EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32004R0136

A Bizottság 136/2004/EK rendelete (2004. január 22.) a harmadik országokból behozott termékeknek a közösségi állat-egészségügyi határállomásokon való állat-egészségügyi ellenőrzésére vonatkozó eljárások megállapításárólEGT vonatkozású szöveg

OJ L 21, 28.1.2004, p. 11–23 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 03 Volume 042 P. 230 - 242
Special edition in Estonian: Chapter 03 Volume 042 P. 230 - 242
Special edition in Latvian: Chapter 03 Volume 042 P. 230 - 242
Special edition in Lithuanian: Chapter 03 Volume 042 P. 230 - 242
Special edition in Hungarian Chapter 03 Volume 042 P. 230 - 242
Special edition in Maltese: Chapter 03 Volume 042 P. 230 - 242
Special edition in Polish: Chapter 03 Volume 042 P. 230 - 242
Special edition in Slovak: Chapter 03 Volume 042 P. 230 - 242
Special edition in Slovene: Chapter 03 Volume 042 P. 230 - 242
Special edition in Bulgarian: Chapter 03 Volume 053 P. 5 - 19
Special edition in Romanian: Chapter 03 Volume 053 P. 5 - 19
Special edition in Croatian: Chapter 03 Volume 018 P. 230 - 242

No longer in force, Date of end of validity: 20/04/2021; hatályon kívül helyezte: 32019R2130 . Latest consolidated version: 14/12/2019

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2004/136/oj

32004R0136Hivatalos Lap L 021 , 28/01/2004 o. 0011 - 0023


A Bizottság 136/2004/EK rendelete

(2004. január 22.)

a harmadik országokból behozott termékeknek a közösségi állat-egészségügyi határállomásokon való állat-egészségügyi ellenőrzésére vonatkozó eljárások megállapításáról

(EGT vonatkozású szöveg)

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre,

tekintettel a harmadik országokból a Közösségbe behozott termékek állat-egészségügyi ellenőrzésének megszervezésére irányadó elvek megállapításáról szóló, 1997. december 18-i 97/78/EK tanácsi irányelvre [1], és különösen annak 3. cikke (5) bekezdésére, 4. cikke (5) bekezdésére, 5. cikke (4) bekezdésére, 8. cikke (7) bekezdésére, 16. cikke (3) bekezdésére és 19. cikke (1) bekezdésére,

mivel:

(1) A harmadik országokból a Közösségbe behozott termékek állat-egészségügyi ellenőrzésére vonatkozó eredeti követelményeket a 90/675/EGK tanácsi irányelv [2] állapította meg, amelyet a 97/78/EK irányelv hatályon kívül helyezett és annak helyébe lépett.

(2) A 90/675/EGK irányelv elfogadása óta szerzett tapasztalatok fényében néhány változtatás történt a 97/78/EK irányelvvel bevezetett eljárásokban. A legutóbb a 2003/279/EK határozattal [3] módosított, a harmadik országokból származó termékeknek a közösségi határállomásokon való állat-egészségügyi ellenőrzésére vonatkozó eljárások megállapításáról szóló, 1992. december 22-i 93/13/EGK bizottsági határozatot [4] az első irányelv alapján fogadták el, és ezért naprakésszé kell tenni.

(3) Az állat-egészségügyi ellenőrzések elvégzését követően kiállított és jelenleg a 93/13/EGK határozat B. mellékletében szereplő bizonyítványt ki kell igazítani, hogy figyelembe vegye mind a közösségi szabályoknak megfelelő szállítmányokra, mind a közösségi szabályoknak meg nem felelő szállítmányokra vonatkozó eljárások változásait, akár a Közösségbe történő behozatalra, akár azon keresztüli árutovábbításra szánták azokat.

(4) A fenti bizonyítvány használatára vonatkozó részletes szabályokat az állati eredetű termékeknek az Európai Közösségen keresztül egy harmadik országból egy másik harmadik országba kizárólag közúton történő szállítása vonatkozásában a 97/78/EK tanácsi irányelv alkalmazására vonatkozó részletes szabályok megállapításáról szóló, 2000. február 24-i 2000/208/EK bizottsági határozat [5], és a harmadik országokból származó, vámszabad területekre, vámszabad raktárakba, vámraktárakba történő bevitelre vagy nemzetközi forgalomban részt vevő tengeri szállítóeszközöket ellátó piaci szereplőknek való átadásra szánt termékek állat-egészségügyi ellenőrzési módszereinek megállapításáról szóló, 2000. szeptember 8-i 2000/571/EK bizottsági határozat [6] állapítja meg.

(5) Meg kell azonban állapítani a bizonyítvány gyakorlati kezelésére vonatkozó különleges szabályokat azokra az esetekre, amikor a szállítmányokon az állat-egészségügyi határállomáson állat-egészségügyi vámkezelést végeznek, de azok fiskális okokból egy ideig vámfelügyelet alatt maradnak. Ilyen esetekben nyomon követhetőséget biztosító rendszerre, valamint a szállítmányt kísérő dokumentumok egyértelműbbé tételére van szükség.

(6) Az egységes piacon az állat-egészségügyi ellenőrzések rendszerének megfelelő működése érdekében a termékre vonatkozó összes információt egyetlen, egységes kivitelű dokumentumban kell összesíteni a különböző tagállamok közötti nyelvi különbségekből fakadó problémák csökkentése érdekében.

(7) A különböző terméktípusokkal kapcsolatos összehangolt mintavétel és laboratóriumi vizsgálatok részletes szabályai későbbi végrehajtási határozatok tárgyát fogják képezni, de addig a különleges védőintézkedések esetét kivéve a nemzeti szabályokat kell továbbra is alkalmazni.

