Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32004D0600

2004/600/EK: A Bizottság határozata (2004. augusztus 4.) az Ausztráliából, a Kínai Népköztársaságból és Pakisztánból származó polietilén-tereftalát behozatalára vonatkozó dömpingellenes eljárás keretében felajánlott kötelezettségvállalások elfogadásáról

OJ L 271, 19.8.2004, p. 38–39 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
OJ L 327M , 5.12.2008, p. 105–107 (MT)
Special edition in Bulgarian: Chapter 11 Volume 036 P. 94 - 95
Special edition in Romanian: Chapter 11 Volume 036 P. 94 - 95

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2004/600/oj

19.8.2004   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 271/38


A BIZOTTSÁG HATÁROZATA

(2004. augusztus 4.)

az Ausztráliából, a Kínai Népköztársaságból és Pakisztánból származó polietilén-tereftalát behozatalára vonatkozó dömpingellenes eljárás keretében felajánlott kötelezettségvállalások elfogadásáról

(2004/600/EK)

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre,

tekintettel az Európai Közösségben tagsággal nem rendelkező országokból érkező dömpingelt behozatallal szembeni védelemről szóló, 1995. december 22-i 384/96/EK tanácsi rendeletre (1) (a továbbiakban: az alaprendelet) és különösen annak 8. cikkére,

a tanácsadó bizottsággal folytatott konzultációt követően,

mivel:

A.   ELJÁRÁS

(1)

2004. február 19-én a Bizottság a 306/2004/EK (2) rendelettel (az ideiglenes rendelet) ideiglenes dömpingellenes vámot vetett ki az Ausztráliából, a Kínai Népköztársaságból és Pakisztánból származó polietlién-tereftalát (a továbbiakban: PET, illetve az érintett termék) a Közösségbe érkező behozatalaira.

(2)

Az ideiglenes dömpingellenes intézkedések elfogadását követően a Bizottság folytatta a dömping, a károkozás és a közösségi érdek vizsgálatát. A vizsgálat végleges megállapításait és következtetéseit az Ausztráliából, a Kínai Népköztársaságból és Pakisztánból származó PET behozatalára végleges dömpingellenes vámok kivetéséről szóló 1467/2004/EK (3) tanácsi rendelet (a végleges rendelet) tartalmazza.

(3)

A vizsgálat megerősítette az érintett termék Ausztráliából, a Kínai Népköztársaságból és Pakisztánból származó behozatalához kapcsolódó káros dömpingre vonatkozó ideiglenes megállapításokat.

B.   KÖTELEZETTSÉGVÁLLALÁS

(4)

Az ideiglenes dömpingellenes intézkedések elfogadását követően az egyik ausztráliai együttműködő exportáló termelő (Leading Synthetics Pty Ltd) az alaprendelet 8. cikke (1) bekezdésének megfelelően az árra vonatkozó kötelezettségvállalást ajánlott fel. Ebben a kötelezettségvállalásban az említett exportáló termelő felajánlotta, hogy az érintett terméket a dömping káros hatásának megszüntetéséhez elegendő vagy annál magasabb áron értékesíti.

(5)

A vállalat ezenkívül a Közösségbe irányuló kiviteleiről rendszeres és részletes információkat szolgáltat a Bizottságnak, ami által a Bizottság hatékonyan nyomon tudja követni a kötelezettségvállalás teljesítését. Emellett a vállalat olyan értékesítési szerkezettel rendelkezik, hogy a Bizottság megítélése szerint a kötelezettségvállalás kijátszásának kockázata korlátozott.

(6)

Ezt tekintetbe véve a kötelezettségvállalás elfogadható.

(7)

Annak érdekében, hogy lehetővé tegyék a Bizottság számára, hogy hatékonyan ellenőrizze a kötelezettségvállalás betartását a vállalat által, amikor az érintett vámhatóságnak bemutatják a szabad forgalomba bocsátás iránti kérelmet a kötelezettségvállalás alapján, a vám alóli mentesség a legalább a 1467/2004/EK tanácsi rendelet 2. mellékletében felsorolt információkat tartalmazó kereskedelmi számla bemutatásától függ. Az információk megadására ezen a szinten azért is szükség van, hogy lehetővé tegye, hogy a vámhatóságok kellő pontossággal megbizonyosodjanak a szállítmány megfeleléséről a kereskedelmi okmányoknak. Amennyiben nem nyújtanak be ilyen számlát, vagy az nem felel meg a vámon bemutatott terméknek, a dömpingellenes vám megfelelő összegét meg kell fizetni.

(8)

A kötelezettségvállalás megszegése, visszavonása, illetve megszegésének gyanúja esetén az alaprendelet 8. cikkének (9) és (10) bekezdése alapján dömpingellenes vámot lehet kivetni,

ELFOGADTA EZT A HATÁROZATOT:

1. cikk

Az Ausztráliából, a Kínai Népköztársaságból és Pakisztánból származó polietilén-tereftalát behozatalára vonatkozó jelenlegi dömpingellenes eljárás keretében az alább említett exportáló termelő által felajánlott kötelezettségvállalást elfogadják.

Ország

Gyártó

Kiegészítő TARIC-kód

Ausztrália

Leading Synthetics Pty Ltd

A503

2. cikk

Ez a határozat az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő napon lép hatályba.

Ez a határozat teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2004. augusztus 4-én.

a Bizottság részéről

Pascal LAMY

a Bizottság tagja


(1)  HL L 56., 1996.3.6., 1. o. A legutóbb a 461/2004/EK rendelettel (HL L 77., 2004.3.13., 12. o.) módosított rendelet.

(2)  HL L 52., 2004.2.21., 5. o.

(3)  Lásd ennek a Hivatalos Lapnak az 1. oldalát.


Top