Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32004R0273R(01)

Rectificare la Regulamentul (CE) nr. 273/2004 al Parlamentului European și al Consiliului din 11 februarie 2004 privind precursorii drogurilor (JO L 47, 18.2.2004) (Ediția specială în limba română, capitolul 15, volumul 010, p. 183)

OJ L 267, 14.10.2015, p. 11–13 (RO)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2004/273/corrigendum/2015-10-14/oj

  The HTML format is unavailable in your User interface language.

14.10.2015   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 267/11


Rectificare la Regulamentul (CE) nr. 273/2004 al Parlamentului European și al Consiliului din 11 februarie 2004 privind precursorii drogurilor

( Jurnalul Oficial al Uniunii Europene L 47 din 18 februarie 2004 )

(Ediția specială în limba română, capitolul 15, volumul 010, p. 183)

1.

La pagina 184, la considerentul 9:

în loc de:

„(9)

Trebuie să se asigure ca fabricarea sau folosirea anumitor substanțe clasificate enumerate la anexa I să facă obiectul deținerii unei autorizații. De asemenea, furnizarea acestor substanțe trebuie să fie permisă numai atunci când persoanele cărora le sunt furnizate sunt autorizate sau au semnat o declarație a clientului. Normele de aplicare privind declarația clientului trebuie prevăzute la anexa III.”,

se va citi:

„(9)

Trebuie să se asigure ca fabricarea sau folosirea anumitor substanțe clasificate enumerate la anexa I să facă obiectul deținerii unei licențe. De asemenea, furnizarea acestor substanțe trebuie să fie permisă numai atunci când persoanele cărora le sunt furnizate sunt titularii unei licențe sau au semnat o declarație a clientului. Normele de aplicare privind declarația clientului trebuie prevăzute la anexa III.”

2.

La pagina 184, la considerentul 13 a doua teză:

în loc de:

„(13)

Supunerea acestor substanțe acelorași controale stricte ca și cele aplicabile substanțelor din anexa I ar crea un obstacol inutil în calea schimburilor, implicând acordarea unei autorizații de funcționare și documentarea tranzacțiilor.”,

se va citi:

„(13)

Supunerea acestor substanțe acelorași controale stricte ca și cele aplicabile substanțelor din anexa I ar crea un obstacol inutil în calea schimburilor, implicând acordarea unei licențe de funcționare și documentarea tranzacțiilor.”

3.

La pagina 185, la articolul 2 litera (f):

în loc de:

„(f)

«autorizație specială» înseamnă o autorizație acordată unui anumit tip de comercianți;”,

se va citi:

„(f)

«licență specială» înseamnă o licență acordată unui anumit tip de comercianți;”.

4.

La pagina 185, la articolul 3 alineatul (2):

în loc de:

„(2)   Pentru a putea deține sau introduce pe piață substanțe clasificate în categoria I din anexa I, comercianții trebuie să obțină o autorizație de la autoritățile competente. Acestea pot acorda autorizații speciale farmaciilor, dispensarelor veterinare, anumitor categorii de autorități publice sau forțelor armate. Astfel de autorizații speciale sunt valabile numai pentru utilizarea precursorilor în domeniile de activitate oficiale ale comercianților în cauză.”,

se va citi:

„(2)   Pentru a putea deține sau introduce pe piață substanțe clasificate în categoria I din anexa I, comercianții trebuie să obțină o licență de la autoritățile competente. Acestea pot acorda licențe speciale farmaciilor, dispensarelor veterinare, anumitor categorii de autorități publice sau forțelor armate. Astfel de licențe speciale sunt valabile numai pentru utilizarea precursorilor în domeniile de activitate oficiale ale comercianților în cauză.”

5.

La pagina 185, la articolul 3 alineatul (3):

în loc de:

„(3)   Orice comerciant care deține o autorizație menționată la alineatul (2) furnizează substanțele clasificate în categoria 1 din anexa I numai persoanelor fizice sau juridice care dețin o astfel de autorizație și au semnat o declarație a clientului, astfel cum se prevede la articolul 4 alineatul (1).”,

se va citi:

„(3)   Orice comerciant care deține o licență menționată la alineatul (2) furnizează substanțele clasificate în categoria 1 din anexa I numai persoanelor fizice sau juridice care dețin o astfel de licență și au semnat o declarație a clientului, astfel cum se prevede la articolul 4 alineatul (1).”

6.

