Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32004R0824

A Tanács 824/2004/EK rendelete (2004. április 26.) a Brazíliából, a Cseh Köztársaságból, a Japánból, a Kínai Népköztársaságból, a Koreai Köztársaságból és a Thaiföldről származó egyes temperöntvény csőillesztékekre, illetve csőszerelvényekre vonatkozó végleges dömpingellenes behozatali vám kivetéséről és az említett országokból származó behozatalra kivetett ideiglenes dömpingellenes vámok végleges beszedéséről szóló 1784/2000/EK rendelet módosításáról

OJ L 127, 29.4.2004, p. 10–11 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 11 Volume 051 P. 163 - 164
Special edition in Estonian: Chapter 11 Volume 051 P. 163 - 164
Special edition in Latvian: Chapter 11 Volume 051 P. 163 - 164
Special edition in Lithuanian: Chapter 11 Volume 051 P. 163 - 164
Special edition in Hungarian Chapter 11 Volume 051 P. 163 - 164
Special edition in Maltese: Chapter 11 Volume 051 P. 163 - 164
Special edition in Polish: Chapter 11 Volume 051 P. 163 - 164
Special edition in Slovak: Chapter 11 Volume 051 P. 163 - 164
Special edition in Slovene: Chapter 11 Volume 051 P. 163 - 164

No longer in force, Date of end of validity: 19/08/2004

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2004/824/oj

32004R0824Hivatalos Lap L 127 , 29/04/2004 o. 0010 - 0011


A Tanács 824/2004/EK rendelete

(2004. április 26.)

a Brazíliából, a Cseh Köztársaságból, a Japánból, a Kínai Népköztársaságból, a Koreai Köztársaságból és a Thaiföldről származó egyes temperöntvény csőillesztékekre, illetve csőszerelvényekre vonatkozó végleges dömpingellenes behozatali vám kivetéséről és az említett országokból származó behozatalra kivetett ideiglenes dömpingellenes vámok végleges beszedéséről szóló 1784/2000/EK rendelet módosításáról

AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre,

tekintettel az Európai Közösségben tagsággal nem rendelkező országokból érkező dömpingelt behozatallal szembeni védelemről szóló, 1995. december 22-i 384/96/EK tanácsi rendeletre [1], és különösen annak 8. és 9. cikkére,

tekintettel a Bizottságnak a tanácsadó bizottsággal folytatott konzultációt követően benyújtott javaslatára,

mivel:

A. A KORÁBBI ELJÁRÁS

(1) A Bizottság 1999. május 29-én az Európai Közösségek Hivatalos Lapjában közzétett értesítésében [2] bejelentette, hogy dömpingellenes eljárást kezdeményez a Brazíliából, a Cseh Köztársaságból, a Japánból, a Kínai Népköztársaságból, a Koreai Köztársaságból és a Thaiföldről származó egyes temperöntvény csőillesztékek, illetve csőszerelvények (a továbbiakban: az érintett termék) behozatala tekintetében.

(2) A fenti eljárás eredményeképpen a 449/2000/EK rendelettel [3] 2000 februárjában a dömping káros hatásainak megszüntetése céljából ideiglenes dömpingellenes vámokat vetettek ki Brazíliára, a Cseh Köztársaságra, Japánra, a Kínai Népköztársaságra, a Koreai Köztársaságra és Thaiföldre.

(3) Ugyanabban a rendeletben a Bizottság elfogadta a cseh köztársaságbeli exportáló termelő, a Moravske Zelezárny a.s. (a továbbiakban: Moravske) által felajánlott kötelezettséget. A 449/2000/EK rendeletben meghatározott feltételekre is figyelemmel, az említett rendelet 2. cikkének (1) bekezdése alapján a fenti vállalat által gyártott érintett termék Közösségbe történő behozatalát mentesítették az említett ideiglenes dömpingellenes vám alól.

(4) Az 1784/2000/EK rendelettel [4] később végleges vámokat vetettek ki Brazíliára, a Cseh Köztársaságra, Japánra, a Kínai Népköztársaságra, a Koreai Köztársaságra és Thaiföldre. Az abban meghatározott feltételekre is figyelemmel az említett rendelet emellett mentességet nyújtott a Moravske vállalatnak a végleges dömpingellenes vám alól, mivel már az eljárás átmeneti szakaszában véglegesen elfogadták annak kötelezettségvállalását.

