz(3-trietoxiszililpropil) tetraszulfid

3 400 tonna

0

2005.1.1.–12.31.

09.2604

ex 3905 30 00

10

Poli(vinil-alkoholok), részben 5-(4-azido-2-szulfonbenzilidén)-3-(formilpropil)-rodanin nátriumsóval acetálva

100 tonna

0

1.1.–12.31.

09.2610

ex 2925 20 00

20

(Klórmetilén-)dimetilammónium-klorid

100 tonna

0

1.1.–12.31.

09.2611

ex 2826 19 00

10

Együttesen 0,25 mg/kg-ot meg nem haladó mennyiségű alumíniumot, magnéziumot és nátriumot tartalmazó kalcium-fluorid, por alakban

55 tonna

0

1.1.–12.31.

09.2612

ex 2921 59 90

30

3,3’-diklórbenzidin-dihidroklorid

500 tonna

0

2005.1.1.–12.31.

09.2613

ex 2932 99 70

40

1,3:2,4-Bisz-O-(3,4-dimetilbenzilidén)-D-glucitol

400 tonna

0

2005.1.1.–6.30.

09.2615

ex 2934 99 90

70

Ribonukleinsav

110 tonna

0

1.1.–12.31.

09.2616

ex 3910 00 00

30

Polidimetilsziloxán, 2 800 (± 100) monomer egység polimerizációs fokkal

1 300 tonna

0

1.1.–12.31.

09.2618

ex 2918 19 80

40

(R)-2-klórmandulasav

100 tonna

0

1.1.–12.31.

09.2619

ex 2934 99 90

71

2-Tienilacetonitril

80 tonna

0

1.1.–12.31.

09.2620

ex 8526 91 90

10

GPS-rendszerű helyzet-meghatározó berendezés

500 000 egység

0

1.1.–12.31.

09.2621

ex 3812 30 80

50

Alumínium-, magnézium-, cinkhidroxid-karbonát hidrát, felületi aktív anyaggal bevonva

1 500 tonna

0

1.1.–12.31.

09.2622

ex 1108 12 00

10

Kukoricakeményítő, mely legalább 40, legfeljebb 60 tömegszázalék nem oldódó étkezési rostot tartalmaz

600 tonna

0

1.1.–12.31.

09.2623

ex 2710 19 61

10

Tengerjáró hajók üzemanyagaként használt, 2 tömegszázalékot meg nem haladó kéntartalmú gázolaj (1)

80 000 tonna

0

1.1.–12.31.

ex 2710 19 63

10

09.2624

2912 42 00

 

Etil-vanillin (3-etoxi-4-hidroxi-benzaldehid)

352 tonna

0

1.1.–12.31.

09.2625

ex 3920 20 21

20

Polipropilén-polimer film, biaxiálisan orientált, legalább 3,5 μm, de kisebb mint 15 μm vastagságú, legalább 490 mm, de legfeljebb 620 mm szélességű, teljesítménykondenzátorok készítéséhez (1)

170 tonna

0

1.1.–12.31.

09.2626

ex 4205 00 00

10

Szabott részek szürkéskék vagy beige színű festett szarvasmarha-félék bőréből, hasítékpréseléssel, a 9401 20 00 vámtarifa-alszámú áruk előállításához (1)

400 000 egység

0

1.1.–12.31.

09.2627

ex 7011 20 00

55

A két külső sarok között mért 814,8 (± 1,5) mm átmérőjű, 51,1 (± 2,2) % fényáteresztő képességű, 12,5 mm vastagságú üveglemez

500 000 egység

0

1..1–12.31.

09.2628

ex 7019 52 00

10

120 g/m2 (±  10 g/m2) súlyú üvegszálas szövet műanyaggal bevont üvegszálból, rovarok elleni védelemre szolgáló rolók és keretes hálók készítéséhez

350 000 m2

0

1.1.–12.31.

09.2629

ex 7616 99 90

85

Alumíniumból készült teleszkópos fogantyú bőröndök készítéséhez (1)

240 000 egység

0

1.1.–12.31.

09.2630

ex 3908 90 00

30

Hőre lágyuló poliamid gyanta, amelynek gyulladáspontja 750 °C-nál magasabb, katódsugár-csövek eltérítő tekercseinek készítéséhez (1)

40 tonna

0

1.1.–6.30.

09.2703

ex 2825 30 00

10

Vanádiumoxidok és -hidroxidok, kizárólag ötvözetek készítéséhez (1)

13 000 tonna

0

1.1.–12.31.