(8) A tapasztalatok azt mutatják, hogy a Közösségbe belépő valamennyi szállítmányra vonatkozó jó információforrások alapvető fontosságúak a csalás és az ellenőrzések kikerülésének csökkentésére. Az árujegyzékek ellenőrzése kulcsfontosságú eleme ennek az információgyűjtő folyamatnak, ugyanakkor nagyon alapos és időigényes faladat, melyet elektronikus eszközökkel minden lehetséges esetben automatizálni kell.

(9) A vonatkozó információk valamennyi megfelelő piaci szereplőtől történő hatékony összegyűjtésén kívül az illetékes hatóságnak hozzáférési lehetőséget kell biztosítani a vámhatóságok megfelelő adatbázisaihoz. Az adatbázisok e rendszerébe valamennyi piaci szereplőt integrálni kell, hogy biztosítani lehessen az érintettek számára a naprakész információkhoz való hozzáférést.

(10) Bizonyos növényi termékeken, amelyek fertőző vagy járványos betegségek állatokra történő átvitelének kockázatával fenyegetnek, állat-egészségügyi ellenőrzést kell végezni. El kell készíteni az ilyen termékek jegyzékét azon harmadik országok, vagy harmadik országok azon részeinek jegyzékével együtt, amelyek számára engedélyezhető e termékek Közösségbe történő kivitele.

(11) A harmadik országokból érkező utasok által személyes fogyasztásra hozott, kis mennyiségű állati eredetű termékek esetében mentességet lehet biztosítani az állat-egészségügyi ellenőrzések eljárásainak követelményei alól. A fenti termékek közül egyesek a személyes fogyasztásra szánt állati eredetű termékek behozatala tekintetében ideiglenes védőintézkedések megállapításáról szóló, 2002. december 9-i 2002/995/EK bizottsági határozattal [7] összhangban védőintézkedés tárgyát képezik. Az ezen intézkedésekre történő hivatkozásokat fenn kell tartani az ezen ágazatra vonatkozó végleges szabályok elfogadásáig.

(12) Az e rendeletben szereplő intézkedések a 93/13/EGK határozatban megállapított intézkedések helyébe lépnek, ezért azt a határozatot hatályon kívül kell helyezni.

(13) Az e rendeletben előírt intézkedések összhangban vannak az Élelmiszerlánc- és Állat-egészségügyi Állandó Bizottság véleményével,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

Állat-egészségügyi ellenőrzések

(1) A 97/78/EK irányelv 4. cikkének (3) bekezdésében előírt iratellenőrzéseket e rendelet I. mellékletével összhangban kell elvégezni.

(2) A hatósági mintáknak a 97/78/EK irányelv 4. cikke (4) bekezdésének b) pontjában előírt laboratóriumi ellenőrzését és elemzését e rendelet II. mellékletével összhangban kell elvégezni.

2. cikk

A termékek érkezésének bejelentése a Közös Állat-egészségügyi Beléptetési Okmány használatával

(1) A szállítmánynak a Közösség területére történő fizikai megérkezése előtt a rakományért felelős személy a III. melléklet szerinti Közös Állat-egészségügyi Beléptetési Okmány (KÁBO) használatával bejelenti a termékek érkezését azon állat-egészségügyi határállomás állat-egészségügyi személyzetének, ahol a termékeket ellenőrzik.

(2) A KÁBO-t az egyéb vonatkozó közösségi jogszabályokban a bizonyítványok kiállítására vonatkozóan megállapított általános szabályokkal összhangban kell kiállítani.

(3) A KÁBO-t egy eredeti és az illetékes hatóság által e rendelet követelményei teljesítésének értekében meghatározott számú másolati példányban kell kiállítani. A rakományért felelős személynek ki kell töltenie a KÁBO 1. részét és el kell juttatnia az állat-egészségügyi határállomás állat-egészségügyi személyzetéhez.

(4) Az (1) és (3) bekezdés sérelme nélkül a KÁBO-ban szereplő információkat a szállítmány által érintett illetékes hatóságok beleegyezésével távközlési vagy más elektronikus adatátviteli rendszer segítségével előzetesen is be lehet jelenteni. Ebben az esetben az elektronikus formában átadott információknak meg kell egyezniük a KÁBO-minta 1. részében megadandó információkkal.

3. cikk

Az állat-egészségügyi ellenőrzések elvégzése után követendő eljárások

(1) A 97/78/EK irányelv 4. cikkében előírt állat-egészségügyi ellenőrzések elvégzése után a KÁBO 2. részét az állat-egészségügyi határállomásért felelős hatósági állatorvos felelősségére kell kitölteni. A KÁBO-t ez a hatósági állatorvos vagy az előző felügyelete alatt álló másik hatósági állatorvos írja alá a szállítmány állat-egészségügyi vámkezelésének elvégzése céljából.

Azon állat-egészségügyi határállomások esetében, amelyek a 93/352/EGK bizottsági határozattal [8] összhangban halak behozatalát ellenőrzik, a kijelölt hatósági tisztviselő végezheti el a hatósági állatorvos feladatait, beleértve a KÁBO kitöltését és aláírását is.

(2) Az állat-egészségügyi vámkezelésen átesett szállítmányokra vonatkozó KÁBO eredeti példányát a megfelelően kitöltött és aláírt 1. rész és 2. rész együttesen képezi.

(3) A hatósági állatorvos vagy a rakományért felelős személy a KÁBO eredeti példányának benyújtásával vagy elektronikus úton értesíti a szállítmány állat-egészségügyi vámkezelését az (1) bekezdésben előírtak szerint végző állat-egészségügyi határállomás vámhatóságait.