B. A KÖTELEZTTSÉGVÁLLALÁS TELJESÍTÉSÉNEK ELMULASZTÁSA

(5) A ebben az esetben vállalt kötelezettség az érintett vállalatot többek között arra kötelezi, hogy az érintett terméket az ott meghatározott minimumimportáron (a továbbiakban: MIÁ) vagy annál magasabb áron exportálja a Közösségbe. A vállalat vállalja továbbá, hogy nem játssza ki a kötelezettségvállalást azzal, hogy olyan kompenzációs megállapodásokat köt valamely más féllel, amelyek eredményeképpen az első független közösségi fogyasztó által fizetendő nettó ár alacsonyabb, mint a MIÁ. Ezenkívül a Moravske vállalatnak kötelessége, hogy a Bizottságnak negyedévente jelentést küldjön az érintett termék Közösségbe irányuló exportértékesítéséről.

(6) A Moravske telephelyén legutóbb tett helyszíni ellenőrző látogatás során – amelynek célja az említett negyedéves jelentésekben benyújtott adatok pontosságának és valódiságának ellenőrzése volt – megállapították, hogy a vállalat megszegte kötelezettségvállalását, mert létrehozott egy olyan kompenzációs rendszert, amely lehetővé tette, hogy a kötelezettségvállalás alá tartozó egyes termékeit a MIÁ-nál alacsonyabb áron értékesítse a Közösségben. Ezenkívül a vállalat elmulasztott megküldeni a Bizottságnak tizenhét olyan értékesítési számlát, amely a kötelezettségvállalás alá tartozó termék kiviteléhez kapcsolódik.

(7) A 833/2004/EK bizottsági rendelet [5] részletesen meghatározza a kötelezettségvállalás megállapított megsértésének jellegét.

(8) A kötelezettségvállalás e megsértésének figyelembevételével a Moravske vállalat által felajánlott kötelezettségvállalás (UT10, kiegészítő TARIC-kód: A097) elfogadását a 833/2004/EK bizottsági rendelettel visszavonták, és a Moravske vállalat által gyártott érintett termékek behozatalára haladéktalanul végleges dömpingellenes vámot kell kivetni.

(9) A 384/96/EK rendelet 8. cikke (9) bekezdésének megfelelően a dömpingellenes vám mértékét azoknak a tényeknek az alapján kell megállapítani, amelyeket a kötelezettségvállalást eredményező vizsgálatok összefüggésében állapítottak meg. Mivel a szóban forgó vizsgálat úgy zárult le, hogy az 1784/2000/EK rendelettel megállapították a dömping és a károkozás tényét, ezért helyénvaló, hogy a végleges dömpingellenes vámot a fenti rendeletben meghatározott szinten és formában, nevezetesen a vámkezelés előtti, közösségi határparitáson számított nettó ár 26,1 %-ában határozzák meg.

C. AZ 1784/2000/EK RENDELET MÓDOSÍTÁSA

(10) A fentiek figyelembevételével az 1784/2000/EK rendeletet ennek megfelelően módosítani kell,

ELFOGADTA EZT A RENDLETET:

1. cikk

Az 1784/2000/EK rendelet a következőképpen módosul:

1. Az 1. cikk (2) bekezdésében található táblázatban a Cseh Köztársaságra vonatkozó "A999" kiegészítő TARIC-kód helyébe a "–" jel lép.

2. A 2. cikk (3) bekezdésében található táblázat helyébe a következő táblázat lép:

"Ország | Vállalat | Kiegészítő TARIC-kód |

Koreai Köztársaság | Yeong Hwa Metal Co., Ltd 363–6, Namyang-dong, Chinhae Kyongman Korea | A093 |

Thaiföld | BIS Pipe Fitting Industry Co., Ltd 107 Moo 4, Petchkasem Road, Omnoi, Kratumban Samutsakorn 74130 Thailand | A094" |

2. cikk

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő napon lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Luxembourgban, 2004. április 26-án.

a Tanács részéről

az elnök

B. Cowen

[1] HL L 56., 1996.3.6., 1. o. A legutóbb a 461/2004/EK rendelettel (HL L 77., 2004.3.13., 12. o.) módosított rendelet.

[2] HL C 151., 1999.5.29., 21. o.

[3] HL L 55., 2000.2.29., 3. o.

[4] HL L 208., 2000.8.18., 8. o. A 436/2004/EK rendelettel (HL L 72., 2004.3.11., 15. o.) módosított rendelet.

[5] HL L 127., 2004.4.29., 37. o.

--------------------------------------------------

Top