09.2713

ex 2008 60 19

10

Cseresznye, alkoholban pácolva, legfeljebb 19,9 mm átmérővel, magozott, csokoládétermékek előállítása céljára (1):

9 tömegszázalékot meghaladó cukortartalommal

9 tömegszázalékot meg nem haladó cukortartalommal

2 000 tonna

10 (4)

1.1.–12.31.

ex 2008 60 39

10

10

09.2719

ex 2008 60 19

20

Meggy (Prunus cerasus), alkoholban pácolva, legfeljebb 19,9 mm átmérővel, magozott, csokoládétermékek előállítása céljára (1):

9 tömegszázalékot meghaladó cukortartalommal

9 tömegszázalékot meg nem haladó cukortartalommal

2 000 tonna

10 (4)

1.1.–12.31.

ex 2008 60 39

20

10

09.2727

ex 3902 90 90

93

Szintetikus poli-alfa-olefin, 100 °C-on legalább 38 × 10-6 m2 s-1 (38 centistoke) viszkozitással az ASTM D 445 módszerrel mérve

10 000 tonna

0

1.1.–12.31.

09.2799

ex 7202 49 90

10

Legalább 1,5, de legfeljebb 4 tömegszázalék szenet és legfeljebb 70 tömegszázalék krómot tartalmazó ferrokróm

50 000 tonna

0

1.1.–12.31.

09.2809

ex 3802 90 00

10

Önmásolópapír gyártásához használt, savval aktivált montmorillonit (1)

10 000 tonna

0

1.1.–12.31.

09.2829

ex 3824 90 99

19

Fenyőgyanta fából történő kivonásakor keletkező maradványból nyert szilárd kivonat, mely alifás oldószerekben nem oldódik, és a következő jellemzőkkel rendelkezik:

legfeljebb 30 tömegszázalék gyantasav,

legfeljebb 110-es savszám és

legalább 100 °C-os olvadáspont

1 600 tonna

0

1.1.–12.31.

09.2837

ex 2903 49 80

10

Brómklórmetán

450 tonna

0

1.1–12.31.

09.2841

ex 2712 90 99

10

1-alkének keveréke, amely legalább 80 tömegszázalékban 20 és 22 szénatomos láncolatú 1-alkéneket tartalmaz

10 000 tonna

0

1.1.–12.31.

09.2849

ex 0710 80 69

10

Auricularia polytricha fajtájú gomba (nyersen, gőzben párolva, vagy vízben megfőzve, fagyasztva, készételek előállításához (1)  (2)

700 tonna

0

1.1.–12.31.

09.2851

ex 2907 12 00

10

O-krezol, legalább 98,5 tömegszázalék tisztaságú

20 000 tonna

0

1.1.–12.31.

09.2853

ex 2930 90 70

35

Glutation

15 tonna

0

1.1.–12.31.

09.2881

ex 3901 90 90

92

Klórszulfonált polietilén

6 000 tonna

0

1.1.–12.31.

09.2882

ex 2908 90 00

20

2,4-diklór-3-etil-6-nitrofenol, por alakban

90 tonna

0

1.1.–12.31.

09.2889

3805 10 90

Szulfátterpentin

20 000 tonna

0

1.1.–12.31.

09.2904

ex 8540 11 19

95

Színes, katódsugaras, sík képernyős képcső, 4/3 szélesség/magasság aránnyal, legalább 79 cm, de legfeljebb 81 cm képernyő átlómérettel és legalább 50 m-es görbületi sugárral

8 500 egység

0

1.1.–12.31.

09.2913

ex 2401 10 41

10

Természetes, megmunkálatlan dohány, szabályos formára vágva is, legalább 450 euró/100 kg nettó súly vámértékkel, a 2402 10 00 alszám alá tartozó áruk gyártásánál belső szivarburokként vagy szivarburkolóként használva (1)

6 000 tonna

0

1.1.–12.31.

ex 2401 10 49

10

ex 2401 10 50

10

ex 2401 10 70

10

ex 2401 10 90

10

ex 2401 20 41

10

ex 2401 20 49

10

ex 2401 20 50

10

ex 2401 20 70

10

ex 2401 20 90

10

09.2914

ex 3824 90 99

26

Legalább 40 tömegszázalék betain szárazanyag-tartalommal rendelkező és 5 vagy több, de legfeljebb 30 tömegszázalék szerves vagy szervetlen sókat tartalmazó vizes oldat

38 000 tonna

0

1.1.–12.31.

09.2917

ex 2930 90 13

90

Cisztin

600 tonna

0

1.1.–12.31.

09.2919

ex 8708 29 90

10

Csuklós buszok gyártásához használt csuklórészek (1)

2 600 tonna

0

1.1.–12.31.

09.2933

ex 2903 69 90

30

1,3-diklórbenzol

2 600 tonna

0

1.1.–12.31.

09.2935

3806 10 10

Friss oleogyantából nyert fenyőgyanta és gyantasavak

120 000 tonna

0

1.1.–6.30.

09.2935

3806 10 10

Friss oleogyantából nyert fenyőgyanta és gyantasavak

80 000 tonna

0

7.1.–12.31.

09.2945

ex 2940 00 00

20

D-xilóz

400 tonna

0

1.1.–12.31.