- Az állat-egészségügyi vámkezelés9 elvégzését követően a KÁBO eredeti példánya az első rendeltetési létesítményig kíséri a szállítmányt.

- Az állat-egészségügyi határállomás hatósági állatorvosa megőrzi a KÁBO egyik példányát.

- A hatósági állatorvos a KÁBO egyik példányát továbbítja a rakományért felelős személynek.

(4) A hatósági állatorvos az eredeti állat-egészségügyi bizonyítványt vagy a harmadik ország által kiállított és a szállítmányt kísérő eredeti dokumentumokat, valamint a KÁBO egy másolatát legalább három évig megőrzi. A Közösségen kívüli végső rendeltetési helyre szánt termékek szállítmányainak tranzitja, vagy a 97/78/EK irányelv 12. cikkének (4) bekezdése vagy 13. cikke szerint engedélyezett vámraktárban végzett tárolása esetén azonban a szállítmányt érkezéskor kísérő eredeti állat-egészségügyi dokumentumok a szállítmánnyal tovább haladnak, és e dokumentumoknak csak a másolatait kell az állat-egészségügyi határállomáson megőrizni.

4. cikk

Az állat-egészségügyi vámkezelésen átesett, de továbbra is vámfelügyelet alatt álló termékek szállítmányainak esetében követendő eljárások

(1) Amennyiben a szállítmányokon az állat-egészségügyi határállomáson a 3. cikk (1) bekezdésében előírtak szerint elvégezték az állat-egészségügyi vámkezelést, de továbbra is vámfelügyelet alatt maradnak és azokat egy későbbi időpontban bocsátják szabad forgalomba, a (2), (3) és (4) bekezdésben meghatározott eljárást kell alkalmazni.

(2) A KÁBO eredeti példánya mindaddig kíséri a szállítmányt, amíg a szállítmány egy vagy több létesítményen keresztül vámfelügyelet alatt marad, és amíg a rakományért felelős személy a vámkezelést nem kéri.

(3) Az első vámkezeléshez a rakományért felelős személy bemutatja a KÁBO eredeti példányát az azon létesítményért felelős vámhivatalnak, ahol a szállítmány található. Az illetékes hatóság engedélyével ez elektronikus úton is történhet.

(4) Amennyiben a (3) bekezdésben meghatározott módon kérték a vámkezelést, a létesítmény üzemeltetője:

a) megőrzi a szállítmányt kísérő KÁBO egy másolatát;

b) feljegyzi a szállítmány átvételének időpontját; és

c) feljegyzi a vámkezelés időpontját, illetve a vámkezelések időpontját, ha a szállítmányt az 5. cikkben előírtak szerint részekre osztják.

5. cikk

A vámfelügyelet alatt álló szállítmányok részekre osztása esetén követendő eljárás

(1) Amennyiben a 4. cikk (1) bekezdésében említett szállítmányt részekre osztják, a KÁBO eredeti példányát be kell mutatni az azon létesítményért felelős illetékes vámhatóságoknak, ahol a szállítmányt felosztották. A KÁBO egy példányának azon létesítményben kell maradnia, ahol a szállítmányt felosztották.

(2) Az (1) bekezdés szerint a létesítményért felelős illetékes hatóság a KÁBO eredeti példányáról hitelesített másolatot adhat ki, hogy az a szállítmány egyes részeit tovább kísérje, amelyen fel kell tüntetni a felülvizsgált mennyiségre vagy tömegre vonatkozó információkat.

Az illetékes hatóság előírhatja azon létesítmény üzemeltetője számára, ahol a szállítmányt felosztották, hogy vezessen nyilvántartást a szállítmány különböző részei nyomon követhetőségének biztosítása érdekében.

A nyilvántartásokat és a KÁBO másolatait három évig meg kell őrizni.

6. cikk

Az egyéb érintett szolgálatok tevékenységének összehangolása

Annak biztosítása érdekében, hogy a Közösségbe belépő összes állati eredetű terméken elvégezzék az állat-egészségügyi ellenőrzést, az illetékes hatóság és az egyes tagállamok hatósági állatorvosai összehangolják tevékenységüket az egyéb érintett szolgálatokkal az állati eredetű termékek behozatalára vonatkozó valamennyi vonatkozó információ összegyűjtése érdekében. Ez különösen a következőkre vonatkozik:

a) a vámszervek számára elérhető információk;

b) a hajók, vonatok vagy repülőgépek árujegyzékeiben szereplő információk;

c) a közúti, vasúti, kikötői vagy repülőtéri üzemeltetők számára elérhető egyéb információforrások.

7. cikk

Hozzáférés az adatbázisokhoz és az informatikai rendszerek integrálása

A 6. cikk alkalmazásában az illetékes hatóságnak hozzáférést kell biztosítani a vámszervek számára elérhető adatbázisokhoz vagy azok megfelelő részeihez.

A megfelelő adatvédelemre is figyelemmel az illetékes hatóság által használt informatikai rendszereket az információ átvitelének felgyorsítása érdekében, amennyiben lehetséges és célszerű, integrálni kell a vámszervek, valamint a piaci szereplők informatikai rendszereivel.

8. cikk

Az utazók poggyászának részét képező vagy kiscsomag formájában magánszemélyeknek küldött termékekre vonatkozó egyedi szabályok

(1) Az egyes termékekre vonatkozó egyedi közösségi szabályok sérelme nélkül a 97/78/EK irányelv 16. cikke (1) bekezdésének a), b) és d) pontjában említett termékekre nem vonatkoznak az említett irányelv 1. fejezetében meghatározott rendszeres állat-egészségügyi ellenőrzések, amennyiben tömegük 1 kg-nál kevesebb és azokat kizárólag személyes emberi fogyasztásra szánják.

