EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32004R0384

A Bizottság 384/2004/EK rendelete (2004. március 1.) egyes árucikkeknek a Kombinált Nómenklatúra szerinti besorolásáról

OJ L 64, 2.3.2004, p. 21–23 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 02 Volume 016 P. 60 - 62
Special edition in Estonian: Chapter 02 Volume 016 P. 60 - 62
Special edition in Latvian: Chapter 02 Volume 016 P. 60 - 62
Special edition in Lithuanian: Chapter 02 Volume 016 P. 60 - 62
Special edition in Hungarian Chapter 02 Volume 016 P. 60 - 62
Special edition in Maltese: Chapter 02 Volume 016 P. 60 - 62
Special edition in Polish: Chapter 02 Volume 016 P. 60 - 62
Special edition in Slovak: Chapter 02 Volume 016 P. 60 - 62
Special edition in Slovene: Chapter 02 Volume 016 P. 60 - 62
Special edition in Bulgarian: Chapter 02 Volume 016 P. 203 - 205
Special edition in Romanian: Chapter 02 Volume 016 P. 203 - 205
Special edition in Croatian: Chapter 02 Volume 014 P. 147 - 149

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2004/384/oj

32004R0384Hivatalos Lap L 064 , 02/03/2004 o. 0021 - 0023


A Bizottság 384/2004/EK rendelete

(2004. március 1.)

egyes árucikkeknek a Kombinált Nómenklatúra szerinti besorolásáról

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre,

tekintettel a vám- és a statisztikai nómenklatúráról, valamint a Közös Vámtarifáról szóló, 1987. július 23-i 2658/1987/EGK tanácsi rendeletre [1], és különösen annak 9. cikke (1) bekezdésének a) pontjára,

mivel:

(1) A 2658/1987/EGK rendelethez mellékelt Kombinált Nómenklatúra egységes alkalmazása biztosításának érdekében, az e rendelet mellékletében említett árucikkek besorolására vonatkozó intézkedéseket kell elfogadni.

(2) A 2658/1987/EGK rendelet megállapította a Kombinált Nómenklatúra értelmezésére vonatkozó általános szabályokat. Az árukereskedelemmel kapcsolatos tarifális és más intézkedések alkalmazása céljából e szabályokat kell alkalmazni az egészben vagy részben e nómenklatúrán alapuló, vagy ahhoz kiegészítő albontást rendelő és meghatározott közösségi rendelkezésekkel létrehozott más nómenklatúrákra is.

(3) Az említett szabályok értelmében a mellékletben szereplő táblázat 1. oszlopában megnevezett árucikkeket – a 3. oszlopban meghatározott okok alapján – a 2. oszlopban jelzett KN-kódok szerint kell besorolni.

(4) Helyénvaló előírni, hogy a tagállamok vámhatóságai által a Kombinált Nómenklatúrában szereplő árucikkek besorolása tekintetében kiadott kötelező érvényű, de az e rendelettel összhangban nem lévő tarifális felvilágosítást a jogosult – a Közösségi Vámkódex létrehozásáról szóló, 1992. október 12-i 2913/92/EGK tanácsi rendelet [2] 12. cikkének (6) bekezdése szerint – egy három hónapos időszak során továbbra is kérheti.

(5) Az e rendeletben előírt intézkedések összhangban vannak a Vámkódex Bizottság véleményével,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

A mellékletben szereplő táblázat 1. oszlopában megnevezett árucikkeket a Kombinált Nómenklatúrán belül a 2. oszlopban jelzett KN-kódok alá kell besorolni.

2. cikk

A tagállamok vámhatóságai által kiadott kötelező érvényű, de az e rendelettel összhangban nem lévő tarifális felvilágosítást a jogosult – a 2913/92/EGK rendelet 12. cikkének (6) bekezdése szerint – egy három hónapos időszak során továbbra is kérheti.

3. cikk

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő huszadik napon lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2004. március 1-jén.

a Bizottság részéről

Frederik Bolkestein

a Bizottság tagja

[1] HL L 256., 1987.9.7., 1. o. A legutóbb a 2344/2003/EK bizottsági rendelettel (HL L 346., 2003.12.31., 38. o.) módosított rendelet.