09.2947

ex 3904 69 90

95

Poli(vinilidén-flourid), por alakban, fémbevonó festékek vagy lakkok gyártásához (1)

1 300 tonna

0

1.1.–12.31.

09.2950

ex 2905 59 10

10

2-klóretanol, a 4002 99 90 alszám alá tartozó folyékony tioplasztok előállításához (1)

8 400 tonna

0

1.1.–12.31.

09.2955

ex 2932 19 00

60

Flurtamon (ISO)

300 tonna

0

1.1.–12.31.

09.2964

ex 5502 00 80

20

Szerves oldószerben (Lyocell) fonással előállított, cellulózszálból készült fonókábel, papíripari felhasználásra (1)

1 200 tonna

0

1.1.–12.31.

09.2975

ex 2918 30 00

10

Benzofenon-3,3’:4,4’-tetra-karboxil-dianhidrid

500 tonna

0

1.1.–12.31.

09.2976

ex 8407 90 10

10

Négyütemű benzinmotor, legfeljebb 250 cm3 hengerűrtartalommal, a 8433 11 alszám alá tartozó fűkaszáló gépek vagy a 8433 20 10 alszám alá tartozó, motorral felszerelt fűnyírók gyártásához (1)

750 000 egység (3)

0

2004.7.1.– 2005.6.30.

09.2979

ex 7011 20 00

15

A két külső sarok között mért 81,5 cm (± 0,2 cm) átmérőjű, 80 % (± 3 %) fényáteresztő képességű, 11,43 mm vastagságú üveglemez

600 000 egység

0

1.1.–12.31.

09.2981

ex 8407 33 90

10

Szikragyújtású, belső égésű, dugattyús vagy forgódugattyús motor, legalább 300 cm3 hengerűrtartalommal és legalább 6 kW, de legfeljebb 15,5 kW teljesítménnyel, a következők gyártásához:

a 8433 11 51 alszám alá tartozó önjáró fűkaszáló gép, üléssel,

a 8701 90 11 alszám alá tartozó vontató, amelynek fő funkciója megegyezik a fűkaszáló gépével vagy

a 8433 20 10 alszám alá tartozó, négyütemű fűnyíró, legalább 300 cm3 motor-űrtartalommal (1)

210 000 egység

0

1.1.–12.31.

ex 8407 90 80

10

ex 8407 90 90

10

09.2985

ex 8540 91 00

33

685,6 mm (± 0,2 mm) vagy 687,2 mm (± 0,2 mm) hosszúságú és 406,9 mm (± 0,2 mm) vagy 408,9 mm (± 0,2 mm) magasságú sík maszk, középső függőleges tengelye végén 174 mikrométer (± 8 mikrométer) szélességű vájattal

300 000 egység

0

1.1.–12.31.

09.2986

ex 3824 90 99

76

Tercier aminok keveréke, amely tartalmaz:

legalább 60 tömegszázalék dodecil-dimetilamint

legalább 20 tömegszázalék dimetil(tetradecil)amint

legalább 0,5 tömegszázalék hexadecil-dimetilamint, aminoxidok előállításához (1)

14 000 tonna

0

1.1.–12.31.

09.2992

ex 3902 30 00

93

Legalább 60, de legfeljebb 68 tömegszázalék propilént és legalább 32, de legfeljebb 40 tömegszázalék butilént tartalmazó propilén- butilén-kopolimer, az ASTM D 3236 módszerrel mérve 190 °C-on legfeljeb 3 000 mPa olvadási viszkozitással, a 4818 40 alszám alá tartozó termékek gyártásánál ragasztóként használva (1)

1 000 tonna

0

1.1.–12.31.

09.2995

ex 8536 90 85

95

Billentyűzet, amely

szilikonréteget és polikarbonát billentyűket tartalmaz vagy

kizárólag szilikonból vagy teljes egészében polikarbonátból áll, és nyomtatott billentyűket tartalmaz, a 8525 20 91 alszám alá tartozó mobil rádiótelefonok gyártásához és javításához (1)

20 000 000 egység

0

1.1.–12.31.

ex 8538 90 99

93

09.2998

ex 2924 29 95

80

5’-klór-3-hidroxi-2',4’-dimetoxi-2-naftanilid

26 tonna

0

1.1.–12.31.”


(1)  Az előírt meghatározott célú felhasználás ellenőrzése a vonatkozó közösségi rendelkezések szerint történik.

(2)  A vámkontingens alkalmazása nem engedélyezett, amennyiben a feldolgozást kiskereskedelmi vagy vendéglátóipari vállalkozás végzi.

(3)  Az 1329/2004/EK rendeletben meghatározott, e kontingens alá tartozó és 2004. július 1-jétől szabad forgalomba bocsátott termékek mennyiségeit teljes egészében be kell számítani e mennyiségbe.

(4)  A speciális kiegészítő vámtétel alkalmazandó.


Top