E termékek azonban csak engedéllyel rendelkező harmadik országokból, vagy engedéllyel rendelkező harmadik országok egyes részeiből hozhatók be a Közösségbe.

(2) Az (1) bekezdés nem érinti a megfelelő közösségi jogszabályokban meghatározott állat-egészségügyi és közegészségügyi szabályokat.

(3) A magánszemélyek általi közvetlen fogyasztásra szánt állati eredetű termékeket tartalmazó, Grönlandról és a Feröer- -szigetekről Dániába bevitt kiscsomagok esetében a tömegre vonatkozóan az (1) bekezdésben előírt korlát 5 kg.

(4) A kedvtelésből, magánszemélyek általi közvetlen fogyasztás céljára fogott, utazók személyi poggyászában Oroszországból Finnországba és Svédországba bevitt halak esetében a tömegre vonatkozóan az (1) bekezdésben előírt korlát 15 kg vagy egy darab bármilyen tömegű hal.

9. cikk

Bizonyos növényi termékek állat-egészségügyi ellenőrzése

(1) A tagállamok az V. mellékletben felsorolt engedéllyel rendelkező országokból származó IV. mellékletben felsorolt növényi termékeket alávetik az e rendelet 1. cikkének (1) bekezdésében említett iratellenőrzésnek, és adott esetben az e rendelet 1. cikkének (2) bekezdésében említett laboratóriumi ellenőrzéseknek, valamint a 97/78/EK irányelv III. mellékletében meghatározott egyéb fizikai ellenőrzéseknek.

(2) A 97/78/EK irányelv és e rendelet követelményeit az e rendelet IV. mellékletében felsorolt összes olyan növényi termékre alkalmazni kell, amelyek különösen a származási vagy későbbi rendeltetési helyük révén fertőző vagy járványos állatbetegségek terjesztésének kockázatát eredményezhetik.

10. cikk

Elektronikus bizonyítványok alkalmazása

A KÁBO előállítása, használata, továbbítása és tárolása az e rendeletben leírt különböző helyzetekben az illetékes hatóság mérlegelése szerint elektronikus úton is történhet.

11. cikk

Hatályon kívül helyezés

A 93/13/EGK határozat hatályát veszti.

A hatályon kívül helyezett határozatra vonatkozó hivatkozásokat e rendeletre vonatkozó hivatkozásként kell értelmezni.

12. cikk

Hatálybalépés

Ez a rendelet 2004. március 1-jén lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2004. január 22-én.

a Bizottság részéről

David Byrne

a Bizottság tagja

[1] HL L 24., 1998.1.30., 9. o.

[2] HL L 373., 1990.12.31., 1. o.

[3] HL L 9., 1993.1.15., 33. o.

[4] HL L 101., 2003.4.23., 14. o.

[5] HL L 64., 2000.3.11., 20. o.

[6] HL L 240., 2000.9.23., 14. o.

[7] HL L 353., 2002.12.30., 1. o.

[8] HL L 144., 1993.6.16., 25. o.

--------------------------------------------------

I. MELLÉKLET

AZ 1. CIKK (1) BEKEZDÉSÉBEN EMLÍTETT IRATELLENŐRZÉSEK

A következő szabályokat kell alkalmazni a harmadik országokból származó termékeknél végzett iratellenőrzésekre:

1. Az illetékes hatóságnak minden egyes szállítmányra vonatkozóan meg kell erősítenie az áru szándékolt vámjogi sorsát.

2. A harmadik országokból származó termékekből álló szállítmányokat kísérő és az állat-egészségügyi határállomáson bemutatott valamennyi állat-egészségügyi vagy közegészségügyi bizonyítványt vagy okmányt ellenőrizni kell, adott esetben annak megerősítése érdekében:

a) hogy a bizonyítvány vagy okmány eredeti;

b) hogy az a Közösségbe, illetve nem harmonizált termékek esetében az érintett tagállamba irányuló kivitelre feljogosított harmadik országra vagy harmadik ország ilyen részére vonatkozik;

c) hogy annak formája és tartalma megfelel az érintett termékre és harmadik országra, illetve nem harmonizált termékek esetében az érintett tagállamra vonatkozóan meghatározott mintának;

d) hogy megfelel a 2002/99/EK tanácsi irányelv [1] IV. mellékletében a bizonyítványok kiállítására vonatkozóan megállapított általános elveknek;

e) hogy azt teljes egészében kitöltötték;

f) hogy az a Közösségbe, vagy nem harmonizált termékek esetében az érintett tagállamba irányuló kivitelre feljogosított, vagy e célból nyilvántartásba vett létesítményre vagy hajóra vonatkozik;

g) hogy azt a hatósági állatorvos, vagy adott esetben a hatóság képviselője aláírta, és azon olvasható módon és nyomtatott betűvel szerepel az illető neve és beosztása, valamint, hogy a harmadik ország hivatalos egészségügyi pecsétje és a hivatalos aláírás a bizonyítvány nyomtatásától eltérő színű, illetve elektronikus bizonyítványok esetében az aláírás és a pecsét biztonságos rendszer használatával készült;

h) hogy a KÁBO 1. részét helyesen töltötték ki, és az abban szereplő információk megfelelnek a szállítmányt kísérő egyéb vonatkozó hivatalos okmányokban szereplő információkkal.

[1] HL L 18., 2003.1.23., 11. o.