[2] HL L 302., 1992.10.19., 1. o. A legutóbb a 2003. évi csatlakozási okmánnyal módosított rendelet.

--------------------------------------------------

MELLÉKLET

Árumegnevezés | Besorolás (KN-kód) | Okok |

(1) | (2) | (3) |

Csatlakozó, optikai szálakból álló kábelhez, nem összeállítva, a következő összetevőkből: egy nem nemesfémből készült csatlakozórész, műanyag béléssel és kerámiából készült üreges, acélrugóval ellátott kábelátvezetővel;egy nem nemesfémből készült cső, lekerekített szegéllyel;egy műanyaghenger alumínium zsugorcsatlakozóval;két műanyag foglalat.A csatlakozórészt a többi résszel és valamelyik foglalattal össze lehet állítani, és így egy csatlakozót alkotnak. Egy önálló burkolású optikai szálat áthúznak a kábelátvezetőn és ahhoz rögzítik. A csatlakozót az optikai üvegszálak csatlakozóelemeként használják. | 69091900 | A besorolást a Kombinált Nómenklatúra általános értelmezési szabályainak 1., 2. a), 3. b) és 6. pontja és a 6909 és 69091900 KN-kód szövege határozza meg. A csatlakozó nem tekinthető az optikai szálakból készült kábel részének vagy tartozékának. A csatlakozót az azt alkotó anyagnak megfelelően kell besorolni. Annak lényeges jellemzőjét a kábelátvezető adja. |

2.Az alábbiakból álló készülék:axiálventilátor elektromos motorral és a ventilátor sebességének szabályozására szolgáló elektronikus egységgelalumínium hőelvezető.A berendezés feladata a hőfelesleg elvezetése egy automatikus adatfeldolgozó gép központi egységéből. | 84145930 | A besorolást a Kombinált Nómenklatúra általános értelmezési szabályai 1., 3. b) és 6. pontjának rendelkezései és a 8414, 841459 és 84145930 KN-kód szövege határozza meg. A ventilátor adja meg az árucikk lényeges jellemzőjét. Ez a hőfelesleg elvezetésének fő eszköze. |

3.Egy 65 cm hosszú és legszélesebb pontján 23 cm méretű, műanyag borítású alumíniumkeretes, az egyik végén kúpos a másikon lekerekített árucikk (hótalp). A kerethez 1 mm vastag műanyaglapot rögzítettek, ami az alsó részén a hóban jobb lábtartás biztosítására szolgáló fémpengék számára kimetszéssel rendelkezik. A felsőrészhez kemény fémlemezt rögzítettek műanyag szíjjal. A lemezhez gumidarabokat rögzítettek, hogy azok vegyék körül a cipőt a viseléskor és ezek felváltva gumi/szövetszíjakkal rendelkeznek, hogy az árucikket a cipőhöz rögzítsék.Ezt az árucikk megkönnyíti a hóban történő járást.Lásd az A fényképet | 95069990 | A besorolást a Kombinált Nómenklatúra általános értelmezési szabályai 1. és 6. pontjának rendelkezései és a 9506, 950699 és 95069990 KN-kód szövege határozza meg. Nem sífelszerelés, mivel nem síeléshez használják. Nem általános fizikai gyakorlatokhoz használt felszerelés. Ez az árucikk szabadtéri sporthoz használt eszköznek tekintendő. |

4.Egy 6,74 mm átmérőjű, 3 mm-es központi furattal rendelkező és 3,54 mm vastag nem nemesfémből készült kerék, fogakkal ellátva.Ez az árucikk egy zseböngyújtó gyújtási mechanizmusába beépítésre kerülő alkatrészLásd a B fényképet | 96139000 | A besorolást a Kombinált Nómenklatúra általános értelmezési szabályai 1. és 6. pontjának rendelkezései és a 9613, és 96139000 KN-kód szövege határozza meg. A kerék főként a 9613 szám alá tartozó zseböngyújtókhoz való, szikrázást létrehozó egység előállítására alkalmas. |

+++++ TIFF +++++

+++++ TIFF +++++

--------------------------------------------------

Top