La pagina 185, la articolul 3 alineatul (4):

în loc de:

„(4)   Atunci când examinează acordarea unei autorizații, autoritățile competente iau în considerare în special competențele și integritatea solicitantului. Autorizația trebuie refuzată în cazul în care există motive rezonabile de suspiciune că solicitantul sau persoana răspunzătoare de comercializarea substanțelor clasificate nu este o persoană adecvată sau de încredere. Autorizația poate fi revocată sau suspendată de autoritățile competente în cazul în care există motive rezonabile pentru a crede că deținătorul nu mai poate deține autorizația sau că nu mai îndeplinește cerințele pe baza cărora a fost acordată autorizația.”,

se va citi:

„(4)   Atunci când examinează acordarea unei licențe, autoritățile competente iau în considerare în special competențele și integritatea solicitantului. Licența trebuie refuzată în cazul în care există motive rezonabile de suspiciune că solicitantul sau persoana răspunzătoare de comercializarea substanțelor clasificate nu este o persoană adecvată sau de încredere. Licența poate fi revocată sau suspendată de autoritățile competente în cazul în care există motive rezonabile pentru a crede că deținătorul nu mai poate deține licența sau că nu mai îndeplinește cerințele pe baza cărora a fost acordată licența.”

7.

La pagina 185, la articolul 3 alineatul (5):

în loc de:

„(5)   Fără a aduce atingere articolului 14, autoritățile competente pot fie să limiteze valabilitatea autorizației la o perioadă de cel mult trei ani, fie să îi oblige pe comercianți să demonstreze, la intervale de cel mult trei ani, că îndeplinesc în continuare condițiile pe baza cărora a fost acordată autorizația. În autorizație trebuie să se menționeze operațiunea sau operațiunile pentru care a fost acordată, precum și substanțele în cauză. Autorizațiile speciale în sensul alineatului (2) se acordă în principiu pe durată nelimitată, dar pot fi revocate sau suspendate de autoritățile competente în condițiile prevăzute la alineatul (4) a treia teză.”,

se va citi:

„(5)   Fără a aduce atingere articolului 14, autoritățile competente pot fie să limiteze valabilitatea licenței la o perioadă de cel mult trei ani, fie să îi oblige pe comercianți să demonstreze, la intervale de cel mult trei ani, că îndeplinesc în continuare condițiile pe baza cărora a fost acordată licența. Licența trebuie să menționeze operațiunea sau operațiunile pentru care a fost acordată, precum și substanțele în cauză. Licențele speciale în sensul alineatului (2) se acordă în principiu pe durată nelimitată, dar pot fi revocate sau suspendate de autoritățile competente în condițiile prevăzute la alineatul (4) a treia teză.”

8.

La pagina 186, la articolul 3 alineatul (7):

în loc de:

„(7)   Autoritățile competente le pot impune comercianților plata unei taxe pentru cererea de acordare a autorizației sau de înregistrare. Astfel de taxe se percep într-un mod nediscriminatoriu, iar valoarea lor nu poate depăși costul procesării cererii.”,

se va citi:

„(7)   Autoritățile competente le pot impune comercianților plata unei taxe pentru cererea de acordare a licenței sau de înregistrare. Astfel de taxe se percep într-un mod nediscriminatoriu, iar valoarea lor nu poate depăși costul procesării cererii.”

9.

La pagina 186, la articolul 5 alineatul (1):

în loc de:

„(1)   Fără a aduce atingere articolului 6, comercianții se asigură că toate tranzacțiile care duc la introducerea pe piață a substanțelor clasificate în categoriile 1 și 2 din anexa I sunt documentate corespunzător în conformitate cu alineatele (2)-(5) din prezentul articol. Această obligație nu se aplică comercianților care dețin o autorizație specială sau care fac obiectul unei înregistrări speciale în temeiul articolului 3 alineatele (2) și (6).”,

se va citi:

„(1)   Fără a aduce atingere articolului 6, comercianții se asigură că toate tranzacțiile care duc la introducerea pe piață a substanțelor clasificate în categoriile 1 și 2 din anexa I sunt documentate corespunzător în conformitate cu alineatele (2)-(5) din prezentul articol. Această obligație nu se aplică comercianților care dețin o licență specială sau care fac obiectul unei înregistrări speciale în temeiul articolului 3 alineatele (2) și (6).”

10.

La pagina 187, la articolul 14 litera (a):

în loc de:

„(a)

stabilirea cerințelor și a condițiilor de acordare a autorizației în conformitate cu articolul 3 și a detaliilor autorizației;”,

se va citi:

„(a)

stabilirea cerințelor și a condițiilor de acordare a licenței în conformitate cu articolul 3 și a detaliilor licenței;”.

11.

La pagina 188, la articolul 17 alineatul (3):

în loc de:

„(3)   Valabilitatea înregistrărilor realizate, a autorizațiilor acordate și a declarațiilor clienților emise în temeiul directivelor sau al regulamentelor abrogate nu este afectată.”,

se va citi:

„(3)   Valabilitatea înregistrărilor realizate, a licențelor acordate și a declarațiilor clienților emise în temeiul directivelor sau al regulamentelor abrogate nu este afectată.”


Top