--------------------------------------------------

II. MELLÉKLET

AZ 1. CIKK (2) BEKEZDÉSÉBEN EMLÍTETT LABORATÓRIUMI ELLENŐRZÉSEK

A következő szabályokat kell alkalmazni a termékek laboratóriumi vizsgálatára:

1. A tagállamoknak a behozatalra bemutatott termékek szállítmányaira monitoring tervet kell alkalmazniuk, amelynek célja a közösségi jogszabályok vagy megfelelő esetben a nemzeti szabályok betartásának ellenőrzése, és különösen a szermaradványok, kórokozók, illetve az emberekre, állatokra vagy a környezetre nézve veszélyes egyéb anyagok kimutatása. E monitoring terveknek a termékek jellegén és az általuk jelentett kockázaton kell alapulniuk, figyelembe véve valamennyi lényeges paramétert, mint például a beérkező szállítmányok gyakoriságát és számát, valamint a korábbi ellenőrzések eredményeit.

2. Amennyiben az (1) bekezdésben említett monitoring tervek keretében szúrópróbaszerű vizsgálatokat végeznek, és közvetlen köz- vagy állat-egészségügyi veszély gyanúja nem áll fenn, a vizsgált szállítmányt a laboratóriumi eredmények rendelkezésre állása előtt szabad forgalomba lehet bocsátani. A szállítmányt kísérő KÁBO-t minden esetben megfelelő megjegyzéssel kell ellátni, és a rendeltetési hely illetékes hatóságát a 97/78/EK irányelv 8. cikkével összhangban értesíteni kell.

3. Amennyiben a laboratóriumi vizsgálatokat rendellenességek gyanúja, rendelkezésre álló értesülések, az élelmiszerekre és takarmányokra vonatkozó sürgősségi riasztórendszerből (RASFF) származó előzetes értesítés vagy egy védőintézkedés alapján végzik el, és a vizsgálat közvetlen vagy azonnali állat- vagy közegészségügyi kockázatot jelentő anyagra vagy kórokozóra vonatkozik, az állat-egészségügyi határállomásért felelős és a vizsgálatokat elvégző hatósági állatorvosnak vagy az illetékes hatóságnak a laboratóriumi vizsgálatok kielégítő eredményeinek megérkezéséig vissza kell tartania a szállítmányt az állat-egészségügyi vámkezeléstől és szabad forgalomba bocsátástól. Ez idő alatt a szállítmány a hatóságok ellenőrzése alatt és a hatósági állatorvos vagy a kijelölt hatósági tisztviselő felügyelete alatt az állat-egészségügyi ellenőrzéseket elvégző állat-egészségügyi határállomáson marad.

4. Valamennyi tagállam havonta értesíti a Bizottságot az állat-egészségügyi határállomáson elvégzett laboratóriumi vizsgálatok kedvező vagy kedvezőtlen eredményeiről.

--------------------------------------------------

III. MELLÉKLET

A KÖZÖS ÁLLAT-EGÉSZSÉGÜGYI BELÉPTETÉSI OKMÁNY (KÁBO)

+++++ TIFF +++++

+++++ TIFF +++++

Magyarázat a KÁBO bizonyítványhoz [1]

Általános:

A bizonyítványt nyomtatott betűkkel kell kitölteni. Amennyiben egy rovat törölhető vagy nem alkalmazandó, egyértelműen törölje ki vagy húzza át a teljes számozott rovatot. Egy lehetőség pozitív megjelöléséhez pipálja ki, vagy jelölje meg a

+++++ TIFF +++++

jelet.

Az állat-egészségügyi határállomáson bemutatott minden szállítmányhoz külön dokumentumot kell kitölteni, függetlenül attól, hogy a bemutatott szállítmány megfelel az EU követelményeinek és szabad forgalombahozatalra szánják, vagy a szállítmányt ellenőrzött továbbításra szánják, vagy azok az EU követelményeinek nem megfelelő szállítmányok és azokat átrakodásra vagy árutovábbításra szánják, vagy azokat vámszabad területen, vámszabad raktárakban vagy vámraktárakban helyezik el, vagy hajóellátóknak szánják. Az ellenőrzött továbbítás a 97/78/EK irányelv 8. cikkében megállapított feltételek szerint elfogadott, de a meghatározott végső rendeltetési hely eléréséig – általában további kezelés céljából – állat-egészségügyi ellenőrzés alatt maradó szállítmányokra vonatkozik.

A megadott ISO-kódok a két betűből álló szabványos nemzetközi országjelölések.

1. rész

Ezt a részt a 97/78/EK irányelv 2. cikke (2) bekezdésének e) pontjában meghatározott bejelentőnek vagy a rakományért felelős személynek kell kitöltenie. A megjegyzések a megfelelő számú rovatra vonatkoznak.

1. rovat | Feladó/exportőr: Adja meg a szállítmányt (a harmadik országban) feladó kereskedelmi szervezetet! |

2. rovat | Állat-egészségügyi határállomás. Ha ez az információ nincs előnyomtatva az okmányon, töltse ki! A KÁBO hivatkozási száma a bizonyítványt kiállító állat-egészségügyi határállomás által adott egyedi hivatkozási szám (a 25. rovatban megismételve). Az ANIMO egység száma az állat-egészségügyi határállomás egyedi száma, amely a jóváhagyott állat-egészségügyi határállomások Hivatalos Lapban közzétett jegyzékében az állat-egészségügyi határállomások neve mellett szerepel. |

3. rovat | Címzett: Adja meg a harmadik országban kiadott bizonyítványon megadott személy vagy kereskedelmi szervezet címét! Amennyiben ez nem szerepel a bizonyítványon, a vonatkozó kereskedelmi okmányokon szereplő címzett adható meg. |

4. rovat | A rakományért felelős személy (ügynök vagy bejelentő is): A 97/78/EK irányelv 2. cikke (2) bekezdésének e) pontjában meghatározott személy, aki a szállítmányért annak állat-egészségügyi határállomáson történő bemutatásakor felelős, és aki az importőr nevében az illetékes hatóságoknak a szükséges nyilatkozatokat megteszi: adja meg a nevét és a címét! |

