EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32004D0740

2004/740/EK:A Tanács határozata (2004. október 4.) a tagállamok foglalkoztatáspolitikájára vonatkozó iránymutatásokról

OJ L 326, 29.10.2004, p. 45–46 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
OJ L 153M , 7.6.2006, p. 47–48 (MT)
Special edition in Bulgarian: Chapter 05 Volume 007 P. 130 - 131
Special edition in Romanian: Chapter 05 Volume 007 P. 130 - 131
Special edition in Croatian: Chapter 05 Volume 006 P. 165 - 166

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2004/740/oj

29.10.2004   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 326/45


A TANÁCS HATÁROZATA

(2004. október 4.)

a tagállamok foglalkoztatáspolitikájára vonatkozó iránymutatásokról

(2004/740/EK)

AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre és különösen annak 128. cikke (2) bekezdésére,

tekintettel a Bizottság javaslatára,

tekintettel az Európai Parlament véleményére (1),

a Gazdasági és Szociális Bizottsággal folytatott konzultációt követően,

tekintettel a Régiók Bizottságának véleményére (2),

tekintettel a Foglalkoztatási Bizottság véleményére,

mivel:

(1)

Az európai foglalkoztatási stratégia vezető szerepet játszik a lisszaboni stratégia foglalkoztatással és munkaerőpiaccal kapcsolatos célkitűzéseinek megvalósításában. Az európai foglalkoztatási stratégia 2003-as reformja a középtávú iránymutatásra, valamint a foglalkoztatási iránymutatásokban javasolt politikák teljes skálája megvalósításának fontosságára helyezte a hangsúlyt.

(2)

A foglalkoztatási iránymutatásokat csak minden harmadik évben kell teljes egészében felülvizsgálni; a köztes időszakban történő módosításukra szigorúan korlátozott mértékben kerülhet sor. Az Európai Foglalkoztatási Munkacsoport az iránymutatások további módosításai helyett erőteljesebb ajánlásokat, valamint a szakértői értékelés hatékonyabb alkalmazását javasolta.

(3)

Az Európai Foglalkoztatási Munkacsoport következtetései és a tagállamok nemzeti foglalkoztatási cselekvési terveinek vizsgálata – amelyeket a 2003–2004-es közös foglalkoztatási jelentés tartalmaz – egyaránt rámutattak arra, hogy a tagállamoknak és a szociális partnereknek kiemelt területként kell kezelniük a munkavállalók és a vállalkozások változó gazdasági feltételekhez és munkaerő-piaci kereslethez való alkalmazkodóképességének javítását, annak vonzóvá tételét, hogy minél több ember lépjen a munkaerőpiacra és maradjon ott, valamint hogy a munka egy valós választási lehetőséggé váljon mindenki számára, ideértve a munkanélküli fiatalok első munkahelyhez jutásának a megkönnyítését, illetve az idős munkavállalók munkaerőpiacon való maradásának ösztönzését, az egyre hatékonyabb befektetéseket a humán tőkébe és az életen át tartó tanulásba, valamint a kutatásba és a fejlesztésbe, illetve a kiválósági platformokba is; valamint felelősségteljesebb kormányzás útján a reformok hatékony végrehajtásának biztosítását, ideértve azon törekvéseket is, amelyek célja a demokratikus részvétel javítása, az állampolgárok meggyőzése a reformok szükségességéről, illetve az EU-támogatások, különösen az Európai Szociális Alap és az európai foglalkoztatási iránymutatás végrehajtása közötti kapcsolat megerősítése is. Ezek a kiemelt területek teljes mértékben megfelelnek a jelenlegi iránymutatásoknak, és megvalósításukra annak összefüggésében kerülhet sor.

(4)

A foglalkoztatási iránymutatásokat az új tagállamokban csatlakozásuktól kezdve kell alkalmazni.

(5)

E foglalkoztatási iránymutatásokon túl a tagállamoknak teljes mértékben végre kell hajtaniuk az átfogó gazdaságpolitikai iránymutatásokat, és biztosítaniuk kell fellépéseik teljes összhangját a rendezett államháztartás, valamint a makrogazdasági stabilitás fenntartásával,

A KÖVETKEZŐKÉPPEN HATÁROZOTT:

Egyetlen cikk

A tagállamok foglalkoztatási politikája tekintetében továbbra is fenn kell tartani a tagállamok foglalkoztatási politikájára vonatkozó iránymutatásokról szóló, 2003. július 22-i 2003/578/EK tanácsi határozat (3) mellékletében meghatározott iránymutatásokat, és azokat a tagállamoknak a foglalkoztatási politikájukban figyelembe kell venniük.

Kelt Luxembourgban, 2004. október 4-én.

a Tanács részéről

az elnök

A. J. DE GEUS


(1)  2004. április 22-i vélemény (a Hivatalos Lapban még nem jelent meg).

(2)  2004. szeptember 29-i vélemény (a Hivatalos Lapban még nem jelent meg).

(3)  HL L 197., 2003.8.5., 13. o.


Top