EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32004D0846

Az Európai Parlament és a Tanács 846/2004/EK határozata (2004. április 29.) az európai audiovizuális alkotások fejlesztését, forgalmazását és promócióját előmozdító program végrehajtásáról (MEDIA Plus – Fejlesztés, forgalmazás és promóció) (2001–2005) szóló 2000/821/EK tanácsi határozat módosításáról

OJ L 157, 30.4.2004, p. 4–6 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 13 Volume 034 P. 824 - 824
Special edition in Estonian: Chapter 13 Volume 034 P. 824 - 824
Special edition in Latvian: Chapter 13 Volume 034 P. 824 - 824
Special edition in Lithuanian: Chapter 13 Volume 034 P. 824 - 824
Special edition in Hungarian Chapter 13 Volume 034 P. 824 - 824
Special edition in Maltese: Chapter 13 Volume 034 P. 824 - 824
Special edition in Polish: Chapter 13 Volume 034 P. 824 - 824
Special edition in Slovak: Chapter 13 Volume 034 P. 824 - 824
Special edition in Slovene: Chapter 13 Volume 034 P. 824 - 824

No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2006

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2004/846(1)/oj

32004D0846Hivatalos Lap L 157 , 30/04/2004 o. 0004 - 0006


Az Európai Parlament és a Tanács 846/2004/EK határozata

(2004. április 29.)

az európai audiovizuális alkotások fejlesztését, forgalmazását és promócióját előmozdító program végrehajtásáról (MEDIA Plus – Fejlesztés, forgalmazás és promóció) (2001–2005) szóló 2000/821/EK tanácsi határozat módosításáról

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre, és különösen annak 157. cikke (3) bekezdésére,

tekintettel a Bizottság javaslatára,

tekintettel a Gazdasági és Szociális Bizottság véleményére [1],

tekintettel a Régiók Bizottságának véleményére [2],

a Szerződés 251. cikkében [3] megállapított eljárásnak megfelelően,

mivel:

(1) A 2000/821/EK határozattal [4] a Tanács az európai audiovizuális alkotások létrehozásának, forgalmazásának és promóciójának elősegítése céljából létrehozta a MEDIA Plus programot, amely 2001. január 1-jétől 2005. december 31-éig tart.

(2) Tekintettel a Szerződés 157. cikkében meghatározott közösségi célkitűzésekre, gondoskodni kell az európai audiovizuális ágazatot támogató közösségi stratégia folyamatosságáról.

(3) Lényeges továbbá, hogy a Bizottság 2005. december 31-ig átfogó és részletes értékelő jelentést terjesszen elő a MEDIA Plus programról, megfelelő időben ahhoz, hogy a jogalkotó az új, 2007-ig tartó MEDIA Plus programra vonatkozó javaslatot megvizsgálhassa, és a költségvetési hatóság egy új pénzügyi keret szükségességét megítélhesse,

A KÖVETKEZŐKÉPPEN HATÁROZOTT:

1. cikk

A 2000/821/EK határozat a következőképpen módosul:

1. Az 1. cikk (1) bekezdésében a 2005. december 31-i időpont helyébe a 2006. december 31-i időpont lép.

2. Az 5. cikk (2) bekezdésében a pénzügyi keretül szolgáló "350 millió EUR" összeg helyébe "453,6 millió EUR" lép, ideértve a bővítésre figyelemmel történő kiigazítást a pénzügyi terv felülvizsgálatának megfelelően.

2. cikk

Ez a határozat az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetésének napján lép hatályba.

Kelt Strasbourgban, 2004. április 29-én.

az Európai Parlament részéről

az elnök

P. Cox

a Tanács részéről

az elnök

M. McDowell

[1] HL C 10., 2004.1.14., 8. o.

[2] HL C 23., 2004.1.27., 24 o.

[3] Az Európai Parlament 2004. február 12-i véleménye (a Hivatalos Lapban még nem tették közzé) és a Tanács 2004. április 26-i határozata.

[4] HL L 336.,. 2000.12.30., 82. o.

--------------------------------------------------

Top