5. rovat | Importőr: Az importőrnek nem kell jelen lennie az állat-egészségügyi határállomáson: adja meg a nevét és a címét! Ha az importőr és az ügynök megegyezik, a "lásd a 4. rovatot" szöveget kell beírni. |

6. rovat | Származási ország: Az az ország, ahol a végterméket előállították, gyártották vagy csomagolták. |

7. rovat | Feladás helye szerinti ország: Az az ország, ahol a szállítmányt az EU-ba történő szállítás céljából a végső szállítóeszközbe berakodták. |

8. rovat | Adja meg az EU-ban található szállítási címet! Ez a megfelelő (19. rovat) és nem megfelelő (22. rovat) termékekre egyaránt vonatkozik. |

9. rovat | Adja meg a szállítmány állat-egészségügyi határállomásra történő megérkezésének becsült időpontját! |

10. cikk | Állat-egészségügyi bizonyítvány/okmány: Kiállítás dátuma: Az a dátum, amikor a bizonyítványt/okmányt a hatósági állatorvos vagy az illetékes hatóság aláírta. Szám: Adja meg a bizonyítvány egyedi hivatalos számát! Engedélyezett vagy nyilvántartásba vett létesítményből vagy hajóról származó termékek esetében az esettől függően adja meg az engedély-/nyilvántartási számot! Embriók, petesejtek vagy műszalmák esetében adja meg az engedélyezett gyűjtő munkacsoport azonosító számát! |

11. rovat | Adja meg az érkezési szállítóeszköz valamennyi adatát: repülőgépek esetén a járatszámot és a légi fuvarlevél számát, hajók esetén a hajó nevét és a hajórakjegy számát, közúti járművek esetén a jármű és adott esetben a pótkocsi rendszámát, vasúti szállítás esetén a vonat azonosítóját és a vagon számát! |

12. rovat | Az áruk jellege: Adja meg az állatfajt, a termékeken végzett kezelést és a rakományt alkotó csomagok számát és típusát, pl. 50 db 2 kg-os doboz, vagy a konténerek számát! Jelölje meg a megfelelő szállítási hőmérsékletet! |

13. rovat | KN-kód: Adja meg a legutóbbi módosítás szerinti 2658/87/EGK tanácsi rendelet által megállapított vonatkozó Kombinált Nómenklatúra szerinti kódnak (KN-kód) legalább az első négy számjegyét! E kódokat a 2002/349/EK bizottsági határozat is felsorolja (és egyenértékűek a HR-kódokkal). Kizárólag halászati termékek esetében, amelyeknél egyetlen, több árukódnak megfelelő tartalommal rendelkező szállítmányhoz egyetlen bizonyítványt tartozik, a további kódok adott esetben bejegyezhetők a KÁBO-ba. |

14. rovat | Bruttó tömeg: Teljes tömeg kg-ban. Ez a tömeg a termékek teljes tömege a közvetlen csomagolásukkal és az összes csomagolóanyaggal, de a szállító konténer és egyéb szállító felszerelések nélkül. |

15. rovat | Nettó tömeg: A tényleges termék tömege kg-ban, a csomagolás nélkül. Ez a tömeg a termékek saját tömege a közvetlen csomagolásuk vagy bármilyen csomagolóanyag nélkül. Amennyiben a tömeg megadása nem alkalmazható, egységeket kell használni, pl. 100 db X ml térfogatú spermát tartalmazó műszalma, vagy 3 biológiai törzs/embrió. |

16. rovat | Adott esetben adja meg az összes plomba és konténer azonosító számát! |

17. rovat | Átrakodás. Ezt a rovatot akkor kell alkalmazni, ha a szállítmányt nem ezen az állat-egészségügyi határállomáson keresztül hozzák be, hanem az EU-ba egy második vagy azt követő közösségi/EGT állat-egészségügyi határállomáson keresztül történő behozatal, vagy egy harmadik országbeli rendeltetési helyre történő szállítás céljából egy másik hajón vagy repülőgépen továbbszállítják. Az ANIMO egység száma – lásd a 2. rovatot! |

18. rovat | Árutovábbítás: Az EU követelményeinek meg nem felelő szállítmányokra vonatkozik, amelyeket az EU-n/EGT-tagállamon keresztül, közúton, vasúton vagy vízi úton egy harmadik országba szállítanak. Kilépési állat-egészségügyi határállomás: Azon állat-egészségügyi határállomás neve, ahol az állatok el fogják hagyni az EU-t. ANIMO egység száma – lásd a 2. rovatot! |

19. rovat | Megfelelő termékek: Minden termék, amelyet a belső piacon történő szabad forgalomba bocsátás céljából mutatnak be, beleértve a megfelelő, de ellenőrzött továbbítási eljárásnak alávetett termékeket, valamint az állat-egészségügyi vámkezelésen átesett és szabad forgalomba bocsátásra megfelelő termékeket, amelyeket vámellenőrzés alatt tárolnak és vámkezelésüket egy későbbi időpontban végzik el, vagy abban a vámhivatalban, ahová az állat-egészségügyi határállomás földrajzilag tartozik, vagy egy másik helyszínen. Nem megfelelő termékek: Azon termékek, amelyek nem felelnek meg az EU követelményeinek, és amelyeket vámszabad területekre, vámszabad raktárakba, vámraktárakba, hajóellátóknak, hajókra vagy harmadik országba történő árutovábbításra szánnak. |

20. rovat | Az újrabehozatal olyan EU-ból származó szállítmányokra vonatkozik, amelyek elfogadását vagy harmadik országba történő beléptetését megtagadták, és azokat az EU-ban található származási |

21. rovat | Belső piac: Ez a rovat azon szállítmányokra vonatkozik, amelyeket az egységes piacon történő forgalomba hozatal céljából mutatnak be. Jelölje meg azt a kategóriát, amelyre a szállítmányt bemutatják! Ez a rovat azon szállítmányokra is vonatkozik, amelyek a szabad forgalomba bocsátásra megfelelő minősítést eredményező állat-egészségügyi vámkezelés elvégzését követően vámellenőrzés mellett tárolhatók, és azokon a vámkezelést egy későbbi időpontban végzik el, vagy abban a vámhivatalban, ahová az állat-egészségügyi határállomás földrajzilag tartozik, vagy egy másik helyszínen.létesítménybe visszaküldik. |

22. rovat | Ezt a rovatot minden olyan nem megfelelő termékre vonatkozóan ki kell tölteni, amelyek esetében a szállítmányt állat-egészségügyi ellenőrzés mellett vámszabad területre, vámszabad raktárba, vámraktárba vagy hajóellátóknak szállítják és ott tárolják. NBa 18. és 22. rovat kizárólag állat-egészségügyi eljárásokra vonatkozik. |

23. rovat | Aláírás: Az aláírás arra iskötelezi az aláírót, hogy visszafogadja az árutovábbításban résztvevő olyan szállítmányokat, amelyek beléptetését egy harmadik ország megtagadta. |

2. rész

Ezt a részt kizárólag a hatósági állatorvos vagy a (93/352/EGK határozat szerinti) kijelölt hatósági tisztviselő töltheti ki.

A 38–41 rovat esetén a feketétől eltérő színt kell használni.

24. rovat | Előző KÁBO: Amennyiben korábban már állítottak ki KÁBO-t, adja meg annak a bizonyítványnak a sorozatszámát! |

25. rovat | Ez a rovat a bizonyítványt kiállító állat-egészségügyi határállomás által adott egyedi hivatkozási számra vonatkozik, amely megegyezik a 2. rovatban szereplő számmal. |

26. rovat | Iratellenőrzés. Minden szállítmány esetén ki kell tölteni. |

27. rovat | Jelölje meg a "plombaellenőrzés" rovatot, ha a konténereket nem nyitják ki, csak a plombát ellenőrzik a 97/78/EK irányelv 4. cikke (4) bekezdése a) pontjának i. alpontja szerint! |

28. rovat | Fizikai ellenőrzések: A csökkentett gyakoriságú ellenőrzés a 94/360/EGK bizottsági határozatban megállapított rendszerre utal, amely esetben a szállítmányt fizikai ellenőrzésre nem választják ki, hanem azt kizárólag az iratellenőrzés és az azonossági vizsgálat elvégzésével kielégítően ellenőrzöttnek tekintik.Az "Egyéb" a következőkre vonatkozik: újrabehozatali eljárás, ellenőrzött továbbítási eljárás, átrakodás, árutovábbítás, vagy a 12. és 13. cikk szerinti eljárások. Ezekre a rendeltetésekre a többi rovat alapján lehet következtetni. |

29. rovat | Adja meg azon anyag vagy kórokozó kategóriáját, amelyre vonatkozóan vizsgálati eljárást végeznek! A "Szúrópróbaszerűen" olyan mintavételt jelent, amely esetben a szállítmányt nem tartóztatják fel az eredmények rendelkezésre állásáig; ebben az esetben a rendeltetési hely szerinti illetékes hatóságot ANIMO-üzenet útján értesíteni kell (lásd a 97/78/EK irányelv 8. cikkét). A "Gyanú alapján" azon eseteket jelenti, amikor a szállítmányt a kedvező eredmények rendelkezésre állásáig feltartóztatják, vagy azt az élelmiszerekre és takarmányokra vonatkozó sürgősségi riasztórendszerből (RASFF) származó előzetes értesítés miatt, vagy egy hatályban levő védőintézkedés miatt vizsgálatnak vetik alá. |

30. rovat | Megfelelő esetben töltse ki az átrakodásra való alkalmasság megjelölésével! Akkor kell kitölteni, ha a szállítmányt nem ezen az állat-egészségügyi határállomáson keresztül hozzák be, hanem az EU-ba egy második vagy azt követő közösségi/EGT állat-egészségügyi határállomáson keresztül történő behozatal, vagy egy harmadik országbeli rendeltetési helyre történő szállítás céljából egy másik hajón vagy repülőgépen továbbszállítják. Lásd a 97/78/EK irányelv 9. cikkét és a 2000/25/EK bizottsági határozatot. Az ANIMO egység száma – lásd a 2. rovatot! |

31. rovat | Árutovábbítás: Ezt a rovatot akkor kell kitölteni, ha megengedett az EU követelményeinek nem megfelelő szállítmányoknak az EU-n/megfelelő EGT-tagállamon keresztül közúton, vasúton vagy vízi úton egy harmadik országba történő szállítása. Az árutovábbítást állat-egészségügyi ellenőrzés mellet, a 97/78/EK irányelv 11. cikkével és a 2000/208/EK határozattal összhangban kell végrehajtani. |

32. rovat | Ezt a rovatot minden olyan szállítmány esetén ki kell tölteni, amelyet a belső piacon történő szabad forgalomba bocsátásra elfogadtak. (Olyan szállítmányok esetében is használni kell, amelyek megfelelnek az EU követelményeinek, de vámkezelésüket pénzügyi okokból nem végzik el azonnal az állat-egészségügyi határállomáson, hanem azokat vámellenőrzés mellett vámraktárban tárolják, vagy vámkezelésük később és/vagy egy máshol található rendeltetési helyen történik.) |

33. és 34. rovat | E rovatokat akkor kell használni, ha a szállítmányok az állat-egészségügyi szabályok alapján nem fogadhatók el szabad forgalomba bocsátásra, hanem fertőzési veszélyt jelentő anyagnak minősülnek és állat-egészségügyi, valamint vámellenőrzés mellett a 97/78/EK irányelvben meghatározott ellenőrzött rendeltetési helyek egyikére szállítják azokat. Vámszabad területre, vámszabad raktárakba vagy vámraktárakba csak akkor vihetők be, ha a 97/78/EK irányelv 12. cikkének (4) bekezdésében megállapított követelmények teljesülnek. |

33. rovat | Ezt a rovatot akkor kell használni, ha a szállítmányokat elfogadták, de azokat a 97/78/EK irányelv 8. vagy 15. cikkével összhangban ellenőrzés mellett egy meghatározott rendeltetési helyre kell továbbítani. |

34. rovat | Ezt a rovatot valamennyi nem megfelelő szállítmány esetében használni kell, amelyeket a 97/78/EK irányelv 12. cikkének (4) bekezdésével összhangban engedélyezett raktárakba történő szállításra, vagy ott történő tárolásra, vagy a 13. cikke szerint engedélyezett üzemeltetőkhöz történő szállításra szánnak. |

35. rovat | Egyértelműen jelölje a behozatal megtagadását követően alkalmazandó eljárást! Adja meg a javasolt intézkedés befejezésének időpontját! Adott esetben adja meg az átalakító létesítmény címét a 37. rovatban! A megtagadás vagy az átalakításra vonatkozó döntés után a további intézkedések határidejét szintén fel kell jegyezni a "nyomon követési tevékenységek nyilvántartásában". |

36. rovat | A megtagadás okai: Adott esetben a lényeges információk megadására használható. Jelölje meg a megfelelő rovatot! A 7. pont a 8. és 9. pont alá nem tartozó higiéniai hiányosságokra vonatkozik, beleértve a hőmérséklet szabályozására vonatkozó szabálytalanságokat, a rothadást és a piszkos termékeket. |

37. rovat | Adja meg valamennyi rendeltetési hely engedélyszámát és címét (vagy a hajó nevét és a kikötőt), ahol a szállítmány további állat-egészségügyi ellenőrzése szükséges, azaz a 33. rovat esetében: Ellenőrzött továbbítás; a 34. rovat esetében: Vámraktározási eljárás; a 35. rovat esetében: Átalakítás vagy megsemmisítés. |

38. rovat | Ezt a rovatot akkor kell használni, ha a szállítmányra rögzített eredeti plombát a konténer kinyitásakor eltávolítják. Az ilyen célra felhasznált összes plombáról összesített jegyzéket kell vezetni. |

39. rovat | Az állat-egészségügyi határállomás vagy az illetékes hatóság hivatalos pecsétjének helye. |

40. rovat | Az állatorvos, vagy a kizárólag halakat kezelő kikötők esetében a 93/352/EK határozatban meghatározottak szerinti kijelölt hatósági tisztviselő aláírása. |

41. rovat | Ezt a rovatot az EU-ból történő kilépés helye szerinti tranzit állat-egészségügyi határállomásnak kell kitöltenie, amikor a szállítmányokat árutovábbítás keretében az EU-n keresztül szállítják és a 2000/208/EK határozatban meghatározottak szerint a kilépéskor ellenőrzik. Árutovábbítás hiányában ez a rovatot adott esetben kiegészítő megjegyzések feljegyzésére is használható, például az el nem távolított gerincoszlopra vagy a kifizetett díjakra vonatkozóan. |

42. rovat | A vámszervek használatára szolgál a vonatkozó információk feljegyzéséhez (pl. a T1 vagy T5 vámbizonyítvány száma), amennyiben a szállítmányok meghatározott ideig vámellenőrzés alatt maradnak. Ezen információkat rendszerint az állatorvos aláírása után jegyzik fel. |

43. rovat | Ezt a rovatot akkor kell használni, ha az eredeti KÁBO bizonyítványnak egy bizonyos helyen kell maradnia és további KÁBO bizonyítványokat kell kiállítani. |

[1] A magyarázat a bizonyítványtól függetlenül kinyomtatható és terjeszthető.

--------------------------------------------------

IV. MELLÉKLET

A 9. CIKKBEN EMLÍTETT NÖVÉNYI TERMÉKEK JEGYZÉKE

Állat-egészségügyi ellenőrzések tárgyát képező növényi termékek:

1. Szalma

2. Széna

--------------------------------------------------

V. MELLÉKLET

A 9. CIKKBEN EMLÍTETT ORSZÁGOK JEGYZÉKE

I. rész: Azon országok, amelyekből a tagállamok szénát és szalmát hozhatnak be

Ausztrália

Fehéroroszország

Bulgária

Kanada

Chile

Horvátország

Grönland

Izland

Új-Zéland

Románia

Dél-Afrika (kivéve a ragadós száj- és körömfájásra vonatkozó járványügyi ellenőrzés alatt álló területnek az Észak- és Kelet-Transvaal állat-egészségügyi régióban, a Natal állat-egészségügyi régió Ingwavuma körzetében, valamint a Botswanával határos terület 28. hosszúsági foktól keletre található részét)

Svájc

Amerikai Egyesült Államok

II. rész: Azon országok, amelyekből a tagállamok 2004. április 30-ig szénát és szalmát hozhatnak be

Ciprus

Cseh Köztársaság

Észtország

Magyarország

Lettország

Litvánia

Málta

Lengyelország

Szlovákia

Szlovénia

--------------------------------------------------

Top